Search result for

julies

(142 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -julies-, *julies*, julie , july
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา julies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *julies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล
Julian[ADJ] ที่เกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์
julienne[ADJ] ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ
Caesar, Julius[N] จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช, Syn. Caesar, Gaius Julius
Julian calender[N] ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
juliet capหมวกครอบชนิดหนึ่งของสตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Julia setเซตจูเลีย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calendar, Julianศักราชจูเลียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Julia.จูเลีย Horrible Bosses (2011)
Julia.จูเลีย Partial Eclipse of the Heart (2012)
Julie!จูลี่! I Love You, Tommy Brown (2012)
Julie?Julie? Death at Bargain Prices (1965)
There she comes.JULIE: Visitor's Choice (1984)
Julie!Julie! Happy Easter (1984)
Julie.Julie. Knight Behind Bars (1985)
Julian.Julian... Equilibrium (1994)
Julien?Julien? Les ambitieux (2006)
It's Julie.Julie. Control X (2007)
Juliet!Juliet! Peg of Old (2011)
Julia...Julia. The Last Days (2013)
Juliette!Juliette! One Angry Fuchsbau (2013)
Julia.Julia. The Overlooked (2013)
Julianne?Julianne? Salting the Battlefield (2014)
Julia?Julia? The Last Diamond (2014)
Julio!Julio! Charlie Spends the Night with Lacey (2014)
Julia.Julia. The Red Door (2014)
Julian.Julian. I Carry Your Heart with Me (2015)
Uh...-Julien! Gimme Gimme Gimme: The Game (2015)
What? I---King Julien? Body Double (2015)
King Julien True Bromance (2015)
I have a two-Year-Old daughter. Her name is julia.ฉันมีลูกสาว วัย 2 ขวบ ชื่อ จูเลีย Not Cancer (2008)
Timing QC: julierTiming QC: julier The Kingdom of the Winds (2008)
You're not Blaine and Julia Riker's son, are you?เธอคงไม่ใช่ลูกของ เบรน และ จูเลีย ไรเกอร์ หรอกนะ? Superhero Movie (2008)
I'm Julie Ingram. I'm one of the counselors here.ฉันจูลี่ อินแกรม เป็นคนให้คำปรึกษาอยู่ที่นี่ The Lazarus Project (2008)
I'm a lady! Not really! It's me, King Julien!ดูสิ เราเป็นสาวพราวเสน่ห ไม่ใช่หรอก นี่เราเอง ราชาจูเลี่ยน์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
King Julien, wait for me!คิง จูเลี่ยน รอข้าน้อยอยู่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm coming, King Julien!ข้าน้อยมาแล้ว ราชาจูเลียน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
If I, King Julien... that's my name only had two days left to live,ถ้าข้า ราชาจูเลียน ... นั่นชื่อข้า... ...เหลือเวลามีชีวิตอยู่แค่สองวัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I, your beloved King Julien must simply make a small sacrifice to my good friends, the water gods, in the volcano!ข้า ราชาจูเลียนที่รักของเจ้า จะต้องมีเครื่องสังเวยเล็กน้อย ให้เจ้าแห่งน้ำเพื่อนของข้า ในภูเขาไฟ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Don't do this! Julien, stop this!อย่าทำแบบนี้ จูเลียน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Timer: julier Editor/QC: annchongTimer: julier Editor/QC: annchong Episode #1.5 (2008)
Timer: julier Editor/QC:Timer: julier Editor/QC: Episode #1.7 (2008)
And the day during the impeachment hearings when Julie, that's my youngest, she came into my office, she threw her arms around me, she kissed me.และระหว่างวันพิจารณา ถอดถอนผม ตอนที่จูเลีย ลูกสาวคนเล็ก เธอเข้ามาถึงสำนักงาน Frost/Nixon (2008)
Hey, Julian!ไง จูเลี่ยน The Happening (2008)
Julian's mom offered for all of us to get out of the city and stay with her.แม่ของจูเลี่ยนชวนพวกเราทั้งหมด ให้ออกนอกเมืองแล้วไปอยู่กับเขา The Happening (2008)
Listen, Julian, if Alma's acting weird, just be cool, okay?ฟังนะ จูเลี่ยน ถ้าอัลม่าทำตัวแปลกๆ อย่าไปสน โอเคมั๊ย The Happening (2008)
Julian!จูเลี่ยน The Happening (2008)
Is Julian okay?จูเลี่ยนเป็นอะไรรึป่าว The Happening (2008)
I got her, Julian.เขาอยู่กับฉันแล้ว จูเลี่ยน The Happening (2008)
I can't get Julian on his cell phone.ฉันติดต่อจูเลี่ยนทางมือถือไม่ได้ The Happening (2008)
Are you suggesting that Juliette locked him in a freezer?คุณกำลังจะบอกว่าเขาถูกขังในช่องแช่แข็งหรือ Pathology (2008)
You don't expect me to believe that our little Juliette, came up with that one on her own, do you?คุณไม่คิดว่าผมจะเชื่อลงใช่ไหม ว่าจูเลียตตัวน้อยๆของเรา จะคิดแผนนี้ขึ้นมาด้วยตัวเธอเอง Pathology (2008)
This is Dr. Jake Gallo and Dr. Juliette Bath. Gwen Williamson.นี่คือ ดร เจค กาลโล และดร จูเลียต บาธ กเวน วิลเลียมสัน Pathology (2008)
Juliette Bath and Griffin Cavenaugh and there's two bodies yet to be identified.จูเลียต บาธ และกริฟฟิน คาเวนนาฮ็ก และอีกสองศพไม่แน่ว่าเป็นใคร Pathology (2008)
- Plus Julieth Bath. Plus Griffin Cavenaugh. - Right.และจูเลียต บาธ กับกริฟฟิน คาวานนาฮ็ก ใช่แล้ว ใช่ Pathology (2008)
Julia.จูเลีย The Reader (2008)
Julia.จูเลีย The Reader (2008)
Julia knows. We've already told her.จูเลียรู้แล้ว เราบอกเธอไปแล้ว The Reader (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juliJulie receive a Christmas card from her brother in Italy.
juliMax explained to Julie why he could not go to her farewell party.
juliShe is a natural to play the part of Juliet.
juliWhen she saw a gorgeous coat, Julie decided to buy it.
juliThey are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.
juliI saw Julie off at the airport.
juliThe great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.
juliThere was bad blood between the two families in "Romeo and Juliet".
juliOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
juliThe "People's Choice" award, by public polling, was announced again this year and Mel Gibson and Julia Roberts were selected as the most popular male, and female, film actors.
juliJulie gains 20 pounds every month from her eating binge.
juli"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.
juliJim seized Julie by the arm.
juliRomeo, believing that Juliet was dead, decided to kill himself.
juliRomeo is the man Juliet loves.
juliWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)
juliRomeo and Juliet is on at the theatre.
juliAll the boys fell in love with Julia.
juliDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
juliIt floored me that Julie was coming for a visit tomorrow.
juliJulia felt like crying to hear the news.
juliThey are going to perform "Romeo and Juliet" next week.
juliJulia's native language is Italian.
juliDan came for Julie at six.
juliHe didn't know Shakespeare wrote Romeo and Juliet.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิทินจูเลียน[n. exp.] (patithin Jūlīen) FR: calendrier julien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULI    JH UW1 L IY0
JULIO    HH UW1 L IY0 OW0
JULIA    JH UW1 L Y AH0
JULIN    JH UW1 L IH2 N
JULIE    JH UW1 L IY0
JULIO    JH UW1 L IY0 OW0
JULINA    Y UW0 L IY1 N AH0
JULINE    JH UW1 L AY0 N
JULIEN    JH UW1 L IY0 AH0 N
JULIUS    JH UW1 L Y AH0 S
JULIAN    JH UW1 L Y AH0 N
JULIAN    JH UW1 L IY0 AH0 N
JULIET    JH UW1 L IY0 EH2 T
JULIUSZ    JH UW1 L IY0 UW0 S
JULIETA    Y UW0 L IY1 T AH0
DEJULIO    D AH0 JH UW1 L IY0 OW0
JULIA'S    JH UW1 L Y AH0 Z
JULIANA    JH UW2 L IY0 AE1 N AH0
JULIE'S    JH UW1 L IY0 Z
JULIANO    JH UW2 L IY0 AA1 N OW0
JULIANN    JH UW1 L IY0 AE0 N
JULIANN    JH UW1 L Y AH0 N
JULIANNE    JH UW1 L IY0 EH2 N
JULIETTE    JH UW0 L IY0 EH1 T
JULIETTA    JH UW0 L IY0 EH1 T AH0
ST_JULIEN    S EY1 N T JH UW1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Julio    (n) (jh uu1 l i ou)
Julia    (n) (jh uu1 l i@)
Julie    (n) (jh uu1 l ii)
Julian    (n) (jh uu1 l i@ n)
Juliet    (n) (jh u1 l i e t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juli {m}July [Add to Longdo]
Unabhängigkeitstag {m} (4. Juli)Independence Day [Am.] [Add to Longdo]
Juliakolibri {m} [ornith.]Violet-bellied Hummingbird [Add to Longdo]
Julianamonarch {m} [ornith.]Kofiau Monarch [Add to Longdo]
Romeo und JuliaRomeo and Juliet [Add to Longdo]
Julius CäsarJulius Caesar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルティッドラス[, beruteiddorasu] (n) belted wrasse (Stethojulis balteata) [Add to Longdo]
ユリウス[, yuriusu] (n) Julius [Add to Longdo]
ユリウス暦[ユリウスれき, yuriusu reki] (n) Julian calendar [Add to Longdo]
求仙;九仙;気宇仙[きゅうせん;キュウセン, kyuusen ; kyuusen] (n) (uk) multicolorfin rainbowfish (Parajulis poecilepterus, was Halichoeres poecilopterus) [Add to Longdo]
合歓の木[ねむのき, nemunoki] (n) Albizia julibrissin; silk tree [Add to Longdo]
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien [Add to Longdo]
千六本;繊六本[せんろっぽん;せろっぽう(千六本), senroppon ; seroppou ( sen roppon )] (n) (See 繊蘿蔔) julienne (esp. of daikon); long, thin strips [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) (1) (abbr) (See 繊蘿蔔) daikon julienne; julienned daikon; (2) one ten-millionth [Add to Longdo]
繊蘿蔔[せんろふ, senrofu] (n) (obsc) (See 千六本) daikon julienne; julienned daikon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恺撒[Kǎi sǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚˇ, / ] Caesar (name); Gaius Julius Caesar 100-42 BC; by extension, emperor, Kaiser, Tsar [Add to Longdo]
朱莉娅[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name) [Add to Longdo]
罗密欧与朱丽叶[Luó mì ōu yǔ Zhū lì yè, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ ㄡ ㄩˇ ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Romeo and Juliet [Add to Longdo]
茱莉亚[Zhū lì yà, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Julia (name) [Add to Longdo]
茱莉雅[Zhū lì yǎ, ㄓㄨ ㄌㄧˋ ㄧㄚˇ, ] Julia (name) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
[ぼん, bon] BUDDHISTISCHES TOTENFEST (IM JULI);, TABLETT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 July \Ju*ly"\, n.; pl. {Julies}. [L. Julius; -- named from Caius
   Julius Caesar, who was born in this month: cf. F. Juillet.]
   The seventh month of the year, containing thirty-one days.
   [1913 Webster]
 
   Note: This month was called {Quintilis}, or the fifth month,
      according to the old Roman calendar, in which March was
      the first month of the year.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top