Search result for

hobbys

(146 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hobbys-, *hobbys*, hobby
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hobbys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hobbys*)
English-Thai: Longdo Dictionary
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hobby[N] งานอดิเรก, Syn. avocation, pastime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hobby(ฮอบ'บี) n. งานอดิเรก,ม้าไม้โยกที่เด็กเล่น,ม้าเล็ก ๆ ,เหยี่ยว
hobbyist(ฮอบ'บีอิสทฺ) n. ผู้มีงานอดิเรกทำ,ผู้ชอบทำงานอดิเรก

English-Thai: Nontri Dictionary
hobby(n) งานอดิเรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you get a new hobby?คุณมีงานอดิเรกใหม่หรือยัง Lucky Thirteen (2008)
Just as a hobby.แค่งานอดิเรกหน่ะ Beethoven Virus (2008)
Hobby?งานอดิเรกงเรอะ? Beethoven Virus (2008)
What kind of hobby is it when you go out late at night and come back at dawn?งานอดิเรกบ้าอะไร ที่เธอต้องออกจากบ้านตอนกลางคืนและกลับมาเกือบเช้า ห๊า? Beethoven Virus (2008)
I think your hobby is labeling people.ฉันคิดว่างานอดิเรกของเธอคือ ตราหน้าผู้คน. Episode #1.9 (2008)
I'm so happy you found a hobby that doesn't involve guns.ดีใจจังที่คุณมีงานอดิเรกที่ไม่เกี่ยวข้องกับปืนแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I work with Senator Hobby.ทำงานกับท่านสว.ฮ้อบบี้ Burn After Reading (2008)
I'm a hobbyist.ผมชอบหาอะไรทำ Burn After Reading (2008)
A man needs a hobby, somethin' to occupy the hands, to stop the mind from thinkin' so much.ผู้ชายต้องมีงานอดิเรก Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I think it's that new girl, the one the hobbyist was talking about.กับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาไม่คุ้น แต่น่าจะเป็นเด็กใหม่ The Girlfriend Experience (2009)
I don't know how much this hobbyist is playing this to his own favor- you guys against each other, the new girl in the street- to help himself out and try to get a freebie off you.แน่นอนคุณก็เลยหงุดหงิด นี่คุณฟังนะ ผมไม่รู้เจ้าฮ็อบบี้อิสท์... จะเล่นแบบนี้ The Girlfriend Experience (2009)
Well, we all need a hobby.โอเค คนเราก็ต้องมีงานอดิเรกกันมั่ง Up in the Air (2009)
Boy, when your dad takes up a hobby, he doesn't mess around.ทำงานอดิเรกแบบจริงจังเลยนะ พ่อเธอ เขาไม่อยู่ Ben 10: Alien Swarm (2009)
the obscure and disturbing hobby.ทำให้งง ด้วยงานอดิเรก Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Or you are on a mission or are very good at hiding your hobby.คุณมีภาระกิจที่นี่ หรือที่นี่เป็นการซ่อนงานอดิเรกที่ดี Chuck Versus the Dream Job (2009)
Well, everybody needs a hobby.เอาล่ะ ทุกคนต้องการงานอดิเรก Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Even though it may be strange, but I am continuing his hobby.นี้จะไม่ทำให้ความรู้สึกจริงๆ แต่ \ ฉันกำลังดำเนินการต่อไปงานอดิเรกของเขาฉันเดา Postman to Heaven (2009)
Isn't it strange to say that I am continuing his hobby?พุทโธ่ มันฟังดูตลกว่าผมดำเนินการต่อไปงานอดิเรกของเขา Postman to Heaven (2009)
Now, he had a very interesting hobby: psychical research.นี่เขามีงานอดิเรกน่าสนใจเป็นพิเศษ งานวิจัยเกี่ยวกับวิญญาณ The Haunting in Connecticut (2009)
Aren't they cute? It's my hobby.ใช่ น่ารักดีใช่มั้ยล่ะ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
A hobby?งานอดิเรก เหรอ Resident Evil: Afterlife (2010)
It's a hobby.มันเป็นงานอดิเรกของฉัน Resident Evil: Afterlife (2010)
The dentist thing is more of a hobby.หมอฟันแค่ทำเล่นๆ Despicable Me (2010)
- It's a hobby.-งานอดิเรก The American (2010)
Oh, far and wide, other collectors, uh, aficionados, hobbyists.ก็ทั่วๆไป รวบรวมมาจาก นักสะสมทคนอื่นๆ พวกคลั่งของเก่า พวกสะสมของเก่า เป็นงานอดิเรก Polly Wants a Crack at Her (2010)
Might pursue as a normal hobby.ทำเป็นงานอดิเรกทั่ว ๆ ไป The Uncanny Valley (2010)
He'll be lucky if they let him bust glue-sniffers at the hobby shop.ถ้าหากเขาโชคดีNเขาคงจะจับได้แต่พวกเด็กดมกาว ที่ร้านขายของชำร่วย Caballo sin Nombre (2010)
That's, uh, just a little hobby of mine.นั่น... อ่า เป็นแค่งานอดิเรกของฉันหน่ะ There Goes the Neighborhood (2010)
Well karaoke is her hobby though.แล้วแม่ก็ชอบร้องคาราโอเกะด้วย Hanamizuki (2010)
New Year's Eve 15 years ago, it seems that father abandoned his hobby music band's performance, in which he's participated every year, and sprinted for his dear life.วันก่อนวันปีใหม่เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ดูเหมือนว่าคุณพ่อจะไม่ได้เข้าร่วมแสดงในวงดนตรีเหมือนเช่นทุกปี และกำลังวิ่งอย่างเร็วที่สุดเพื่อชีวิตอันเป็นที่รัก From Me to You (2010)
Well, having a hobby is not illegal, is it?ก็แค่งานอดิเรก ไม่มีกฎหมายนี่ครับ? Withdrawal (2010)
Depends on the hobby.ก็แล้วแต่ว่างานอดิเรกอะไร Withdrawal (2010)
It's not like I'm setting you up with my dud cousin Raymond who makes miniature furniture for a hobby.ฉันไม่ได้จับคู่เธอกับ เรย์มอนด์ญาติฉัน ที่ทำบ้านจำลองเป็นงานอดิเรก Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
I've been looking for a new hobby, and taking you down is as good as any.รู้อะไรมั้ย ฉันมีงานอดิเรกอันใหม่แล้วล่ะ จะทำให้เธอตกต่ำเท่าที่จะทำได้ Truly Content (2010)
I think you'd be wise to stick to your original hobby of forgoing undergarments.ฉันคิดว่าผู้หญิงฉลาดๆอย่างเธอคงหาของเล่นใหม่ๆ ด้วยเสื้อผ้าแบบนั่นได้ไม่ยาก Truly Content (2010)
I've been looking for a new hobby, and taking you downฉันมีงานอดิเรกใหม่แล้วล่ะ จะทำให้เธอตกต่ำเท่าที่ทำได้ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
One is her hobby.งานอดิเรกเธอ Dream Hoarders (2010)
For your information, my hobby is spending money.อยากให้ข้อมูลไว้ว่างานอดิเรกผมคือหาเงิน Episode #1.2 (2010)
Forget it, forget it. What the hell can I say to a guy who does music as a hobby?ช่างเหอะ จะให้ฉันพูด กับไอ้บื้อที่สนเรื่องดนตรีหนุกๆด้ไง Episode #1.3 (2010)
What's wrong with your expression? Shabbiness is your hobby and dirtiness is your specialty.ความซอมซ่อ ซกมกมันเป็นปรัชญาของคุณเหรอ Episode #1.4 (2010)
That was my dad's hobby, too.นี่ก็เป็นงานอดิเรกของพ่อฉันเหมือนกัน Episode #1.5 (2010)
It's my only hobby.มันเป็นงานอดิเรกของฉัน Episode #1.5 (2010)
Is it your hobby to share a room with a man?อยู่ห้องเดียวกับผู้ชายเป็นงานอดิเรกของคุณหรอ Episode #1.6 (2010)
I'm not a hobby;พี่ไม่ใช่ของเล่นของเธอ Episode #1.3 (2010)
Well, it's so nice that you're taking interest in his hobbys, but, ehm, I think the first order of business, is for you to take care of this thing with Kassie.เยี่ยมเลย ที่นายสนใจในงานอดิเรกของเขาเนีย แต่ เอ่อ.. ฉันว่างานแรกที่ต้องทำเนีย คือนายต้องจัดการเรื่องแคสซี่ไม่ใช่เหรอ The Switch (2010)
Like it's some magic lantern. Poor fool clearly needs a hobby.เหมือนถูตะเกียงวิเศษ เจ้าโง่นั่นต้องการงานอดิเรกอย่างอื่นโดยด่วน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I love men's watches. It's kind of a hobby.ฉันศึกษานาฬิกาผู้ชาย เป็นงานอดิเรก Bad Teacher (2011)
What? What be wrong with an older man having a hobby?อะไร ก็แค่ของสะสมคนแก่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I think it's really nice that you have a hobby. Everyone should have a hobby.พ่อคิดว่ามันดี ที่ลูกมีงานอดิเรก ทุกคนควรมีงานอดิเรก Hop (2011)
It's not a hobby, Dad.มันไม่ใช่งานอดิเรก ครับพ่อ Hop (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hobbyAoi's hobby is dancing.
hobbyBird watching is a nice hobby.
hobbyBodybuilding is his hobby so he has a very firm tight body with lots of (muscle) definition.
hobbyDid you talk about your hobby?
hobbyDoes she have a hobby?
hobbyDo you have a hobby - for example, painting?
hobbyEach of us has his own hobby.
hobbyHer handicraft is more than a hobby, It's more like a profession.
hobbyHer hobby is collecting stamps.
hobbyHer hobby was collecting old coins.
hobbyHer only hobby is collecting stamps.
hobbyHis hobby is collecting old stamps.
hobbyHis hobby is collecting stamps.
hobbyHis hobby is collecting strange butterflies.
hobbyHis hobby is going fishing on Sundays.
hobbyHis hobby is painting pictures.
hobbyHis hobby is painting pictures of flowers.
hobbyI collect stamps as a hobby.
hobbyI don't know if you'd call it a hobby, but to stretch it a little, you could say music appreciation is my hobby.
hobbyI draw for a hobby.
hobbyIf one does not have a hobby, his life may be desolate.
hobbyIs it any of your business what someone's hobby is?
hobbyMaking model planes is his only hobby.
hobbyMy father's hobby is fishing.
hobbyMy father's hobby is growing roses.
hobbyMy father spends a lot of time on his hobby.
hobbyMy hobby is collecting coins.
hobbyMy hobby is collecting foreign stamps.
hobbyMy hobby is collecting insects.
hobbyMy hobby is collecting old bottles.
hobbyMy hobby is collecting old coins.
hobbyMy hobby is collecting stamps.
hobbyMy hobby is listening to music.
hobbyMy hobby is making model planes.
hobbyMy hobby is music.
hobbyMy hobby is playing golf.
hobbyMy hobby is playing the guitar.
hobbyMy hobby is reading comics.
hobbyMy hobby is reading novels.
hobbyMy hobby is shopping.
hobbyMy hobby is skiing.
hobbyMy hobby is stamp collecting.
hobbyMy hobby is taking pictures.
hobbyMy hobby is taking pictures of wild flowers.
hobbyMy hobby is to collect beautiful butterflies.
hobbyMy hobby is to collect old toy.
hobbyMy hobby is to cook.
hobbyMy hobby is to play the piano.
hobbyMy hobby is to read.
hobbyMy hobby is visiting old temples.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานอดิเรก[N] hobby, See also: avocation, Syn. งานว่าง, Example: งานอดิเรกของผมคือการสะสมนาฬิกา, Thai definition: กิจกรรมที่ทำเป็นพิเศษในเวลาว่าง
อดิเรก[N] hobby, Syn. งานพิเศษ, งานอดิเรก, Example: เขาสะสมแฮนด์บิลเป็นงานอดิเรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[n.] (adirēk) EN: hobby   FR: hobby [m]
งานอดิเรก[n.] (ngān adirēk) EN: hobby ; pastime   FR: hobby [m] ; passe-temps [m] ; violon d'Ingres [m]
เหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์เอเซีย[n. exp.] (yīo høpbī phan Ēsīa ) EN: Oriental Hobby   FR: Faucon aldrovandin [m] ; Hobereau à poitrine rousse [m]
เหยี่ยวฮอบบี้พันธุ์ยุโรป[n. exp.] (yīo høpbī phan Yurōp) EN: Northern Hobby ; Eurasian Hobby   FR: Faucon hobereau [m] ; Hobereau commun [m] ; Émouchet à gorge blanche [m] ; Petit Émouchet noir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOBBY    HH AA1 B IY0
HOBBYIST    HH AA1 B IY0 AH0 S T
HOBBYISTS    HH AA1 B IY0 AH0 S T S
HOBBYISTS    HH AA1 B IY0 AH0 S S
HOBBYISTS    HH AA1 B IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hobby    (n) (h o1 b ii)
hobbyhorse    (n) (h o1 b i h oo s)
hobbyhorses    (n) (h o1 b i h oo s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hobby {n} | Hobbys {pl}; Steckenpferde {pl}fad; hobby | hobbies [Add to Longdo]
Hobby-Mensch {m}hobbyist [Add to Longdo]
Liebhaberei {f} | aus Liebhabereihobby | as a hobby [Add to Longdo]
Steckenpferd {n}hobbyhorse [Add to Longdo]
Zug {m}; Eisenbahnzug {m} | Züge {pl} | durchgehender Zug | mit dem Zug fahren; mit der Bahn fahren (nach) | den Zug erreichen | den Zug verpassen | Züge beobachten und notieren (als Hobby)train | trains | through train | to go by train; to take the train (to) | to catch the train | to miss the train | train spotting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
ホビー[, hobi-] (n) hobby [Add to Longdo]
ホビークラフト[, hobi-kurafuto] (n) hobby craft [Add to Longdo]
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) [Add to Longdo]
凝りだす;凝り出す[こりだす, koridasu] (v5s) to be into something (ie. a hobby) [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) [Add to Longdo]
稚児隼[ちごはやぶさ;チゴハヤブサ, chigohayabusa ; chigohayabusa] (n) (uk) northern hobby (species of falcon, Falco subbuteo) [Add to Longdo]
土弄り;土いじり[つちいじり, tsuchiijiri] (n) (1) (See 土遊び) playing with dirt; (2) gardening; farming (as a hobby) [Add to Longdo]
同人誌[どうじんし, doujinshi] (n) (1) magazine published by fans; fanzine; (2) publication aimed at a particular hobby group; (3) publication sold directly, and not via commercial publishers [Add to Longdo]
道楽[どうらく, douraku] (adj-na,n) hobby; pastime; dissipation; dissipated [Add to Longdo]
道楽仲間[どうらくなかま, dourakunakama] (n) companion in one's pleasures; companion in hobby activities [Add to Longdo]
余技[よぎ, yogi] (n) avocation; hobby [Add to Longdo]
類友[るいとも, ruitomo] (n) (See 類は友を呼ぶ) hobby friend; friend gained through common interests or personality [Add to Longdo]
嗜む[たしなむ, tashinamu] (v5m,vt) (1) (uk) to have a taste for; to be fond of; to have an interest in (e.g. a hobby); (2) to be modest; to be prudent [Add to Longdo]
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副业[fù yè, ㄈㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] sideline; partime business; hobby [Add to Longdo]
嗜好[shì hào, ㄕˋ ㄏㄠˋ, ] fondness; hobby; indulgence [Add to Longdo]
爱好[ài hào, ㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] to like; to be fond of; to be keen on; interest; hobby [Add to Longdo]
业余爱好者[yè yú ài hǎo zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄞˋ ㄏㄠˇ ㄓㄜˇ, / ] hobbyist; amateur [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] habit; hobby [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
趣味[しゅみ, shumi] Interesse, Geschmack, Hobby [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top