Search result for

horizonts

(231 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horizonts-, *horizonts*, horizont
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา horizonts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *horizonts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horizontal[ADJ] ตามแนวนอน, Syn. flush, level, plane, Ant. vertical
horizontally[ADV] ในแนวนอน, See also: ในแนวขนาน, Ant. vertically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horizontal(ฮอร์ริซอน'เทิล) adj. เป็นแนวนอน,ขนานกับแนวพื้นดิน, Syn. level,even
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
resorption, horizontal boneการละลายตามแนวนอนของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
overjet; horizontal overlapการเหลื่อมแนวราบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
altitudinal hemianopia; hemianopia, horizontalตาบอดครึ่งซีกบนหรือล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Frankfort horizontal plane; Frankfurt horizontal planeระนาบแฟรงค์เฟิร์ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Frankfurt horizontal plane; Frankfort horizontal planeระนาบแฟรงค์เฟิร์ต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
flat engine; boxer engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hemianopia, altitudinal; hemianopia, horizontalตาบอดครึ่งซีกบนหรือล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemianopia, horizontal; hemianopia, altitudinalตาบอดครึ่งซีกบนหรือล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horizontal-แนวนอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
horizontal axisแกนแนวราบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal bone resorptionการละลายตามแนวนอนของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal hemianopia; hemianopia, altitudinalตาบอดครึ่งซีกบนหรือล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horizontal overlap; overjetการเหลื่อมแนวราบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal planeระนาบนอน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal plate of palatine boneแผ่นแนวนอนกระดูกเพดานปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal positionท่าระดับ, แนวระดับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
horizontal throw; heaveระยะเลื่อนแนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
horizontally oppesed engine; boxer engine; flat engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heave; horizontal throwระยะเลื่อนแนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horizontal Gene TransferHGT, การถ่ายทอดยีนในแนวราบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Horizontal integrationการรวมหน่วยตามแนวนอน [เศรษฐศาสตร์]
Horizontal Discharge การถ่ายขยะแนวนอน
วิธีการลำเลียงขยะออกจากรถโดยพื้นของรถอยู่แนว นอน [สิ่งแวดล้อม]
Axis, Horizontalแกนในแนวนอน, แกนนอน [การแพทย์]
Beams, Horizontalลำแสงแนวนอนขนานกับพื้น [การแพทย์]
Diplopia, Horizontalเห็นเป็น2ภาพตามแนวนอน,ภาพซ้อนในแนวนอน,ภาวะเห็นภาพซ้อนในขณะมองตามแนวนอน [การแพทย์]
Distance, Horizontalระยะทางในแนวราบ [การแพทย์]
Electrophoresis System, Horizontalระบบอีเล็คโตรฟอเรซีสตามแนวนอน [การแพทย์]
Exercise, Horizontalออกกำลังแบบการเขยิบขั้นแรงต้านทานในด้านนอน [การแพทย์]
Extension, Horizontalการแอ่น [การแพทย์]
Extension, Localised Horizontalการแอ่นหลังมือเฉพาะที่ [การแพทย์]
Flexion, Horizontalการห่อฝ่ามือ [การแพทย์]
Flow, Horizontalไหลตามแนวราบ [การแพทย์]
Horizontal wind shearลมเชียร์ หรือวินด์เชียร์ในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Horizontal visibilityทัศนวิสัยตามแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
horizontal drainage blankethorizontal drainage blanket, ผืนกรองน้ำทางราบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
horizontal lineเส้นระดับ, เส้นที่ลากในแนวระดับ(แนวนอน)ตั้งได้ฉากกับแนวดิ่ง(แนวยืน) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Groove, Horizontalร่องขวาง [การแพทย์]
Interneurons, Horizontalฮอริซันทราลอินเตอร์นิวรอน [การแพทย์]
Line, Horizontalเส้นขนาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hold it like this. Arm horizontal from the elbow.จับอย่างนี้ ให้ศอกขนานกับพื้น Nowhere Boy (2009)
But in the end, they all do the same horizontal mambo, twitching and thrusting their way into the great beyond.สุดท้ายแล้ว ทุกคนก็ต้องนอนราบเหมือนกันหมด ชักดิ้นชักงอ กระเสือกกระสนไปอยู่ที่โลกใหม่ Repo Men (2010)
# Unless it's horizontally ## นอกจากในแนวนอน # Bad Reputation (2010)
Hands on the vertical, feet on the horizontal.มือจับเส้นแนวตั้ง.. เท้าสอดไปบนเส้นแนวนอน! Guadalcanal/Leckie (2010)
Vertical or horizontal? There's an open container.ลายตั้ง หรือลายขวาง? Mercury Retrograde (2010)
And the blindfold, the horizontal line.และตัวอักษรที่ปิดตา... The Blind Banker (2010)
Clean breaks through both femurs on a horizontal axis.หักผ่านกระดูกทั้งสองข้าง ในแนวขวาง Sketchy (2010)
These are horizontal images taken through my skull, and you can see the entire outer surface of the brain was coated with pus.เหล่านี้เป็นภาพแนวนอนนำผ่าน กะโหลกศีรษะของฉัน และคุณสามารถเห็นพื้นผิวด้านนอก ทั้งหมดของสมอง ถูกเคลือบด้วยหนอง Is There Life After Death? (2011)
Okay, Linda Blair- - Okay... Let's get you horizontal.โอเค ลินดา แบลร์ ไปนอนลงดีกว่านะ Death Didn't Become Him (2011)
Mm, reclining your body in a horizontal position?อืม เอนตัวไปข้างหลัง ทำตัวขนานกับพื้น? Second Chance at First Line (2011)
I'm doing horizontal running.ฉันกำลังวิ่งแนวดิ่งอยู่ Pitch Perfect (2012)
Horizontal running?วิ่งแนวดิ่ง! ? Pitch Perfect (2012)
How the loops are pleasingly horizontal?เงื่อนที่ผูกออกมาสวยงาม เรียบร้อยมากเลยนะครับ Once Upon a Crime (2012)
"Horizontal" to catch up on.กิจกรรมแนวขวาง ทำกันนะ Lost My Power (2012)
The cascading horizontal lacerations to the ribs, femurs, tibias on both the anterior and posterior planes, like he was falling head over heels, down stairs.ความเร็วของการตกลงมาในแนวตั้งที่กระดูกซี่โครง กระดูกต้นขา,หน้าแข้ง ทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและตกเลือด เหมือนกับว่าเขากลิ้งเอาหัวลงมาจากบันได The Partners in the Divorce (2012)
Look, I know this looks a mite strange, but I swear this is the only scenario that explains all horizontal anterior and posterior injuries.ดูก่อน,ผมรู้ว่ามันอาจจะแปลก แต่ผมสาบานได้ นี่เป็นเหตุการเดียวที่สามารถอธิบาย การบาดเจ็บตามแนวขวางของส่วนหน้าและหลัง The Partners in the Divorce (2012)
He also sustained cascading horizontal injuries to the front and back of his body.เขายังมีการบาดเจ็บในแนวขวาง ทางด้านหน้าและหลังของร่างกาย The Partners in the Divorce (2012)
Actually, depending on materials used, square footage, and horizontal versus vertical construction, the average house only weighs about 60 tons.จริงๆแล้ว,มันขึ้นอยู่กับ\ วัสดุชนิดไหน, พื้นที่เชิงเสัน และแนวตั้งต่อแนวนอน ของสิ่งก่อสร้าง โดยเฉลี่ยแล้วบ้านแต่ละหลัง จะหนักประมาณ60ตัน Divining Rod (2012)
Um, there is a horizontal crack in the foundation.มีรอยร้าวแนวนอนที่ฐานตึก Hit (2012)
No. Your lips are so soft and horizontal.เปล่า ริมฝีปากเธอนุ่มมาก และเป็นแนวนอน Swan Song (2012)
Based on the amorphous wound pattern, the murder weapon is curved upon its horizontal axis.ยึดตามรูปแบบของแผล อาวุธสังหารมีส่วนโค้งตามแกนนอน The But in the Joke (2012)
Sir, the way you're floating. Horizontally.- ไม่เป็นไรนะ Ender's Game (2013)
You may think you're vertical and we may be horizontal.ฉันถามเธออยู่นะ นักเรียน Ender's Game (2013)
It's a bilateral horizontal facial injury.เป็นการบาดเจ็บของใบหน้า ช่วงขากรรไกรด้านบนน่ะ Restoration (2013)
Except the wife had diagonal cuts downward and the husband's were horizontal.เว้นแต่ของภรรยาแทงแบบทแยงลง และของสามีเป็นแบบแนวราบ #6 (2013)
Approximately 27 hostages on the horizontal.แล้วก็ตัวประกันอีกประมาณ 27 คนอยู่บนพื้น Aloha Ke Kahi I Ke Kahi (2013)
To do the horizontal mambo.เพื่อทำแนวราบเต้นแบบจังหวะแมมโบ (การเต้นรำจังหวะเร็วแบบหนึ่งที่กำเนิดจากไฮอิติ) Sacrifice (2013)
Something I noticed when I was reconciling the accounts horizontally.บางอย่างที่สังเกตุเห็น ขณะที่ฉันเรียบเรียงรายงาน Uh... Oh... Ah... (2013)
Please put a pair of white cotton panties over your head and cover up that horizontal talking moose knuckle.ขอร้องล่ะ ไปใส่ กางเกงในผ้าฝ้ายขาว ไว้บนหัวแล้วจัดการปิด ไอ้ตัวมูสตะแคงพะงาบๆนั่น Tina in the Sky with Diamonds (2013)
Judging by the horizontal... There's the soliton hypothesis... perhaps, nanobatteries...มีสมมติฐานนึงเกี่ยวกับพลังงานควอนตัม เอ่อ โอเค ดูจากแนวนอนแล้ว.. FZZT (2013)
We're talking horizontal lines...สอง... เก้า ตอนนี้เราได้แนวนอนแล้ว Show Me Love (1998)
The rumba, is a vertical expression of a horizontal wish,รัมบ้า เป็นการแสดงออกในแนวดิ่ง ของความปรารถนาในแนวขวาง Shall We Dance (2004)
You are back together, and you've been up all night doing the horizontal salsa.นายและเมเรดิธ กลับมาคบกันอีกแล้วเหรอ,และ นายคงใช้เวลาทั้งคืนเต้นซัลส่าสิท่า Love/Addiction (2007)
Mambo. Horizontal mambo.แมมโบ. Love/Addiction (2007)
... andAaronallhorizontalandsweaty.เธอกับแอรอนนอนเหยียด และมีเหงื่อท่วมตัวหรอก It's a Wonderful Lie (2008)
Oh, it's horizontal.Oh, er ist horizontal. Altered States (1980)
Daddy wanted to broaden me.Papa wollte meinen Horizont erweitern. Caddyshack (1980)
The Occupied and Free zones... are officially divided by a borderline.Die Trennung in freie und besetzte Zone wirkt in dem Land wie eine horizontale Grenzlinie. The Last Metro (1980)
Horizontal boosters!Horizontale Schubaggregate! Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
All his life has he looked away... to the future, to the horizon.Sein ganzes Leben lang war sein Blick... gerichtet auf die Zukunft, den HorizontStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
If he had turned his gaze 45 degrees and stared due east, he might have faced the horizon that hid the Lleyn Peninsula of Wales, which is what he wanted to stare at.Würde er sich um 45 Grad drehen und genau nach Osten starren, so sähe er vielleicht den Horizont, hinter dem die Halbinsel Lleyn liegt, die er eigentlich anstarren wollte. The Falls (1980)
My horoscope says, "trouble brewing on the horizon."In meinem horoskop steht: "drohende gewitterwolken ziehen am horizont auf." Used Cars (1980)
I keep aiming at the horizon but it somehow manages to stay in front of me.Ich fahre auf den Horizont zu, aber irgendwie komme ich nicht näher. The Whirlwind (1981)
and for those of you contemplating some horizontal refreshment... Just be warned.Und Für diejenigen, die eine horizontale Erfrischung erwägen, seid gewarnt. Gallipoli (1981)
Oh wigwam. (Speaks in foreign language)Großes Wigwam an HorizontBuddy Goes West (1981)
Nothing like a little time in the slammer to make you appreciate the wide-open spaces.Ein kleiner Aufenthalt im Knast lehrt einen, den weiten Horizont schätzen. No Big Thing (1982)
Put on your horizon sensor and level her off.Horizont-Sensoren einschalten und Schiff gerade halten. Airplane II: The Sequel (1982)
Stretching from horizon to horizon.Von einem Horizont zum anderen. Honkytonk Man (1982)
What did we say about the relationship... between two squares bisected by lines... both horizontal and vertical?Was sagten wir über die Beziehung zwischen zwei Quadraten, die durch Geraden getrennt werden, sowohl horizontal als auch vertikal? The Last American Virgin (1982)
# Horizon rising up to meet #"Der Horizont Erhebt und vereint sich Mit der lila Morgendämmerung The Last Unicorn (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horizontIt is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.
horizontIt's not over until the horizontally-challenged female human being sings!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวราบ[ADJ] horizontal, See also: aligned, flat, parallel, straight, Syn. แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ
ยวบๆ[ADV] shaking horizontally, Syn. ยุบ, ไหว, Example: กิ่งไม้นั้นแกว่งไกวยวบๆ, Thai definition: อาการเคลื่อนไหวขึ้นลงตามแนวนอน
กลุ่มแนวนอน[N] horizontal group, Count unit: กลุ่ม
เค้ง[V] lie down, See also: assume a horizontal position, Syn. นอน, Example: แม่บอกให้น้องเค้งดูดนมข้างๆ แม่, Thai definition: เอนตัวราบลงกับพื้น (เป็นคำบอกเด็กให้นอน), Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งงานกันทำ[n. exp.] (kān baeng ngān kan tham) EN: horizontal division of labour   
การติดต่อสื่อสารในแนวนอน[n. exp.] (kān tittø seūsān nai naēonøn) EN: horizontal communication   
โครงการพัฒนาแนวราบ[n. exp.] (khrōngkān phatthanā naēorāp) EN: horizontal development project   
ขวาง[X] (khwāng) EN: cross ; across ; horizontal ; tranversal   FR: à travers ; transversal
กลุ่มแนวนอน[n. exp.] (klum naēonøn) EN: horizontal group   
แนวนอน[n.] (naēonøn) EN: row ; horizontal   FR: ligne [f] ; horizontale [f]
แนวราบ[X] (naēorāp) EN: horizontal ; flat   
ในแนวนอน[X] (nai naēonøn) EN: horizontal   
ยวบ ๆ[adv.] (yūap-yūap) EN: shaking horizontally   

CMU English Pronouncing Dictionary
HORIZONTAL    HH AO2 R AH0 Z AA1 N T AH0 L
HORIZONTALLY    HH AO2 R AH0 Z AA1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horizontal    (j) (h o2 r i z o1 n t l)
horizontally    (a) (h o2 r i z o1 n t @ l ii)
Belo Horizonte    (n) - (b e2 l ou - h o r i z o1 n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfallende {n} | Ausfallenden {pl} | horizontale Ausfallendedropout | dropouts | horizontal drop-outs [Add to Longdo]
Begehungshorizont {m}occupation layer [Add to Longdo]
Bruchstrich {m}horizontal line [Add to Longdo]
Fusion {f}; Verschmelzung {f}; Zusammenschluss {m}; Unternehmenszusammenschluss {m} | horizontaler Zusammenschluss | konglomerater Zusammenschlussmerger | horizontal merger | conglomerate merger [Add to Longdo]
Grundriss {m}ground plan; horizontal projection; layout [Add to Longdo]
Horizont {m} | Horizonte {pl}horizon | horizons [Add to Longdo]
Horizontalablenkplatte {f}x-plate [Add to Longdo]
Horizontalsteuerung {f}horizontal governing [Add to Longdo]
Horizontalverbände {pl}horizontal stiffening elements [Add to Longdo]
Längsparität {f}horizontal parity [Add to Longdo]
Längsverband {m}horizontal bracing [Add to Longdo]
Lagerfuge {f}horizontal joint [Add to Longdo]
Langlochplatte {f}horizontal core slab [Add to Longdo]
Langlochstein {m}horizontally perforated block [Add to Longdo]
Langlochziegel {m}horizontal coring clay brick [Add to Longdo]
Laufhorizont {m}occupation layer [Add to Longdo]
Querformat {n}horizontal format [Add to Longdo]
Querperforation {f}horizontal perforation [Add to Longdo]
Querstreifen {m}cross stripe; horizontal stripe [Add to Longdo]
Querstrich {m}horizontal line; dash [Add to Longdo]
Rollengewindespindel {f} [techn.]horizontal threaded spindle [Add to Longdo]
Skyline {f}; Horizont {m}skyline [Add to Longdo]
Waagerechtbohr- und -fräswerk {n} [techn.]horizontal boring and milling machine [Add to Longdo]
Zeichenabstand {m} (in der Zeile)horizontal spacing [Add to Longdo]
Zeilensprung {m}horizontal skip [Add to Longdo]
beschränkt; eng {adj} | einen engen Horizont habenparochial | to be parochial in one's outlook [Add to Longdo]
horizontal {adv}horizontally [Add to Longdo]
liegendhorizontal [Add to Longdo]
horizontal angreifend | horizontal angreifende Lastlateral | lateral force [Add to Longdo]
horizontal spiegelnto flip horizontal [Add to Longdo]
waagerecht; waagrecht; horizontal {adj}horizontal [Add to Longdo]
Das geht über meinen Horizont.That's over my head. [Add to Longdo]
Das geht über meinen Horizont.That's too deep for me. [Add to Longdo]
Belo Horizonte (Stadt in Brasilien)Belo Horizonte (city in Brazil) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホリゾンタル[, horizontaru] (adj-f) horizontal [Add to Longdo]
ホリゾント[, horizonto] (n) horizon (ger [Add to Longdo]
雲梯[うんてい, untei] (n) (1) overhead ladder; horizontal ladder; monkey bars; (2) yunti (scaling ladder used for escalade in ancient China) [Add to Longdo]
猿渡り;猿渡[さるわたり, saruwatari] (n) (col) (See 雲梯) monkey bars; horizontal ladder [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) [Add to Longdo]
横ずれ[よこずれ, yokozure] (n,vs) horizontal friction; strike-slip [Add to Longdo]
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast [Add to Longdo]
横架材[おうかざい, oukazai] (n) horizontal structural members (beams, girders, etc.) of a building [Add to Longdo]
横軸[よこじく, yokojiku] (n,adj-no) abscissa; horizontal axis [Add to Longdo]
横書き[よこがき, yokogaki] (n) writing horizontally; (P) [Add to Longdo]
横線[おうせん(P);よこせん, ousen (P); yokosen] (n) horizontal line; abscissa; (P) [Add to Longdo]
横組み[よこぐみ, yokogumi] (n) horizontal typesetting [Add to Longdo]
横断幕[おうだんまく, oudanmaku] (n) horizontal banner; (P) [Add to Longdo]
横文[おうぶん, oubun] (n) horizontal (Western) writing [Add to Longdo]
横棒[よこぼう, yokobou] (n) bar set in a horizontal position; horizontal bar [Add to Longdo]
横堀[よこぼり, yokobori] (n) (See 竪堀) moat; horizontal trench [Add to Longdo]
横梁[よこばり, yokobari] (n) horizontal beam; stringpiece; trave [Add to Longdo]
横銜え;横ぐわえ[よこぐわえ, yokoguwae] (adv) holding horizontally in one's mouth; holding on the side of one's mouth [Add to Longdo]
角字[かくじ, kakuji] (n) type of lettering consisting of thick vertical and horizontal lines which is often used in seals [Add to Longdo]
高麗笛;狛笛[こまぶえ, komabue] (n) Korean flute (horizontal bamboo flute with six holes; highest-pitched flute used in gagaku) [Add to Longdo]
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
縦読み[たてよみ, tateyomi] (n,vs) reading vertically down horizontal text (e.g. as a simple code) [Add to Longdo]
上欄[じょうらん, jouran] (n) top or preceding horizontal column [Add to Longdo]
真横[まよこ, mayoko] (n) directly horizontal; right beside [Add to Longdo]
神楽笛[かぐらぶえ, kagurabue] (n) kagura flute (six-holed horizontal flute) [Add to Longdo]
水平[すいへい, suihei] (adj-na,adj-no) level; horizontality; (P) [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] (n) horizontal tabulation; HT [Add to Longdo]
水平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] (n) {comp} horizontal pitch [Add to Longdo]
水平ローディング[すいへいローディング, suihei ro-deingu] (n) {comp} horizontal loading [Add to Longdo]
水平距離[すいへいきょり, suiheikyori] (n) horizontal distance [Add to Longdo]
水平軸[すいへいじく, suiheijiku] (n) horizontal axis [Add to Longdo]
水平情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] (n) {comp} Horizontal Redundancy Check [Add to Longdo]
水平走査周波数[すいへいそうさしゅうはすう, suiheisousashuuhasuu] (n) {comp} (See 垂直走査周波数) horizontal scanning frequency [Add to Longdo]
水平動[すいへいどう, suiheidou] (n) horizontal movement [Add to Longdo]
水平尾翼[すいへいびよく, suiheibiyoku] (n) tailplane; horizontal stabilizer; horizontal stabiliser [Add to Longdo]
水平分布[すいへいぶんぷ, suiheibunpu] (n) (See 垂直分布) horizontal distribution [Add to Longdo]
水平方向[すいへいほうこう, suiheihoukou] (n) {comp} horizontal direction [Add to Longdo]
水平面[すいへいめん, suiheimen] (n) horizontal plane; level surface [Add to Longdo]
水平翼[すいへいよく, suiheiyoku] (n) horizontal plane [Add to Longdo]
太笛[ふとぶえ, futobue] (n) (obsc) (See 神楽笛) kagura flute (six-holed horizontal flute) [Add to Longdo]
段幕[だんまく, danmaku] (n) curtain with horizontal stripes [Add to Longdo]
地平座標[ちへいざひょう, chiheizahyou] (n) horizontal coordinates [Add to Longdo]
地平面[ちへいめん, chiheimen] (n) horizontal plane [Add to Longdo]
中段[ちゅうだん, chuudan] (n) half-way up a slope or stairway; landing; center of three (horizontal) columns (of print) (centre) [Add to Longdo]
鉄棒[てつぼう(P);かなぼう, tetsubou (P); kanabou] (n) iron rod; crowbar; horizontal bar (gymnastics); (P) [Add to Longdo]
転折[てんせつ, tensetsu] (n) in calligraphy, a brush movement where a horizontal line turns sharply downwards [Add to Longdo]
透視度[とうしど, toushido] (n) horizontal transparency; clearness (of water); visibility (esp. for scuba diving) [Add to Longdo]
胴切り[どうぎり, dougiri] (n,vs) cutting horizontally into the torso (with a sword) [Add to Longdo]
波磔[はたく, hataku] (n) (See 八分・はっぷん) (of clerical script) horizontal lines ending in a noticable triangular tail [Add to Longdo]
八分[はっぷん, happun] (n-t) (1) eight minutes; (n) (2) (See 六体) triangular-swept clerical script (clerical script whose horizontal lines end in a noticable triangular tail) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾斜度[qīng xié dù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨˋ, / ] inclination (from the horizontal or vertical); slope; obliquity [Add to Longdo]
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical) [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar) [Add to Longdo]
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, / ] a horizontal inscribed board [Add to Longdo]
单杠[dān gàng, ㄉㄢ ㄍㄤˋ, / ] bar; bold line; horizontal bar (gymnastics event) [Add to Longdo]
坎儿井[kǎn ér jǐng, ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄐㄧㄥˇ, / ] karez, qanat or "horizontal well" (irrigation and water management system used in Xinjiang, Central Asia and Middle East) [Add to Longdo]
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, ] flat; (old form of character 匾, horizontal tablet with inscription) [Add to Longdo]
手卷[shǒu juǎn, ㄕㄡˇ ㄐㄩㄢˇ, / ] hand scroll (horizontal format for Chinese landscape painting); hand roll (Japanese: temaki, style of fish cuisine); hand rolled cigarette; hand roll (many contexts); roll up [Add to Longdo]
[shǔn, ㄕㄨㄣˇ, ] draw forth; horizontal railing [Add to Longdo]
[gàng, ㄍㄤˋ, / ] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife) [Add to Longdo]
[gàng, ㄍㄤˋ, ] carrying pole; horizontal bar [Add to Longdo]
[héng, ㄏㄥˊ, / ] horizontal; across; (horizontal character stroke) [Add to Longdo]
横切[héng qiē, ㄏㄥˊ ㄑㄧㄝ, / ] to cut across; a horizontal cut [Add to Longdo]
横向[héng xiàng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] horizontal; orthogonal; perpendicular; lateral; crosswise [Add to Longdo]
横坐标[héng zuò biāo, ㄏㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] horizontal coordinate; abscissa [Add to Longdo]
横折[héng zhé, ㄏㄥˊ ㄓㄜˊ, / ] (horizontal-starting right angle character stroke) [Add to Longdo]
横杠[héng gàng, ㄏㄥˊ ㄍㄤˋ, / ] bar; horizontal bar [Add to Longdo]
横线[héng xiàn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] horizontal line; horizontal coordinate line [Add to Longdo]
横贯[héng guàn, ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] horizontal traverse; to cut across; to cross transversally [Add to Longdo]
横钩[héng gōu, ㄏㄥˊ ㄍㄡ, / ] (horizontal hooked character stroke) [Add to Longdo]
水平[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] level (of achievement etc); standard; horizontal [Add to Longdo]
纵横[zòng héng, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ, / ] lit. warp and woof in weaving; vertically and horizontal; length and breadth; criss-crossed; able to move unhindered; Political Strategists (pre-Han school of thought) [Add to Longdo]
卧式[wò shì, ㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] lying; horizontal [Add to Longdo]
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
横書き[よこがき, yokogaki] horizontal writing [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT) [Add to Longdo]
水平ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch [Add to Longdo]
水平情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] Horizontal Redundancy Check [Add to Longdo]
水平方向[すいへいほうこう, suiheihoukou] horizontal direction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地平線[ちへいせん, chiheisen] Horizont [Add to Longdo]
天涯[てんがい, tengai] Horizont, entferntes_Land [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top