Search result for

oxids

(363 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oxids-, *oxids*, oxid
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา oxids มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *oxids*)
English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oxide[N] ์สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่น, See also: ออกไซด์
oxidant[N] สารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidise[VT] รวมตัวกับอ็อกซิเจน
oxidize[VT] รวมตัวกับอ็อกซิเจน
trioxid[N] สารประกอบอ็อกไซด์ที่มีอ็อกซิเจนสามส่วน
monoxide[N] โมโนอ็อกไซด์, See also: ออกไซด์ที่มีอ็อกซิเจนหนึ่งอะตอม
peroxide[N] ออกไซด์ที่มีออกซิเจน 2 อะตอมเช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, Syn. bleacher, decorant
trioxide[N] สารประกอบอ็อกไซด์ที่มีอ็อกซิเจนสามส่วน
oxidation[N] ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น, See also: ออกซิเดชัน
zinc oxide[N] สารสำหรับทำกระจกทึบแสงหรือไม้ขีดไฟ
oxidisation[N] ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น
oxidization[N] ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่น, Syn. combustion
nitrous oxide[N] แก๊ซไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ป้องกันการเจ็บปวดเมื่อทำฟัน, Syn. laughing gas
carbon dioxide[N] ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, See also: ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก, Syn. carbonic acid gas
carbon monoxide[N] คาร์บอนมอนอกซ์ไซด์, See also: ก๊าซชนิดหนึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่น มีพิษต่อร่างกาย มีสัญลักษณ์ CO
oxidizing agent[N] สารที่ทำให้สารอื่นรวมตัวกับอ็อกซิเจน
hydrogen peroxide[N] ของเหลวไม่คงที่ ใช้เป็นยาฟอกสีและยาฆ่าเชื้อโรค
magnesium hydroxide[N] สารแม็กนีเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นยาลดกรดและยาระบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amine oxidaseซึ่งเป็นเอนไซมที่ deaminase tysamine และ tryptamine โดย oxidation เป็น aldehyde และปล่อย ammonia ออก
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
autoxidation(ออทอคซิเค'เชิน) n. ขบวนการ oxidation ของสารประกอบโดยการถูกกับอากาศ
carbon dioxiden. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
carbon monoxiden. แก๊สพิษไร้สีและติดไฟ,CO
ferric oxide(เฟอร์ริกออกไซด์) หมายถึง สารแม่เหล็กที่ใช้เคลือบจานบันทึก (disk) ก็ดี แถบบันทึก (tape) ก็ดี ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลลงไปเก็บไว้ได้
hydroxiden. สารประกอบด้วยกลุ่มธาตุOH
oxide(ออค'ไซดฺ) n. สารประกอบออกซิเจนกับธาตุอื่นหรือกลุ่มของธาตุ, See also: oxidic adj.
oxidise(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
oxidize(ออค'ซิไดซ) vt. เปลี่ยนธาตุให้เป็นoxide,รวมตัวกับออกซิเจน
zinc oxiden. ผงสีขาวจำพวก ZnO, ยาฝาดสมานและย่าฆ่าเชื้อโรค., Syn. zinc white

English-Thai: Nontri Dictionary
oxidation(n) การผสมกับก๊าซออกซิเจน
oxide(n) สารประกอบก๊าซออกซิเจนกับธาตุอื่น
oxidize(vt) ผสมกับก๊าซออกซิเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photochemical oxidantตัวออกซิไดส์โฟโตเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxidationออกซิเดชัน, การออกซิไดส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
oxidation catalystตัวเร่งออกซิเดชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
oxidation catalytic converterเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์แบบออกซิเดชัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxidation firingการเผาแบบสมบูรณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oxide inclusionออกไซด์ฝังใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
oxidizing flameเปลวออกซิเจนมาก, เปลวเพิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bleach spot; deoxidation sphereดวงฟอกจาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deoxidation sphere; bleach spotดวงฟอกจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
iron oxide electrodeลวดเชื่อมเหล็กออกไซด์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sodium hydroxideโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Titanium dioxideไทเทเนียมไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solid oxide fuel cellเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cerium oxideเซอเรียมออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Xanthine oxidaseแซนทีนออกซิเดส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nitrogen dioxideไนโตรเจนไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nitrogen oxideไนโตรเจนออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Phenol oxidaseฟีนอลออกซีเดส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrogen peroxideไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transition metal oxideโลหะทรานซิชันออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metallic oxideโลหะออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zinc oxideสังกะสีออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aluminum hydroxideอะลูมินัมไฮดรอกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon dioxide laserคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sulphur dioxideซัลเฟอร์ไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silicon oxideซิลิกอนออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zirconium oxideเซอร์โคเนียมออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tributyltin oxideไตรบิวทิลทินออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mixed oxide fuelเชื้อเพลิงออกไซด์ผสม, ม็อกซ์, เชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมออกไซด์และพลูโทเนียมออกไซด์ ซึ่งต่างจากเชื้อเพลิงทั่วไปที่ใช้ยูเรเนียมออกไซด์อย่างเดียว [นิวเคลียร์]
Zinc oxide สังกะสีออกไซด์ [TU Subject Heading]
Anodic oxidationการออกซิเดชั่นที่ขั้วบวก [TU Subject Heading]
Antioxidantsสารต้านอนุมูลอิสระ [TU Subject Heading]
Atmospheric nitrogen oxidesไนโตรเจน ออกไซด์ในบรรยากาศ [TU Subject Heading]
Atmospheric sulphur dioxideซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศ [TU Subject Heading]
Calcium hydroxideแคลเซียมไฮดรอกไซด์ [TU Subject Heading]
Carbon dioxideคาร์บอน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Carbon dioxide lasersเลเซอร์ คาร์บอน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Carbon dioxide mitigationการลดคาร์บอน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Carbon monoxideคาร์บอน มอนนอคไซด์ [TU Subject Heading]
Carbon monoxide poisoningคาร์บอน มอนนอคไซด์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
Ferric oxideเหล็กออกไซด์ [TU Subject Heading]
Glutathione peroxidaseกลูตะไธโอน เพอออกซิเดส [TU Subject Heading]
Iron oxidesสนิมเหล็ก [TU Subject Heading]
Magnesium Hydroxideแมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ [TU Subject Heading]
Nitric oxideไนตริกออกไซด์ [TU Subject Heading]
Nitric oxide donorsยาในกลุ่มไนเตรท [TU Subject Heading]
Nitrogen dioxideไนโตรเจน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Nitrogen oxidesไนโตรเจน ออกไซด์ [TU Subject Heading]
Nitrous oxideไนตรัสออกไซด์ [TU Subject Heading]
Oxidationการออกซิเดชั่น [TU Subject Heading]
Oxidative stressออกซิเดทิฟสเตรส [TU Subject Heading]
Peroxidaseเปอร์ออกซิเดส [TU Subject Heading]
Sodium hydroxideโซดาไฟ [TU Subject Heading]
Sulphur dioxideซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Transition metal oxidesออกไซด์ของโลหะเปลี่ยนสถานะ [TU Subject Heading]
Sodium Hydroxide โซดาไฟ
ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยาง ทำสบู่ และซักล้างขนสัตว์ เป็นอันตรายต่อผิวหนัง โดยจะกัดผิวหนัง [สิ่งแวดล้อม]
Oxidation Process กระบวนการออกซิเดชัน
การบำบัดน้ำเสียโดยจุลินทรีย์ ใช้ออกซิเจนในการย่อยสารอินทรีย์ หรือกระบวนการออกซิไดส์แบบอื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Oxidation Treatment การบำบัดด้วยวิธีออกซิเดชัน
การบำบัดน้ำเสียโดยการใชัจุลินทรีย์ย่อยสาร อินทรีย์ หรือผ่าน กระบวนการออกซิเดชัน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antioxidant (n ) สารต้านอนุมูลอิสระ(วิทย์.)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chopping an onion releases a mist of Syn-propanethial-S-oxide.เวลาปลอกเปลือกหัวหอม จะทำให้เกิดไอของ ซิง โพรเพนไทล์ อ็อกไซด์ Lucky Thirteen (2008)
- Ochre, iron oxide, charcoal. - Oxy, stay with us.ดินเหลือง ไอรอนออกไซด์ ถ่านหิน/อ็อกอย่าไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Mix aluminum powder with iron oxide.ผสมผงอลูมิเนียมกับเหล็กออกไซต์ Safe and Sound (2008)
A dense atmosphere, thick with water vapor, full of carbon dioxide.บรรยากาศหนาทึบไปด้วยไอน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)
Our activities release gigantic quantities of carbon dioxide.กิจกรรมของพวกเราได้ปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาล Home (2009)
The concentration of carbon dioxide hasn't been so high for several hundred thousand years.ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อน ในรอบหลายแสนปี Home (2009)
As the trees burn, they release carbon dioxide.ขณะที่ต้นไม้ถูกเผา, พวกมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)
Methane, a greenhouse gas 20 times more powerful than carbon dioxide.มีเทน, ก๊าซเรือนกระจก มีความรุนแรง กว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20 เท่า Home (2009)
Without it, we'll all perish, oxidize and rust,หากไม่มี มัน , สนิมจะกัดกร่อน, และเสื่อมสภาพ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
On one side, we have mercuric oxide and graphite from your brake pads.และแกรไฟต์ที่ได้มาจากแผ่นเบรครถของนาย อันนี้คือขั้วลบ 4 Days Out (2009)
No, the potassium hydroxide is the electrolyte.ไม่ ไฮดรอกไซแตสเซียม เป็นอิเล็กโทรไลต์ แต่ใช่ นั่นเป็นสิ่งที่ฉันจะนำไปแช่ในฟองน้ำ 4 Days Out (2009)
Calcium carbonate, lithium hydroxide,แคลเซียม คาร์บอเนต ลิเธียม ไฮดอกไซด์ Air: Part 1 (2009)
.13% molecular oxygen, 95% carbon dioxide, with a hint of Argon.โมเลกุลออกซิเจน 0.13% คาร์บอนไดออกไซด์ 95% และมีอาร์กอนอีกเล็กน้อย Water (2009)
Freezing carbon dioxide.แซ่แข็งคาร์บอนไดออกไซด์ Episode #3.5 (2009)
I gave little miss peroxide my phone number In case of an emergency,ฉันเอาเบอร์โทรให้ยัยนี่ไว้ เผื่อกรณีฉุกเฉิน Hairography (2009)
This was taken at Detroit's oxide super-stadium about midway through the blackout.ถูกถ่ายที่เมืองดีทรอยส์ สนามซุปเปอร์สเตเดี้ยมออกไซด์ ราวกลางเหตุการณ์ การหมดสติ White to Play (2009)
her carbon monoxide level was 28,and she was spiraling down.และเธออาการหนักขึ้น I Saw What I Saw (2009)
I used phenolphthalein and hydrogen peroxide in Anok's open chest cavity.ฉันใช้ฟีนอล์ฟทาลีน และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในการเปิดโพรงอกของเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
It's gonna look like carbon monoxide poisoning, okay?มันจะดูเหมือนแก๊ซพิษ คาร์บอนมอนอกไซด์ โอเค? Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
This soil is lousy with iron oxides.ดินนี้เต็มไปด้วยไอออนออกไซด์ The Dwarf in the Dirt (2009)
That's not good. Wood undergoes rapid oxidation because it reacts spontaneously to... Okay, guys, seriously, we've talked about this, okay?แบบนี้ไม่ดีแน่ นี่พวกเธอ เราตกลงกันแล้วใช่มั้ย? Football, Feminism and You (2009)
Then i made the switch to green tea. It's, like--It's, like, Filled with these antioxidants and stuff.มันเต็มไปด้วยแอนติอ๊อกซิดันท์และอื่นๆ Social Psychology (2009)
You know what? You're like the exact opposite of an antioxidant.คุณเหมือนทุกอย่างที่อยู่ตรงข้ามกับแอนติออกซิแดนท์ Home Economics (2009)
A solution of hydrogen peroxide, and one of saturated potassium iodide.สารละลาย ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ แล้วก็โปแทสเซียม ไอโอได อิ่มตัว The Vengeance Formulation (2009)
It pulls air out of the tank to stop the wine from oxidizing. Okay, perfect.โอเค ดีเลย พวกเราใช้ ดูดเอาไฟออกจากถังได้ Daybreakers (2009)
Well, sure, or carbon monoxide,- ใช่ ถูกต้อง รึดมสารคาร์บอนไดออกไซด์ You Don't Know Jack (2010)
-What did we just do for you? That's lithium dioxide.ที่เราทำเมื่อกี้คือช่วยคุณ Iron Man 2 (2010)
It's a blend of chromium trioxide and hydrogen cyanide.มันผสมจากโครเมียมไตรอ็อกไซด์ กับไฮโดนเจนไซยาไนด์ The Bishop Revival (2010)
Chromium trioxide?โครเมียมไตรอ็อกไซด์? The Bishop Revival (2010)
Dig up any companies that deal with chromium trioxide.- หาว่าบริษัทไหนจำหน่ายโครเมียมไตรอ็อกไซด์ The Bishop Revival (2010)
Uh, Astrid couldn't find any companies that purchased chromium trioxide within the past six months.จะหยุดมันยังไง นี่ แอสทริดยังหาบริษัท ที่ซื้อ โครเมียม ไตรอ็อกไซด์ The Bishop Revival (2010)
You treat it with sulphuric acid, you get chromium trioxide.ใส่กรดซัลฟิวริกลงไป คุณก็ได้โครเมี่ยมไตรออกไซด์แล้ว The Bishop Revival (2010)
Chocolate is filled with antioxidants,ช็อกโกแลตมีสารแอนตี้อ๊อกซิแดนซ์ My Two Young Men (2010)
I can hear you metabolizing oxygen and expelling carbon dioxide.ผมได้ยินเสียงคุณเผาผลาญออกซิเจน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา The Pants Alternative (2010)
What I found were phyllosilicate minerals, along with some interesting metal oxides, very small traces of vitrified clay and Uranium 235.แต่สิ่งที่ผมพบคือ แร่ธาตุไฟโลซิลิเกต ซึ่งมักจะเกิดกับ ออกไซด์ของเหล็ก ซึ่งมีัร่องรอยเล็กน้อยมากๆ ภายในดินเหนียวที่ทำให้ กลายเป็นแก้ว The Beginning in the End (2010)
A little sodium hydroxide, shut the lid,โซเดียมไฮดรอกไซค์นิดหน่อย ปิดฝามันไว้ Fly (2010)
Don't tell me. Platinum dioxide, right?อย่าบอกฉันนะ ว่าเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ ถูกไหม Green Light (2010)
The dioxide's too hard to keep wet.ไดออกไซด์ ยากที่จะทำให้เกิดความชื้น Green Light (2010)
Thorium oxide... for a catalyst bed.ทอเรียมออกไซด์ สำหรับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวเร่งปฏิกิริยา Más (2010)
The nitrous oxide dentists use is a mild hallucinogen.เพราะแก๊สที่หมอรมให้เราสลบที่คลีนิคน่ะ Britney/Brittany (2010)
Uh, the idea is to seal off the prisoners living quarters and pump carbon monoxide from the physical plant into the air ducts.แผนการก็คือปิดผนึก เขตที่อยู่ของนักโทษ สูบคาร์บอนมอนออกไซด์จากโรงงาน เข้าไปในท่อลม Casualties of War (2010)
You punch it to release an oxidized chemical into the engine.คุณกดมันเพื่อปล่อยสารเคมี\ ที่เป็นออกซิเจนเข้าไปในเครื่องยนต์ The Boost Job (2010)
The hydrogen peroxide and sodium hydroxide react with the iron present in hemoglobin and exhibit A...ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และโซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำปฏิกิริยา กับธาตุเหล็ก ในเลือด Everything Is Illumenated (2010)
Nowadays people are using carbon monoxide to die...สมัยนี้คนเขาใช้คาร์บอนมอนออกไซต์ฆ่าตัวตายกัน... Hello Ghost (2010)
Lipstick is made with dye, antioxidants, liquid paraffin, perfumes, and worms, so it won't rub off that easily.เพราะลิปมันเป็นสี และเป็นปิโตรเลียมเหลว มันลบไม่ออกง่ายๆหรอก Episode #1.5 (2010)
Don't worry. It's helium gas, not carbon monoxide.ไม่ต้องกังวล มันเป็นฮีเลี่ยมแก๊ส ไม่ใช่คาร์บอน มอนน๊อกไซค์ Episode #1.2 (2010)
It's completely oxidized.มันเกิดออกซิไดส์ได้อย่างสมบูรณ์ Concentrate and Ask Again (2011)
The powder is fully oxidized.เจ้าผงนั่นถูกออกซิไดส์ไปหมดแล้ว Concentrate and Ask Again (2011)
- It oxidizes, you know, like rust.มันเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน แกรู้นะ เหมือนการขึ้นสนิม Bullet Points (2011)
Manganese can have an oxidation state of between -3 and +7, which takes it through a range of colors--อันที่จริงแล้ว แมงกานีส เป็นสถานะออกซิเดชันได้ Bullet Points (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oxidTropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.
oxidIf you oxidise an alcohol you get an aldehyde but what do you get if you oxidise an aldehyde?
oxidCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
oxidCarbon dioxide is not a poison in itself.
oxidMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
oxidTrees give off oxygen and absorb carbon dioxide.
oxidThat would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
oxidIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.
oxidChocolate acts to prevent LDL oxidisation.
oxidThe amount of carbon dioxide has increased by 10 percent.
oxidCarbon dioxide sometimes harms people.
oxid1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาร์บอนไดออกไซด์[N] carbon dioxide, Example: พืชสีเขียวที่อยู่ในน้ำช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจน, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี มีปรากฏในบรรยากาศ เกิดจากการเผาไหม้ โดยสมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ เป็นแก๊สหนักกว่าอากาศและไม่ช่วยการเผาไหม้ จึงใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอัดลม เป็นต้น, Notes: ภาษาอังกฤษ
คาร์บอนมอนอกไซด์[N] carbon monoxide, Example: กรุงเทพมหานครยามจราจรติดขัด ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศมีสูงถึง 300 ส่วนในล้านส่วน, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี เป็นแก๊สพิษร้ายแรง จุดไฟติดในอากาศให้เปลวสีน้ำเงินอ่อน เกิดจากการเผาไหม้โดยไม่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอน มีปรากฏจากแก๊สท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ใช้ประโยชน์เป็นแก๊สเชื้อเพลิง เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ปูนดิบ[N] quick lime, See also: calcium oxide, Syn. ปูนไฟ, Example: ปูนดิบใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง, Thai definition: ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนสลายตัว
ปูนขาว[N] lime, See also: calcium hydroxide, Syn. ปูน, Example: เขาใส่ปูนขาวลงในน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ
ปูน[N] lime, See also: mortar, calcium oxide, quicklime, cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: ปูนเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง
ตะกั่วแดง[N] red lead, See also: minium, vivid red opaque oxide (used chiefly as a pigment), cinnabar, Syn. เสน, Thai definition: สารประกอบประเภทออกไซด์ของตะกั่ว ลักษณะเป็นผงละเอียดสีแดงเข้ม ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีทา และทำแก้ว
น้ำแข็งแห้ง[N] dry ice, See also: solid carbon dioxide, Example: การทำฝนเทียมใช้น้ำแข็งแห้งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง, Thai definition: คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นของแข็ง เย็นจัด ลักษณะคล้ายน้ำแข็ง ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำความเย็น
โซดาแผดเผา[N] caustic soda, See also: sodium hydroxide, Syn. โซดาไฟ, โซเดียมไฮดรอกไซค์, คอสติกโซดา, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมไฮดรอกไซค์[N] sodium hydroxide, See also: caustic soda, Syn. โซดาไฟ, โซดาแผดเผา, คอสติกโซดา, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซดาไฟ[N] caustic soda, See also: sodium hydroxide, Example: สารขัดห้องน้ำมีส่วนผสมของโซดาไฟ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[N] carbon dioxide, Example: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Count unit: ก๊าซ
ดินแดง[N] laterite, See also: red iron oxide, rouge, Example: ผืนแผ่นดินแถบนี้เต็มไปด้วยดินแดง, Thai definition: สารผสมละเอียดสีแดงใช้ขัดเงินและทองแดง, ชื่อดินชนิดหนึ่งสีแดง ใช้ทาและย้อม
ออกซิเดชัน[N] oxidation, Syn. ขบวนการออกซิเดชัน, Example: ถ้าสภาพที่อากาศมีออกซิเจนเพียงพอก็จะเกิดขบวนการออกซิเดชัน, Thai definition: ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้สารได้รับธาตุออกซิเจนมารวมตัวด้วย หรือทำให้สารสูญเสียธาตุไฮโดรเจนไป, ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้อะตอมของธาตุสูญเสียอิเล็กตรอนไป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไดออกไซด์[n.] (daiøksai) EN: dioxide   FR: dioxyde [m]
ดินแดง[n.] (dindaēng) EN: laterite ; red iron oxide   FR: latérite [f] ; sol rougeâtre [m]
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (kāt khābøn daiøksai) EN: carbon dioxide   
คาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (khābǿn daiǿksāi) EN: carbon dioxide   FR: dioxyde de carbone [m]
คาร์บอนมอนอกไซด์[n. exp.] (khābøn mønǿksāi) EN: carbon monoxide   FR: monoxyde de carbone [m]
แคลเซียมไฮดรอกไซด์[n. exp.] (khaēlsīem haidrøksai) EN: calcium hydroxide   FR: hydroxyde de calcium [m]
แคลเซียมออกไซด์[n. exp.] (khaēlsīem øksai) EN: calcium oxide   FR: oxyde de calcium [m]
ขี้ตะกั่ว[n.] (khītakūa) EN: lead oxide   
เลขออกซิเดชัน[n. exp.] (lēk øksidēchan) EN: oxidation number   
มอนอกไซด์[n.] (mønøksai) EN: monoxide   FR: monoxyde [m]
ไนตรัสออกไซด์ [n. exp.] (naitrat øksai) EN: nitrous oxide ; happy gas ; laughing gas   FR: protoxyde d'azote [m] ; oxyde nitreux [m] ; gaz hilarant [m]
น้ำแข็งแห้ง[n. exp.] (nāmkhaeng haēng) EN: dry ice ; solid carbon dioxide   
ออกไซด์[n.] (øksai = ǿksai) EN: oxide   FR: oxyde [m]
ออกซิเดชัน[n.] (øksidēchan) EN: oxidation   FR: oxydation [f]
ปูน[n.] (pūn) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement   FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]
ปูนขาว[n.] (pūnkhāo) EN: lime ; calcium hydroxide   FR: chaux [f]
สารประกอบออกไซด์[n. exp.] (sān prakøp øksai) EN: oxide   
โซดาไฟ[n.] (sōdāfai) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซดาแผดเผา[n. exp.] (sōdā phaētphao) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซเดียมไฮดรอกไซค์[n. exp.] (sōdīem haidrøksai) EN: sodium hydroxide ; caustic soda   FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
ตะกั่วแดง[n. exp.] (takūa daēng) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar   FR: minium [m] ; cinabre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OXIDE    AA1 K S AY2 D
OXIDES    AA1 K S AY2 D Z
OXIDANT    AA1 K S AH0 D AH0 N T
DIOXIDE    D AY0 AA1 K S AY2 D
OXIDIZE    AA1 K S AH0 D AY2 Z
OXIDYNE    AA1 K S AH0 D AY2 N
OXIDIZED    AA1 K S AH0 D AY2 Z D
OXIDANTS    AA1 K S AH0 D AH0 N T S
OXIDIZER    AA1 K S AH0 D AY2 Z ER0
MONOXIDE    M AH0 N AA1 K S AY0 D
DIOXIDES    D AY0 AA1 K S AY0 D Z
PEROXIDE    P ER0 AA1 K S AY2 D
OXIDIZING    AA1 K S AH0 D AY2 Z IH0 NG
MINOXIDIL    M AH0 N AA1 K S AH0 D AH0 L
HYDROXIDE    HH AY0 D R AA1 K S AY0 D
OXIDATION    AA2 K S AH0 D EY1 SH AH0 N
SUPEROXIDE    S UW2 P ER0 AA1 K S AY2 D
HYDROXIDES    HH AY0 D R AA1 K S AY0 D Z
ANTIOXIDANT    AE2 N T IY0 AA1 K S AH0 D AH0 N T
ANTIOXIDANTS    AE2 N T IY0 AA1 K S AH0 D AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oxide    (n) (o1 k s ai d)
oxides    (n) (o1 k s ai d z)
dioxide    (n) (d ai1 o1 k s ai d)
oxidize    (v) (o1 k s i d ai z)
dioxides    (n) (d ai1 o1 k s ai d z)
monoxide    (n) (m o1 n o1 k s ai d)
oxidized    (v) (o1 k s i d ai z d)
oxidizes    (v) (o1 k s i d ai z i z)
peroxide    (n) (p @1 r o1 k s ai d)
monoxides    (n) (m o1 n o1 k s ai d z)
oxidation    (n) (o2 k s i d ei1 sh @ n)
oxidizing    (v) (o1 k s i d ai z i ng)
peroxides    (n) (p @1 r o1 k s ai d z)
oxidization    (n) (o2 k s i d ai z ei1 sh @ n)
oxidizations    (n) (o2 k s i d ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aluminiumoxidscheibe {f} [electr.]aluminium oxyde wafer [Add to Longdo]
Asche {f} | Oxidasche {f}ash | oxidized ash [Add to Longdo]
Atmosphäre {f} | Atmosphären {pl} | oxidierende Atmosphäre | reduzierende Atmosphäreatmosphere | atmospheres | oxidizing atmosphere | reducing atmosphere [Add to Longdo]
Dioxyd {n}dioxide [Add to Longdo]
Eisenoxid {n}; Eisenoxyd {n} [chem.] | Eisenoxide {pl} | hoher Gehalt an Eisenoxidferric oxide | ferric oxides | high iron [Add to Longdo]
Epoxydharz {n}; Epoxidharz {n}epoxy resin [Add to Longdo]
Farboxid {n}colouring oxide [Add to Longdo]
Hydroxyd {n} | Hydroxyde {pl}hydroxide | hydroxides [Add to Longdo]
Kalziumhydroxid {n} [chem.]calcium hydroxide [Add to Longdo]
Kalziumoxid {n}; Kalk {m}calcium oxide [Add to Longdo]
Kohlendioxid {n}; Kohlendioxyd {n} [chem.]carbon dioxide [Add to Longdo]
Kohlenmonoxid {n} [chem.]carbon monoxide [Add to Longdo]
Kupferoxid {n} [chem.]copper oxide [Add to Longdo]
Lachgas {n}laughing gas; nitrous oxide [Add to Longdo]
Manganoxid {n} [chem.]manganese oxide [Add to Longdo]
Monoxyd {n} [chem.]monoxide [Add to Longdo]
Natriumhydroxid {n} [chem.]sodium hydroxide [Add to Longdo]
Oxid {n}; Oxyd {n} [alt]; Oxid... [chem.]oxide [Add to Longdo]
Oxidation {f}; Oxydation {f} [alt] [chem.]oxidation [Add to Longdo]
Oxidationsmittel {n}; Oxydationsmittel {n} [chem.]oxidant; oxidizer [Add to Longdo]
Schwefeldioxid {n} [chem.]sulphur dioxide; sulfur dioxide [Add to Longdo]
Schwefeltrioxid {n} [chem.]sulfur trioxide [Add to Longdo]
Siliziumdioxid {n} [chem.]silica [Add to Longdo]
Stickoxid {n} [chem.]nitric oxide [Add to Longdo]
Superoxyd {n} [chem.] | Superoxyde {pl}peroxide | peroxyds [Add to Longdo]
Wasserstoffperoxid {n}; Wasserstoffperoxyd {n}; Wasserstoffsuperoxyd {n} [chem.]hydrogen peroxide; peroxide of hydrogen [Add to Longdo]
oxydieren; oxidieren | oxydierend | oxydiertto oxidize | oxidizing | oxidized [Add to Longdo]
oxidierento oxidate [obs.] [Add to Longdo]
peroxidieren | peroxidierend | peroxidiert | peroxidierteto peroxide | peroxiding | peroxides | peroxided [Add to Longdo]
rosten | rostend | gerostet | rostetto oxidize | oxidizing | oxidized | oxidizes [Add to Longdo]
Zinksalbe {f} [med.]zinc oxide ointment [Add to Longdo]
CMOS : komplementäre Metalloxid-HalbleiterCMOS : Complementary Metal Oxide Semiconductors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
NOx[エヌオーエックス;ノックス, enuo-ekkusu ; nokkusu] (n) nitrogen oxide; NOx [Add to Longdo]
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
エチレンオキシド[, echiren'okishido] (n) ethylene oxide [Add to Longdo]
オキサイド[, okisaido] (n) oxide [Add to Longdo]
オキシダーゼ[, okishida-ze] (n) oxidase [Add to Longdo]
オキシダント[, okishidanto] (n) oxidant [Add to Longdo]
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud [Add to Longdo]
オキシドール[, okishido-ru] (n) (hydrogen) peroxide (solution) (ger [Add to Longdo]
オキシドレダクターゼ[, okishidoredakuta-ze] (n) oxidoreductase [Add to Longdo]
オキシフル[, okishifuru] (n) (See オキシドール) Oxyfull (Japanese brand of hydrogen peroxide) [Add to Longdo]
オキシラン[, okishiran] (n) (See エチレンオキシド) oxirane; ethylene oxide [Add to Longdo]
クロムグリーン[, kuromuguri-n] (n) chrome green (pigment made of chromium oxide, Cr2O3) [Add to Longdo]
シーモス[, shi-mosu] (n) {comp} complementary metal-oxide semiconductor; CMOS [Add to Longdo]
シリコン[, shirikon] (n) (1) silicon; (2) (See シリコーン) silicone (oxidized form); (P) [Add to Longdo]
スーパーオキサイドディスムターゼ[, su-pa-okisaidodeisumuta-ze] (n) superoxide dismutase [Add to Longdo]
セレギリン[, seregirin] (n) selegiline (reversible monoamine oxidase inhibitor) [Add to Longdo]
チンク油[チンクゆ, chinku yu] (n) zinc oxide oil [Add to Longdo]
ポリフェニレンオキシド[, porifeniren'okishido] (n) polyphenylene oxide [Add to Longdo]
ミノキシジル[, minokishijiru] (n) minoxidil [Add to Longdo]
モノアミン酸化酵素[モノアミンさんかこうそ, monoamin sankakouso] (n) monoamine oxidase; MAO [Add to Longdo]
モノアミン酸化酵素阻害薬[モノアミンさんかこうそそがいやく, monoamin sankakousosogaiyaku] (n) monoamine oxidase inhibitor; MAO inhibitor; MAOI [Add to Longdo]
[あ, a] (pref) (1) sub-; (2) -ous (indicating a low oxidation state); -ite [Add to Longdo]
亜鉛華[あえんか, aenka] (n) zinc white; zinc oxide; flowers of zinc [Add to Longdo]
亜鉛華軟膏[あえんかなんこう, aenkanankou] (n) zinc oxide ointment [Add to Longdo]
亜酸化窒素[あさんかちっそ, asankachisso] (n) (See 笑気) nitrous oxide (N2O) [Add to Longdo]
亜硫酸ガス[ありゅうさんガス, aryuusan gasu] (n) sulphurous acid gas; sulfurous acid gas; sulphur dioxide gas; sulfur dioxide gas [Add to Longdo]
亜砒酸;亜ヒ酸[あひさん(亜砒酸);あヒさん(亜ヒ酸), ahisan ( a hi san ); a hi san ( a hi san )] (n) (1) arsenious acid; arsenous acid (H3AsO3); (2) (col) arsenic trioxide; white arsenic (As2O3) [Add to Longdo]
一酸化[いっさんか, issanka] (adj-na,n) monoxide [Add to Longdo]
一酸化炭素[いっさんかたんそ, issankatanso] (n) carbon monoxide; (P) [Add to Longdo]
一酸化炭素中毒[いっさんかたんそちゅうどく, issankatansochuudoku] (n) carbon monoxide poisoning [Add to Longdo]
一酸化窒素[いっさんかちっそ, issankachisso] (n) nitric monoxide [Add to Longdo]
一酸化二窒素[いっさんかにちっそ, issankanichisso] (n) dinitrogen oxide [Add to Longdo]
塩基性酸化物[えんきせいさんかぶつ, enkiseisankabutsu] (n) basic oxide [Add to Longdo]
苛性カリ;苛性加里[かせいカリ, kasei kari] (n) caustic potash; potassium hydroxide [Add to Longdo]
苛性ソーダ[かせいソーダ, kasei so-da] (n) caustic soda; sodium hydroxide [Add to Longdo]
過酸化ナトリウム[かさんかナトリウム, kasanka natoriumu] (n) sodium peroxide [Add to Longdo]
過酸化バリウム[かさんかバリウム, kasanka bariumu] (n) barium peroxide [Add to Longdo]
過酸化ベンゾイル[かさんかベンゾイル, kasanka benzoiru] (n) benzoyl peroxide [Add to Longdo]
過酸化脂質[かさんかししつ, kasankashishitsu] (n) fatty acid peroxides [Add to Longdo]
過酸化水素[かさんかすいそ, kasankasuiso] (n) H2O2; hydrogen peroxide [Add to Longdo]
過酸化物[かさんかぶつ, kasankabutsu] (n,adj-no) peroxide [Add to Longdo]
金属酸化物半導体[きんぞくさんかぶつはんどうたい, kinzokusankabutsuhandoutai] (n) {comp} metal oxide semiconductor; MOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[きんぞくさんかまくはんどうたい, kinzokusankamakuhandoutai] (n) {comp} Metal Oxide Semiconductor; MOS [Add to Longdo]
空気酸化[くうきさんか, kuukisanka] (n) atmospheric oxidation; oxidation upon exposure to the air; air oxidation; smoothering [Add to Longdo]
抗酸化物質[こうさんかぶっしつ, kousankabusshitsu] (n) antioxidant [Add to Longdo]
紅殻[べにがら, benigara] (n) (See 弁柄) red iron oxide (dut [Add to Longdo]
混合酸化物燃料[こんごうさんかぶつねんりょう, kongousankabutsunenryou] (n) mixed plutonium and uranium oxides fuel; MOX [Add to Longdo]
三酸化硫黄[さんさんかいおう, sansankaiou] (n) sulfur trioxide (SO3) [Add to Longdo]
酸化[さんか, sanka] (n,vs,adj-no) oxidation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一氧化二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
一氧化氮[yī yǎng huà dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitric oxide [Add to Longdo]
一氧化碳[yī yǎng huà tàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon monoxide CO [Add to Longdo]
二氧化氮[èr yǎng huà dàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄢˋ, ] nitrogen dioxide [Add to Longdo]
二氧化物[èr yǎng huà wù, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] dioxide [Add to Longdo]
二氧化硅[èr yǎng huà guī, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄟ, ] silicon dioxide (SiO2) [Add to Longdo]
二氧化硫[èr yǎng huà liú, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] sulfur dioxide SO2 [Add to Longdo]
二氧化碳[èr yǎng huà tàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon dioxide [Add to Longdo]
二氧化碳隔离[èr yǎng huà tàn gé lí, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] carbon sequestration; carbon dioxide sequestration [Add to Longdo]
二氧化钛[èr yǎng huà tài, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] titanium dioxide [Add to Longdo]
二氧化铀[èr yǎng huà yóu, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] brown oxidier; uranium dioxide [Add to Longdo]
二氧化锰[èr yǎng huà měng, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄥˇ, / ] manganese(iv) oxide [Add to Longdo]
五氧化二钒[wǔ yǎng huà èr fán, ˇ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄈㄢˊ, / ] Vanadium pentoxide V2O5; vanadic anhydride [Add to Longdo]
干冰[gān bīng, ㄍㄢ ㄅㄧㄥ, ] dry ice; carbon dioxide ice [Add to Longdo]
抗氧化剂[kàng yǎng huà jì, ㄎㄤˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] antioxidant [Add to Longdo]
朱粉[zhū fěn, ㄓㄨ ㄈㄣˇ, ] red lead oxide Pb3O4 [Add to Longdo]
氧化[yǎng huà, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, ] oxidize [Add to Longdo]
氧化剂[yǎng huà jì, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] oxidant; oxidizing agent [Add to Longdo]
氧化物[yǎng huà wù, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] oxide [Add to Longdo]
氧化钙[yǎng huà gài, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium oxide [Add to Longdo]
氧化铀[yǎng huà yóu, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] uranium oxide [Add to Longdo]
氧化铝[yǎng huà lǚ, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum oxide [Add to Longdo]
氧化锌[yǎng huà xīn, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄣ, / ] zinc oxide [Add to Longdo]
氧化镁[yǎng huà měi, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˇ, / ] magnesium oxide [Add to Longdo]
氢氧[qīng yǎng, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ, / ] hydroxide (e.g. caustic soda NaOH) [Add to Longdo]
氢氧化[qīng yǎng huà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] hydroxide (e.g. caustic soda NaOH) [Add to Longdo]
氢氧化物[qīng yǎng huà wù, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, / ] hydroxide [Add to Longdo]
氢氧化钠[qīng yǎng huà nà, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] caustic soda; sodium hydroxide NaOH [Add to Longdo]
氢氧化钙[qīng yǎng huà gài, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime [Add to Longdo]
氢氧化钾[qīng yǎng huà jiǎ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] potassium hydroxide [Add to Longdo]
氢氧化铝[qīng yǎng huà lǚ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄩˇ, / ] aluminum hydroxide [Add to Longdo]
氢氧根[qīng yǎng gēn, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄍㄣ, / ] hydroxide radical (-OH) [Add to Longdo]
氢氧根离子[qīng yǎng gēn lí zǐ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] hydroxide ion OH- [Add to Longdo]
氢氧离子[qīng yǎng lí zǐ, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄌㄧˊ ㄗˇ, / ] hydroxide ion OH- [Add to Longdo]
氮氧化物[dàn yǎng huà wù, ㄉㄢˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] nitrogen oxide [Add to Longdo]
消石灰[xiāo shí huī, ㄒㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime [Add to Longdo]
混氧燃料[hùn yǎng rán liào, ㄏㄨㄣˋ ㄧㄤˇ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] mixed-oxide fuel (MOX) [Add to Longdo]
环氧乙烷[huán yǎng yǐ wán, ㄏㄨㄢˊ ㄧㄤˇ ㄧˇ ㄨㄢˊ, / ] ethylene oxide [Add to Longdo]
生石灰[shēng shí huī, ㄕㄥ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] calcium oxide CaO; quicklime [Add to Longdo]
生锈[shēng xiù, ㄕㄥ ㄒㄧㄡˋ, / ] to rust; to grow rusty; to corrode; oxidization [Add to Longdo]
生鏽[shēng xiù, ㄕㄥ ㄒㄧㄡˋ, ] variant of 生銹|生锈, to get rusty; to rust; to corrode; oxidization [Add to Longdo]
白砒[bái pī, ㄅㄞˊ ㄆㄧ, ] white arsenic; arsenic trioxide [Add to Longdo]
红色氧化汞[hóng sè yǎng huà gǒng, ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥˇ, / ] red mercuric oxide HgO [Add to Longdo]
紫晶[zǐ jīng, ㄗˇ ㄐㄧㄥ, ] amethyst (purple crystalline silicon dioxide) [Add to Longdo]
脱氧[tuō yǎng, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ, / ] deoxidation [Add to Longdo]
苛性钠[kē xìng nà, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄋㄚˋ, / ] caustic soda; sodium hydroxide NaOH [Add to Longdo]
苛性钾[kē xìng jiǎ, ㄎㄜ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ, / ] caustic potash; potassium hydroxide KOH [Add to Longdo]
赤铁矿[chì tiě kuàng, ㄔˋ ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] hematite (red iron ore); ferric oxide Fe2O3 [Add to Longdo]
过氧化物[guò yǎng huà wù, ㄍㄨㄛˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, / ] peroxide [Add to Longdo]
金红石[jīn hóng shí, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ, / ] rutile (mineral form of titanium oxide TiO2) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top