หรือคุณหมายถึง müller?
Search result for

mueller

(20 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mueller-, *mueller*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs. Mueller, thank you so much for the invitation.คุณนายมูลเลอร์ ขอบคุณที่เชิญผม Shanghai (2010)
My pleasure. Mr. Mueller.ด้วยความยินดี คุณมูลเลอร์ Shanghai (2010)
Leni Mueller, this is Mrs. Anthony Lan-Ting.เลนี่ มูลเลอร์ นี่คือคุณนายแอนโทนี่ หลันติง Shanghai (2010)
You remember Mrs. Mueller.คุณคงจำคุณมูลเลอร์ได้ Shanghai (2010)
I invited Miss Mueller.ฉันเชิญคุณมูลเลอร์ Shanghai (2010)
Mrs. Mueller.คุณนายมูลเลอร์ Shanghai (2010)
Don't forget I heard you in action with Miss Mueller.อย่าลืมว่าฉันรู้ว่าคุณทำอะไรกับคุณมูลเลอร์ Shanghai (2010)
Mrs. Mueller.คุณนายมูลเลอร์ Shanghai (2010)
Remember my third grade teacher, Mrs. Mueller?จำครูของผมตอนเกรด 3 ที่ชื่อ ครูมุลเลอร์ได้ไหมฮะ? When the Dead Come Knocking (2012)
Leo Mueller. German arms dealer.ลีโอ มิลเลอร์ คนค้าอาวุธชาวเยอรมัน Damaged (2012)
Look, for now, I would just like you to shadow Mueller.ฟังนะ ตอนนี้ ผมแค่อยาก ให้คุณติดตามมิลเลอร์ Damaged (2012)
Mueller's car has been parked in the warehouse district of the Glades for 45 minutes.รถของมิลเลอร์ถูกจอดอยู่ในแถบโกดัง ของเดอะ เกรดส์ ใช้เวลา 45 นาที Damaged (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูดินสองสี[n. exp.] (ngū din søng sī) EN: Mueller's Blind Snake ; Malayan Blind Snake   
งูดินใหญ่มลายู [n. exp.] (ngū din yai Malāyū) EN: Mueller's Blind Snake ; Malayan Blind Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUELLER    M Y UW1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mueller    (n) (m uu1 l @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイガーミュラーカウンター[, gaiga-myura-kaunta-] (n) Geiger-Mueller counter [Add to Longdo]
ガイガーミュラー計数管[ガイガーミュラーけいすうかん, gaiga-myura-keisuukan] (n) Geiger-Mueller counter [Add to Longdo]
ブラックフィンコーラルフィッシュ[, burakkufinko-rarufisshu] (n) blackfin coralfish (Chelmon muelleri); Muller's coralfish; Müller's coralfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Müller [mɵlr] (n) , pl.
     miller; millers
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top