Search result for

ming

(123 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ming-, *ming*, m
English-Thai: Longdo Dictionary
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ming[N] ราชวงศ์หมิงของจีน
minge[SL] ช่องคลอด
mingy[ADJ] ขี้เหนียว, Syn. stingy
minger[SL] คนที่น่ามอง (โดยเฉพาะผู้หญิง)
mingle[VI] ผสม
mingle[VT] ร่วมมือกัน, See also: ประสาน, เข้าร่วม, Syn. associate, fraternize, Ant. avoid, ignore
mingle[VT] ผสม, See also: ปนกัน, รวมกัน, Syn. combine, blend, admix
minging[SL] เมามาก
minging[SL] ปวด, See also: เจ็บปวด
mingler[N] ผู้ผสม, See also: ผู้ทำให้ปนกัน, ผู้ผสมผสาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ming(มิง) n. ชื่อราชวงค์ของจีน
mingle(มิง'เกิล) v. ผสม,ปนกัน,รวมกัน,ประสาน,เข้าร่วม., See also: minglement n. mingler n., Syn. blend,mix
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous)
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ,สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brimmingn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,

English-Thai: Nontri Dictionary
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
becoming(adj) เหมาะ,เหมาะสม,สมควร
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
coming(n) การมา,รายได้
commingle(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ปนเป
flamingo(n) นกกระเรียน,นกฟลามิงโก
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mingleกลมกลืน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/He ordered General Ming, his oldest friend /and trusted ally, to find her.ฮ่องเต้ทรงบรรชาให้แม่ทัพหมิง ผู้เป็นสหายและทหารผู้รู้ใจไปตามหานาง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Do we have a plan for the Emperor? We're gonna hit him high, hard and fast and smash him like a Ming vase.มีแผนรับมือกับฮ่องเต้หรือยัง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Twice as mingy.เห็นแก่ตัวเป็นสองเท่า Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Very Keira Knightley. Just get in there, you minger.เหมือนคีร่า ไนท์ลีีย์เลย เข้าไปได้แล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
What are you waving at, minger?บ๊ายบายอะไรน่ะ ยัยขี้เหร่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Whatevers. Your mum's well wicked, you minger.อย่าได้แคร์ แม่เธอมันเลว ยัยขี้เหร่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Minger.ขี้เหร่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I have to get Robbie alone, away from that minging Lindsay.ฉันต้องแยกร็อบบี้ออกมา จากยัยลินซีย์ให้ได้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You're just a big, fat, minging minger with huge knickers and a ginormous schnozzle!เธอมันก็แค่ยัยอ้วน ขี้เหร่ อัปลักษณ์ ที่ชอบใส่กกน.ยักษ์ แถมยังจมูกใหญ่อีก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We'll attack Korea and... the Ming-Dynasty!เจ้าน่าจะยุ่งกับพิธีชงชาอย่างเดียว พวกเจ้าอยาก.. Goemon (2009)
You suggesting this could be the beginning of the Cho Ming operation?คุณกำลังจะบอกว่า นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ของปฏิบัติการโจลีน? 2012 (2009)
He wants us to meet him in Cho Ming at the west gate.เขาอยากให้เราไปหาที่ชูหมิง ที่เขาทำงาน 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mingMing called her friend yesterday evening.
mingThe colors don't mingle well.
mingDid Ming's father play tennis yesterday?
mingShe had never mingled in the society of women.
mingTruth mingled with falsehood.
mingMing wasn't dancing with Masao then.
mingWhere did Ming go to do her homework?
mingJoy was mingled with sorrow.
mingDid you go to Ming's party last Saturday?
mingHe had a look that mingled fright with surprise.
mingHe doesn't mingle with the villagers.
mingMingle your joys sometimes with your earnest occupation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคล้า[V] mix, See also: mingle, blend, combine, Syn. คลุก, คน, Ant. แยก, Example: หลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วให้ใช้มือเคล้าให้เข้ากับข้าวจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า, Thai definition: ใช้มือเป็นต้นคนเบาๆ ให้ทั่ว
ปะปน[V] be mixed up, See also: mingle, Syn. ปนเป, เจือปน, Example: พระธรรม 7 คัมภีร์นั้นเป็นเนื้อธรรมแท้ๆ ที่ไม่มีนิทานปะปน, Thai definition: เอาสิ่งที่มีจำนวนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน
ปนเป[V] mix together, See also: mingle, be intermingled, Syn. คละ, คละเคล้า, ปน, ผสม, ปะปน, Example: ข้าวของของนักเรียนปนเปกันยุ่งเหยิง, Thai definition: ปนกันยุ่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
คละปน[V] mingle, See also: mix, blended, Syn. ปน, Example: โรคประสาทในเด็กมักจะมีอาการคละปนกันแบบผสม คืออาการเศร้าแฝงก้าวร้าว ดื้อดึง ต่อต้าน หงุดหงิด
คลุกคลีตีโมง[V] associate, See also: mingle, hobnob, accompany, socialize, Syn. มั่วสุม, Example: พี่ชายชอบมาคลุกคลีตีโมงกับพวกคนงานทุกเย็นจนแม่บ่น, Thai definition: มั่วสุมหรืออยู่ร่วมคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
เจือ[V] mix, See also: mingle, blend, add, adulterate, Syn. ผสม, ปน, ระคน, แทรก, Example: น้ำเสียงคนเล่าเจือความสะเทือนใจไว้ เมื่อฟังแล้วเรารู้สึกสงสาร, Thai definition: เอาส่วนน้อยประสมลงไปในส่วนมากให้ระคนปนกัน, ตามปกติใช้กับของเหลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง[n. prop.] (Aleksāndoē Flēming) EN: Alexander Fleming   FR: Alexander Fleming
เบอร์มิงแฮม[n. prop.] (Boēminghaēm) EN: Birmingham   FR: Birmingham
เบอร์มิงแฮม[TM] (Boēminghaēm) EN: Birmingham   FR: Birmingham
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
ชุดอาบน้ำ[n. exp.] (chut āpnām) EN: swimming suit   FR: maillot de bain [m] ; ensemble de bain [m]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity   
โดยอ้างว่า...[X] (dōi āng wā …) EN: claiming that …   
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing   FR: prospère ; florissant

CMU English Pronouncing Dictionary
MING    M IH1 NG
MINGO    M IY1 NG G OW0
MINGE    M IH1 N JH
MINGS    M IH1 NG Z
MINGER    M IH1 NG ER0
MINGES    M IH1 N JH AH0 Z
MINGUS    M IH1 NG G AH0 S
MINGLE    M IH1 NG G AH0 L
MINGLED    M IH1 NG G AH0 L D
MINGLES    M IH1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mingy    (j) (m i1 n jh ii)
mingle    (v) (m i1 ng g l)
mingier    (j) (m i1 n jh i@ r)
mingled    (v) (m i1 ng g l d)
mingles    (v) (m i1 ng g l z)
mingiest    (j) (m i1 n jh i i s t)
mingling    (v) (m i1 ng g l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
いちこめ[, ichikome] (n) (abbr) (from 100メートル個人メドレー) 100 metre individual medley (swimming) [Add to Longdo]
おじゃん[, ojan] (n) coming to nothing [Add to Longdo]
お越し;御越し[おこし, okoshi] (exp) (hon) coming or leaving [Add to Longdo]
お迎え[おむかえ, omukae] (vt) receiving; welcoming [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] dark; deep [Add to Longdo]
冥合[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, ] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged [Add to Longdo]
冥思苦想[míng sī kǔ xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄙ ㄎㄨˇ ㄒㄧㄤˇ, ] to consider from all angles (成语 saw); to thing through a problem; to ponder [Add to Longdo]
冥想[míng xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, ] meditation [Add to Longdo]
冥王星[Míng wáng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Pluto (planet) [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people [Add to Longdo]
名下[míng xià, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] under sb's name [Add to Longdo]
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, / ] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out. [Add to Longdo]
名不符实[míng bù fú shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕˊ, / ] the name does not correspond to reality (成语 saw); it doesn't live up to its reputation [Add to Longdo]
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, / ] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
ズーミング[ずーみんぐ, zu-mingu] zooming [Add to Longdo]
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
民芸[みんげい, mingei] Volkskunst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ming
   n 1: the imperial dynasty of China from 1368 to 1644 [syn:
      {Ming}, {Ming dynasty}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 trim
 
 1. (-mer, -mest), (-med, -ming), temiz ve yakışıklı, biçimli, şık
 2. budamak, kırkmak, kesip düzeltmek
 3. süslemek
 4. temizleyip nizama koymak
 5. (den.) yükü düzgün istif ederek gemiyi denk etmek
 6. yelkenleri rüzgâra göre düzeltmek
 7. (hav.) ayar etmek
 8. (k. dili) yenmek, bozmak
 9. aldatmak
 10. azarlamak
 11. (den.) denk olmak
 12. iki parti arasında her ikisine de taraftar görünmek
 13. nizam intizam
 14. hal, vaziyet
 15. süs
 16. artık
 17. (den.) geminin dengi
 18. kıyafet, kılık
 19. (mim.) .binanın iç tarafında bulunan süve gibi hafif tahtalar. trim by the bow (den.) gemiyi başı kıçından daha fazla suya batacak şekilde denkleştirmek. trim one' sails ayağını denk almak. in good trim iyi halde veya vaziyette
 20. denk, oranlı (gemi) out of trim fena vaziyette
 21. idmansız
 22. dengi bozuk (gemi, uçak) trim'ly biçimli olarak. trim'ness biçimli oluş.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top