Search result for

lang

(177 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lang-, *lang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
languid[ADJ] เฉื่อยชา, See also: เนือย, เงื่องหงอย, เซื่องซึม, Syn. inactive, inert, sluggish, torpid, Ant. active, energetic
languid[ADJ] ไม่กระตือรือร้น, See also: ไม่สนใจใยดี, Syn. listeless, indifferent, spiritless, Ant. eager, brisk
languid[ADJ] อ่อนเปลี้ย, See also: เพลีย, อ่อนเพลีย, เหนื่อยอ่อน, อ่อนกำลัง, เพลียแรง, Syn. weak, feeble, weary, exhausted, debilitated, Ant. vigorous
languor[N] ความอ่อนเพลีย, See also: ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง, ความเซื่องซึม, ความเชื่องช้า, Syn. weakness
language[N] ภาษา, Syn. speech, dialect
language[N] วิธีการสื่อสาร, See also: คำพูด, ภาษาพูด
languish[VI] อ่อนแรง, See also: อ่อนกำลัง, Syn. droop
languish in[PHRV] อ่อนแรง, See also: ไม่มีแรง, เหนื่อยอ่อน, อิดโรย
languish of[PHRV] ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า), See also: ป่วยด้วย (โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ)
languishing[ADJ] อ่อนกำลัง, See also: อ่อนเพลีย, Syn. drooping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
language(แลง'เกว็จฺ) n. ภาษา
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
languor(แลง'เกอะ) n. ความอ่อนเพลีย,ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ความเซื่องซึม,ความเชื่องช้า, See also: languorous adj. ดูlanguor
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
body languangen. ดูkinesics
clang(แคลง) n. เสียงดังแกล๊ง ๆ v. ดังแกล๊ง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
language(n) ภาษา,ถ้อยคำ
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
languishment(n) ความอ่อนเพลีย,ความซูบซีด,ความอ่อนเปลี้ย,ความเฉื่อยชา,ความอิดโรย
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
languorous(adj) อ่อนแอ,เซื่องซึม,เงียบ,อ่อนเปลี้ย,หงอย,เฉื่อยชา
clang(n) เสียงดังกราว
clang(vi) ส่งเสียงดังกราว
clangour(n) เสียงดังกราว
clangour(vi) ส่งเสียงดังกราว
slang(n) คำสแลง,ภาษาตลาด,ภาษาปาก,คำเฉพาะกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
languageภาษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
language, objectกรรมภาษา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
languorอาการโผเผ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lange, Procedureการตัดโคนกระดูกฝ่าเท้าเพื่อแก้เท้าบิดเข้าใน [การแพทย์]
Langerhans Cellsเซลล์แลงเกอร์ฮาน [การแพทย์]
Langeria's Signการตรวจพบในคอกระดูกต้นขาหักมีลักษณะข้อตะโพกงอขา [การแพทย์]
Langhansเซลล์ยักษ์ลางก์ฮานส์ [การแพทย์]
Languageภาษา, การสื่อภาษา [การแพทย์]
Language acquisitionการรับรู้ทางภาษา [TU Subject Heading]
Language and cultureภาษากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Language and educationภาษากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Language and languagesภาษา [TU Subject Heading]
Language and logicภาษากับตรรกศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
langsatลางสาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, it's China, right? **Chinese language**หนูหมายถึง\ มันคือ\"ประเทศจีน\" ใช่ไหมคะ Birthmarks (2008)
Please... **Chinese language** I just want ten minutes.ได้โปรด ฉันต้องการแค่สิบนาที Birthmarks (2008)
Or fast-moving Langerhans.หรือปอดล้มเหลวอย่างรวดเร็ว Lucky Thirteen (2008)
She doesn't have Langerhans.เธอไม่ได้เป็นปอดล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)
This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing. Episode #1.5 (2008)
What language is that?ภาษาอะไรหน่ะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
No foul language.อย่าใช้คำหยาบ Babylon A.D. (2008)
- Nineteen different languages.- แต่พูดได้ 19 ภาษานะ Babylon A.D. (2008)
It's an extinct Latin American language. Pre-Columbian syllabic base.ภาษาลาตินอเมริกาโบราณ อักษรโคลัมเบียดั้งเดิม Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Leave it to Ox to write a riddle in a dead language.อ๊อกแปลงมันเป็นปริศนา ใ้้ช้ภาษาที่เลิกใช้เเล้ว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And the same word in different languages, over and over again.คำคำเดียวกัน แต่คนละภาษา อีก และก็อีกครั้ง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Anyway, because you can see, people are gonna expect you to deal things that you can't do ...read signs, recognise body language, people's gestures and facial expressions... and they just get out of their way.นี้เฮนรี่ ผม พอล - ซิดนี่ The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
langWe learned that English is an international language.
langAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
langEnglish has now become the common language of several nations in the world.
langWhat languages do they speak in Belgium?
langEnglish is a universal language and is used all over the world.
langEverything that has meaning can be called language.
langHe's misunderstood because of his vulgar language.
langEnglish is a world's language.
langEnglish, as you know, is very much a living language.
langLanguage is unique in that any statement must start out as the creation of an individual mind.
langAny student of this school must learn one more foreign language besides English.
langIt is difficult to translate a poem into another language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าง[N] langur, See also: leaf monkey, Example: เขามองเข้าไปที่ห้องสตัฟฟ์เห็นค่างโหนกิ่งไม้แห้งเหยี่ยวกำลังกระพือปีกกว้าง ยกขาหน้าอยู่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อลิงในวงศ์ Cercopithecidae ตัวสีเทาหรือดำ ลำตัว แขน ขา และหางยาวกว่าลิงทั่วๆ ไป กินใบไม้และผลไม้
พาณี[N] speech, See also: language, sound, Syn. เสียง, ถ้อยคำ, ภาษา
ภาษา[N] language, See also: speech, words, Syn. คำพูด, Example: ปัญหาชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องของภาษา ระหว่างไทยพุทธ และคนมุสลิม, Thai definition: เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้, ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน
วาณี[N] language, Syn. ภาษา, ถ้อยคำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอกภาพของภาษา[N] language autonomy
นิรุกติ[N] language, See also: speech, words, Syn. ภาษา, คำพูด, Notes: (สันสกฤต)
ระทวย[ADV] languidly, See also: weakly, Example: โรคร้ายทำให้เขานอนระทวยอยู่กับเตียงตลอดเวลา
กำเสาะ[ADJ] weak, See also: languid, feeble, feckless, sickly, debilitated, Syn. เสาะ, กระเสาะ, กระแสะ, กระเสาะกระแสะ, เพลีย, อ่อนเพลีย, Example: น้องเป็นคนกำเสาะอ่อนแอ
การพัฒนาภาษา[N] language development, Syn. การพัฒนาทางด้านภาษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัจนะภาษา[n.] (awatjanaphāsā) EN: non verbal language   
บาลี [n. prop.] (Bālī) EN: Pali ; Pali language   FR: pali [m] ; langue pali [f]
เบื่อโลก[v. exp.] (beūa lōk) FR: languir (vx - litt.)
ชื่อภาษาอีสาน[n. exp.] (cheū phāsā Isān) EN: Isan name   FR: nom en langue Isan [m]
ชิวหา[n.] (chiuhā) EN: tongue   FR: langue [f]
เอกภาพของภาษา[n. exp.] (ēkkaphāp khøng phāsā) EN: language autonomy   
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
ห่อลิ้น[v. exp.] (hø lin) FR: rouler la langue
อี๊ด โปงลาง(สะออน)[n. prop.] (Īt Pōnglāng (Sa-øn)) EN: It Ponglang (Sa-on)   FR: It Ponglang (Sa-on)

CMU English Pronouncing Dictionary
LANG    L AE1 NG
LANGE    L AE1 NG
LANGO    L AA1 NG G OW0
LANGBO    L AE1 NG B OW0
LANGER    L AE1 NG ER0
LANGAN    L AE1 NG G AH0 N
LANGEL    L EY1 NG G AH0 L
LANGEN    L AE1 NG AH0 N
LANGERS    L AE1 NG ER0 Z
LANGDON    L AE1 NG D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
langur    (n) (l uh1 ng g u@1 r)
languid    (j) (l a1 ng g w i d)
languor    (n) (l a1 ng g @ r)
langurs    (n) (l uh1 ng g u@1 z)
langsyne    (n) (l a2 ng s ai1 n)
language    (n) (l a1 ng g w i jh)
languish    (v) (l a1 ng g w i sh)
languages    (n) (l a1 ng g w i jh i z)
languidly    (a) (l a1 ng g w i d l ii)
languished    (v) (l a1 ng g w i sh t)

German-Thai: Longdo Dictionary
lang(adj.) ยาว, นาน
lange, See also: lang
Länge(n) |die, pl. Längen| ความยาว
langen, See also: lang
langen(vi slang) |langte, hat gelangt| เพียงพอ เช่น 20 Euro langt mir nicht. ยี่สิบยูโรไม่พอสำหรับฉัน, See also: S. reichen,
langsam(adj) ช้า อืดอาด, See also: schnell
längstตั้งนานแล้ว
Langweile(n) |die, nur Sg.| ความเบื่อหน่าย
langweilen(vt) |langweilte, hat gelangweilt| ทำให้เบื่อหน่าย
langweilig(adj) น่าเบื่อหน่าย, See also: die Langweile

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langfristiger Gewinnstock long pull [Add to Longdo]
Langdrahtantenne {f}long-wire antenna [Add to Longdo]
Langeweile {f}boredom [Add to Longdo]
Langeweile {f}ennui [Add to Longdo]
Langeweile {f}stuffiness [Add to Longdo]
Langeweile {f}; Überdruss {m}; Eintönigkeit {f}; Stumpfsinn {m}tedium [Add to Longdo]
Langformat {n}oblong format [Add to Longdo]
Langhaus {n}longhouse [Add to Longdo]
Langhobelmaschine {f}planer; planing machine [Add to Longdo]
Langkessel {m}boiler barrel; cylindrical boiler [Add to Longdo]
Langkiel {n}full keel [Add to Longdo]
Langlebigkeit {f}longevity [Add to Longdo]
Langleinenfischerei {f} (industrielle Fischerei)longline fishery (industrial fishing) [Add to Longdo]
Langloch {n}elongated hole; oblong hole [Add to Longdo]
Langlochfräser {m}end mill [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie

Japanese-English: EDICT Dictionary
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凋谢[diāo xiè, ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄝˋ, / ] languish [Add to Longdo]
[lāng, ㄌㄤ, ] onomat. bang; clank; see 哐啷, clatter [Add to Longdo]
啷当[lāng dāng, ㄌㄤ ㄉㄤ, / ] more or less; or so (of approx age or number); and so on [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] wasteland; wild [Add to Longdo]
[lǎng, ㄌㄤˇ, ] raised bank; mud wall [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] place name in hunan province [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, ] porch [Add to Longdo]
廊坊[Láng fāng, ㄌㄤˊ ㄈㄤ, ] Langfang prefecture level city in Hebei [Add to Longdo]
廊坊地区[Láng fāng dì qū, ㄌㄤˊ ㄈㄤ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Langfang district (district in Hebei) [Add to Longdo]
廊坊市[Láng fāng shì, ㄌㄤˊ ㄈㄤ ㄕˋ, ] Langfang prefecture level city in Hebei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
久しぶり[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_Zeit [Add to Longdo]
久し振り[ひさしぶり, hisashiburi] lange_Zeit, seit_langer_Zeit, nach_langer_zeit [Add to Longdo]
大刀[たいとう, taitou] langes_Schwert [Add to Longdo]
太刀[たち, tachi] langes_Schwert [Add to Longdo]
宵っ張り[よいっぱり, yoippari] lange_aufbleiben [Add to Longdo]
宿望[しゅくぼう, shukubou] langgehegter_Wunsch [Add to Longdo]
年功[ねんこう, nenkou] langjaehriger_Dienst, langjaehrige_Verdienste [Add to Longdo]
[じょ, jo] LANGSAM [Add to Longdo]
徐々に[じょじょに, jojoni] langsam, nach_und_nach, allmaehlich [Add to Longdo]
徐徐に[じょじょに, jojoni] langsam, nach_und_nach, allmaehlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lang \Lang\, a. & adv.
   Long. [Obs. or Scot.]
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 lang
   long
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lang [lɑŋ]
   tall
   lanky; of high stature; tall
   long
   alongtime; foralongtime; long
   long; of long standing; prolonged; protracted
   atgreatlength; foralongtime
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 lang [laŋ]
   long
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top