Search result for

pomps

(175 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pomps-, *pomps*, pomp
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pomps มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pomps*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pomp[N] พิธีเอิกเกริก, Syn. ceremony
pomp[N] การแสดงโอ้อวด, Syn. manificence, pageantry
Pompeii[N] เมืองในอิตาลีที่เคยถูกทำลายภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิด
pompous[ADJ] ขี้โอ่, See also: คุยโต, พูดเกินจริง, Syn. haughty, snobby, elitist, Ant. humble
pompous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา
pompadour[N] แบบทรงผลของสตรีและบุรุษที่ม้วนตรงขึ้นจากหน้าผาก, Syn. haircut
pomposity[N] การวางมาด, See also: การคุยโว, การโอ้อวด, Syn. balderdash, bombast
pompously[ADV] อย่างคุยโม้โอ้อวด, Syn. boastfully, conceitedly, pretentiously, Ant. humbly, modestly
pompously[ADV] อย่างหรูหรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
pompeii(พอมเพ'อี) n. ชื่อเมืองโบราณในอิตาลีเป็นเมืองที่เคยถูกภูเขาไฟระเบิดทับในปี ค.ศ.79, See also: Pompeian,Pompeiian adj.,n.
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pomp(n) ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,การวางท่า,ความผึ่งผาย
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hypnopompic hallucinationอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, hypnopompicอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pompey.Pompeius. Victory (2013)
- Where you goin'? You wear your hair in a pompadourคุณสวมใส่ผมของคุณในปอม ปาดัว Pinocchio (1940)
I haven't laughed so much since Pompeii!ฉันไม่ได้หัวเราะมากตั้งแค่ ปอมเปอี! Yellow Submarine (1968)
-And all his pomps?- And all his pomps? The Godfather (1972)
Fresh and breezy... unlike the pompous styles of wartime.สดใหม่และไฉไล... ไม่ใช่สไตล์ขึงขัง เหมือนในช่วงสงคราม. Cinema Paradiso (1988)
Pride, pomp and circumstance.ยะโส, ขี้โอ่ และ มีฐานะ. Cinema Paradiso (1988)
- Yeah, just like Pompeii. - Come on.- ใช่เช่นเดียวกับเมืองปอมเปอี Dante's Peak (1997)
I want you to see me in all my pomp and glory.เราอยากให้คุณเห็นช่วงเวลา ที่ยิ่งใหญ่ของเรา Seven Years in Tibet (1997)
So unless you´re a pompous American,เว้นแต่ว่า คุณจะเป็น/ผู้ดีชาวอเมริกัน Never Been Kissed (1999)
Steel forged by the monks of Pompeii.เหล็กไหลที่ถูกตีโดยพระสงค์ในปอมเป The Scorpion King (2002)
I am so sick and tired of his bullshit. On and on. Pompous prick.ฉันเหนื่อยหน่ายกับความเหลวไหลของเขาจริงๆ ครั้งแล้วก็ครั้งเล่า The Matrix Reloaded (2003)
-I sound like a pompous ass.- ฟังดูหลงตัวเองชะมัด Mona Lisa Smile (2003)
Then how do you explain sergeant Pompous and the Fancy Pants Club band?งั้นคุณลองช่วยอธิบายหน่อยสิ พลทหาร พอมพอส และก็วงดนตรีนั่นน่ะ ? Shrek 2 (2004)
There's someone with him. Mr Whatsisname, the pompous one.เขามีคนมาด้วย ชื่อคุณอะไรนะ คนที่หยิ่งๆ หน่อย Pride & Prejudice (2005)
ELYSE: Remember, we play this at the end of the ceremony after Pomp and Circumstance.เอาละจำไว้ว่าเราต้องเล่นให้ดีที่สุด American Pie Presents: Band Camp (2005)
ELYSE: Okay, everybody, Pomp and Circumstance. Five-minute warning.โอเคทุกๆคน พิธีจะเริ่มอีก 5นาที ไปได้แล้ว American Pie Presents: Band Camp (2005)
I'll leave my pompoms in the window for you.ฉันจะรอโชว์ของคุณที่หน้าต่างนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Pompous, inbred swine.ทรยศ 300 (2006)
No. No, it's because I've been a pompous ass.ไม่ ไม่ เพราะฉัน ทำตัวงี่เง่า โอ่อ่าสูงส่ง Flyboys (2006)
Watch who you're shoving, pompom.ดูด้วยว่าพลักใครอยู่ นักเต้น Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
I couldn't stand Si-won any more He's a pompous idiotฉันไม่สามารถทนซิวอนได้อีกแล้ว เค้ามันไองั่ง Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Don't ever play cards with Pompidou.อย่าริไปเล่นไพ่กับปอมปิดูเชียว Ratatouille (2007)
..I feel people get married with so much pomp....ผมรู้สึกว่าคนที่เคยแต่งงานกับพิธีที่เอิกเกริก Heyy Babyy (2007)
He defeated Pompey's forces and became a hero and the Emperor of Rome.เขาสามารถล้มอำนาจของปอมปีย์และกลายมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของโรม Eiga: Kurosagi (2008)
I had to deal with that pompous son of a bitch.ฉันเลยต้องทนอยู่กับไอ้ขี้โอ่นี่ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
I thought he was pompous and arrogant. Nothing's changed there!ข้าคิดว่าเขาจะขี้โม้ขี้อวด ไม่มีอะไรเปลี่ยนเขาได้ The Moment of Truth (2008)
Because I speak of the pompatus of loveเพราะผมพูดถึงอานุำภาพแห่งความรัก The Love Guru (2008)
That's correct. So, pompejana, Thiobacillus, Deinococcus.ถูกต้อง แล้วพอมพาจานา ไทโอบาซิลลัส หรือเดโนคอคคัส The Day the Earth Stood Still (2008)
Technically speaking, you're having a hypnopompic hallucination.ตามหลักการแพทย์ คุณอยู่ในภาวะhypnopompic hallucination They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Pompous person I've ever met.โอ้อวด ทะนงตนเป็นที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอมา The Age of Dissonance (2009)
They were young, pompous and seemed to rule the world.พวกเขาทั้งหนุ่ม อลังการ จนเหมือนจะครองโลกนี้ได้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Who needs pomp and circumstance when you have paparazzi? Ever since Gossip Girl broke my arrest, it's everywhere.ใครจะต้องการพิธีใหญ่โต และ โชคชะตากัน ในเมื่อเธอมี ปาปารัสซี่แล้ว ? The Goodbye Gossip Girl (2009)
- oh, shut your pompous vortex of overlapping fangs!หุบปากไปเลยไอ้ขี้โอ่ฟันซ้อน! Advanced Criminal Law (2009)
So pick up your pompoms, pierce,ดังนั้น หยิบพู่ปอมปอมขึ้นมา เพียร์ซ Advanced Criminal Law (2009)
Pompeii.ปอมเปอี Abandon All Hope (2009)
Ladies and gentlemen, the maiden voyage of our newest flagship deserves more pompon circumstance that we can afford today.ลูกเรือทุกท่าน ภารกิจแรกของเรา ที่จริงสมควรจัดพิธีฉลองให้สมเกียรติมากกว่าที่จัดในวันนี้ Star Trek (2009)
We didn't think was a pompous son of a bitch....นายเป็นหมอคนเดียวในโรงพยาบาลของเรา... You Don't Know Jack (2010)
Pompous, arrogant, roman boy-lover!วางท่า หยิ่งยะโส ไอ้เด็กโรมันเอ๊ย The Red Serpent (2010)
To pompeii. Or sicilia.พอมแพ หรือไม่ก็ ซิสิเลีย Great and Unfortunate Things (2010)
It's like something out of Pompeii, aren't they?มันดูคล้ายๆ กับรุ่นปอมเปอี ไม่ใช่รึ? Polly Wants a Crack at Her (2010)
Blue hat, white pompom.หมวกสีฟ้า หัวจุกสีขาว Turning and Turning (2010)
Not unless he has a pompadour.ไม่เห็น นอกจากว่าเขาจะใส่ชุดพอมพะโด Unpleasantville (2010)
This is for Lucifer, you pompous little-นี่เพื่อลูซิเฟอร์ เธอ ไอ้.. Caged Heat (2010)
He's a pompous, self-righteous ass.เขาเป็นพวกขี้โอ่ คิดว่าตัวเองไม่เคยทำอะไรผิด Butterfly (2010)
It's his pomposity.เป็นความโอ้อวดต่างหาก The Kids Are Not All Right (2011)
He's a self-loathing, power-hungry, pompous, little dork.เขาเป็นพวกเกลียดชังตัวเอง กระหายอำนาจ I Wish I Was the Moon (2011)
You've turned into a pompous ass!คุณกลายเป็นพวกชอบวางกล้าม Then I Really Got Scared (2011)
Yes yes, enough of the bloody pomp.ใช่ ใช่ เลิกพีธี เอิกเกริกนี่ได้แล้ว Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You have to give it to the Lannisters - they may be the most pompous, ponderous cunts the gods ever suffered to walk the world, but they do have outrageous amounts of money.ต้องยอมให้ พวกเลนนิสเตอร์นะ พวกเขา มีทรัพย์สินโออ่าหรูหราที่สุด ทวพเทพสุดทนทุกข์ จะสรรสร้าง The Wolf and the Lion (2011)
That's if you hadn't been such an arrogant, pompous, dollophead.ถ้าท่านไม่รวม หยิ่ง ขี้โอ่ The Darkest Hour (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pompDespite being no big deal it's unnecessarily pompous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือยศถือศักดิ์[V] stand on one's dignity, See also: be pompous, esteem personal rank, put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศ, Example: ถึงเขาจะมีเชื้อสายเจ้า แต่เขาก็ไม่ถือยศถือศักดิ์เลย
ปั้นปึ่ง[ADJ] pompous, Syn. เฉยเมย, Example: เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานเก่าด้วยท่าทางปั้นปึ่งมองดูผมด้วยสายตาเย็นชา, Thai definition: วางท่าเฉยอยู่ไม่พูดจา (ให้เห็นเป็นว่าเย่อหยิ่ง ไม่พอใจ หรือไม่ไยดีด้วย)
ถือยศ[V] be pompous, See also: be arrogant, be snobbish, be puffed up with(rank), put on bureaucratic airs, Syn. ถือยศถืออย่าง, ไว้ยศ, ปั้นยศ, ถือยศถือศักดิ์, Example: พวกนี้ถือยศยิ่งกว่าผู้ดีเก่าเสียอีก, Thai definition: ถือว่าตนยศศักดิ์สูง ผู้อื่นต้องนอบน้อมให้สมฐานะ
ยศอย่าง[N] standing on one's dignity, See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness, Syn. การถือยศถือศักดิ์, Thai definition: การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศถือศักดิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดับเพลิง[n.] (khon dapphloēng) EN: fireman   FR: pompier [m]
เครื่องสูบลม[n. exp.] (khreūang sūp lom) EN: pump   FR: pompe à vélo [f] ; pompe à air [m]
เครื่องสูบน้ำ[n. exp.] (khreūang sūp nām) EN: water pump ; pump   FR: pompe à eau [f]
กองดับเพลิง[n. exp.] (kong dapphloēng) FR: sapeurs-pompiers [mpl] ; service d'incendie [m]
เมา [adj.] (mao = māo) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[adj.] (mao lao) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy   FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated   FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre
นกเปล้าหน้าเหลือง [n. exp.] (nok plao nā leūang) EN: Pompadour Green Pigeon   FR: Colombar pompadour [m]
ปั๊ม[n.] (pam) EN: pump ; filling station ; water pump   FR: pompe [f]
ปั๊ม[v.] (pam) EN: pump   FR: pomper
ปั๊มน้ำมัน[n. exp.] (pam nāmman) EN: gas station   FR: pompe à essence [f] ; poste d'essence [m] ; station-service [f]
เป็นพิธี[adj.] (pen phithī) FR: solennel ; pompeux
ภาคภูมิ[adj.] (phākphūm) EN: proud of ; dignified   FR: solennel ; pompeux
พนักงานดับเพลิง[n. exp.] (phanakngān dapphloēng) EN: firefighter   FR: pompier [m] ; sapeur-pompier [m]
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant   FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]
รองเท้า[n.] (røngthāo) EN: shoe   FR: chaussure [f] ; soulier [m] ; godasse [f] (fam.) ; pompe [f] (pop.) ; grolle = grole [f] (fam.) ; tatane [f] (fam.)
รถดับเพลิง[n. exp.] (rot dapphloēng) EN: fire engine ; fire truck   FR: autopompe [f] ; véhicule d'incendie [f] ; voiture de pompiers [f]
รถหวอ[n.] (rot wø) EN: siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck   FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
ซับ[v.] (sap) EN: mob up ; blot ; absorb ; soak up   FR: éponger ; sécher ; absorber ; pomper
สัปเหร่อ[n.] (sapparoē) EN: undertaker ; mortician ; funeral director   FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort = croque-mort [m] (fam.)
สถานีดับเพลิง[n. exp.] (sathānī dap phloēng) EN: fire station   FR: caserne de pompiers [f]
สถานีสูบน้ำเสีย[n. exp.] (sathānī sūp nām sīa) FR: station de pompage d'eaux usées [f]
สูบ[v.] (sūp) EN: suck ; draw into ; pump   FR: pomper ; aspirer
สูบน้ำ[v. exp.] (sūp nām) EN: pump water   FR: pomper de l'eau
แตน[n.] (taēn ) EN: hornet   FR: frelon [m] ; guêpe [f] ; pompile [m]
ถือยศ[v.] (theūyot) EN: pull one's rank on s.o. ; be pompous   
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose   FR: frimer ; prendre de grands airs
ยศอย่าง[n. exp.] (yot yāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
POMP    P AA1 M P
POMPA    P AA1 M P AH0
POMPEY    P AA1 M P IY0
POMPER    P AA1 M P ER0
POMPEO    P OW1 M P IY0 OW0
POMPON    P AA1 M P AA2 N
POMPANO    P AA1 M P AH0 N OW2
POMPOUS    P AA1 M P AH0 S
POMPONS    P AA1 M P AA2 N Z
POMPLUN    P AA1 M P L AH0 N
POMPONIO    P OW0 M P OW1 N IY0 OW0
POMPILIO    P OW0 M P IY1 L IY0 OW0
POMPIDOU    P AA1 M P AH0 D UW2
POMPADUR    P AA1 M P AH0 D ER0
POMPOSITY    P AA2 M P AA1 S AH0 T IY0
POMPOUSNESS    P AA1 M P AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pomp    (n) (p o1 m p)
pompon    (n) (p o1 m p o n)
pompons    (n) (p o1 m p o n z)
pompous    (j) (p o1 m p @ s)
pomposity    (n) (p o1 m p o1 s i t ii)
pompously    (a) (p o1 m p @ s l ii)
unpompous    (j) (uh1 n p o1 m p @ s)
pomposities    (n) (p o1 m p o1 s i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fensterleiter {f}pompier [Add to Longdo]
Großspurigkeit {f}; Aufgeblasenheit {f}pomposity [Add to Longdo]
Pomp {m}; Prunk {m}pomp [Add to Longdo]
Pomp {m}pageant [Add to Longdo]
Pompadourfrisur {f}pompadour [Add to Longdo]
Pomphaftigkeit {f}pompousness [Add to Longdo]
Prunk {m}; Wichtigtuerei {f}pomposity [Add to Longdo]
Pudelmütze {f}pompom hat; pompon hat [Add to Longdo]
Quaste {f}; Troddel {f}pompom; pompon [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m}pompous ass [Add to Longdo]
großartig; pompös; vollmundig {adj}grandiose [Add to Longdo]
großartig; pompös {adv}grandiosely [Add to Longdo]
großspurig; geschwollen; aufgeblasen; wichtigtuerisch {adj}pompous [Add to Longdo]
prunkvoll {adj}pompous [Add to Longdo]
prunkvoll {adv}pompously [Add to Longdo]
schwülstig; bombastisch {adj}pompous [Add to Longdo]
Pompadourtaube {f} [ornith.]Pompadour Green Pigeon [Add to Longdo]
Pompadoursittich {m} [ornith.]Red Shining Parrot [Add to Longdo]
Pompadourkotinga [ornith.]Pompadour Cotinga [Add to Longdo]
Pompeji {n}Pompeii [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
ポンポンダリア[, ponpondaria] (n) pompon dahlia [Add to Longdo]
リーゼント[, ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
鯵(P);鰺[あじ(P);アジ, aji (P); aji] (n) (uk) horse mackerel (Carangidae spp., esp. the Japanese horse mackerel, Trachurus japonicus); jack mackerel; pompano; scad; (P) [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
俺様;己様[おれさま, oresama] (pn,adj-no) I, myself (pompously) [Add to Longdo]
華美[かび, kabi] (adj-na,n) pomp; splendor; splendour; gaudiness; (P) [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) [Add to Longdo]
豪然[ごうぜん, gouzen] (adj-t,adv-to) full of strength; haughty; pompous [Add to Longdo]
糸引鰺[いとひきあじ;イトヒキアジ, itohikiaji ; itohikiaji] (n) (uk) African pompano (Alectis ciliaris) [Add to Longdo]
芝居掛かった;芝居がかった[しばいがかった, shibaigakatta] (exp) affected; theatrical; pompous [Add to Longdo]
壮麗[そうれい, sourei] (adj-na,n) splendour; splendor; pompousness; magnificence [Add to Longdo]
尊大[そんだい, sondai] (adj-na,n) haughtiness; pomposity; self-sufficiency [Add to Longdo]
島田[しまだ, shimada] (n) (abbr) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]
島田髷[しまだまげ;しまだわげ, shimadamage ; shimadawage] (n) (See 島田・しまだ) pompadour-like hair style, popular for unmarried women in the Edo period; shimada coiffure [Add to Longdo]
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]
庇髪;ひさし髪[ひさしがみ, hisashigami] (n) (obsc) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]
立形多段渦巻きステンレスポンプ[たてがたただんうずまきステンレスポンプ, tategatatadan'uzumaki sutenresuponpu] (n) vertical multistage centrifugal stainless pomp [Add to Longdo]
鸚鵡貝[おうむがい;オウムガイ, oumugai ; oumugai] (n) (uk) chambered nautilus (esp. species Nautilus pompilius) [Add to Longdo]
鼈甲蜂[べっこうばち, bekkoubachi] (n) spider wasp; pompilid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博士买驴[bó shì mǎi lǘ, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄇㄞˇ ㄌㄩˊ, / ] lit. the scholar buys a donkey (成语 saw); fig. long-winded verbiage that never gets to the point; a saw mocking scholastic pomposity [Add to Longdo]
盛典[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] majestic pomp; grand ceremony [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] Pomponia maculatiocollis [Add to Longdo]
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, / ] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
華美[かび, kabi] Pracht, Glanz, Pomp [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top