Search result for

maos

(190 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maos-, *maos*, mao
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา maos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *maos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Maori[N] ชาวเมารี เป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์
Maoism[N] ลัทธิเหมาเซตุง, See also: ลัทธิสังคมนิยมของเหมาเซตุงซึ่งยึดถือหลักการของมาร์กซิสและเลนิน, Syn. communism, Marxism-Leninism
Maoist[N] ชาวเมารี เป็นชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์, See also: คำนามพหูพจน์ของ Maori
Mao Zedong[N] รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน
Mao Tse-tung[N] รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maoism(เมา'อิสซึม) n. ลัทธิเมาเซตุง
maori(มา'โอรี,-ออรี,เมา'รี) n. adj. คนและภาษาของคนพื้นเมืองที่มีผิวสีน้ำตาลของนิวซีแลนด์ pl. Maoris

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Maoismลัทธิเหมาเจ๋อตง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art objects, Maoriศิลปวัตถุเมารี [TU Subject Heading]
Art, Maoriศิลปะเมารี [TU Subject Heading]
Mao, Tse-tung, 1893-1976เมา, เซตุง, ค.ศ.1893-1976 [TU Subject Heading]
Hydrophis Maoillarisงูแสมรังคอยาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Mao,"MaoMy Brother Is an Only Child (2007)
I took my seat next to Mrs. Mao at the banquet table.ผมนั่งถัดจากคุณนายเหม๋า บนโต๊ะที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ Frost/Nixon (2008)
So Mrs. Mao and I, we just, well, you know, stared at one another.แล้วคุณนายเหม๋าและผม เราก็เริ่มคุยกันอีกที Frost/Nixon (2008)
And then across the table, Mrs. Nixon and Chairman Mao himself, well, they stared at one another, too.ฝั่งตรงข้ามภรรยาผมกับ ท่านประธานเหม๋า ก็เริ่มคุยกันและกัน อยู่ตรงนั้น Frost/Nixon (2008)
So any opportunity you get, go right to foreign policy, go right to Mao, go right to Khrushchev.มีโอกาสทางนโยบายต่างประเทศที่ได้รับ กับประธานเหม๋า กับทางครูซเชฟ Frost/Nixon (2008)
I disagree that the Mao banquet story is stale.ไม่เห็นด้วยเลยว่าเรื่องงานเลี้ยง\ กับประธานเหม๋าคือเรื่องเล่าน่าเบื่อ Frost/Nixon (2008)
You see, he and Mao didn't get along, and Khrushchev knew that the Chairman would talk to me, no one else.รู้มั้ย เขาและประธานเหม๋า ไม่เอาด้วย และครูซเชฟรู้แล้วว่าประธานที่ประชุม คงมาคุยกับผม ไม่ใช่คนอื่น Frost/Nixon (2008)
You see, I was the only one that Mao would trust personally, man-to-man.รู้มั้ย ผมเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ ประธานเหม๋าเชื่อใจคุยตัวต่อตัว Frost/Nixon (2008)
A Maori war dance. Yes.การเต้นก่อนรบของเผ่าเมาริ.. Invictus (2009)
Well, that's the challenge that's laid down by the Maoris before going into battle.และนั่นก็คือการข่มขวัญคู่ต่อสู้จากชาวเมารี.. ก่อนการแข่งขันจะเริ่มครับ.. Invictus (2009)
Seriza Tamao is an amazing man!ตามที่คาด! Crows Zero II (2009)
[Daichi Mao][Daichi MaoEpisode #1.3 (2009)
[Daichi Mao][ไดจิ มาโอะ] Episode #1.5 (2009)
[Daichi Mao][ไดจิ มาโอะ] Episode #1.6 (2009)
[Daichi Mao][Daichi MaoEpisode #1.8 (2009)
Uncle Yorihiko's wife aunt Noriko, uncle Kunihiko's wife aunt Nana, uncle Katsuhiko's wife aunt Yumi, aunt Yumi's children Yuuhei and Kyouhei, aunt Nana's daughter Kana, and aunt Noriko's children Shingo and Mao.ภรรยาของลุงโยริฮิโกะ คุณป้าโนริโกะ ภรรยาของลุงคุนิฮิโกะ คุณน้านานะ ภรรยาของลุงคัตสึฮิโกะ คุณป้ายูมิ Summer Wars (2009)
Mao, sun-tzu, of course,เหมา, ซุนจื่อ \ใช่เลย Enough About Eve (2009)
China's home to a thousand treasures hidden after Mao's revolution.จีนเป็นแหล่งที่มีสมบัติที่ถูกซ่อนไว้เป็นพันๆชิ้น หลังจากการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุง The Blind Banker (2010)
We're all in this together as one. Mao tse-tung, right?"เราลงเรือลำเดียวกัน" เหมา เจ๋อ ตุง ใช่ไหม Red Sky at Night (2010)
The youngest, Sunil, he's in Costa Rica for a year and she's convinced that he's gonna be macheted to death by maoist rebels.ลูกคนเล็ก ซูนิล เขาอยู่ที่คอสตาริก้ามาปีนึงแล้ว และเธอก็กลัว ว่าลูกจะตายเพราะโดนกบฏเมารีฟันคอ The End of the World as We Knew It (2011)
You know I... you see Maori whip I."Εnеmy'ѕ ѕlееріn', dоn't ѕlіt thаt thrоаt" Cloud Atlas (2012)
If you were Chairman Mao, you had a honky, red-flag armoured limo.ถ้าคุณเป็นประธานเหมา คุณจะได้รถลีโมหุ้มเกราะติดธงแดง Episode #18.2 (2012)
If you were not Chairman Mao, you had one of these.ถ้าคุณไม่ใช่ประธานเหมา คุณจะได้นี่ Episode #18.2 (2012)
My father was a Maori Lost him in the war.อะไรที่ราชินีคิด พวกมันจะทำตาม ปราศจากราชินี พวกมันคิดด้วยตัวเองไม่ได้ Ender's Game (2013)
That's easy: Mao and Rielle Hunter.นั้นมันเรื่องกล้วยๆเลยนะ ก็มีเหมาเจ๋อตุงกับรีแอล ฮันเตอร์ Madness Ends (2013)
You're Maori.คุณเป็นชาวเมารี We All Fall Down (2016)
Mao.- MaoAddams Family Values (1993)
Mao!MaoNixon (1995)
Tamao.TamaoInju: The Beast in the Shadow (2008)
Under the control of Mao Tse-tung--ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุง Seven Years in Tibet (1997)
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่ Seven Years in Tibet (1997)
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน Seven Years in Tibet (1997)
- Long live Chairman Mao!-ประธานเหมาจงเจริญ The Red Violin (1998)
- Long live Chairman Mao!-ประธานเหมาจงเจริญ The Red Violin (1998)
We have to study foreign music so we can move on as Chairman Mao said.เราต้องศึกษาดนตรีต่างชาติ เพื่อให้เราได้ก้าวหน้าไป -อย่างที่ท่านประธานเหมาบอกไว้ไง The Red Violin (1998)
Shimao Eiko, our biggest star...ชิโม เอโกะ, ดาราใหญ่ของเรา... Millennium Actress (2001)
- Oui. Then why don't you think of Mao as a great director... making a movie with a cast of millions.ถ้าอย่างนั้น นายไม่คิดว่าประธานเหมา คือผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่มั่งเหรอ.. The Dreamers (2003)
- Talking about Maoism.- คุยเรื่องลัทธิเหมา เพราะอะไร The Dreamers (2003)
- The Flower Boy Episode 2 [Character] ** [Actor] Makino Tsukushi ** Inoue Maoให้ตายเถอะ ทำใมบ้านนี้ใหญ่จริง The Worst First Kiss! (2005)
Makino Tsukushi ** Inoue Maoสวัสดี A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Chairman Mao required his generals to learn it.ประธานเหมาได้สั่งให้ นายพลทุกคนเรียนมัน Extreme Aggressor (2005)
And prep school student and cabaret club girl, Mao-san.นิชิน่า นัตซึเมะ อายุ 21 ปี อาชีพอิสระ Shimokita Glory Days (2006)
Uehara Mao 20 years old Cram/prep school studentมิฮะซัง Shimokita Glory Days (2006)
Mao-chan, weren't you at a prep school camp?เธอได้คะแนน T-score มากกว่าเราตั้งสองเท่า! Shimokita Glory Days (2006)
Mao-chan should have come too!นี่ๆ... Shimokita Glory Days (2006)
Mao-san?ตอนกลางคืนที่ถนนระวังตัวด้วยนะ Shimokita Glory Days (2006)
Mao-chan, you have one?มาโอะซัง? Shimokita Glory Days (2006)
Mao-san, did something happen?อิสชิ! Shimokita Glory Days (2006)
But Mao-san, isn't becoming a doctor your dream?ฉันมไม่ได้ถูกตัวเธอเลย ตอนในคลับนั่น Shimokita Glory Days (2006)
Your father's just worried about you, Mao-san.เก็บความเป็นเพื่อนห่วยๆ ไว้ที่อื่น Shimokita Glory Days (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maoThe whole population of New Zealand is 3,410,000, and one seventh of it are the Maori people.
maoMaori culture is now spreading more and more among us and their language has become an official language.

CMU English Pronouncing Dictionary
MAO    M AW1
MAO'S    M AW1 Z
MAORI    M AW1 R IY0
MAOIST    M AW1 IH2 S T
MAORIS    M EY1 ER0 IH2 S
MAORIS    M AW1 R IY0 Z
MAOISTS    M AW1 IH2 S T S
MAOISTS    M AW1 IH2 S S
MAOISTS    M AW1 IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mao    (n) (m au1)
Maori    (n) (m au1 r ii)
Maoism    (n) (m au1 i z @ m)
Maoist    (n) (m au1 i s t)
Maoris    (n) (m au1 r i z)
Maoists    (n) (m au1 i s t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
魔王[まおう, maou] (n ) ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maoritaucher {m} [ornith.]New Zealand Dabchick [Add to Longdo]
Maoriente {f} [ornith.]New Zealand Scaup [Add to Longdo]
Maorifalke {m} [ornith.]New Zealand Falcon [Add to Longdo]
Maoriregenpfeifer {m} [ornith.]New Zealand Dotterel [Add to Longdo]
Maorimöwe {f} [ornith.]Black-billed Gull [Add to Longdo]
Maorifruchttaube {f} [ornith.]New Zealand Pigeon [Add to Longdo]
Maorigerygone {f} [ornith.]New Zealand Grey Flyeater [Add to Longdo]
Maorischnäpper {m} [ornith.]New Zealand Tit [Add to Longdo]
Maori-Glockenhonigfresser {m} [ornith.]New Zealand Bellbird [Add to Longdo]
Maohonigfresser {m} [ornith.]Black-breasted Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマオイル[, aromaoiru] (n) aroma oil [Add to Longdo]
シネマオルガン[, shinemaorugan] (n) cinema organ [Add to Longdo]
テラワロス[, terawarosu] (exp) (sl) (See ワロス) laughing my ass off; LMAO; rolling on the floor laughing; ROTFL [Add to Longdo]
マオナガ[, maonaga] (n) thresher (species of shark, Alopias vulpinus) [Add to Longdo]
マオマオ;サージャントメイジャーダムゼルフィッシュ[, maomao ; sa-jantomeija-damuzerufisshu] (n) green damselfish (Abudefduf abdominalis); Hawaiian sergeant; Hawaiian sergeant-major damselfish; Maomao [Add to Longdo]
マオリ[, maori] (n) (See マオリ族) the Maori [Add to Longdo]
マオリ族[マオリぞく, maori zoku] (n) Maori [Add to Longdo]
メチルアルモキサン[, mechiruarumokisan] (n) methyl aluminoxane; MAO [Add to Longdo]
モノアミン酸化酵素[モノアミンさんかこうそ, monoamin sankakouso] (n) monoamine oxidase; MAO [Add to Longdo]
モノアミン酸化酵素阻害薬[モノアミンさんかこうそそがいやく, monoamin sankakousosogaiyaku] (n) monoamine oxidase inhibitor; MAO inhibitor; MAOI [Add to Longdo]
亜麻織物[あまおりもの, amaorimono] (n) flax fabrics; linen [Add to Longdo]
雨音[あまおと, amaoto] (n) sound of rainfall [Add to Longdo]
雨覆い[あまおおい, amaooi] (n) tarpaulin; rain-cover [Add to Longdo]
雨落ち[あまおち;あめおち, amaochi ; ameochi] (n) place where raindrops fall from the eaves [Add to Longdo]
茅台酒[マオタイしゅ;マオタイチュウ;マオタイチュー, maotai shu ; maotaichuu ; maotaichu-] (n) maotai (variety of distilled Chinese alcohol) [Add to Longdo]
間男[まおとこ, maotoko] (n) (1) married woman's secret lover; paramour; (n,vs) (2) adultery (by a married woman) [Add to Longdo]
眼鏡黐之魚[めがねもちのうお;メガネモチノウオ, meganemochinouo ; meganemochinouo] (n) (uk) humphead wrasse (Cheilinus undulatus); Napoleon wrasse; Napoleonfish; Maori wrasse [Add to Longdo]
鬼達磨鰧;鬼達磨虎魚[おにだるまおこぜ;オニダルマオコゼ, onidarumaokoze ; onidarumaokoze] (n) (uk) reef stonefish (Synanceia verrucosa); stonefish; devilfish [Add to Longdo]
宮様お二所[みやさまおふたところ, miyasamaofutatokoro] (n) two Imperial princes [Add to Longdo]
玉押金亀子[たまおしこがね;タマオシコガネ, tamaoshikogane ; tamaoshikogane] (n) (uk) (obsc) (See 糞転がし) dung beetle [Add to Longdo]
駒落ち[こまおち, komaochi] (n) handicap (in shogi) [Add to Longdo]
熊送り[くまおくり, kumaokuri] (n) (See 熊祭り) Ainu bear festival [Add to Longdo]
継親[ままおや, mamaoya] (n) stepparent [Add to Longdo]
好事魔多し[こうじまおおし, koujimaooshi] (exp) Lights are usually followed by shadows [Add to Longdo]
今思うと[いまおもうと, imaomouto] (exp) thinking back now [Add to Longdo]
魂緒の星[たまおのほし, tamaonohoshi] (n) (1) (abbr) (See 鬼,鬼宿,魂讃め星) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (2) (See 鬼宿日) "day of the ghost" [Add to Longdo]
魂送り;霊送り[たまおくり, tamaokuri] (n) sending off the spirits of the dead [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] (n,adj-no) mountain recesses; (P) [Add to Longdo]
山女[やまおんな, yamaonna] (n) (1) (See 山姥) mountain witch; (2) (See 通草・1) akebia (Akebia quinata) [Add to Longdo]
山男[やまおとこ, yamaotoko] (n) giant; woodsman; alpinist [Add to Longdo]
山颪[やまおろし, yamaoroshi] (n) wind blowing down from a mountain [Add to Longdo]
縞織物[しまおりもの, shimaorimono] (n) woven in stripes [Add to Longdo]
対馬音[つしまおん, tsushimaon] (n) Wu-dynasty reading of Chinese characters [Add to Longdo]
大玉押金亀子[おおたまおしこがね;オオタマオシコガネ, ootamaoshikogane ; ootamaoshikogane] (n) (uk) (See スカラベ) scarab beetle; sacred scarab (Scarabaeus sacer) [Add to Longdo]
苧;苧麻;真麻;真苧[からむし(苧;苧麻);むし(苧);ちょま(苧麻);まお(苧麻;真麻;真苧);カラムシ, karamushi ( cho ; cho asa ); mushi ( cho ); choma ( cho asa ); mao ( cho asa ; mako] (n) (uk) (See ラミー・1) ramie (Boehmeria nivea var. nipononivea) [Add to Longdo]
爪音[つまおと, tsumaoto] (n) clang of hoofs; sound of a koto [Add to Longdo]
東男[あずまおとこ, azumaotoko] (n) man from East Japan [Add to Longdo]
馬追い[うまおい, umaoi] (n) (1) loading a horse with passengers or baggage; (2) driving a horse into a pen; (3) (abbr) (See 馬追虫) Hexacentrus japonicus (species of katydid); Hexacentrus unicolor (species of katydid) [Add to Longdo]
馬追虫[うまおいむし, umaoimushi] (n) (obsc) (See 馬追い) Hexacentrus japonicus (species of katydid); Hexacentrus unicolor (species of katydid) [Add to Longdo]
魔王[まおう, maou] (n) devil king [Add to Longdo]
木麻黄[もくまおう;モクマオウ, mokumaou ; mokumaou] (n) (uk) beefwood (Casuarina equisetifolia) [Add to Longdo]
揣摩臆測;揣摩憶測[しまおくそく, shimaokusoku] (n,vs) conjectures and surmises; speculation; giving one's imagination full play without any ground [Add to Longdo]
蜑小舟貝;海人小舟貝[あまおぶねがい;アマオブネガイ, amaobunegai ; amaobunegai] (n) (uk) ox-palate nerite (Nerita albicilla); blotched nerite [Add to Longdo]
閻魔王[えんまおう, enmaou] (n) (hon) {Buddh} (See 閻魔) Yamaraja (king of the world of the dead, who judges the dead) [Add to Longdo]
齣落;齣落し;齣落とし[こまおとし, komaotoshi] (n) time-lapse photography [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一毛不拔[yī máo bù bá, ㄧ ㄇㄠˊ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, ] (saying) stingy; parsimonious [Add to Longdo]
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] general trade (i.e. importing and export without processing) [Add to Longdo]
丁卯[dīng mǎo, ㄉㄧㄥ ㄇㄠˇ, ] fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047 [Add to Longdo]
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
下锚[xià máo, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄠˊ, / ] to drop anchor [Add to Longdo]
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] venture to; presume to; take the liberty of [Add to Longdo]
不毛[bù máo, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ, ] barren [Add to Longdo]
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, ] barren land; desert [Add to Longdo]
世界贸易[shì jiè mào yì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] world trade; global trade [Add to Longdo]
世界贸易中心[Shì jiè Mào yì Zhōng xīn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / 貿] World Trade Center [Add to Longdo]
世界贸易组织[shì jiè mào yì zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization) [Add to Longdo]
世贸[Shì mào, ㄕˋ ㄇㄠˋ, / 貿] World Trade Organization (WTO); abbr. for 世界貿易組織|世界贸易组织 [Add to Longdo]
世贸大厦[shì mào dà shà, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / 貿] World Trade Center [Add to Longdo]
世贸组织[shì mào zǔ zhī, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization) [Add to Longdo]
中国船舶贸易公司[Zhōng guó Chuán bó Mào yì Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / 貿] China Shipbuilding Trading Corporation (CSTC) [Add to Longdo]
乙卯[yǐ mǎo, ㄧˇ ㄇㄠˇ, ] fifty second year B4 of the 60 year cycle, e.g. 1975 or 2035 [Add to Longdo]
五毛[wǔ máo, ˇ ㄇㄠˊ, ] five cents; term used to belittle sb [Add to Longdo]
人不可貌相[rén bù kě mào xiàng, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] (proverb) You can't judge a man by his looks. [Add to Longdo]
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, ] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard [Add to Longdo]
以貌取人[yǐ mào qǔ rén, ㄧˇ ㄇㄠˋ ㄑㄩˇ ㄖㄣˊ, ] to judge sb by appearances (成语 saw) [Add to Longdo]
仿冒[fǎng mào, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ, 仿] to counterfeit; fake [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods [Add to Longdo]
便帽[biàn mào, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, 便] cap [Add to Longdo]
信宜[Xìn yí, ㄒㄧㄣˋ ㄧˊ, ] Xinyi county level city in Maoming 茂名, Guangdong [Add to Longdo]
信宜市[Xìn yí shì, ㄒㄧㄣˋ ㄧˊ ㄕˋ, ] Xinyi county level city in Maoming 茂名, Guangdong [Add to Longdo]
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, ] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation [Add to Longdo]
假冒品[jiǎ mào pǐn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, ] counterfeit object; fake [Add to Longdo]
僧帽猴[sēng mào hóu, ㄙㄥ ㄇㄠˋ ㄏㄡˊ, ] capucin monkey; genus Cebidae [Add to Longdo]
兜帽[dōu mào, ㄉㄡ ㄇㄠˋ, ] hood [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] milligram, mg. [Add to Longdo]
全貌[quán mào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄠˋ, ] complete picture; full view [Add to Longdo]
两分法[liǎng fēn fǎ, ㄌㄧㄤˇ ㄈㄣ ㄈㄚˇ, / ] (Maoism) one divides into two [Add to Longdo]
公平贸易[gōng píng mào yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] fair trade [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese) [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] to emit; to give off; to send out (or up, forth); brave; bold; to cover [Add to Longdo]
冒充[mào chōng, ㄇㄠˋ ㄔㄨㄥ, ] to feign; pretend to be; pass oneself off as [Add to Longdo]
冒冒失失[mào mào shī shī, ㄇㄠˋ ㄇㄠˋ ㄕ ㄕ, ] bold; forthright [Add to Longdo]
冒名[mào míng, ㄇㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, ] an impostor; to impersonate [Add to Longdo]
冒名顶替[mào míng dǐng tì, ㄇㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄊㄧˋ, / ] to assume sb's name and take his place (成语 saw); to impersonate; to pose under a false name [Add to Longdo]
冒名顶替者[mào míng dǐng tì zhě, ㄇㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄊㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] to impersonate [Add to Longdo]
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but... [Add to Longdo]
冒烟[mào yān, ㄇㄠˋ ㄧㄢ, / ] smoking [Add to Longdo]
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, ] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand [Add to Longdo]
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] fake goods; imitation; forgery [Add to Longdo]
冒犯[mào fàn, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ, ] to offend [Add to Longdo]
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, ] offender [Add to Longdo]
冒生命危险[mào shēng mìng wēi xiǎn, ㄇㄠˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] to risk one's life [Add to Longdo]
冒纳罗亚[Mào nà luó yà, ㄇㄠˋ ㄋㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ, / ] Moanalua, Hawaiian volcano [Add to Longdo]
冒着[mào zhe, ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙, / ] to brave; to face dangers [Add to Longdo]
冒着生命危险[mào zhe shēng mìng wēi xiǎn, ㄇㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] at the risk of one's life [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
山奥[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
山男[やまおとこ, yamaotoko] Bergbewohner, Bergsteiger [Add to Longdo]
毛沢東[もうたくとう, moutakutou] Mao Zedong (=Mao_Tse-tung) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top