Search result for

metern

(51 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metern-, *metern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา metern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *metern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The second jump was from 2,000 feet and was unsuccessful.Der zweite Sprung erfolgte aus 600 Metern Höhe und war erfolglos. The Falls (1980)
...30 mph....mit 50 StundenkilometernThe Falls (1980)
An approach of under 50 yards meant a debilitating weight loss requiring constant hospital attention.Bei einer Nähe von weniger als 50 Metern kam es später zu einem Gewichtsverlust mit dauernder Hospitalisierung. The Falls (1980)
A body reaches maximum velocity within a few hundred feet.Ein Körper erreicht maximale Geschwindigkeit in wenigen MeternFlash Gordon (1980)
Our plantations are nearby.Unsere Plantagen liegen in einem Bereich von etwa 25 Kilometern um die Rösterei. Contamination (1980)
It can get pretty dark under eight feet of water.- In zwei Metern Tiefe ist es sehr dunkel. Blow Out (1981)
A_er 300 meters, rigor mortis sets in.Nach 300 Metern... tritt die Leichenstarre ein. Chariots of Fire (1981)
A child in eight-by-four green walls.Ein Kind auf drei QuadratmeternThief (1981)
Hatch, the goalkeeper he'll have to be on his line, that's 12 yards away.Hatch, der Torwart, muss auf seine Linie, in 11 Metern Entfernung. Victory (1981)
To perform this task, Michael, you and KITT must be directly in front of KARR. For maximum effect, you must fire the laser at a distance no greater than 100 yards.Damit es klappt, muss KITT direkt vor KARR stehen und du musst aus einer Entfernung von höchstens 90 Metern schießen. Trust Doesn't Rust (1982)
Adam Bernau was telling the truth in his Memoirs.Da hatten sich aber die Lichtjahre der Reise schon in eine räumliche Entfernung von wenigen Hundert Metern verwandelt. Akce: Sesit 1 (1983)
You know, one of the land surveyors.Er ist einer von diesen GeometernGénius v hladomorne (1983)
Where are you running off to?Das hast du nicht kapiert. Sie ist von den GeometernProzrazení (1983)
He's terrified of being identified as the perpetrator of the break-in, and at the same time, it also becomes clear to him that these folks, who tend to use the windows as doors, are no land surveyors, but rather reckless and unstoppable adventurers.Aber seine Flucht vor den seltsamen Geometern scheiterte. Zu seinem großen Entsetzen musst er fest- stellen, dass er als Dieb entlarvt war und dass diese draufgängerischen Geometer vor nichts zurückschreckten. Stane se zítra (1983)
Suspicion seems to be tightening around the Visitors, so they decide to participate in the evening party, despite the obvious risks.In der Stadt begann sich der Verdacht zu verdichten, dass mit den Geometern etwas nicht stimmte. Stav nouze (1983)
What did the Macas send to the land surveyors?Was haben Sie den Geometern von Macaks serviert? Sólo pro návstevníky (1983)
Actually, he turned into a gas station about two miles back, sir.Er hat vor 3 Kilometern an einer Tankstelle gehalten. Steele Flying High (1983)
In about a mile, I counted half a hundred...Auf anderthalb Kilometern zählte ich ungefähr 50. The Man Who Loved Women (1983)
- We have some nice properties, between 900 and 1800 feet up.Da hätten wir einiges im Hinterland. In 300 Metern. Zwischen 400 und 600. Confidentially Yours (1983)
Sis, listen to me. I'll check in when I'm 51.4 metres away.Schwesterchen, ich probier's mal aus 51,4 Metern Entfernung. Winners & Sinners (1983)
He kept just behind Tarrazzi till the last moment. Then shot past him.Jedes Mal schoss er auf den letzten Metern an Terrazzi vorbei, der ein höllisches Tempo drauf hatte, und hängte ihn ab. One Deadly Summer (1983)
It's only a few millimeters in size.So ein Chip hat einen Durchmesser von nur wenigen MillimeternThe Lift (1983)
They've turned our pints into litres and our yards into metres.Sie machten unsere Pints zu Litern. Und unsere Yards zu MeternParty Games (1984)
But already thousands of kilometers separated us.Aber tausende von Kilometern trennten uns schon. Emmanuelle IV (1984)
After nine years and hundreds of millions of miles, we are about to come face to face with the monolith.Nach neun Jahren, hunderten Millionen von Kilometern, werden wir... dem Monolithen gegenüberstehen. 2010: The Year We Make Contact (1984)
This is an infra-red recording from an altitude of 190 km.Das sind infra-rot Aufnahmen aus einem Rill von unter 90 KilometernDas Arche Noah Prinzip (1984)
At my weight, travelling at 32 feet a second my downward velocity won't increase after I fall 20 feet.Bei meinem Gewicht und einer Geschwindigkeit von 9.6 m/sek wird meine Fallgeschwindigkeit sich nach sechs Metern nicht mehr erhöhen. Birdy (1984)
The castle windmill draws water from deep within the earthDie große Mühle der Burg fördert dieses Wasser aus 500 Metern Tiefe. Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Multiple lock-ons targeted at less than 200 yards.Mehrere Suchkörper im Bereich von 200 Metern angepeilt. Runaway (1984)
Multiple lock-ons targeted at less than 100 yards.Mehrere Suchkörper im Bereich von 100 Metern angepeilt. Runaway (1984)
Multiple lock-ons targeted at less than 50 yards.Mehrere Suchkörper im Bereich von 50 Metern angepeilt. Runaway (1984)
- Lock-ons targeted at 100 yards.- Suchkörper auf 100 Metern angepeilt. Runaway (1984)
Where you're going... you're going to end up with all the land you're ever going to need. An eight-By-Eight cell.Und Sie werden endlich Land gewinnen, in einer Zelle von zwei mal zwei MeternBurial Ground (1985)
Got a big trip ahead of him, thousands of miles maybe and it could be bad for his health, fatal, maybe.Er hat eine riesige Reise vor sich, vielleicht Tausende von Kilometern, und es könnte seiner Gesundheit abträglich, ja sogar tödlich sein. Fast Food for Thought (1985)
Red Robin translates as red alert and thousands of miles means thousands of people.Red Robin ist höchste Alarmstufe und Tausende von Kilometern bedeutet Tausende von Menschen. Fast Food for Thought (1985)
Thousands of miles, maybe and it could be bad for his health. Fatal, maybe.Vielleicht Tausende von Kilometern, und es könnte seiner Gesundheit abträglich, ja sogar tödlich sein. Fast Food for Thought (1985)
- There's an airfield 75 miles away.- In 120 Kilometern ist ein Flugplatz. White Nights (1985)
Nice little town... with 50 miles of parkland around it.Eine nette kleine Stadt mit 80 Kilometern Land drumherum. The Cage (1986)
Michael, there's a ravine blocking us... 1,000 yards down the road.Dieser Weg endet in 500 Metern an einem ausgetrockneten Flussbett. Knight Flight to Freedom (1986)
Yeah, I once nailed two stewardesses in a 747 at 35,000 feet.Ja, einmal nagelte ich zwei Stewardessen in einer 747 in 10.000 MeternAbout Last Night... (1986)
Business is a game of inches.Geschäft ist eine Sache von ZentimeternAbout Last Night... (1986)
If they're within 20 klicks we'll read it out here.Wenn sie im Umkreis von 20 Kilometern sind, können wir sie orten. Aliens (1986)
"San Miguel covers an area of 21,000 square miles.San Miguel bedeckt eine Fläche von 54.000 QuadratkilometernFirewalker (1986)
Alert all officers and stations in a 50-mile radius about this wacko kid.Alarmieren Sie alle im Umkreis von 80 Kilometern wegen diesem Verrückten. Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986)
Call that shooting? Point-blank range and I'm still here.Du schießt aus zwei Metern Abstand, und ich lebe noch! Running Scared (1986)
How thick would a piece of your plexiglas need to be, at 60 feet by 10 feet to withstand pressure of 18,000 cubic feet of water?Wie dick müsste ihr Plexiglas sein um bei 3 mal 18 Metern 500 Kubikmeter Wasser auszuhalten? Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
MiG tops out at 75,000.MiG überschreitet 23.000 MeternGX-1 (1987)
A doyen witnesses just told me they rolled out of here at 80 miles an hour on a stolen motorcycle.Ein Dutzend Zeugen hat mir gerade erzählt, dass sie mit 130 Kilometern pro Stunde auf einem gestohlenen Motorrad geflohen sind. Lost Love: Part 1 (1987)
Set them for a display blast 1 ,000 metres short of the surface.Warnschüsse vorbereiten. Detonation in Höhe von 1.000 MeternCode of Honor (1987)
However, joined together, they would make a rectangle or square enclosing 1 21 square metres.Allerdings, auf dem Boden ausgelegt ergäben sie ein Rechteck oder ein Quadrat von 121 QuadratmeternCode of Honor (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top