Search result for

marsh

(109 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marsh-, *marsh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marsh[N] บึง, See also: แอ่งน้ำ, หนอง, ที่ลุ่มมีน้ำขัง, Syn. swamp, bog, quagmire
marshy[ADJ] ซึ่งเป็นหนองบึง, See also: ซึ่งเป็นแอ่งน้ำ, ซึ่งเหมือนแอ่งน้ำ, Syn. mushy, slushy, swampy
marshal[N] จอมพล, See also: เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ, Syn. field marshal, generalissimo
marshal[N] ตำรวจ, See also: พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง, Syn. policeman, officer
marshal[VT] จัดให้เหมาะสม, Syn. array, dispose
marshal[VI] รวมกำลัง, See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง, Syn. assemble, combine, Ant. divide
marshal[VT] รวมกำลัง, See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง, Syn. assemble, combine, Ant. divide
marsh gas[N] ก๊าซที่ได้จากการเน่าเปื่อยของพืชผัก
marshalcy[N] การระดมกำลัง
marshland[N] บริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง, See also: บริเวณหนองบึง, Syn. wetlands, bog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marsh(มารช) n. ที่ดินต่ำและชื้น มักไม่มีต้นไม้และมักมีน้ำท่วม
marsh hemนกกวัก.
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
field marshalจอมพล
provost marshal(โพร'โว มาร์'แชล) n. หัวหน้าหน่วยสารวัตทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
marsh(n) ที่ลุ่ม,บึง,หนอง,ที่ชื้นแฉะ
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
marshal(vt) จัดแจง,จัดอันดับ,จัดระเบียบ,นำเข้าเฝ้า
marshy(adj) เฉอะแฉะ,เป็นหนอง,เป็นบึง,เป็นเลน
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marshที่ลุ่มชื้นแฉะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
marshที่ลุ่มชื้นแฉะ, หนอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Marshall Planแผนมาร์แชลล์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marshalling of assetsการจัดลำดับทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marsh ที่ลุ่มชื้นแฉะ ที่ลุ่มฝั่ง ที่ลุ่มภายใน พรุ [สิ่งแวดล้อม]
Marsh Testการทดสอบสารหนู [การแพทย์]
Marshall Planแผนการมาร์แชล ในโอกาสวันประสาทปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 ยอร์ช ซี.มาร์แชล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สมัยนั้น ได้กล่าวอยู่ตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ว่า?สหรัฐอเมริกาควรจะทำทุกอย่างเท่าที่จะ สามารถกระทำได้ เพื่อช่วยให้ดินแดนต่าง ๆ ในโลกได้กลับคืนสู่ภาวะปกติทางเศรษฐกิจ เพราะหากปราศจากภาวะดังกล่าว โลกก็จะไม่มีเสถียรภาพที่สถาพร นโยบายของสหรัฐฯ มิได้มุ่งจะเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศใดหรือลัทธิใด หากมุ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความหิวโหย ความยากจน ความสิ้นหวัง และความยุ่งเหยิง การที่จะให้สหรัฐอเมริการับภาระในการจัดวางโครงการแต่ฝ่ายเดียว เพื่อช่วยให้ทวีปยุโรปสามารถช่วยตนเองทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ นับว่ายังไม่เหมาะสมและถูกต้องนัก ควรจะให้เป็นภาระหน้าที่ของชนชาวยุโรปทั้งหลายเอง บทบาทของสหรัฐฯ ควรจะเป็นเพียงผู้เสนอให้ความความช่วยเหลือฉันมิตร ในการร่างโครงการช่วยเหลือทวีปยุโรป และให้ความสนับสนุนแก่โครงการนั้น ตราบที่โอกาสจะเอื้ออำนวยต่อการกระทำเช่นนั้นได้?จากสุนทรพจน์ข้างต้น พอจะเข้าใจจุดประสงค์สำคัญของสหรัฐอเมริกาได้ไม่ยากว่า ไม่ต้องการให้ทวีปยุโรป ซึ่งกำลังอ่อนแอโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจหลังจากเสร็จสงครามใหม่ ๆ ต้องตกไปอยู่ใต้อำนาจครอบงำของฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นเอง [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
marshaller (n ) ช่างโบกเครื่องบิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
873 marshall, south brunswick.873 marshall, south brunswick. Last Resort (2008)
Her name's Chelsea Marsh.เธอชื่อเชลซี มาร์ช And How Does That Make You Kill? (2008)
Dr. Marsh?ดร.มาร์ช And How Does That Make You Kill? (2008)
Dr. Marsh,I don't think you should be here right now.ดร.มาร์ช ผมไม่คิดว่าคุณ ควรจะอยู่ที่นี่เวลานี้ครับ And How Does That Make You Kill? (2008)
Dr. Marsh is contracted with the county.ดร.มาร์ชมีสัญญากับกรมปกครอง And How Does That Make You Kill? (2008)
I can't believe Dr. Marsh actually called you people.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ดร.มาร์ช โทรบอกพวกคุณจริงๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
Fine. Like I told Dr. Marsh, I had a dream.ก็ได้ เหมือนที่ผมบอก ดร.มาร์ชแหล่ะ ผมฝันไป And How Does That Make You Kill? (2008)
Not for Chelsea Marsh,Nick.ไม่ใช่กับเชลซี มาร์ชครับ คุณนิค And How Does That Make You Kill? (2008)
Allison,are you familiar with a Dr. Rachel Marsh?แอลลิสัน หนูคุ้นเคยกับ ดร.ราเชล มาร์ชมั๊ย And How Does That Make You Kill? (2008)
Dr. Marsh is the best shrink I've had.ดร.มาร์ชเป็นจิตแพทย์ที่ดีที่สุดของหนู And How Does That Make You Kill? (2008)
I've been seeing Dr. Marsh since my parents found out two months ago.ไปพบ ดร.มาร์ชตั้งแต่พ่อกับแม่รู้เรื่อง เมื่อสองเดือนก่อน And How Does That Make You Kill? (2008)
Dr. Marsh has done nothing but help me.ดร.มาร์ชไม่ได้ทำอะไรเลย นอกจากช่วยหนู And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marshLots of herons live in the marsh.
marshThey got through the marsh.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาบ[N] marshland, See also: low-lying plain, Syn. ลำมาบ, ลำลาบ, ลำราง, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: พื้นที่ลุ่มกว้างใหญ่ซึ่งมีทางน้ำไหลอยู่ภายใต้ ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกไม่ได้
มาบ[N] marshland, See also: low-lying plain, Syn. ลำมาบ, ลำลาบ, ลำราง, แอ่งน้ำ, บึง, ที่ลุ่ม, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: พื้นที่ลุ่มกว้างใหญ่ซึ่งมีทางน้ำไหลอยู่ภายใต้ ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกไม่ได้
บุ่ง[N] marsh, See also: swamp, Syn. บึง, สระ
บึง[N] marsh, See also: swamp, Syn. บ่อน้ำ, กว๊าน, แอ่งน้ำ, สระ, Example: บ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ริมบึง ในบึงมีผักตบชวา หญ้าทนน้ำ และบัวหลายชนิด, Count unit: บึง, Thai definition: แหล่งน้ำขนาดใหญ่มีน้ำขังตลอดปี
กระพัง[N] marsh, See also: morass, swamp, bog, pond, pool, Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพัง, ตะพัง, สะพัง, Example: ที่กระพังนี้มักมีควายมานอนเเช่น้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh   FR: marais [m] ; marécage [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n. exp.] (jaophanakngān bangkhap khadī) EN: bailiff ; marshal   
มาบ[n.] (māp) EN: low-lying plain ; marshland ; plain   FR: basse plaine [f] ; plaine [f] ; marécages [mpl]
นกชายเลนบึง[n. exp.] (nok chāilēn beung) EN: Marsh sandpiper   FR: Chevalier stagnatile [m] ; Chevalier à longs pieds [m] ; Chevalier des marais [m]
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces   FR: masser ; rallier ; rassembler
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]
เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเซียตะวันออก[n. exp.] (yīo thung phan Ēsīa tawan-øk) EN: Eastern Marsh-Harrier   FR: Busard d'Orient [m] ; Busard tacheté [m]
เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย[n. exp.] (yīo thung phan Yūrēsīa) EN: Western Marsh-Harrier ; Eurasian Marsh-Harrier   FR: Busard des roseaux [m] ; Busard harpaye [m] ; Busard des marais [m] ; Busard roux [m] ; Busard à tête jaune [m] ; Busard commun [m] ; Buse des marais [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARSH    M AA1 R SH
MARSHY    M AA1 R SH IY0
MARSHA    M AA1 R SH AH0
MARSHES    M AA1 R SH AH0 Z
MARSHAL    M AA1 R SH AH0 L
MARSHAK    M AA1 R SH AH0 K
MARSH'S    M AA1 R SH AH0 Z
MARSHALL    M AA1 R SH AH0 L
MARSHALS    M AA1 R SH AH0 L Z
MARSHMAN    M AA1 R SH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marsh    (n) (m aa1 sh)
marshy    (j) (m aa1 sh ii)
marshal    (v) (m aa1 sh l)
marshes    (n) (m aa1 sh i z)
Marshall    (n) (m aa1 sh @ l)
marshals    (v) (m aa1 sh l z)
marshier    (j) (m aa1 sh i@ r)
marshiest    (j) (m aa1 sh i i s t)
marshalled    (v) (m aa1 sh l d)
marshalling    (v) (m aa1 sh @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sumpf {m} | Sümpfe {pl}marsh | marshes [Add to Longdo]
Sumpfdotterblume {f} [bot.]marsh marigold [Add to Longdo]
Sumpfpflanze {f} [bot.]marsh plant [Add to Longdo]
Sumpfmeise {f} [ornith.]Marsh Tit (Poecile palustris) [Add to Longdo]
Sumpfrohrsänger {m} [ornith.]Marsh Warbler (Acrocephalus palustris) [Add to Longdo]
Teichwasserläufer {m} [ornith.]Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) [Add to Longdo]
Sumpfzaunkönig {m} [ornith.]Marsh Wren [Add to Longdo]
Sumpftimalie {f} [ornith.]Marsh Spotted Babbler [Add to Longdo]
Sumpfpfäffchen {n} [ornith.]Marsh Seedeater [Add to Longdo]
Hartlaubwida [ornith.]Marsh Whydah [Add to Longdo]
Marshallinseln [geogr.]Marshall Islands (mh) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーニス[, a-nisu] (n) (See エスクリマ) arnis (Filipino marshal art) [Add to Longdo]
エスクリマ[, esukurima] (n) (See アーニス) escrima (Filipino marshal art) [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
ギモーヴ[, gimo-vu] (n) marshmallow (fre [Add to Longdo]
マーシャラー[, ma-shara-] (n) marshaller [Add to Longdo]
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP) [Add to Longdo]
マーシャルプラン[, ma-sharupuran] (n) Marshall Plan [Add to Longdo]
マーシャル諸島[マーシャルしょとう, ma-sharu shotou] (n) the Marshall Islands [Add to Longdo]
マシュマロ;マシマロ[, mashumaro ; mashimaro] (n) marshmallow [Add to Longdo]
渥地[あくち, akuchi] (n) marshland [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沼气[zhǎo qì, ㄓㄠˇ ㄑㄧˋ, / ] marsh gas; methane CH4 [Add to Longdo]
沼泽[zhǎo zé, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ, / ] marsh; swamp; wetlands; glade [Add to Longdo]
沼泽地[zhǎo zé dì, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ, / ] marsh; swamp; everglade [Add to Longdo]
沼泽地带[zhǎo zé dì dài, ㄓㄠˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] marsh; swamp; everglade [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] marsh [Add to Longdo]
[zū, ㄗㄨ, ] marshland; swamp; salted or pickled vegetables; to mince; to shred; to mince human flesh and bones; Taiwan pr. ju1 [Add to Longdo]
[sǒu, ㄙㄡˇ, / ] marsh; place of concourse [Add to Longdo]
马歇尔[Mǎ xiē ěr, ㄇㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Marshall [Add to Longdo]
马绍尔群岛[Mǎ shào ěr qún dǎo, ㄇㄚˇ ㄕㄠˋ ㄦˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Marshall Islands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marsh \Marsh\, n. [OE. mersch, AS. mersc, fr. mere lake. See
   {Mere} pool, and cf. {Marish}, {Morass}.]
   A tract of soft wet land, commonly covered partially or
   wholly with water; a fen; a swamp; a morass. [Written also
   {marish}.]
   [1913 Webster]
 
   {Marsh asphodel} (Bot.), a plant ({Nartheeium ossifragum})
    with linear equitant leaves, and a raceme of small white
    flowers; -- called also {bog asphodel}.
 
   {Marsh cinquefoil} (Bot.), a plant ({Potentilla palustris})
    having purple flowers, and found growing in marshy places;
    marsh five-finger.
 
   {Marsh elder}. (Bot.)
   (a) The guelder-rose or cranberry tree ({Viburnum Opulus}).
   (b) In the United States, a composite shrub growing in salt
     marshes ({Iva frutescens}).
 
   {Marsh five-finger}. (Bot.) See {Marsh cinquefoil} (above).
    
 
   {Marsh gas}. (Chem.) See under {Gas}.
 
   {Marsh grass} (Bot.), a genus ({Spartina}) of coarse grasses
    growing in marshes; -- called also {cord grass}. The tall
    {Spartina cynosuroides} is not good for hay unless cut
    very young. The low {Spartina juncea} is a common
    component of salt hay.
 
   {Marsh harrier} (Zool.), a European hawk or harrier ({Circus
    aeruginosus}); -- called also {marsh hawk}, {moor hawk},
    {moor buzzard}, {puttock}.
 
   {Marsh hawk}. (Zool.)
   (a) A hawk or harrier ({Circus cyaneus}), native of both
     America and Europe. The adults are bluish slate above,
     with a white rump. Called also {hen harrier}, and {mouse
     hawk}.
   (b) The marsh harrier.
 
   {Marsh hen} (Zool.), a rail; esp., {Rallus elegans} of
    fresh-water marshes, and {Rallus longirostris} of
    salt-water marshes.
 
   {Marsh mallow} (Bot.), a plant of the genus {Althaea} (
    {Althaea officinalis}) common in marshes near the
    seashore, and whose root is much used in medicine as a
    demulcent.
 
   {Marsh marigold}. (Bot.) See in the Vocabulary.
 
   {Marsh pennywort} (Bot.), any plant of the umbelliferous
    genus {Hydrocotyle}; low herbs with roundish leaves,
    growing in wet places; -- called also {water pennywort}.
    
 
   {Marsh quail} (Zool.), the meadow lark.
 
   {Marsh rosemary} (Bot.), a plant of the genus {Statice}
    ({Statice Limonium}), common in salt marshes. Its root is
    powerfully astringent, and is sometimes used in medicine.
    Called also {sea lavender}.
 
   {Marsh samphire} (Bot.), a plant ({Salicornia herbacea})
    found along seacoasts. See {Glasswort}.
 
   {Marsh St. John's-wort} (Bot.), an American herb ({Elodes
    Virginica}) with small opposite leaves and flesh-colored
    flowers.
 
   {Marsh tea}. (Bot.). Same as {Labrador tea}.
 
   {Marsh trefoil}. (Bot.) Same as {Buckbean}.
 
   {Marsh wren} (Zool.), any species of small American wrens of
    the genus {Cistothorus}, and allied genera. They chiefly
    inhabit salt marshes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marsh
   n 1: low-lying wet land with grassy vegetation; usually is a
      transition zone between land and water; "thousands of acres
      of marshland"; "the fens of eastern England" [syn: {marsh},
      {marshland}, {fen}, {fenland}]
   2: United States painter (1898-1954) [syn: {Marsh}, {Reginald
     Marsh}]
   3: New Zealand writer of detective stories (1899-1982) [syn:
     {Marsh}, {Ngaio Marsh}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top