Search result for

rom

(183 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rom-, *rom*
Possible hiragana form: ろん
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย
apart from(prep) เว้นเสียแต่ว่า เช่น What is the best war film apart from Saving Private Ryan and Black Hawk Down?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ROM[ABBR] หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อ Read Only Memory)
Rome[N] กรุงโรมของประเทศอิตาลี
romp[VI] วิ่งเล่น, See also: เล่นซุกซน, เล่นอึกทึกครึกโครม, เล่นอย่างครื้นเครง, Syn. caper, frolic, lark
romp[VI] ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชนะการแข่งขันอย่างง่ายดาย, Syn. win easily
romp[N] การวิ่งเล่น, See also: การเล่นซุกซน, การเล่นอึกทึกครึกโครม, Syn. caper, frolic, lark
romp[N] ภาพยนตร์ หนังสือหรือการละเล่นที่สนุกสนาน (คำไม่เป็นทางการ)
romp[N] การมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแบบง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. casual sex
romp[N] ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. easy victory
Roman[ADJ] เกี่ยวกับโรมัน
Romeo[N] ชายคนรัก, See also: ตัวละครเอกในเรื่องโรมิโอ-จูเลียตของเช็คสเปียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
romรอมย่อมาจาก read only memory (แปลว่าหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) หมายถึงหน่วยความจำลักษณะหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวเท่านั้น จะบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้เลย หน่วยความจำส่วนนี้จะเก็บคำสั่งเบื้องต้นต่าง ๆ ไว้ และจะเก็บอยู่ตลอดไป แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลในรอมก็จะไม่ศูนย์หายไปไหนดู RAM เปรียบเทียบ
rom biosรอมไบออส <คำอ่าน>ย่อมาจาก read only memory basic input/ output system หมายถึงไบออสที่อยู่ในรอม ซึ่งจะทำหน้าที่ทันทีที่เปิดไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วนกลาง ตรวจสอบหน่วยความจำ หน่วยบันทึก ตรวจหาโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ต้องใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่จนพบโปรแกรม autoexec.bat จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ ถ้าไม่พบ ก็จะแสดงคำสั่ง date และ time เมื่อตอบคำถามเรียบร้อย ก็จะปรากฏเครื่องหมาย > (prompt) อยู่หลังชื่อหน่วยบันทึก จึงถือว่าหมดหน้าที่ หน่วยความจำส่วนนี้ จะเก็บคำสั่งทั้งหมดไว้ได้แม้ว่าจะปิดสวิตซ์ที่คอมพิวเตอร์ดู BIOS ประกอบ
roman(โร'เมิน) adj. (เกี่ยวกับ) กรุงโรมโบราณ,อาณาจักรโรมันโบราณ,ชาวโรม,ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก,เลขโรมัน n. ชาวโรม,ภาษาอิตาลีในกรุงโรม, See also: roman n. อักษรโรมัน
roman catholic churchn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
roman nosen. จมูกโด่ง.
roman numeralsn. เลขโรมัน (I=1,V=5,X=10,L=50,C =100,D=500M=1,000)
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
romania(โรเม'เนีย) n. =Rumania (ดู) ,, See also: Rumanian n. adj.
romanic(โรแมน'นิค) adj. ซึ่งมาจากRomans
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent

English-Thai: Nontri Dictionary
Roman(adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน
Roman(n) ภาษาโรมัน,ชาวโรมัน
ROMAN Roman Catholic(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
romancer(n) คนโกหก,นักเขียนเรื่องรักๆใคร่ๆ
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
romanticism(n) การเขียนเรื่องแนวโรแมนติก
romp(vi) วิ่งเล่น,เล่นหัว,เล่นสนุก
rompers(n) ชุดชั้นนอกของเด็ก
achromatic(adj) ไม่มีสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ROM (read-only memory)รอม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ROM (read-only memory)รอม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rom-temperature-vulcanising sealant; aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roman-fleuveนวนิยายชุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanceนิยายวีรคติ, นิยายโรมานซ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Romanesqueสมัยโรมาเนสก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic comedyสุขนาฏกรรมจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic ironyการแฝงนัยเชิงจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic revivalการฟื้นฟูจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
romanticismจินตนิยม, ลัทธิโรแมนติก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ROM Read Only Menoryหน่วยความจำรอมควบคุมการส่งข้อมูล
หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่งไว้อย่างถาวร คำสั่งที่เก็บไว้จะไม่ลบเลือนหายไป แม้ว่าไฟฟ้าจะดับ หน่วยความจำนี้ปกติเป็นชิปที่ผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้อย่างถาวร คำสั่งทั่วไปที่เก็บอยู่ในรอมได้แก่ BIOS (Basic Input/Output System) หรือโปรแกรมที่ช่วยการส่งข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลกับอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก ข้อมูลตัวแปลภาษาเบสิก และคำสั่งอื่นๆ ตามแต่ผู้ิผลิตจะเห็นว่าสมควร [คอมพิวเตอร์]
Roman chamomileคาโมไมล์โรมัน [TU Subject Heading]
Roman influencesอิทธิพลโรมัน [TU Subject Heading]
Roman lawกฎหมายโรมัน [TU Subject Heading]
Romancesนิยายรัก [TU Subject Heading]
Romaniaโรมาเนีย [TU Subject Heading]
Romanticism in artศิลปะโรแมนติคคิสม์ [TU Subject Heading]
Romeโรม [TU Subject Heading]
Rome (Italy)โรม (อิตาลี) [TU Subject Heading]
Rome Statute of the International Criminal Court (1998)ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1998) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
roman emperor (n ) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน
roman empire (n ) จักรวรรดิโรมัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Roma.โรมา Lange, H. (2011)
Roman de gare"Roman de gare" New Haven Can Wait (2008)
But romantic, too.แต่ก็โรแมนติดด้วย There Might be Blood (2008)
I had no idea Jimmy was so romantic.เสียงหอบของพวกเธอไง Committed (2008)
Is that a hint of romance I detect?นั่นคือความโรแมนติกที่ฉันค้นหาเหรอ? Committed (2008)
There was nothing romantic about last night, Oliver.เมื่อคืนไม่ได้โรแมนติกซักนิดเลย, โอลิเวอร์. Committed (2008)
As romantic as you make that sound,ดูโรแมนติกมากกว่าเสียงที่คุณทำนะ Adverse Events (2008)
I think it's romano-Ward syndrome.ผมคิดว่ามันเป็นกลุ่มอาการ Romano-Ward Adverse Events (2008)
If he's got romano's,ถ้าเค้าเป็นโรคRomano Adverse Events (2008)
Intermittence can fit with romano-Ward.Intermittence can fit with Romano-Ward. Adverse Events (2008)
He could drop dead from romano-Ward at any moment.เขาอาจตายได้จากRomano-Ward ได้ทุกเวลา Adverse Events (2008)
A right touching romance we've got here.บรรยากาษโรแมนติกมากเลยนะ Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
romMarried to an Italian, she lives in Rome now.
romI found the film romantic.
rom"It's the age of BL!" "bee elu?" "Yup, Boy's Love. Books and such dealing with romance between boys."
romThe battle ended in a triumph for the Romans.
romThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
romThe ancient Romans founded colonies throughout Europe.
romThe novelist wrote several romances.
romRome was not build in a day.
romIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
romThe poet Keats belongs to the Romantic school.
romWe learn about ancient Rome and Greece.
romIt left at two, reaching Rome at four.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอม[N] Read Only Memory, See also: ROM, Syn. หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
คาทอลิก[N] Catholic, See also: Roman Catholic, Syn. โรมันคาทอลิก, Example: เธอไม่อาจหย่ากับสามีได้เพราะเป็นคาทอลิก ถ้าจะแต่งงานใหม่ได้ก็ แต่โดยสามีของเธอตายไปเท่านั้น, Thai definition: ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน ยกย่องแม่พระและนักบุญ, Notes: (อังกฤษ)
พะเนียง[N] firework, See also: Roman candle, Syn. ไฟพะเนียง, Example: วัดนี้มีชื่อด้านไฟพะเนียงส่วนอีกวัดหนึ่งก็จะมีชื่อด้านตะไล, Count unit: ดอก, ชุด, Thai definition: ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ บรรจุดินดำ ใช้ตั้งจุดไฟให้ลุกเป็นช่องาม
โรมัน[ADJ] Roman, Example: การเขียนหนังสือบนเส้นบรรทัดเพิ่งจะมานิยมกันในสมัยที่ตัวอักษรโรมันเข้ามาสู่ประเทศไทย, Thai definition: เนื่องด้วยชาตินั้น, Notes: (อังกฤษ)
โรมัน[N] Roman, Example: ชาวจีน โรมัน อาหรับ และบาบิโลเนีย ได้ประดิษฐ์การคำนวณต่างๆ ที่เรียกว่า ลูกคิด ขึ้นมาใช้, Thai definition: ชื่อชนชาวยุโรปครั้งโบราณพวกหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
โรมันคาทอลิก[N] Roman Catholic, See also: Roman Catholicism, Example: นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายดั้งเดิม ที่มีผู้นิยมนับถือมาก และมีอิทธิพลเหนือความประพฤติของสมาชิก, Thai definition: นิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ เป็นนิกายใหญ่ มีสันตะปาปาเป็นประมุข, Notes: (อังกฤษ)
เชิงรัก[ADJ] romantic, Syn. เชิงรักๆ ใคร่ๆ, Example: ผู้ชมละครส่วนใหญ่จะชอบหนังเชิงรัก
คนโรแมนติค[N] romantic man, Example: เขาเป็นคนที่ไม่พูดมาก แต่เขาเป็นคนโรแมนติคมากคนหนึ่ง, Count unit: คน
คริสตัง[N] Roman Catholic, Example: คริสตังเริ่มแผ่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา, Thai definition: ผู้นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก, Notes: (อังกฤษ)
ความเพ้อฝัน[N] romance, See also: whim, caprice, prank, Syn. ความหลงละเมอ, การฝันเฟื่อง, Example: บางครั้งจิตใจของเราก็ล่องลอยไปตามความเพ้อฝัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อ้างอิงจาก...[v. exp.] (āng-ing jāk …) EN: quote from …   
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from   FR: déduire de
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven   FR: s'incarner
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngān) EN: official report from the province   
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
ROM    R AA1 M
ROMO    R OW1 M OW0
ROMS    R AA1 M Z
ROMP    R AA1 M P
ROME    R OW1 M
ROMA    R OW1 M AH0
ROMM    R AA1 M
ROMIG    R OW1 M IH0 G
ROMEY    R OW1 M IY0
ROMEO    R OW1 M IY0 OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rome    (n) (r ou1 m)
romp    (v) (r o1 m p)
Romeo    (n) (r ou1 m i ou)
Roman    (n) (r ou1 m @ n)
romps    (v) (r o1 m p s)
Romero    (n) (r ou m e1 r ou)
Romaic    (n) (r ou1 m ei1 i k)
Romans    (n) (r ou1 m @ n z)
Romany    (n) (r o1 m @ n ii)
Romish    (j) (r ou1 m i sh)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ロンドン[ろんどん, rondon, rondon , rondon] (n ) ลอนดอน
論文[ろんぶん, ronbun] (n ) วิทยานิพนธ์ สารานิพนธ์ งานเขียน

German-Thai: Longdo Dictionary
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี
Römer(n) ชาวโรมัน, See also: R. die Römerin
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, See also: S. Amperometer,
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
Prominente(n) |der/die, pl. Prominente| บุคคลที่มีชื่อเสียง คนดัง , See also: ein Prominenter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rommé {n}; Romme {n} (Kartenspiel)rummy (cards game) [Add to Longdo]
Rom, die Ewige StadtRome, the Eternal City [Add to Longdo]
Roman {m} | Romane {pl}novel | novels [Add to Longdo]
Roman {m}; lange Abhandlung {f}screed [Add to Longdo]
Romanfigur {f}; Romangestalt {f}; Romanheld {m}character in a novel; figure of a novel [Add to Longdo]
Romanform {f}novel form [Add to Longdo]
Romanistik {f}(studies of) Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Romanist {m}; Romanistin {f}teacher (researcher) of Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Romanliteratur {f}fiction [Add to Longdo]
Romanschriftsteller {m}; Schriftsteller {m} | Romanschriftsteller {pl}novelist | novelists [Add to Longdo]
Romantik {f}romanticism [Add to Longdo]
Romantiker {m}romanticist [Add to Longdo]
Romanze {f} | Romanzen {pl}romance | romances [Add to Longdo]
Romberg-Verfahren {n} [math.]Romberg method [Add to Longdo]
romanisch {adj}Romance [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
CD−ROM;CDROM[シーディーロム, shi-dei-romu] (n) compact disk read-only memory; CD-ROM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
浪漫[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, ] romantic, #2,874 [Add to Longdo]
罗马[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, / ] Rome (capital of Italy), #6,783 [Add to Longdo]
罗马尼亚[Luó mǎ ní yà, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Romania, #11,777 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao, #21,589 [Add to Longdo]
浪漫主义[làng màn zhǔ yì, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] romanticism, #30,409 [Add to Longdo]
罗马里奥[Luó mǎ lǐ ào, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ ㄠˋ, / ] Romário, #47,245 [Add to Longdo]
罗马帝国[Luó mǎ Dì guó, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Roman Empire (27 BC-476 AD), #47,915 [Add to Longdo]
罗曼史[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, / ] romance (loan word); love affair, #56,578 [Add to Longdo]
罗曼蒂克[luó màn dì kè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄜˋ, / ] romantic (loan word), #60,976 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key [Add to Longdo]
クロミナンス[くろみなんす, kurominansu] chrominance [Add to Longdo]
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from [Add to Longdo]
シーディーロム[しーでいーろむ, shi-dei-romu] compact disk read-only memory (CD-ROM) [Add to Longdo]
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
システムプロンプト[しすてむぷろんぷと, shisutemupuronputo] system prompt [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
プロンプト[ぷろんぷと, puronputo] prompt [Add to Longdo]
プロンプトに対して[プロンプトにたいして, puronputo nitaishite] at the prompt [Add to Longdo]
マイクロメディア[まいくろめでいあ, maikuromedeia] micromedia [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小説[しょうせつ, shousetsu] Roman, Erzaehlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ROM
   n 1: (computer science) memory whose contents can be accessed
      and read but cannot be changed [syn: {read-only memory},
      {ROM}, {read-only storage}, {fixed storage}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ROM
     Read Only Memory (ROM)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 Rom
   Rome
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ROM [rɔm]
   ROM
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rum
 
 1. rom
 2. içki.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top