Search result for

nec

(155 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nec-, *nec*
English-Thai: Longdo Dictionary
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neck[N] ลำคอ (อวัยวะ), See also: คอ, Syn. cervix, nape
neck[N] คอเสื้อ, Syn. neckband, neckline, collar line
neck[N] คอขวด
neck[VI] โอบกอด (จูบและกอด), See also: กอดรัด, Syn. osculate, smack
neck[N] ส่วนที่แคบเข้ามา
nectar[N] น้ำหวานของเกสรดอกไม้, Syn. honey, juice
nectar[N] น้ำทิพย์ที่พระเจ้าประทานให้, Syn. ambrosia
nectar[N] น้ำผลไม้, See also: น้ำผลไม้, Syn. juice
necklet[N] เครื่องประดับลำคอ, See also: สร้อยคอ, Syn. necklace
necktie[N] เน็กไท, Syn. ascot, neckwear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
necessarily(เนสซิแซ'ระลี) adv. โดยความจำเป็น,แน่แท้,ไม่มีทางอื่น
necessary(เนส'ซิเซอรี) adj. จำเป็น,ไม่มีทางอื่น,สำคัญ n. สิ่ง จำเป็น,ความจำเป็น
necessitarian(นะเซส'วิแท'เรียน) n. บุคคลผู้นิยมลัทธิความจำเป็น (necessarian)
necessitarianism(นะเซสวิแทร'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิความจำเป็น., See also: necessitarian,n.,adj.
necessitate(นะเซส'ทิเทท) vt. ทำให้จำเป็น,บังคับ., See also: necessitation n. necessitative adj.
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
neck(เนค) n. คอ,ช่วงคอ,ส่วนคอ,ช่องแคบ,ส่วนคอฟัน -Phr. (neck and neck ใกล้ชิดมากยังไม่ทราบผล)
neckerchief(เนค'เคอชีฟ) n. ผ้าพันคอ,ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ
necking(เนค'คิง) n. การจูบและกอดรัด
necklace(เนค'ลิส) n. สร้อยคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
necessarily(adv) โดยความจำเป็น,อย่างเลี่ยงไม่ได้,แน่แท้
necessary(adj) จำเป็น,ไม่มีทางเลี่ยง,สำคัญ,แน่แท้
necessitate(vt) ทำให้จำเป็น,บังคับ,ทำให้เลี่ยงไม่ได้
necessity(n) ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความแน่แท้,เครื่องบังคับ
neck(n) คอ,ช่องแคบ,คอคอด
necklace(n) สร้อยคอ,ลูกประคำ
necktie(n) เน็คไท
neckwear(n) ผ้าผูกคอ
necromancer(n) หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ
necropolis(n) สุสาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
necationการฆ่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessariesสิ่งจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary and sufficient conditionเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
necessary conditionเงื่อนไขจำเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
necessary diligenceความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary inferenceการอนุมานที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary partiesคู่ความที่จำเป็น [ดู essential parties และ indispensable parties] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessitas non habet legem (L.)ความจำเป็นยกเว้นกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessityความจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessity, agent ofตัวแทนจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Necessity (Law)ความจำเป็น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Neckคอ [TU Subject Heading]
neckneck, พื้นที่คอด, พื้นดินคอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
neckneck, ส่วนคอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
neck cutoffneck cutoff, ลำน้ำลัดส่วนคอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Neck painปวดคอ [TU Subject Heading]
Necklacesสร้อยคอ [TU Subject Heading]
necktieเนกไท [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Necktiesเนคไท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's necessary.มันจำเป็น Joy (2008)
I didn't even get the chance to show him my necklaceฉันแทบจะไม่มีโอกาสโชว์สร้อยคอของฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
The nape of the neck is chuck's kryptonite.ตรงหลังคอเนี่ยเป็นจุดอ่อนของชัคเลย Pret-a-Poor-J (2008)
(Foreman) his head and neck are completely swollen.หัวและคอของเค้าบวมเป่ง Adverse Events (2008)
We believe it's necessary,เราเชื่อว่ามันจำเป็น Adverse Events (2008)
Not necessarily.ไม่จำเป็น Lucky Thirteen (2008)
You should know that being bummed isn't necessarily a pathology.คุณก็รู้ว่าสิ่งเล่านี้ทำให้พวกเขาล้มเหลว มันไม่จำเป็นต้องเป็นพยาธิวิทยา Joy (2008)
She's got a droopy eye, fat face, thick neck.เธอมีตาโปน หน้าอ้วน คอหนา Last Resort (2008)
- His neck. Distended jugular.นั่นอะไีร\ คอเขามีเส้นเลือดใหญ่ขยายตัว Last Resort (2008)
That it was medically necessary.มันเป็นความจำเป็นทางการแพทย์ Last Resort (2008)
That is not necessary, my friend.นั่นไม่จำเป็นเลย เพื่อนรัก Ambush (2008)
Our necks might very well depend on it.ชะตาของเราอาจขึ้นอยู่กับมันก็ได้ Downfall of a Droid (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
necWas it necessary that my uncle be informed?
necI will take such action as seems necessary.
necThe threatening floods made it necessary to evacuate the town.
necI think it necessary that you should do so.
necAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
necFood is always necessary for life.
necPretty flowers do not necessarily smell sweet.
necThis work is not necessarily easy.
necA great scholar is not necessarily a good teacher.
necIt is necessary that we should study hard.
necLabor is not merely a necessity but a pleasure.
necThe police seized the robber by the neck.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนคเทค[N] NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สิ่งจำเป็น[N] necessities
ลำคอ[N] neck, See also: throat, Syn. คอ, Example: ลำคอแห้งผากไปหมด
เรื่องฉุกเฉิน[N] emergency, See also: necessity, scrape, difficulty, predicament, Syn. เรื่องเร่งด่วน, Example: เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องฉุกเฉิน, Count unit: เรื่อง
สร้อย[N] necklace, See also: ornamental chain, Syn. สายสร้อย, Example: ชายหนุ่มกำลังตั้งท่าจะกระโดดเข้าไปกระชากสร้อย, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ
สร้อยคอ[N] necklace, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยสำหรับสวมที่คอ
เน็คไท[N] necktie, Syn. เนคไท, Example: เขาแต่งตัวสะอาด ผมตัดสั้นหวีเรียบ เสื้อกางเกงไร้รอยยับ เน็คไททันสมัย รองเท้าเป็นมันเงา, Count unit: เส้น, Thai definition: ผ้าผูกคอเสื้อเชิร์ตของผู้ชาย, Notes: (อังกฤษ)
กอดจูบ[V] pet, See also: neck, Syn. โอบกอด, Example: มีคนเห็นเธอกอดจูบกับผู้ชายอยู่หน้าสวนสาธารณะ, Thai definition: โอบร่างไว้ในวงแขนและเอาจมูกสัมผัสสูดแสดงความรักหรือความใคร่
คอเสื้อ[N] collar, See also: neck, Example: คนนั้นจะก้าวพ้นรถ ผมก็ลุกพรวดเดียวเอื้อมมือไปคว้าคอเสื้อเขาไว้ได้, Count unit: คอ, Thai definition: ส่วนของเสื้อที่ชิดคอหรือที่คว้านให้เป็นวงเพื่อสวมหัวได้, ส่วนประกอบของคอเสื้อมีแบบต่างๆ
คอระฆัง[N] neck of pagoda, Example: กรุพระที่ขุดนี้มี 2 จุด คือ กรุที่ฐานเจดีย์และที่คอระฆังเจดีย์, Thai definition: ส่วนพระเจดีย์ตรงยอดคอด ต่อองค์พระเจดีย์กับยอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื่อมต่อ[v.] (cheūamtø) EN: join ; connect   
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up   FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre
จำเป็น[v.] (jampen) EN: be necessary ; have to ; must ; need to   FR: être nécessaire ; être obligatoire ; devoir
จำเป็น[adj.] (jampen) EN: essential ; indispensable ; necessary   FR: indispensable ; essentiel ; nécessaire
จำเป็นต้อง[v.] (jampen tǿng) EN: must ; have to ; need   FR: être nécessaire de ; devoir

CMU English Pronouncing Dictionary
NEC    N EH1 K
NECO    N IY1 K OW0
NECK    N EH1 K
NECCI    N EH1 CH IY0
NECKS    N EH1 K S
NECKED    N EH1 K T
NECO'S    N IY1 K OW0 Z
NECKER    N EH1 K ER0
NECTAR    N EH1 K T ER0
NECULA    N EH1 K Y UW0 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NEC    (n) (e1 n ii1 s ii1)
neck    (v) (n e1 k)
necks    (v) (n e1 k s)
necked    (v) (n e1 k t)
nectar    (n) (n e1 k t @ r)
necking    (v) (n e1 k i ng)
necklet    (n) (n e1 k l i t)
necktie    (n) (n e1 k t ai)
neckband    (n) (n e1 k b a n d)
necklace    (n) (n e1 k l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neckerei {f} | Neckereien {pl}badinage | badinages [Add to Longdo]
neckento tease [Add to Longdo]
necken | neckend | neckt | neckteto banter | bantering | banters | bantered [Add to Longdo]
neckendbadinaging [Add to Longdo]
neckendjollying [Add to Longdo]
neckend {adv}banteringly [Add to Longdo]
necktjollies [Add to Longdo]
necktejollied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
ぐうぐう寝ちゃう[ぐうぐうねちゃう, guuguunechau] (v5u) (ktb [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
せせり[, seseri] (n) {food} (esp. as yakitori) chicken neck meat [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可或缺[bù kě huò quē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄩㄝ, ] necessary; must have [Add to Longdo]
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] necessary and sufficient condition [Add to Longdo]
坏死[huài sǐ, ㄏㄨㄞˋ ㄙˇ, / ] necrosis [Add to Longdo]
奸尸[jiān shī, ㄐㄧㄢ ㄕ, ] Necrophilia [Add to Longdo]
必要[bì yào, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, ] necessary; essential; indispensable; required [Add to Longdo]
必要性[bì yào xìng, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, ] necessity [Add to Longdo]
必需品[bì xū pǐn, ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄆㄧㄣˇ, ] necessity; essential (thing) [Add to Longdo]
所需[suǒ xū, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, ] necessary (for); required [Add to Longdo]
日电[Rì diàn, ㄖˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] NEC (Nippon Electronic Company); abbr. for 日電電子|日电电子 [Add to Longdo]
日电电子[Rì diàn diàn zǐ, ㄖˋ ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] NEC (Nippon Electronic Company) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NEC
   n 1: an acute inflammatory disease occurring in the intestines
      of premature infants; necrosis of intestinal tissue may
      follow [syn: {necrotizing enterocolitis}, {NEC}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NEC
     National Electrical Code (USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NEC
     Nippon Electronic Corporation (manufacturer)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top