Search result for

pc

(100 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pc-, *pc*
English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
PC[ABBR] เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (คำย่อ Personal Computer)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
pc-xt(พีซี-เอกซ์ที) ย่อมาจาก personal computer extended technology เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ผลิตออกมาขายตั้งแต่ราว ค.ศ.1983 ใช้ตัวประมวลผลชื่อ Intel 8088 ซึ่งถือว่าดีกว่าตัวประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่น ๆ ในสมัยนั้นมาก
pcl(พีซีแอล) ย่อมาจาก printer control language เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
pcx(พีซีเอกซ์) ใช้เป็นนามสกุลของแฟ้มข้อมูลประเภทที่เก็บภาพสำหรับพีซี (.pcx) มีลักษณะการเก็บคล้ายกับแบบบิตแมป (bitmap) ใช้กับโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ บนพีซีได้เกือบทุกโปรแกรม (ดู bitmap)
apcabbr. aspirin, phenacetin, caffeine ยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. A.P.C.
aspcaabbr. American Society for Prevention of Cruelty to Animals สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งอเมริกา
green pcพีซีประหยัดไฟหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสร้างให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่น ถ้าไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ชั่วระยะหนึ่ง จอภาพก็จะมืด (ไม่มีแสงสว่าง)
ibm pcไอบีเอ็ม พีซีเป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริษัทไอบีเอ็ม เริ่มผลิตออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ ค.ศ.1981 ก่อนหน้านี้ บริษัทไอบีเอ็มจะผลิตแต่เครื่องขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมนเฟรม (mainframe) คำ PC นั้นย่อมาจาก personal computer ในปัจจุบัน คำพีซีกลายเป็นคำที่หมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับไอบีเอ็ม บางทีก็เรียกว่า "เทียบเคียงกับไอบีเอ็ม" หรือ "IBM compatibles"

English-Thai: Nontri Dictionary
popcorn(n) ข้าวโพดคั่ว
stepchild(n) ลูกเลี้ยง
topcoat(n) เสื้อคลุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PC (personal computer)พีซี (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PC cardบัตรพีซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCM (pulse code modulation)พีซีเอ็ม (การกล้ำรหัสของพัลส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCN (personal communication network)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS value; print contrast signal valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCT (personal communication telephone)พีซีที (โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PC Card เครื่องหมายการค้าของสมาคม Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) [คอมพิวเตอร์]
PC DOS (Computer file)พีซี ดอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
PC tools deluxe (Computer program) พีซี ทูลส์ เดอลุกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
pcAnywareพีซีแอนนีแวร์ [TU Subject Heading]
PCBs, Polychlorinated Biphenyls พีซีบี
สารจำพวกไฮไดรคาร์บอนที่อะตอมของไฮโดรเจนบาง ตัวถูกแทนที่ด้วย อะตอมคลอรีน เป็นสารที่มีเสถียรภาพมาก ใช้ในงานอุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสารที่มีพิษต่อคนและสัตว์ สามารถกำจัดได้ด้วยการเผาที่อุณหภูมิสูงๆ ในเตาเผา [สิ่งแวดล้อม]
PCDD, Polychlorinated Dibenzo-p Dioxins พีซีดีดี
สารพิษอินทรีย์ซึ่งมักพบในแก๊สและเถ้าที่เกิด จากการเผาขยะ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ไดออกซิน [สิ่งแวดล้อม]
PCDFs, Polychlorinated Dibenzofurans พีซีดีเอฟ
สารพิษอินทรีย์ซึ่งมักพบในแก๊สและเถ้าที่เกิด จากการเผาขยะ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ฟูแรนส์ [สิ่งแวดล้อม]
PCI bus (Computer bus)พีซีไอบัส (คอมพิวเตอร์บัส) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PCI local bus พีซีไอ โลคอล บัส [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pcr (phrase) ปฏิกิริยาลูกโซ่ polymerase (PCR)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
San Diego. PC Line. B12.36-24-36SanDiego.PC Line.B12.36-24-36 Breaking and Entering (2008)
PC or Mac?พีซี หรือแมค Burn After Reading (2008)
PC.- พีซี Burn After Reading (2008)
PC.- พีซี Burn After Reading (2008)
No, we want you to pretend to want to sleep with her, and then see if you can get on her FULCRUM husband's PC and see if you flash on anything.ไม่ไช่ เราต้องการให้นายแกล้งทำเป็นอยากนอนกับเธอต่างหาก และเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์ของสามีเธอ บางทีนายอาจจะแว๊บอะไรก้ได้ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Hey, lemme use your PC!เฮ้ ขอใช้คอมหน่อยสิ! Summer Wars (2009)
Agent Boa Vista,would you run a PCR on these samples?เอเจนท์โบวิสต้า ช่วยทำ PCR ของตัวอย่างได้มั๊ย? Out of Time (2009)
OCD, PCP. It all spells, "crazy."สะกดได้ว่า "บ้าบอ" ทั้งนั้น I Believe the Children Are Our Future (2009)
Although pctically mandatory for a pirate.แต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโจรสลัด The Pirate Solution (2009)
Tony, you gotta get upstairs and get on top of this situation right now. I've been on the phone with the National Guard all day, trying to talk them out of rolling tanks up the PCH, knocking down your front door and taking these.โทนี่ กลับขึ้นไปรับมือสถานการณ์เดี๋ยวนี้เลย Iron Man 2 (2010)
You guys, shouldn't we be a little bit more PC?ทุกคน เราพูดให้สุภาพดีกว่ามั้ย Sex and the City 2 (2010)
- How's that for PC?- เจ้าภาพสุภาพพอได้มั้ย Sex and the City 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pcI wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?
pcYour plan to buy another PC is out of the question.
pcHe's always playing up to the boss, in hopes of getting a new PC in his office.
pcIn addition to PCs, it can be used with cell phones.
pcI borrowed the notebook PC from the junior staff member.
pcI imagine that you are wondering when your new PC will arrive.
pcThe policy number of my insurance is PC-two-three-five-seven.
pcThis PC will save you a lot of trouble.
pcThe PC's internal timer's button battery has gone flat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีซี[N] PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุตรเลี้ยง[n. exp.] (but līeng) EN: stepchild   
หัวเมือง[n. exp.] (hūameūang) EN: provinces ; upcountry   
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng sitthi phūbøriphōk) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR)   FR: protection du consommateur [f]
คำสั่งให้ล้มละลาย[n. exp.] (khamsang hai lomlalāi) EN: order of adjudication ; adjudication of bankrupcy   
ข้าวโพดคั่ว[n. exp.] (khāophōt khūa) EN: popcorn   FR: pop-corn [m]
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
คอมพ์[n.] (khøm = khǿm) EN: computer   FR: ordinateur [m] ; ordi [m] (fam. - abrév.) ; PC = P.C. [m]
ค.ร.น.[n.] (khø.rø.nø.) EN: least common multiple ; lowest common multiple   FR: PPCM
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang khømphiūtoē suanbukkhon) EN: personal computer ; PC   FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
PC    (n) (p ii2 s ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PC-Arbeitsplatz {m}PC workplace [Add to Longdo]
v.H. : vom Hundertpc : per cent [Add to Longdo]
Polizist, WachtmeisterPC : police constable [Add to Longdo]
PC : Personalcomputer {m}PC : personal computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer [Add to Longdo]
PCI[ピーシーアイ, pi-shi-ai] (n) {comp} PCI [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC [Add to Longdo]
ウルトラモバイルPC[ウルトラモバイルピーシー, urutoramobairupi-shi-] (n) {comp} ultra-mobile PC [Add to Longdo]
エムピーシー[, emupi-shi-] (n) {comp} MPC [Add to Longdo]
オペコド[, opekodo] (n) {comp} opcode [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペコド[おぺこど, opekodo] opcode [Add to Longdo]
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC [Add to Longdo]
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer [Add to Longdo]
パルス符号変調[パルスふごうへんちょう, parusu fugouhenchou] Pulse-Code Modulation, PCM [Add to Longdo]
パンチカードシステム[ぱんちかーどしすてむ, panchika-doshisutemu] punch-card system, PCS [Add to Longdo]
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] peak cell rate (PCR) [Add to Longdo]
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board [Add to Longdo]
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board [Add to Longdo]
プロトコル適合性試験報告書[ぷろとこるてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokorutekigouseishikenhoukokusho] PCTR [Add to Longdo]
メモリカード[めもりかーど, memorika-do] memory card (e.g. PCMCIA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 PC \PC\ n. (Computers)
   A personal computer; a computer[2] designed for use by one
   person at a time; -- contrasted with shared-time computers
   such as {mainframes} and {minicomputers}, which may be
   accessed by multiple users each operating from a different
   input device (in the 1990's, usually a terminal). A {personal
   computer} typically uses a microprocessor for its CPU.
   [Initialism]
 
   Syn: personal computer, microcomputer.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 PC \PC\ (p[=e]`s[=e]") a.
   An initialism for {politically correct}. [Initialism]
 
   Syn: P. C., politically correct.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PC
   n 1: a small digital computer based on a microprocessor and
      designed to be used by one person at a time [syn: {personal
      computer}, {PC}, {microcomputer}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Printed Circuit (IC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Personal Computer
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Priority Control
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Protocol Control
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PC
     Punched Card
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top