Search result for

lava

(93 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lava-, *lava*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lava[N] ลาวา, See also: หินหลอมละลายที่ถูกพ่นจากปล่องภูเขาไฟ, Syn. volcanic rock
lavage[N] การล้าง (อวัยวะ), See also: การชำระล้าง
lavalier[N] สายสร้อยที่สวมรอบคอ, Syn. lavaliere, lavalliere
lavation[N] การชำระล้าง, See also: กระบวนการชำระล้าง
lavatory[N] ห้องน้ำ, See also: ห้องส้วม, Syn. toilet
lavatory[N] อ่างน้ำ, See also: อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างชาม, อ่างล้างมือและหน้า
lavaliere[N] สายสร้อยที่สวมรอบคอ, Syn. lavalier, lavalliere
lavalliere[N] สายสร้อยที่สวมรอบคอ, Syn. lavalier, lavaliere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lava(ลา'วะ,แลฟ'วะ) n. หินละลายที่พ่นออกจากปล่องภูเขาไฟ
lavage(ละวาจฺ') n. การชำระล้าง,การฉีดล้าง,การล้างท้อง,ของเหลวที่ใช้ล้างท้อง pl. lavages
lavation(ลาเว'เชิน) n. การชำระล้าง
lavatory(แลฟ'วะทอรี) n. ห้องน้ำ,อ่างล้างมือ-ล้างหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
lava(n) หินลาวา
lavatory(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lava๑. ลาวา๒. หินลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava cave; lava tube; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava coneกรวยลาวาภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava flowลาวาหลาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava tube; lava cave; lava tunnelอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lava tunnel; lava cave; lava tubeอุโมงค์ลาวา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lavaลาวา, หินหนืดใต้เปลือกโลกที่ไหลออกมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะกลายเป็นหินรูปต่าง ๆ เช่น หินพัมมิช หินออบซิเดียน หินบะซอลต์  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lavaลาวา [การแพทย์]
Lavageชำระล้างออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hatched it in the lavatory. My plans are always hatched in lavatories.แผนของฉันจะฟักออกมาเสมอ ในห้องน้ำ How I Won the War (1967)
Maybe if he'd had Lava I coulda done a better job.บางทีถ้าเขาจะมีลาวาฉันบ้าทำงานที่ดีขึ้น Pulp Fiction (1994)
Can I go to the lavatory?ขอผมไปห้องน้ำ? Wild Reeds (1994)
Pan to the right a little. I wanna look at the lava domes.แพนไปทางขวาเล็กน้อย ผมอยากดูโดมลาวา Dante's Peak (1997)
We're stuck in the lava!เรากำลังติดอยู่ในลาวา! Dante's Peak (1997)
- More lava's comin' down the hill!- comin ลาวาอื่น ๆ ของ 'ลงเขา! Dante's Peak (1997)
- Have you noticed the river of lava?- นายไม่สังเกตุเห็นธารลาวาเหรอ? Ice Age (2002)
Enlighten me. Why are we brewing this potion in broad daylight in the middle of the girls' lavatory?ช่วยตอบที ทำไมถึงต้องต้มยานี้กลางวันแสก ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Extra lavatory forward. Locks are digital on 29 and keyed on this.ตำรวจวอชิงตันพบศพเขา ที่แครอน ในจอร์จทาวน์ ดัคกี้กับแอบบี้จะตามรายงานให้ทราบ Yankee White (2003)
You need the lavatory pass.เธอต้องมีใบอนุญาติไปห้องน้ำ Mean Girls (2004)
OK. Can I have the lavatory pass?ค่ะ หนูขอใบอนุญาติไปห้องน้ำได้มั้ยคะ Mean Girls (2004)
Giants balls of furry lava the size of mammoths raining from the sky.ลูกบอลยักษ์ของลาวา ที่มีขนาดเท่า แมมมอท ตกมาจากฟากฟ้า Ice Age: The Meltdown (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lavaWe have just cleaned the lavatory.
lavaThe volcano shoots out flames and lava.
lavaCan you give me a geological explanation of lava?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส้วม[N] lavatory, See also: latrine, toilet, cloakroom, water closet, loo, privy, powder room, W.C, Example: บ่อเกรอะที่ใช้ปุ๋ยรดนั้น มันหมักหมมและสกปรกกว่าส้วมด้วยซ้ำ, Count unit: ส้วม, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
ส้วมซึม[N] lavatory with septic tanks, See also: cesspool, Syn. ส้วม, Example: ส้วมที่โรงแรมในประเทศจีนเป็นส้วมซึมแบบนั่งยองๆ ทั้งนั้น, Count unit: ส้วม, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแบบนั่งยองๆ
สุขา[N] toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
โถส้วม[N] lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่างล้างหน้า[n.] (āng lāng nā) EN: washbasin ; sink   FR: lavabo [m]
ดอกลาเว็นเดอะ[n.] (døk lāwendoe) EN: lavender   FR: lavande [f]
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
ห้องสุขา[n.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W-C [mpl]
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk thāt) EN: abolition of slavery   FR: abolition de l'esclavage [f]
การเป็นทาส[n.] (kān pen thāt) EN: slavery   FR: esclavage [m]
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen thāt) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude   FR: esclavage [m] ; servitude [f]
ล้างสมอง[v. exp.] (lāng samøng) EN: brainwash   FR: faire un lavage de cerveau
ลาวา[n.] (lāwā) EN: lava   FR: lave [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAVA    L AA1 V AH0
LAVAL    L AH0 V AA1 L
LAVAN    L EY1 V AH0 N
LAVALLE    L AA0 V AA1 L IY0
LAVALLEE    L AE1 V AH0 L IY0
LAVALLEY    L AE1 V AH0 L IY0
LAVATORY    L AE1 V AH0 T AO2 R IY0
LAVARNWAY    L AH0 V AA1 R N W EY0
LAVATORIES    L AE1 V AH0 T AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lava    (n) (l aa1 v @)
lavatory    (n) (l a1 v @ t r ii)
lavatories    (n) (l a1 v @ t r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lava {f}lava [Add to Longdo]
Lavaldüse {f}laval nozzle [Add to Longdo]
Lava ausstoßen; Lava speiento belch [Add to Longdo]
Lavamöwe {f} [ornith.]Dusky Gull [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
アラビアンクロミス[, arabiankuromisu] (n) Arabian chromis (Chromis flavaxilla) [Add to Longdo]
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P) [Add to Longdo]
バラクラバ[, barakuraba] (n) (See 目出し帽) balaclava [Add to Longdo]
パッラヴァ朝[パッラヴァちょう, parrava chou] (n) Pallava Dynasty (of India, 7th to 9th century CE) [Add to Longdo]
ヒメアオギハゼ[, himeaogihaze] (n) wasp pygmy goby (Trimma flavatrum, species found from Japan to Australia) [Add to Longdo]
ブラチスラバ[, burachisuraba] (n) Bratislava; (P) [Add to Longdo]
ホワイトフィッシュ[, howaitofisshu] (n) common whitefish (Coregonus lavaretus) [Add to Longdo]
ラバトリー[, rabatori-] (n) lavatory; (P) [Add to Longdo]
胃洗浄;異洗浄(iK)[いせんじょう, isenjou] (n,vs) stomach pumping; gastric irrigation; gastric lavage; gastric suction; gastrolavage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩浆[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] lava; magma [Add to Longdo]
岩浆流[yán jiāng liú, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ ㄌㄧㄡˊ, / 漿] lava flow [Add to Longdo]
溶岩流[róng yán liú, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, ] lava flow [Add to Longdo]
熔岩[róng yán, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ, ] lava [Add to Longdo]
熔岩流[róng yán liú, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, ] lava flow [Add to Longdo]
熔岩湖[róng yán hú, ㄖㄨㄥˊ ㄧㄢˊ ㄏㄨˊ, ] lava lake [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
溶岩[ようがん, yougan] Lava [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lava \La"va\ (l[aum]"v[.a]; 277), n. [It. lava lava, orig. in
   Naples, a torrent of rain overflowing the streets, fr. It. &
   L. lavare to wash. See {Lave}.]
   The melted rock ejected by a volcano from its top or fissured
   sides. It flows out in streams sometimes miles in length. It
   also issues from fissures in the earth's surface, and forms
   beds covering many square miles, as in the Northwestern
   United States.
   [1913 Webster]
 
   Note: Lavas are classed, according to their structure, as
      scoriaceous or cellular, glassy, stony, etc., and
      according to the material of which they consist, as
      doleritic, trachytic, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Lava millstone}, a hard and coarse basaltic millstone from
    the neighborhood of the Rhine.
 
   {Lava ware}, a kind of cheap pottery made of iron slag cast
    into tiles, urns, table tops, etc., resembling lava in
    appearance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lava
   n 1: rock that in its molten form (as magma) issues from
      volcanos; lava is what magma is called when it reaches the
      surface

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lava‐
   lava
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lava [lava]
   lava
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 lava
   lava
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 lava
   lava
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 lava
   lava
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 lava
   lava
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top