Search result for

kontrollen

(55 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kontrollen-, *kontrollen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kontrollen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kontrollen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The controls will feel very heavy compared to a fighter.Die Kontrollen werden Ihnen sehr schwer vorkommen. Airplane! (1980)
We got checkpoints at all the main roads and the other units are covering all the streets, plazas and garages around here.Wir haben an allen Hauptstraßen Kontrollen eingerichtet und die anderen Wagen überwachen alle Straßen, Plätze, Garagen und so weiter. Prom Night (1980)
Every monitor I've got shows pressure increases.Alle Kontrollen zeigen steigenden Druck. When Time Ran Out... (1980)
- You wanna check the monitors later?- Willst du die Kontrollen nachher prüfen? When Time Ran Out... (1980)
Sometimes I think these spot checks are just a waste of time.Diese Kontrollen sind doch reine Zeitverschwendung. Hell of the Living Dead (1980)
And what about the check ups?Und die KontrollenNávrat do budoucnosti (1983)
[ Man On Radio ] 1 300 hours. Security check, southern perimeter.Sicherheitskontrollen im Süden. Red Holt Steele (1983)
[ Man On Radio ] 1 300 hours. Security check, southern perimeter.Sicherheitskontrollen im Süden. Red Holt Steele (1983)
The latest scientific production methods and the most careful quality control...Neueste wissenschaftliche Fertigungsmethoden und sorgfältigste Qualitätskontrollen... Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
- You didn't say there'd be such security.- Die Kontrollen sind strikter als du sagtest. Octopussy (1983)
I want checkpoints at every major street, and random checks on identity papers throughout the city and a curfew starting tonight.Ich will Kontrollpunkte auf allen Hauptstraßen. Passkontrollen in allen Stadtvierteln und eine nächtliche Ausgangssperre. The Scarlet and the Black (1983)
The door locks are also working correctly.Die Schließkontrollen der Türen sind auch in Ordnung. The Lift (1983)
It's like the ones they set up to test for drunks.So wie die AlkoholkontrollenWeekend (1984)
These are the flight controls.(SPRICHT ECHSENSPRACHE) Das sind die FlugkontrollenDreadnought (1984)
Listen. I do security checks all over the nation.Ich führe in ganz Amerika diese Sicherheitskontrollen durch. Beverly Hills Cop (1984)
There's no way of getting into this vault... without passing through three security checks.Man kommt nur in den Tresorraum, wenn man drei Sicherheitskontrollen schafft. Knight of the Juggernaut (1985)
Lieutenant, the controls!Leutnant, die KontrollenLifeforce (1985)
Mr. Spock, the ship's controls have gone dead !Die Kontrollen funktionieren nicht mehr. The Cage (1986)
I was reading the sports section this morning about testing ball players for drugs, testing horses for drugs.Heute ging es im Sportsteil um Dopingkontrollen im Ballsport und sogar bei Pferden. Keep Smiling (1986)
We've got an hour to dump all the databases receive imagery, laser tracking, fiber optics, control monitoring.Wir haben eine Stunde, um die Datenbanken, Bilder, Laserflugbahnen, Glasfaser und Kontrollen zu laden. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
Anyway, the inquiry cleared him completely, but they missed some rather obvious questions and checks.Jedenfalls galt er nach der Untersuchung als unbedenklich und absolut entlastet. Aber die haben ein paar naheliegende Fragen und Kontrollen vergessen. One of Us (1986)
That can't happen with our behavioural inhibitors.Wir haben jetzt VerhaltenskontrollenAliens (1986)
That would've been phenomenal if those jerks got the plane past the safety inspector.Wenn diese Arschlöcher das Flugzeug nur durch die Sicherheitskontrollen bekommen hätten. Wise Guys (1986)
No passport checks, no trails, no traces.Keine Kontrollen. Wir segeln, wohin wir wollen. Pirates (1987)
You will return control of this vessel to the bridge where it belongs at once.Du wirst alle Kontrollen zur Führung des Schiffes zur Brücke zurückschalten. The Naked Now (1987)
- Controls are still off line, sir.- Kontrollen funktionieren nicht. The Naked Now (1987)
The backup ops panels, plus shield and armoury controls.Das sind Kontrollen für Steuerung, Schutzschilde und Waffen. Encounter at Farpoint (1987)
Return control of the holodeck to main computer.Alle Kontrollen wieder auf die Brücke zurück. Elementary, Dear Data (1988)
And the checkpoints are so strict, even the Clowns are staying put.Die Kontrollen sind strenger geworden. Selbst die Clowns lassen sich nicht mehr blicken. Akira (1988)
It has more backup systems and safety controls than you can shake a stick at.Es hat mehr Notsysteme und Sicherheitskontrollen als jede andere Anlage. Merry Christmas from Grandpa (1989)
Computer, explain control malfunction.Computer, warum haben die Kontrollen versagt? Evolution (1989)
Controls are not responding, sir.Die Kontrollen reagieren nicht, Sir. Evolution (1989)
Besides, if Engineering's anything like the bridge, I'll be busy.Ich habe mit diesen veralteten Kontrollen alle Hände voll zu tun. Peak Performance (1989)
May I see your matter-energy conversion controls?Kann ich die Kontrollen ansehen? The Dauphin (1989)
Transferring Engineering to the bridge.Maschinenkontrollen auf die Brücke. The Emissary (1989)
Even if controls have failed, we can re-crystallise dilithium without outside help.Wenn die Kontrollen versagen, können wir das Dilizium auch selbst rekristallisieren. The Icarus Factor (1989)
Transfer Engineering control to the bridge.Kontrollen auf die Brücke umschalten. Time Squared (1989)
- Engineering, transfer to bridge.- Kontrollen auf die Brücke. Time Squared (1989)
- Pilot controls are ready.- Pilotkontrollen sind bereit. Ghostbusters II (1989)
What about the tests?Und die KontrollenMy New Partner at the Races (1990)
RESPONSE TO SURFACE CONTROLS, GOOD.Reaktion auf Bodenkontrollen ist gut. Deep Cover (1990)
Checkpoints must be set up throughout the state.Es muss überall im Staat Kontrollen geben. Stone Cold (1991)
Come by boat thus can not follow us.Kontrollen habe ich da nie beobachtet. The Smile of the Fox (1992)
Transporter controls are being transferred.Transporterkontrollen werden transferiert. Power Play (1992)
I said all transporter controls! Including all those aboard your shuttlecraft.Ich sagte, alle Transporterkontrollen, einschließlich aller Kontrollen an Bord Ihres Shuttles. Power Play (1992)
I have locked out the controls.Ich sperrte die KontrollenThe Quality of Life (1992)
How are you planning to beat security?- Wie kommst du durch die KontrollenJurassic Park (1993)
They checking my piss at work.Wir haben Pisskontrollen im Dienst. Poetic Justice (1993)
- The controls are locked.- Die Kontrollen sind blockiert. Emissary (1993)
Isn't the Environmental Impact Committee withholding final approval... pending the results of its safety inspections?Hält das Komitee gegenwärtig nicht die Genehmigung für das Kraftwerk wegen Sicherheitskontrollen zurück? Nicht mehr. The Man of Steel Bars (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entspannung {f}; Lockerung {f} | Lockerung der Kontrollenrelaxation | relaxation of controls [Add to Longdo]
Kontrolle {f}; Beherrschung {f} | Kontrollen {pl} | unter Kontrolle | außer Kontrollecontrol | controls | under control | out of control [Add to Longdo]
Zollkontrolle {f} | Zollkontrollen {pl}customs examination | customs examinations [Add to Longdo]
stichprobenweise; stichprobenartig {adv} | stichprobenweise Kontrollenon a random basis | spot checks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kontrollen [kɔntrɔlən] (n) , pl.
     controls
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top