Search result for

pier

(114 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pier-, *pier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pier[N] สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ, Syn. quay, wharf
pier[N] ตอม่อ, See also: เสา, เสาสะพาน, เสาค้ำ
pierce[VT] บุก, See also: ฝ่า
pierce[VI] บุก, See also: ฝ่า
pierce[VT] แทง, See also: ทิ่ม, ปัก, เสียบ, เจาะ, ไช, ทะลวง, Syn. perforate, puncture, thrust
pierce[VT] ค้นคว้า, See also: ค้นพบ
pierce[VT] (เสียง, แสง) แทรกผ่าน, See also: ส่องผ่าน
pierce[VT] มีผลกระทบอย่างมาก
piercing[ADJ] (เสียง) แหลมแสบแก้วหู, See also: (เสียง) ดังแสบแก้วหู, Syn. screeching
piercing[ADJ] เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ), See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว, Syn. acute, perceptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate,bore
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
copier(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier,photocopying machine
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
rapier(เร'เพียร์) n. ดาบเล็กสำหรับแทง,กระบี่, See also: rapiered adj.
spier(สไพ'เออะ) n. ผู้สอดแนม,ผู้สังเกตการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
pier(n) ท่าเรือ,สะพานท่าเรือ,ตอม่อ,เสาสะพาน,เขื่อน
pierce(vt) แทง,ทิ่ม,เจาะ,ไช,ทะลวง
rapier(n) กระบี่,ดาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing pointจุดเจาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pierpier, ตอม่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Piersสะพานเทียบเรือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The sword definitely pierced him.ดาบแทงไปที่เขาอย่างแน่นอน Excalibur (2008)
Trying to pierce me with a girlie stare?คิดจะใช้สายตาหวานๆของเจ้า มาทำร้ายข้าเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
I shall pierce your flesh with its blade, and become the ruler of these northern lands!ข้าน่าจะแทงเจ้าด้วยคมดาบนี้ซะ, และกลายเป็นผู้ครอบครองดินแดนทางเหนือนั่นซะ! The Kingdom of the Winds (2008)
Knowing how deep the shrapnels gonna pierce your hide, you go!ตอนนี้เรารู้แล้วว่าจะจัดการยังไง มันจะเปล่งประกายขึ้นในตาแน่ ไป ไป! Bolt (2008)
Armor piercing, self arming... accurate to a thousand yards.กระสุนเจาะเกราะ ระยะยิง2000หลา Death Race (2008)
And then we'II ride Big Red to Santa Monica and take a walk on the pier;แล้วเราก็จะนั่งรถคนใหญ่สีแดง ไปซานตา โมนิกากัน แล้วก็ไปเดินเล่นที่ท่าเรือ Changeling (2008)
Two bullets pierced her skull.กระสุน 2 นัดเจาะที่กระโหลก Quantum of Solace (2008)
I like taking long walks with rude people. Only on short piers, though.ผมชอบเดินเล่นกับคนเจ้าอารมณ์ เฉพาะแถวสพานริมน้ำ The House Bunny (2008)
Pierce through his heart.แทงทะลุหัวใจเขา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I have a truck in the lot down by the pier.รถผมจอดอยู่ในที่จอดรถ ตรงท่าเรือ WarGames: The Dead Code (2008)
When I did my piercing, I got an infection.ทำแบบนี้ได้ป่ะ ? Gomorrah (2008)
- Another big one came and went and just like Rodanthe Pier, we took a few knocks, but we're still standing.เป็นอีกลูกที่ใหญ่มาแล้วก็จากไป... เหมือนกับท่าเรือโรเดนธี,พวกเราโดนเคาะนิดหน่อย แต่เราก็ยังทนได้ Nights in Rodanthe (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pierHis heart was pierced with grief.
pierMrs. Smith, I'd like to introduce a friend of mine, Pierre Dubois.
pierIf a high hill stood between A and B, it was important to decide whether the line should climb over it, pierce it with a tunnel, or make a detour to avoid it.
pierHis words pierced to the heart of the matter.
pierThe hawk has piercing eyes.
pierThe pin pierced his finger and it began to bleed.
pierAll at once the ship left the pier.
pierJim went fishing from the pier.
pierA bullet pierced the helmet.
pierIt was piercingly cold outside.
pierThe arrow pierced the thick board.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมเข้ม[ADJ] piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai definition: หน้าตาคมคาย
ทะลุทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai definition: เจาะผ่านไปได้
แทง[V] stab, See also: pierce, knife, jab, Syn. ทิ่มแทง, Example: อย่าเอาไม้แทงมันแรงนักสิ, Thai definition: เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป
แหลม[ADJ] piercing, See also: acute, keen, sharp, Syn. แหลมคม, เฉียบคม, Example: เขามีสายตาแหลมคมกว่าคนอื่นๆ, Thai definition: ชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
แหลม[ADJ] piercing, See also: shrill, Example: นักแสดงท่านนี้มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือเสียงแหลมเล็กเหมาะกับบทนางร้ายมาก, Thai definition: มีระดับสูง (ใช้ในแง่เสียง)
แปลบ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น
แปล๊บ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Example: ขนของเขาตำๆ ตามผิวหนังของฉันทำให้ฉันเจ็บแปล๊บๆ และจั๊กจี้ชอบกล, Thai definition: เกิดขึ้นแล้วหายไปทันที
ตะพาน[N] bridge, See also: pier, Syn. สะพาน, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง
เจาะ[V] pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
เจาะยาง[V] puncture a tire, See also: pierce a tyre, Thai definition: เจาะยางรถให้เสียหายจนวิ่งไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาหินออก[v. exp.] (ao hin øk ) FR: épierrer
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper   FR: feuille (de papier) [f]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ช่างเจียระไน[n.] (chang jīaranai) EN: lapidary   FR: tailleur de pierres [m]
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers   FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
เอกสารการประกันภัย[n. exp.] (ēkkasān kān prakanphai) EN: insurance documents ; insurance papers   FR: papiers d'assurance [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIER    P IH1 R
PIERO    P IY1 R OW0
PIERS    P IH1 R Z
PIERI    P IY1 R IY0
PIERCE    P IH1 R S
PIERRE    P IY0 EH1 R
PIERRO    P IH1 R OW0
PIERCY    P IH1 R K IY0
PIERIE    P IY0 EH1 R IY0
PIERSON    P IH1 R S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pier    (n) (p i@1 r)
piers    (n) (p i@1 z)
Pierre    (n) (p i1 e@)
pierce    (v) (p i@1 s)
pierced    (v) (p i@1 s t)
pierces    (v) (p i@1 s i z)
pierrot    (n) (p i@1 r ou)
piercing    (v) (p i@1 s i ng)
pierrots    (n) (p i@1 r ou z)
pier-glass    (n) - (p i@1 - g l aa s)

German-Thai: Longdo Dictionary
kapieren(vt slang) |kapierte, hat kapiert| เข้าใจ เช่น Ich kapiere das einfach nicht! = ผมไม่เข้าใจมันเลยเนี่ย ให้ตายสิ!, See also: S. verstehen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Piercing {n}piercing [Add to Longdo]
Wandspiegel {m}pier glass [Add to Longdo]
piercen | sich piercen lassento pierce | to get pierced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
イアピアス[, iapiasu] (n,vs) ear piercing [Add to Longdo]
コピー機[コピーき, kopi-ki] (n) copier; copy machine; (P) [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] (n) {comp} (See コピー機) copier; copy machine [Add to Longdo]
コピー用紙[コピーようし, kopi-youshi] (n) copier paper; photocopying paper [Add to Longdo]
ピアー[, pia-] (n) pier [Add to Longdo]
ピアサー[, piasa-] (n) piercer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold) [Add to Longdo]
拉普拉斯[Lā pǔ lā sī, ㄌㄚ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄙ, ] Pierre Simon Laplace (1749-1827), French mathematician [Add to Longdo]
普鲁东[Pǔ lǔ dōng, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ, / ] Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), French socialist philosopher [Add to Longdo]
皮埃尔[Pí āi ěr, ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ, / ] Pierre (name) [Add to Longdo]
穿洞[chuān dòng, ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥˋ, 穿] pierce [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] pierce; to string [Add to Longdo]
费尔马[Fèi ěr mǎ, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄇㄚˇ, / ] Pierre de Fermat (1601-1665), French mathematician [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pier \Pier\, n. [OE. pere, OF. piere a stone, F. pierre, fr. L.
   petra, Gr. ?. Cf. {Petrify}.]
   1. (Arch.)
    (a) Any detached mass of masonry, whether insulated or
      supporting one side of an arch or lintel, as of a
      bridge; the piece of wall between two openings.
    (b) Any additional or auxiliary mass of masonry used to
      stiffen a wall. See {Buttress}.
      [1913 Webster]
 
   2. A projecting wharf or landing place.
    [1913 Webster]
 
   {Abutment pier}, the pier of a bridge next the shore; a pier
    which by its strength and stability resists the thrust of
    an arch.
 
   {Pier glass}, a mirror, of high and narrow shape, to be put
    up between windows.
 
   {Pier table}, a table made to stand between windows.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pier
   n 1: a platform built out from the shore into the water and
      supported by piles; provides access to ships and boats
      [syn: {pier}, {wharf}, {wharfage}, {dock}]
   2: (architecture) a vertical supporting structure (as a portion
     of wall between two doors or windows)
   3: a support for two adjacent bridge spans

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pier [pir]
   earthworm
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pier [piːr] (n) , s.(f )
   jetty; pier
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top