Search result for

pascals

(79 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pascals-, *pascals*, pascal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pascals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pascals*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
turbo pascalเทอร์โบ ปาสกาล <คำอ่าน>เป็นชื่อตัวแปลภาษาปาสกาล (ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม) ที่ที่บริษัทบอร์แลนด์เป็นผู้พัฒนาขึ้นในราว ค.ศ.1984 ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันดู Pascal ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pascal(ภาษา)ปาสกาล, (ภาษา)พาสคัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Pascal's triangleรูปสามเหลี่ยมปาสกาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pascal ภาษาปาสกาล [คอมพิวเตอร์]
Borland Pascalบอร์แลนด์ ปาสคาล [TU Subject Heading]
Pascal (Computer program language)ปาสกาล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Turbo Pascal (Computer program)เทอร์โบ ปาสกาล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Pascal's triangleรูปสามเหลี่ยมปาสกาล, รูปสามเหลี่ยมของจำนวนเต็มที่จัดเรียงเป็นแถวจำนวนในแต่ละแถวแทนสัมประสิทธิ์ของตัวแปร x, y และผลคูณของ xy กำลังต่าง ๆ ที่ได้จากการกระจาย (x + y)n เมื่อ n = 0, 1, 2, 3, ..., n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pascal.ปาสกาล The Break-Up (2012)
Collision pressure just below 80 pascal, captain.แรงปะทะอาจจะขึ้น ถึง 80 ปาสคาล 2012 (2009)
Blaise Pascal.เบลดส์ พาสคอล Reckoner (2009)
Hmm, Well I guess Pascal's not hiding out here.อืมดีฉันเดาปาสคาล ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ที่นี่ Tangled (2010)
Oh, come on Pascal, it's not so bad in there.โอ้มา Pascal ก็ ไม่ได้ไม่ดีในการมี Tangled (2010)
This is it. This is a very big day, Pascal.นี้มันเป็น นี่คือ วันที่ยิ่งใหญ่มาก, ปาสคาล Tangled (2010)
It's all right, Pascal.มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง, ปาสคาล Tangled (2010)
Pascal?ปาสกาล? Tangled (2010)
Pascal's "Wistful Mobile.""Wistful Mobile" ของ Pascal Honor Among Thieves (2012)
The Pascal for the file.The Pascal แลกกับข้อมูล Honor Among Thieves (2012)
Is all this for the Pascal or the marshals' office?ทั้งหมดนี้สำหรับ Pascal หรือที่ทำการของตำรวจศาล Honor Among Thieves (2012)
She decides to make a move on the Pascal tonight, they'll be blindsided.เธอตัดสินใจที่จะ เคลื่อนย้าย Pascal ในคืนนี้ พวกเขายังไม่รู้เรื่องนี้ Honor Among Thieves (2012)
She'll have the Pascal, and I won't get the drive.เธอจะได้ Pascal ส่วนฉันจะไม่ได้อะไรเลย Honor Among Thieves (2012)
More importantly, you should walk away from the Pascal.ผมยังอยู่ ที่สำคัญกว่านั้น คุณควรอยู่ให้ห่าง จากพาสคอลล์ไว้ Honor Among Thieves (2012)
It's ready for you just as soon as you get me the Pascal. No.มันพร้อมจะเป็นของคุณในเร็วๆนี้ ขอเพียงคุณส่งพาสคอลล์ให้ฉัน Honor Among Thieves (2012)
Alexander Calder -- he pioneered kinetic sculpture, and Pascal pushed the envelope even further.อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ผู้ปฏิวัติวงการปฏิมากรรม แม้แต่พาสคอลล์ก็ยังได้ แรงกระตุ้นจากเรื่องนั้น Honor Among Thieves (2012)
Next, I'll disassemble the Pascal.ต่อไป ฉันก็จะถอดพาสคอลล์ออกมา Honor Among Thieves (2012)
She got the Pascal! Spread out!เธอได้พาสเคลล์ไปแล้ว Honor Among Thieves (2012)
It doesn't explain how they got the Pascal out.นั่นไม่ได้อธิบายว่าเธอ ย้ายพาสคอลล์ออกไปได้ยังไง บางทีมันอาจยังอยู่ในพิิพิธภัณฑ์ Honor Among Thieves (2012)
She couldn't get the Pascal because of us.เธอไม่สามารถเข้าถึงพาสคอลล์ เพราะพวกเรา Honor Among Thieves (2012)
And when he does, we will be there. He's got the damn Pascal on him.และเมื่อเขาเคลื่อนไหวเราจะอยู่ที่นั่น เขามีพาสเคลจริงๆด้วย Honor Among Thieves (2012)
We've got him delivering the Pascal.รอดูไปก่อน Honor Among Thieves (2012)
Abigail has the Pascal on her right now.อบิเกลมีพาสเคลอยู่กับเธอตอนนี้ครับ Honor Among Thieves (2012)
And I'm buddies with Pascal, the piano player.และฉันเพื่อนกับ Pascal เป็นนักเปียโนหน่ะ The Break-Up (2012)
Yeah, just, uh, ask Pascal.ได้เลย ไปถามปาสกาลดู The Break-Up (2012)
- Oh, Pascal Lemarchal's daughter. Enchanté. - Yes.อ้อ ลูกสาวของ Pascal Lemarchal/ N. ใช่ Fear (2013)
Which is why I'm doing it against Pascal's wishes.เป็นเหตุผลที่ฉันกำลังต่อต้านความต้องการของพาสคอล Fear (2013)
- Pascal Lemarchal's daughter.- ลูกสาวของปาสคาล เลอมาเชล Sin (2013)
The name is the extent of Pascal's generosity.ชื่อเสียงทำให้ ความกรุณาของปาสคาล ขายออกไป Sin (2013)
Speaking of fashion hounds, where is your father, Pascal?พอพูดถึงเรื่องการตามแฟชั่น พ่อเธออยู่ไหนล่ะ ปาสคาล Control (2013)
I have known Pascal since before you were born.ฉันรู้จักปาสคาล ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเกิด Control (2013)
Pascal has always viewed women as pretty fools.ปาสคาลมักจะคิดว่าผู้หญิงมักจะสวยแต่โง่ Control (2013)
When I disappeared after Pascal's death,ช่วงที่แม่หายไปหลังจากปาสคาลตาย Renaissance (2014)
Because you blamed Emily for Pascal's death.เพราะแม่โทษเอมิลี่เรื่องที่ปาสคาลตาย Renaissance (2014)
Pascalขอบคุณมากๆ All About Lily Chou-Chou (2001)
Pascalจาก: All About Lily Chou-Chou (2001)
Courtesy of lieutenant pascal.ของผู้หมวดปาสคาลด้วย An Inconvenient Lie (2007)
You seen pascal?แล้วเห็นหมวดปาสคาลมั้ย An Inconvenient Lie (2007)
You know,pascal is just caught in a cycle of reaction.เธอติดอยู่ในวังวนของปฎิกิริยา An Inconvenient Lie (2007)
Pascal is definitely off her game.ปาสคาลไม่มีมาดเลยคราวนี้ An Inconvenient Lie (2007)
Should I be worried about pascal?ผมควรกังวลเรื่องปาสคาลไหม An Inconvenient Lie (2007)
Pascal? Why?ทำไม? An Inconvenient Lie (2007)
Should i be worried about pascal?ผมควรเป็นห่วงปาสคาลมั้ย See-Through (2007)
Pascal's fine. You need to, uh, wrap your wrists So you don't hurt yourself again.คุณต้องพันข้อมือไว้จะได้ไม่เจ็บ See-Through (2007)
I heard about pascal's little meltdown.ผมได้ข่าวว่าปาสคาลสติแตกอีกแล้ว See-Through (2007)
Pascal just set women in the department back 20 years.ปาสคาลทำให้ภาพลักษณ์ผู้หญิงในแผนก ถอยหลังไป 20 ปี See-Through (2007)
Even if it meant doing pascal's man to get it back.ถึงแม้ต้องยุ่งกับคู่หมั้นของปาสคาล เพื่อชิงมันกลับมา The Dark Defender (2007)
Pascal was in your way.ปาสคาลเป็นก้าง The Dark Defender (2007)
Lou Paschall?Lou PascalAtlantic City (1980)
Remember, I'm Lou Paschall if there's anything you need.Ich bin Lou Pascal, falls etwas ist. Atlantic City (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาสกาล[n. prop.] (Pāskāl) EN: Pascal   FR: Pascal [m]
ภาษาปาสกาล[TM] (phāsā Pāskāl) EN: Pascal language   FR: langage Pascal [m]
รูปสามเหลี่ยมปาสกาล[n. exp.] (rūp sāmlīem Pāskāl) EN: Pascal's triangle   FR: triangle de Pasal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASCAL    P AE0 S K AE1 L
PASCALE    P AE0 S K AE1 L
DEPASCALE    D AH0 P AA0 S K AA1 L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pascal {n} [comp.]Pascal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パスカル[, pasukaru] (n) (1) pascal (unit of pressure); (2) {comp} PASCAL (language); (3) Pascal (Blaise); (P) [Add to Longdo]
パスカルの三角形[パスカルのさんかくけい, pasukaru nosankakukei] (n) Pascal's triangle [Add to Longdo]
パスカルの定理[パスカルのていり, pasukaru noteiri] (n) Pascal's theorem [Add to Longdo]
パスカルの法則[パスカルのほうそく, pasukaru nohousoku] (n) Pascal's law [Add to Longdo]
ヘクトパスカル[, hekutopasukaru] (n) hectopascal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千帕[qiān pà, ㄑㄧㄢ ㄆㄚˋ, ] kiloPascal (kPa, unit of pressure) [Add to Longdo]
帕斯卡[Pà sī kǎ, ㄆㄚˋ ㄙ ㄎㄚˇ, ] Pascal (name); Blaise Pascal (1623-1662), French mathematician [Add to Longdo]
帕斯卡三角形[pà sī kǎ sān jiǎo xíng, ㄆㄚˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] Pascal's Triangle (math.) [Add to Longdo]
帕斯卡六边形[pà sī kǎ liù biān xíng, ㄆㄚˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] Pascal's hexagon [Add to Longdo]
帕斯卡尔[Pà sī kǎ ěr, ㄆㄚˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄦˇ, / ] Pascal (name) [Add to Longdo]
毫巴[háo bā, ㄏㄠˊ ㄅㄚ, ] millibar (mbar or mb), unit of pressure (equal to hecto-Pascal) [Add to Longdo]
百帕[bǎi pà, ㄅㄞˇ ㄆㄚˋ, ] hecto-Pascal (hpa), unit of atmospheric pressure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パスカル[ぱすかる, pasukaru] Pascal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top