หรือคุณหมายถึง jölla?
Search result for

joella

(1 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joella-, *joella*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา joella มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *joella*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Joella, take that turkey out, but don't carve it yet.- Joella, nimm den Truthahn heraus. Schneide ihn aber noch nicht auf. Crutchfield (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Joella

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Joella, Joela, Joell, Joelle, Joelly, Joel, jell, jello, jelly, jolly, Loella, Noella, Joelie, Joell's, Joella's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Jolle, Paella, Jollen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
jodla, poêla, jodlas, poêlas, gela, jouailla, niella, viella, cella, colla, sella, jongla, Pellan, brella, moelle, paella, scella, holà, héla, kola, pela, gelas, mosellan, jouaillas, ailla, cellas, collas, fellah, javela, jodlât, jumela, mellâh, modela, mollah, poêlât, sellas, Noël, bêla, cela, cola, delà, dola, fêla, jeta, joli, jota, mêla, noël, vola, vêla

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top