Search result for

motors

(33 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motors-, *motors*, motor
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motorsมอเตอร์ [TU Subject Heading]
Motors, Grossกล้ามเนื้อใหญ่, กล้ามเนื้ออย่างหยาบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about General Motors or IBM?แล้วเกิดอะไรกับซีร็อคซ์? แล้วเจเนอรัล มอเตอร์ หรือ IBM ล่ะ? Frost/Nixon (2008)
At the Tlokweng Road Speedy Motors, we only look after cars we can make friends with.ถนนที่เมืองต๊อคเวงรถยนต์มือใหม่ เราแค่มองหารถกัน เราสามารถหาเพื่อนได้ด้วย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
But you guys should go to val's discount motorsแต่พวกคุณน่าจะไปดูส่วนลดของวาล Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
After Sal died, she ended up at rainbow motors, a used-car lot in Lawrence, where a young marine bought her on impulse.หลังจากที่แซลตาย มันไปอยู่ที่ เรนโบว์ โมเตอร์ส ร้านรถมือสองในลอว์เรนซ์ ที่ซึ่งนาวิกหนุ่ม ซื้อมันไปเพราะได้แรงกระตุ้น Swan Song (2010)
Yeah, sorry. The stalled car from Ehlert Motors.โทษทีครับ รถตัวแทน จำหน่ายจากคุณเอเลิร์ท Homecoming (2010)
So when you think of quality, think Ehlert Motors.ถ้าคิดถึงคุณภาพ คิดถึงโชว์รูมเอเลิร์ท Homecoming (2010)
Financing for the Ehlert Motors...ฝ่ายขายของตัวแทนจำหน่าย.. Thanksgiving II (2010)
So, I thought since you know so much about motors, you could take a look at it.แล้ว ฉันรู้ว่า นายรู้เรื่องเครื่องยนต์ดี นายน่าจะลองซ่อมมันดู ถือว่าช่วยกันวะ Big Brother (2012)
They claimed it was Coastal Motors' hood, you killed it in court by saying it was the driver.พวกเขาอ้างว่ามันเป็น กระโปรงรถCoastal Motors คุณทำให้ตกไปในศาล\ โดยบอกว่าเพราะคนขับรถ Discovery (2012)
His family tried to blame Coastal Motors, but his death had nothing to do with the carmaker or its design.ครอบครัวของเขาพยายามกล่าวโทษ คอสตอล มอเตอร์ แต่การตายของเขาไม่เกี่ยวข้องกับ คนทำรถหรือว่าแบบของมัน Discovery (2012)
Coastal Motors.คอสทัล มอเตอร์ Discovery (2012)
Even if I didn't want to, I'd have to, but I want to, and when I do, Coastal Motors is gonna cut you loose exactly the same way you did to me, so either you make it right on your own, or I will.แม้ว่าก่อนนี้ผมไม่อยากทำ ผมจะต้องทำ แต่ผมก็ต้องการด้วย และเมื่อผมทำ Coastal Motors จะตัดคุณออกไป จริงๆ แล้วก็เหมือนที่คุณทำกับผม Discovery (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motorsGeneral Motors laid off 76,000 its workers.
motorsWe purchased 10,000 shares of the General Motors stock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแข่งรถ[N] motorsports, See also: motor racing

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องยนต์[X] (khreūangyon) EN: [classifier : motors, engines]   FR: [classificateur : moteurs]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTORS    M OW1 T ER0 Z
MOTORS'    M OW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motors    (v) (m ou1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motorschaden {m}engine trouble; mechanical breakdown [Add to Longdo]
Motorschlitten {m}snowmobile [Add to Longdo]
Motorschlittenfahrt {f}snowmobiling [Add to Longdo]
Motorschutz {m}motor protection [Add to Longdo]
Motorschutzschalter {m}motor protection circuit breaker; motor circuit-breaker [Add to Longdo]
Motorständer {m}; Ständer {m}stator [Add to Longdo]
Motorstarter {m}motor starter [Add to Longdo]
Motorsteuerung {f}motor control unit [Add to Longdo]
Motorsteuerung {f}engine timing [Add to Longdo]
Motorschürflader {m}scraper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top