Search result for

katers

(87 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -katers-, *katers*, kater
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา katers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *katers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skater[N] คนเล่นสเก็ต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skater(สเค'เทอะ) n. ผู้เล่นสเก็ต,ผู้เล่น สเก๊ตน้ำแข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
skater(n) คนเล่นสเก็ต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Do I look like a skater?- ผมดูเหมือนคนเล่นสเก็ตงั้นเหรอ Pilot (2008)
Mom, Kim Yuna's a figure skater, though.แม่ คิมยูนาเค้าเป็นนักสเก็ตต่างหาก Episode #1.1 (2009)
Kim Yuna's not a swimmer, but a figure skater!คิมยูนาไม่ใช่นักว่ายน้ำ แต่เป็นนักสเก็ต Episode #1.1 (2009)
- and I'll talk to skater dad. - Okay.เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับ พ่อสเก็ตน้ำแข็งเอง The Gift (2009)
But then I saw him, like, a weekater.แต่เมื่อฉันได้เจอเขา หลายอาทิตย์ผ่านไป Abiquiu (2010)
Good evening, Katerina.สวัสดี แคทเธอรีน่า By the Light of the Moon (2010)
He trusted katerina petrova.เขาไว้ใจแคทธรีน่า เพโทรว่า Rose (2010)
Katerina petrova?แคทเธอรีน เพรโทวา? Rose (2010)
I surmised it had everything to do with katerina.ฉันคิดว่าแคทเธอรีนต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง Rose (2010)
You trusted me with katerina...ท่านไว้ใจผม กับแคทเธอรีน่า Rose (2010)
He trusted Katerina Petrova.เขาเชื่อใจแคทเทอรีน่า เพโทรวา Katerina (2010)
And then I ran like hell. Katerina!และแล้วฉันก็วิ่งหนีสุดชีวิต แคทเธอริน่า Katerina (2010)
Aka Katerina Petrova.รู้จักกันในนาม แคทเธอริน่า เพโทรวา Katerina (2010)
And gone. I made the other choice. What did you do, Katerina?แล้วก็หายไป ฉันมีตัวเลือกอื่น คุณทำอะไรลงไป แคทเทอรีน่า ? Katerina (2010)
It's all your fault, katerina!ทุกอย่างเป็นความผิดของเธอ แคทเทอรีน่า The Descent (2011)
You, katerina. You did this!เธอ แคทเทอรีน่า เป็นเพราะเธอ The Descent (2011)
Katerina.- แคทเทอรีน่า The Descent (2011)
I know that it's you and not katerina.ฉันรู้ว่าเป็นเธอ ไมใช่แคทเทอรีน่า The Descent (2011)
Zdravei, katerina.สวัสดี แคทเธอรีน Know Thy Enemy (2011)
Katerina, I've missed you.แคทเทอรีน,ผมคิดถึงคุณ เคล้าส์ The Last Dance (2011)
Oh, don't look so glum, Katerina.โอ้ อย่าทำหน้าหดหู่แบบนั้นสิ แคทเธอรีน่า The Last Dance (2011)
Katerina, I have missed you.แคทเธอรีน่า ข้าคิดถึงเจ้านัก Klaus (2011)
And while I'm gone, you stay here, Katerina.และตอนที่ผมไม่อยู่ คุณต้องอยู่ที่นี่ แคเทอรีน่า Klaus (2011)
Ah, Elijah. [Gasping] Katerina!อา อีไลจาห์ แคเทอรีนา Klaus (2011)
Katerina, may I introduce the lord Elijah.แคทเธอรีน่า ข้าขอแนะนำ ลอร์ดอีไลจาห์ Klaus (2011)
The pleasure's mine. Katerina. [Gasping]ข้าต่างหากที่ยินดี แคทเธอรีน่า ฉันหาย.. Klaus (2011)
You betrayed me and fled England before I could give you the details, Katerina.หนีไปจากฉัน ก่อนที่ฉันจะทัน ได้บอกรายละเอียดเธอ แคทเทอรี Klaus (2011)
Katerina, may I introduce to you the lord Niklaus.แคทเทอรีน่า ข้าขอแนะนำ ลอร์ดนิคลาวส์ Klaus (2011)
And Katerina.และแคทเธอรีน่า Klaus (2011)
I have my own reasons for wanting Katerina to pay.ฉันมีเหตุผลของฉัน ที่ต้องการให้แคทเธอรีนาชดใช้ Klaus (2011)
From where have you come, Katerina?เธอมาจากไหนกัน แคทเธอรีน่า Klaus (2011)
Katerina is from Bulgaria.แคทเธอรีน่ามาจากบัลแกเรีย Klaus (2011)
Zradevei, Katerina.สวัสดีครับ แคทเธอรีน่า Klaus (2011)
I do not believe in love, Katerina.ฉันไม่เชื่อในความรัก แคทเธอรีน่า Klaus (2011)
No, Katerina, I don't want a drink.ไม่เอาหรอก แคทเธอรีม ไม่อยากดื่มอะไร Klaus (2011)
Katerina took matters into her own hands first.แคทเธอรีน่าดันมา ยื่นมือเข้ามายุ่งเสียก่อน Klaus (2011)
Katerina has gone. She has fled.แคทเธอรีน่าไปแล้ว เธอหนีไปแล้ว Klaus (2011)
This is an elixir that I acquired some 500 years ago for katerina.นี่เป็นยาชุปชีวิต ที่ฉันได้มา ราว 500 ปีมาแล้ว สำหรับแคเทอรีน่า The Last Day (2011)
Katerina, give us a moment.แคทเทอรีน่า ให้เราอยู่ตามลำพังสักเดี๋ยว The Last Day (2011)
Katerina, come here.แคทเทอรีน่า มานี่ As I Lay Dying (2011)
Did katerina make it in time?แคทเธอรีน่าทำอะไรให้ในเวลานี้หรอ? As I Lay Dying (2011)
Sookie, this is Katerina.ซุกกี้ นี่แคทเธอรีน่า You Smell Like Dinner (2011)
Katerina's part of my security.แคทเธอรีน่าเป็นส่วนหนึ่ง ของหน่วยรักษาความปลอดภัย You Smell Like Dinner (2011)
Katerina.แคเทอรีน The Reckoning (2011)
O drakon, fthengomai au se kalon su katerkheo deuro!O drakon, fthengomai au se kalon su katerkheo deuro! The Sword in the Stone: Part Two (2011)
I want to do it standing up and sitting down, and half-up and half-down, and the wiggly one, and the Bear Attack, and the claws in the head, and the one the figure skaters do, and the What's For Lunch,ฉันอยากทำมัน ทั้งท่ายืน ท่านั่ง ท่าก้ำกึ่ง หัวท้าย ท่าประหลาดๆ ท่าหมีจู่โจม Thanksgiving (2011)
We cross and recross our old tracks like figure skaters.Οkаy, whаt аbоut Ѕіr Αrthur Соnаn Dоylе'ѕ dеѕk? Cloud Atlas (2012)
Well, given their shared affection for both Elena and Katerina,งั้นก็ให้พวกเค้าได้ร่วมกับรู้ กับสเหน่ห์ของทั้งเอเลน่าและแคทเธอรีน Bringing Out the Dead (2012)
Too bad you're a slow skater.แย่จัง คุณไม่ไวเรื่องเล่นสเกต Sacrifice (2012)
I learned to pick locks as a kid, and I'm a lousy ice skater.ผมฝึกใช้กุญแจผีตั้งแต่เป็นเด็ก และ ผมโครตจะห่วยแตกเรื่องสเก็ตน้ำแข็งละ Sacrifice (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
katerMy brother is a good skater.
katerShe is recognized as the best figure-skater in the country.
katerThe skater spun around like a top.
katerThe skater spun round and round on the ice.

CMU English Pronouncing Dictionary
KATER    K EY1 T ER0
SKATER    S K EY1 T ER0
SKATERS    S K EY1 T ER0 Z
EKATERINA    EY0 K AA0 T EH0 R IY1 N AH0
YEKATERINBURG    Y EH0 K AE2 T ER0 IY1 N B AH0 R G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skater    (n) (s k ei1 t @ r)
skaters    (n) (s k ei1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eiskunstläufer {m}; Eiskunstläuferin {f}figure skater [Add to Longdo]
Eiskunstläufer {m}; Schlittschuhläufer {m} | Eiskunstläufer {pl}; Schlittschuhläufer {pl}skater | skaters [Add to Longdo]
Eisläufer {m}ice-skater [Add to Longdo]
Kater {m}male-cat [Add to Longdo]
Kater {m}tomcat [Add to Longdo]
einen Kater haben [übtr.]to be hungover [Add to Longdo]
Katzenjammer {m}; Kater {m}hangover [Add to Longdo]
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching [Add to Longdo]
Paarläufer {m}; Paarläuferin {f}pair-skater [Add to Longdo]
Skater {m}; Skaterin {f} [sport]skater [Add to Longdo]
verkatert {adj} [ugs.] | verkatert aufwachenhung-over [coll.] | to wake up with a hang-over [Add to Longdo]
Ich habe einen Kater.I have a hangover. [Add to Longdo]
Wasserläufer {m} [zool.]pond skater [Add to Longdo]
Jekaterinburg; Sverdlovsk (Stadt in Russland)Jekaterinburg; Sverdlovsk (city in Russia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
スケーター[, suke-ta-] (n) skater; (P) [Add to Longdo]
塩水黽[しおあめんぼ;シオアメンボ, shioamenbo ; shioamenbo] (n) (uk) Asclepios shiranui (species of pond skater) [Add to Longdo]
水澄まし;水澄し;水澄;水すまし[みずすまし;ミズスマシ, mizusumashi ; mizusumashi] (n) (1) (uk) whirligig beetle (any insect of family Gyrinidae, esp. the Japanese whirligig beetle, Gyrinus japonicus); (2) (See 水馬・あめんぼ) pond skater; water strider [Add to Longdo]
水黽;水馬;飴坊[あめんぼ;あめんぼう;アメンボ;アメンボウ, amenbo ; amenbou ; amenbo ; amenbou] (n) (uk) pond skater (any insect of family Gerridae); water strider [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姚滨[Yáo Bīn, ㄧㄠˊ ㄅㄧㄣ, / ] Yao Bin (1957-), PRC champion ice skater during early 1980s and more recently national skating coach [Add to Longdo]
叶卡捷琳堡[Yè kǎ jié lín bǎo, ㄧㄝˋ ㄎㄚˇ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄠˇ, / ] Yekaterinburg [Add to Longdo]
叶卡特琳娜堡[Yè kǎ tè lín nà bǎo, ㄧㄝˋ ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄅㄠˇ, / ] Ekaterinaburg or Ekaterinburg (formerly Sverdlovsk), Russian town on the Ural mountains [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] ausgefallener_Geschmack, delikater_Geschmack [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top