Search result for

hotel

(94 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hotel-, *hotel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hotel[N] โรงแรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hotel(โฮเทล') n. โรงแรม
hotel dieu(โอเทล'ได) n. โรงพยาบาล
hotelier(-เย') n. ผู้จัดการหรือเจ้าของโรงแรม
maitre d'hotel(เม'เทอะ โดเทล') n. หัวหน้าคนใช้,เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม pl. maitres d'hotel

English-Thai: Nontri Dictionary
hotel(n) โรงแรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hotelโรงแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hotel divorceการหย่าโดยสมรู้ว่ามีชู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hotel clerksพนักงานส่วนหน้าโรงแรม [TU Subject Heading]
Hotel front desk personnelพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม [TU Subject Heading]
Hotel housekeepingงานแม่บ้านในโรงแรม [TU Subject Heading]
Hotel managementการจัดการโรงแรม [TU Subject Heading]
Hotelkeepersผู้จัดการโรงแรม [TU Subject Heading]
Hotelsโรงแรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, if this is serena, that girl at the hotel today--โอว แต่นี่ถ้าเป็นเซรีน่า ผู้หญิงที่โรงแรมวันนี้ There Might be Blood (2008)
Also owns this hotel, and we won't be pressing any charges.ก็เป็นเจ้าของโรงแรมนี้ด้วย และเราคงไม่คิดค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น There Might be Blood (2008)
I was at the hotel bar trying to unwind, have a drink.ผมอยู่หน้าบาร์ในโรงแรมกำลังดื่มไวน์อยู่ Birthmarks (2008)
My dad's hotel is finished-มีอะไรเหรอ? คุณพ่อสร้างโรงแรมเสร็จแล้ว Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Your thoughts on the opening of your hotel- built to commemorate Majin Buu's defeat-ที่คุณสร้างโรงแรมนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ สำหรับการกำจัดจอมมารบูใช่ไหมคะ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
What's the hotel name?ฉันหิวแล้วนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
"The Mr - Satan's World-Saving Defeat of Majin Buu, Super Gorgeous Hotel"\"มิสเตอร์ซาตานผู้ช่วยโลกจากจอมมารบู Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
My hotel-โรงแรมของฉัน! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Well, everyone, the hotel may be gone- but there's still food!ทุกท่านแม้ว่าโรงแรมจะพังไปแล้ว... Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
We stayed in a small hotel with the grand name, "The Winter Palace."เราพักอยู่ในโรงแรมเล็ก ๆ แต่ชื่อหรู "วินเทอร์ พาเลซ" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A hotel in the middle of the night can be a magical place.เที่ยงคืนของโรงแรม จะมีที่วิเศษอยู่ที่หนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, married women don't customarily sit around in the middle of the night with strange men in hotels.เอ่อ, ตามประเพณีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่ควรมานั่งอยู่แถวนี้ ในตอนเที่ยงคืน กับชายแปลกหน้าในโรงแรม The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hotelA fire broke out in a neighborhood hotel.
hotelA man named George was staying at a hotel.
hotelA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
hotelA new hotel will be built here next year.
hotelAre the hotel rooms supplied with hair dryers?
hotelAre you staying at this hotel?
hotelAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
hotelAt four o'clock they arrived at the hotel.
hotel"Can I have it?" "Sorry, I drank it at the hotel!" "Thought so."
hotelCan we find accommodations at a hotel for tonight?
hotelCan you tell me where the nearest hotel service phone is?
hotelCarol has just returned to her hotel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ร.[N] hotel, Syn. โรงแรม
โรงแรม[N] hotel, See also: hostel, motel, Syn. โฮเต็ล, Count unit: โรง, แห่ง
โรงแรม[N] hotel, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นสัญญาณของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น, Thai definition: สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่ หรือที่พักชั่วคราว, Notes: (กฎหมาย)
โฮเต็ล[N] hotel, Syn. โรงแรม, Example: ในที่สุดเจ้าพ่อทั้งหลายก็จำเป็นต้องย้ายที่อยู่จากโฮเต็ลที่มีหรูหราไปอยู่ในคุกแทน, Count unit: โฮเต็ล, Thai definition: ที่พักคนเดินทาง, Notes: (อังกฤษ)
ร.ร.[N] hotel, See also: inn, Syn. โรงแรม, Count unit: โรง, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: hotel room ;   FR: chambre d'hôtel [f]
ห้องพักโรงแรม[n. exp.] (hǿng phak rōngraēm) EN: hotel accomodation ; hotel room   
โฮเต็ล[n.] (hōtēl = hōtēn =hōtēo ) EN: hotel   FR: hôtel [m]
เจ้าของโรงแรม[n. exp.] (jaokhøng rōngraēm) FR: hôtelier [m] ; hôtelière [f]
จองห้องพักโรงแรม [v. exp.] (jøng hǿng phak rōngraēm) EN: book a hotel room   FR: réserver une chambre d'hôtel
ค่าพักแรม[n. exp.] (khā phakraēm) EN: accomodation costs ; hotel expense   FR: frais d'hôtel [mpl]
ค่าที่พัก[n. exp.] (khā thī phak) EN: accomodation costs ; hotel expense   
เครือโรงแรม[n. exp.] (khreūa rōngraēm) EN: hotel chain ; hotel group   FR: groupe hôtelier [m] ; chaîne hôtelière [f]
กิจกรรมโรงแรม[n. exp.] (kitjakam rōngraēm) FR: activités hôtelières [fpl] ; hôtellerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOTEL    HH OW0 T EH1 L
HOTELS    HH OW0 T EH1 L Z
HOTEL'S    HH OW0 T EH1 L Z
HOTELS'    HH OW0 T EH1 L Z
HOTELIER    HH OW0 T EH1 L Y ER0
HOTELIERS    HH OW0 T EH1 L Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hotel    (n) (h ou1 t e1 l)
hotels    (n) (h ou1 t e1 l z)
hotelier    (n) (h ou1 t e1 l i@ r)
hoteliers    (n) (h ou1 t e1 l i@ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ホテル[ほてる, hoteru] Thai: โรงแรม English: hotel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hotel {n}; Gasthof {m} | Hotels {pl} | Hotel garni {n} | schwimmendes Hotelhotel | hotels | bed-and-breakfast hotel | flotel [Add to Longdo]
Hotelbar {f}hotel bar [Add to Longdo]
Hotelbesitzer {m}; Hotelier {m}hotelier [Add to Longdo]
Hoteldirektor {m}; Hoteldirektorin {f}hotel manager [Add to Longdo]
Hotelfach {n}hotel trade [Add to Longdo]
Hotelführer {m} | Hotelführer {pl}hotel guide | hotel guides [Add to Longdo]
Hotelgast {m}hotel guest [Add to Longdo]
Hotelgewerbe {n}; Hotellerie {f}hotel business; hotel trade; hotel industry [Add to Longdo]
Hotelpage {m}; Hoteljunge {m}; Page {m} | Hotelpagen {pl}; Hoteljungen {pl}bellboy; bellhop [Am.]; page; pageboy [Br.] | bellboys; pages [Add to Longdo]
Hotelpage {m}bellhop [Add to Longdo]
Hotelzimmer {n}hotel room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターコンチネンタル[, inta-konchinentaru] (n) intercontinental (e.g. hotel) [Add to Longdo]
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink) [Add to Longdo]
カプセルホテル[, kapuseruhoteru] (n) capsule hotel [Add to Longdo]
ダブルルーム[, dabururu-mu] (n) double room (e.g. at a hotel) [Add to Longdo]
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.) [Add to Longdo]
ビジネスホテル[, bijinesuhoteru] (n) business hotel [Add to Longdo]
フロント[, furonto] (n) (1) front; (2) reception (hotel, etc.); front desk; (P) [Add to Longdo]
ブティックホテル[, buteikkuhoteru] (n) (See ラブホテル) love hotel (wasei [Add to Longdo]
ホテイチ[, hoteichi] (n) (abbr) shops on the first floor of a hotel [Add to Longdo]
ホテヘル[, hoteheru] (n) (abbr) (See ホテルヘルス) prostitution services in hotels (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅馆[lǚ guǎn, ㄌㄩˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] hotel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
旅館[りょかん, ryokan] Hotel_im_japanischen_Stil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hotel \Ho*tel"\, n. [F. h[^o]tel, OF. hostel. See {Hostel}.]
   1. A house for entertaining strangers or travelers; an inn or
    public house, of the better class.
    [1913 Webster]
 
   2. In France, the mansion or town residence of a person of
    rank or wealth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hotel
   n 1: a building where travelers can pay for lodging and meals
      and other services

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 hotel
   hotel
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 hotel
   hotel
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hotel [hotɛl]
   hotel
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hotel [hoːtɛl] (n) , s.(n )
   hotel
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 hotel
   hotel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top