Search result for

jp

(31 entries)
(0.4855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jp-, *jp*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know my partner, JP Henziger? No, you don't?คุณจะรู้ว่าคนที่เจพี Henziger ของฉันได้อย่างไร ไม่มีคุณทำไม่ได้? The Russia House (1990)
Er, Leonard Wicklow, JP Henziger.เขาลีโอนาร์วิกโคลว์ JP Henziger The Russia House (1990)
Eng Subs JPC 19/12/05 v1.ธนชา ศักดิ์สยาม... ฯลฯ 555 Æon Flux (2005)
I received the crime-scene jpegs at headquarters..ฉันได้ภาพที่เกิดเหตุจากสำนักงานใหญ่ The Da Vinci Code (2006)
Morgan sent me a JPEG from the Taiwanese attaché's yacht, okay?มอร์แกนส่งไฟล์ภาพ มาจากเรือของผู้ช่วยทูตไต้หวัน Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I'm sending you a Jpeg of a painting I found.ผมกำลังส่งไฟล์ภาพวาด ภาพนึงที่ผมพบให้คุณ Chapter Three 'Kindred' (2007)
I'm sending you a jpeg of a painting i found. It's the last in the series.ผมกำลังส่งไฟล์ภาพวาด ภาพนึงที่ผมพบให้คุณ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
You may remember NASA JPL lost the Beagle 2 Mars Rover.คงจำได้ ที่นาซ่าเสียยานสำรวจดาวอังคาร เบเกิ้ล 2 ไป Transformers (2007)
they got technology out there you know like a bear with a JPS inside c'mon that's enough don't let them freaking you out man what else now nobody mess up with us not even the samurai not unless you want to get roastedพวกนั้นมีเทคโนโลยี แบบเหมือนกับมีที่มีจีพีเอส มาเถอะ พอได้แล้ว อย่าให้พวกนั้นปั่นหัวนายนะ คราวนี้อะไร ไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องกับพวกเราแน่ Step Up 3D (2010)
They still think it's in a secure locker at JPL.พวกเขายังคิดว่ามัน อยู่ในห้องรักษาความปลอดภัยใน ห้องทดลองกลางอากาศ The Robotic Manipulation (2010)
How about you send me some JPEGs, so I can monitor your progress?ส่งรูปมาให้หน่อยนะ จะได้ติดตามความคืบหน้า Bad Teacher (2011)
We contract for DARPA, NASA, JPL, you name it.JPL ซึ่งคุณก็ต้องรู้จัก Transformers: Dark of the Moon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jpFree estimate for Spanish translations (Jp to S and S to Jp).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชประสงค์[n. prop.] (Rātchaprasong) EN: Ratchaprasong ; Rajprasong   FR: Ratchaprasong
ถนนราชปรารภ = ถ.ราชปรารภ[n. prop.] (Thanon Rātchaprārop) EN: Ratchaprarop Rd. ; Ratchaprarop ; Rajprarop   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
JP    (n) (jh ei2 p ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedensrichter {m}JP : Justice of the Peace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC [Add to Longdo]
ジェイピーニック[, jieipi-nikku] (n) {comp} JPNIC [Add to Longdo]
ジェイペグ[, jieipegu] (n) {comp} JPEG [Add to Longdo]
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL [Add to Longdo]
モーションJPEG[モーションジェーペッグ, mo-shonjie-peggu] (n) {comp} motion JPEG [Add to Longdo]
ラージプート[, ra-jipu-to] (n) (See せっていり) Rajput (hin [Add to Longdo]
属性型JPドメイン名[ぞくせいがたジェーピードメインめい, zokuseigata jie-pi-domein mei] (n) {comp} organizational type JP domain names [Add to Longdo]
地域型JPドメイン名[ちいきかたジェーピードメインめい, chiikikata jie-pi-domein mei] (n) {comp} geographical type JP domain names [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジェイピーニック[じえいぴーにっく, jieipi-nikku] JPNIC [Add to Longdo]
ジェイペグ[じえいぺぐ, jieipegu] JPEG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top