Search result for

olin

(57 entries)
(0.89 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -olin-, *olin*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acethylcholineเป็น acetic ester ของ choline มีสูตรคือ (CH3) 3 N (OH) CH2 CH2OCOCH3
acetylcholine(อะเซททิลโค' ลิน) chem. acetic ester ของ choline
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
francolin(แฟรง'โคลิน) n. นกจำพวก Francolinus
gasoline(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
holiness(โฮ'ลิเนส) n. ความศักดิ์สิทธิ์,คำเรียกสันตะปาปา, Syn. piety,sanctity
kaolin(เค'โอลิน) n. ดินสีขาวใช้ทำเครื่องเคลือบ
lanolin(แลน'นะลิน) n. ไขมันขนแกะมีน้ำผสมอยู่25-30%., Syn. lanoline,wool fat.
mandolin(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.
mandoline(แมน'ดะลิน,แมนดะลิน') n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีสายสีคู่สำหรับดีด กล่องเสียงเป็นไม้รูปแพร์., See also: mandolinist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gasoline(n) น้ำมันเบนซิน
holiness(n) ความศักดิ์สิทธิ์
mandolin(n) พิณ,แมนโดลิน
schooling(n) ระบบการศึกษา,การเรียนการสอน,แผนการศึกษา
violin(n) ไวโอลิน
violinist(n) นักไวโอลิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oline Archer never liked her husband's construction business, even after helping him become one of the largest contractors in the county.โอไลน ธนูไม่ชอบธุรกิจรับเหมา ก่อสร้างที่สามีของเธอ แม้หลังจากที่ช่วยให้เขากลายเป็น หนึ่งในผู้รับเหมาที่ใหญ่ที่สุดในเขต Jack Reacher (2012)
Someone needed Oline Archer's construction business.ใครบางคนที่จำเป็นในธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง โอไลน ยิงธนู Jack Reacher (2012)
And Oline wouldn't let it go.และ โอไลน จะไม่ปล่อยให้มัน ไป Jack Reacher (2012)
And Oline Archer was the second victim.และ โอไลน ธนูเป็นเหยื่อรายที่ สอง Jack Reacher (2012)
You have a long drive tomorrow, and I need to go to city hall and pull up Oline's legal history.คุณมีไดรฟ์ยาวในวันพรุ่งนี้ และฉันต้องไปที่ศาลากลาง จังหวัดและดึงประวัติศาสตร์กฎหมาย โอไลน ของ Jack Reacher (2012)
If I'm right, someone killed four random people so no one would look directly at Oline.ถ้าฉันถูกต้องคนที่ฆ่าสี่คนสุ่ม จึงไม่มีใครจะมองโดยตรงที่ โอไลน Jack Reacher (2012)
Like Oline Archer.เช่น โอไลน ธนู Jack Reacher (2012)
Muistatko sen? Olin vain 16-vuotias.เจ้าจำตอนนั้นได้ไหม? Kingdom of Heaven (2005)
I'm an addict. Hi,c oline.ฉันเป็นผู้เสพติด สวัสดี แคโรไลน์ An Inconvenient Lie (2007)
Mr. Enslin, I'm Gerald Olin, manager of the Dolphin.คุณเอนสลิน ผม เจอรัลด์ โอลิน ผู้จัดการของที่นี่ครับ 1408 (2007)
General manager Gerald Olin is well-versed in the hotel's tragic history, dryly reciting the docket of carnage like a bookkeeper discussing his ledger.2 ราย ถูกบีบคอตาย ผู้จัดการทั่วไป เจอรัลด์ โอลิน เป็นคนที่แต่งเรื่องประวัติโศกนาฏกรรม ในโรงแรมได้อย่างยอดเยี่ยม ท่องเรื่องความตายได้อย่างแม่นยำ เหมือนเป็นนักบัญชี 1408 (2007)
Do you know why I can stay in your spooky old room, Mr. Olin?คุณรู้ไหมว่าทำไมผมสามารถ อยู่ในห้องโทรมๆหลอนๆของคุณได้ คุณโอลิน? 1408 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
ชักไวโอลิน[v. exp.] (chak waiōlin) EN: play the violin   FR: jouer du violon
ดินเกาเหลียง[n. exp.] (din kaolīeng) EN: kaolin ; China clay   FR: kaolin [m]
ดินเกาลิน[n. exp.] (din kaolin) EN: kaolin ; China clay   FR: kaolin [m]
ดินขาว[n.] (dinkhāo) EN: kaolin   FR: kaolin [m]
ดินนวล[n.] (dinnūan) EN: kaolin ; white clay   FR: kaolin [m]
แกโดลิเนียม[n.] (kaēdōlinīem) EN: gadolinium   FR: gadolinium [m]
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies   FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การเย็นตัว[n. exp.] (kān yen tūa) EN: cooling   FR: refroidissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OLIN    OW1 L IH2 N
OLIN'S    OW1 L IH2 N Z
OLINDA    OW0 L IY1 N D AH0
OLINDE    AA1 L IH2 N D
OLINGER    AA1 L IH0 NG ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack [Add to Longdo]
アイブリ属[アイブリぞく, aiburi zoku] (n) Seriolina (genus of jacks in the family Carangidae) [Add to Longdo]
アクリロイルモルホリン[, akuriroirumoruhorin] (n) acryloyl morpholine [Add to Longdo]
アセチルコリン[, asechirukorin] (n) acetylcholine [Add to Longdo]
アセチルコリンエステラーゼ[, asechirukorin'esutera-ze] (n) acetylcholinestrase [Add to Longdo]
アメリカ鴛鴦[アメリカおし;アメリカオシ, amerika oshi ; amerikaoshi] (n) (uk) wood duck (Aix sponsa); Carolina duck [Add to Longdo]
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
イソキノリン[, isokinorin] (n) isoquinoline [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スプーリング[すぷーりんぐ, supu-ringu] spooling [Add to Longdo]
プリントスプール[ぷりんとすぷーる, purintosupu-ru] print spooling [Add to Longdo]
単一言語シソーラス[たんいつげんごシソーラス, tan'itsugengo shiso-rasu] monolingual thesaurus [Add to Longdo]
プロリニア[ぷろりにあ, purorinia] PROLINEA [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top