Search result for

meiers

(85 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meiers-, *meiers*, meier
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา meiers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *meiers*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Biedermeierแบบบีเดอร์ไมเออร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
erupted last night at Eikmeier Technologies."เกิดเหตุขึ้นที่ เอ๊กเมียร์เทคโนโลยี เมื่อคืนวาน" The Fury of Firestorm (2015)
Meier?MeierSalt and Fire (2016)
White panels are straight out of Meier but the interior color coming through the front windows, that's different.แผ่นขาว ส่งตรงมาจาก มิแอร์... ...แต่สีจากด้านใน ส่องผ่านหน้าต่างออกมา แปลกดี The Lake House (2006)
That's right. You mentioned Meier.ใช่แล้ว แกพูดถึงมิแอร์ The Lake House (2006)
Meier designed a series of louvered skylights to capture that light and cast it inward to illuminate the art within, but indirectly.มิแอร์ออกแบบช่องแสงบนหลังคา เพื่อจับแสง.. ...ให้สว่าง เห็นศิลป์ภายใน แต่ไม่ส่องโดยตรง The Lake House (2006)
And no funny stuff.Und keine Schlaumeiereien. Terror Express (1980)
The smart aleck wants to make a business deal.Der Schlaumeier will Geschäfte machen. The Big Red One (1980)
Clever, Weisenheimer.SchlaumeierCity of Women (1980)
Taking the gold and not the silver.Du Schlaumeier, nimmst das Gold. The Young Master (1980)
Listen, smart guy.Hören Sie zu, SchlaumeierDas Boot (1981)
That smart-mouthed Knight just left with Mrs. Reston.Dieser Schlaumeier Knight ist gerade mit Mrs. Reston weggefahren. No Big Thing (1982)
- You wise guys or what? - Amazing.-Was wollt ihr SchlaumeierTrust Doesn't Rust (1982)
Don't pretend to be tough.Ich verbiete euch, hier den Show-Meier zu mimen! The Troops & Troop-ettes (1982)
FACE: Mr. Smarty Pants, remember that airplane you lined up for us... right under the military's nose?Hör zu, Mr. Schlaumeier, erinnerst du dich an das Flugzeug, das du den Militärs geklaut hast? The Only Church in Town (1983)
Wise guy.SchlaumeierRumble Fish (1983)
- You're going to get reamed on this one.- Ihr werdet die Gelackmeierten sein. Trading Places (1983)
Listen, genius.Hören Sie, SchlaumeierSay It with Bullets (1984)
- Couple of wise guys behind us.Ein paar Schlaumeier hinter uns. Cannonball Run II (1984)
Now, wise guy you run, don't trot to the supply room, and you get a new pair.Schlaumeier, laufen, nicht bummeln, und hole eine neue. Police Academy (1984)
You smart guys always figure you can hire a bum like me to do your dirty work.Ihr Schlaumeier denkt alle, ihr könnt jeden Idioten für eure Zwecke anheuern. Streets of Fire (1984)
- You're so cunning!- SchlaumeierA Cruel Romance (1984)
We got enough people in this room... to meet the original date... and the full season delivery.Dann pinsele ich gleich Shatners Farben auf meinen Laster. Er hat Recht, du SchlaumeierTen Wheel Trouble (1985)
Where are the computers?Also, Schlaumeier, wo sind die Computer? War of Illusions (1985)
Mr Wiseguy took it upon himself to go to the gym.Der Schlaumeier musste in die Turnhalle gehen. The Breakfast Club (1985)
- Move, wise guy.- Beweg dich, du SchlaumeierFriday the 13th: A New Beginning (1985)
When you hook up with jujubes, see what happens.- Was nun, SchlaumeierThe Jewel of the Nile (1985)
Oh! A wise guy, huh?Na, du Schlaumeier... Rocky IV (1985)
Whatta you, tryin' to be smart?Was willst du denn, du SchlaumeierSilver Bullet (1985)
Come trade places with me. Maybe you'll be more amused than I was.Lass uns mal Plätze tauschen, SchlaumeierSubway (1985)
All right, don't be a wise guy.Weißt du was, SchlaumeierFright Knight (1986)
You're so smart.Ihr seid vielleicht SchlaumeierFirewalker (1986)
- No bright boy, not a lockout, a pull-out.- Nein, schlaumeier, rückzieher. Gung Ho (1986)
This ain't the public library, lightfingers!Das ist hier nicht die Leihbücherei, KlaumeierPretty in Pink (1986)
How can I, with you yakking and hobbling around?Wie soll ich das machen, wenn du ständig dummlaberst und rumeierst? Salvador (1986)
Before you answer that !Oh, Schlaumeier Willie, häng ruhig mir was an. Some Enchanted Evening (1987)
You people are supposed to be funny, friendly wacky.Machst du Witze? Wir wären sofort weg, wenn Professor Schlaumeier es irgendwie möglich machen würde. Somewhere Over the Rerun (1987)
i didn't have an affair with your wife.Oh, hallo, Dr. SchnegmeierTry to Remember: Part 1 (1987)
I think you just had a close encounter of the third kind.Sie hatten eine Begegnung der dritten Art. Alles klar, SchlaumeierMissing Hours (1987)
- Don't be a wise-ass.- Sie SchlaumeierNo Way Out (1987)
Hey, Dartmouth, get over here.He, Schlaumeier, komm her. The Secret of My Success (1987)
Don't play smart ass with me. You got the picture?Wenn du hier den großen Kraftmeier spielen willst, dann qualmts. They Call Me Renegade (1987)
And they're too poor to drive 40 miles down to this fancy hospital just to see a smart-aleck young intern like you.Und die können es sich nicht leisten, 65 Kilometer in dieses schicke Krankenhaus zu fahren, nur um von einem jungen Schlaumeier wie dir behandelt zu werden. Country Doctor (1988)
What you get, Mr. Smart Ass... is your transfer back to prison.Nein. Was Sie kriegen, Schlaumeier, ist eine Verlegung zurück ins Gefängnis. The Couch Trip (1988)
What are you a wise guy?- Ach, ein SchlaumeierMemories of Me (1988)
The pumps, Mr. Smarty are on their way back to Taiwan.Die Pumps, Herr Schlaumeier, sind wieder unterwegs nach Taiwan. We're in the Money (1989)
Geek!OberschlaumeierBill & Ted's Excellent Adventure (1989)
You are such a geek!Was bist du denn für ein OberschlaumeierBill & Ted's Excellent Adventure (1989)
What is a geek?Was ist ein "Oberschlaumeier"? Bill & Ted's Excellent Adventure (1989)
He's such a fucking wisenheimer, your father.So ein Schlaumeier, dein Vater. Family Business (1989)
Okay, Mr. Big Shot, why´d you turn yourself in?Warum hast du dich dann gestellt, SchlaumeierLethal Weapon 2 (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary
MEIER    M AY1 ER0
MEIER'S    M AY1 ER0 Z
DOMEIER    D AA1 M AY0 ER0
NIEMEIER    N IY1 M AY0 ER0
NEUMEIER    N UW1 M AY0 ER0
WEHMEIER    W EH1 M AY0 ER0
LOHMEIER    L OW1 M AY0 ER0
DOBMEIER    D AA1 B M AY0 ER0
OBERMEIER    AA1 B ER0 M AY0 ER0
BACHMEIER    B AA1 K M AY0 ER0
REITMEIER    R AY1 T M AY0 ER0
ROTHMEIER    R AO1 TH M AY2 R
MEIERFELD    M AY1 R F EH2 L D
BRAMMEIER    B R AE1 M AY0 ER0
KOHLMEIER    K OW1 L M AY0 ER0
SUTTMEIER    S AH1 T M AY2 R
HOFFMEIER    HH AO1 F M AY0 ER0
HAGEMEIER    HH AE1 G AH0 M AY0 ER0
FELDMEIER    F EH1 L D M AY0 ER0
TEGTMEIER    T EH1 T M AY0 ER0
STROHMEIER    S T R OW1 M AY0 ER0
STEGEMEIER    S T EH1 G M AY2 R
BROCKMEIER    B R AA1 K M AY0 ER0
OSTERMEIER    AA1 S T ER0 M AY0 ER0
ANGERMEIER    EY1 NG G ER0 M AY0 ER0
BERKEMEIER    B ER1 K AH0 M AY0 ER0
BIRCHMEIER    B ER1 K M AY0 ER0
BRINKMEIER    B R IH1 NG K M AY0 ER0
BIEDERMEIER    B IY1 D ER0 M AY2 R
STIEGEMEIER    S T IY1 JH AH0 M AY2 R
KASTENMEIER    K AE1 S T AH0 N M AY2 R
NIEDERMEIER    N IY1 D ER0 M AY0 ER0
STEFFENSMEIER    S T EH1 F AH0 N S M AY0 ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kraftmeier {m}bruiser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top