Search result for

hali

(71 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hali-, *hali*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halibut[N] ปลาที่มีลำตัวแบนจำพวก Hippoglossus
halitosis[N] ภาวะที่มีกลิ่นปาก, Syn. bad breath

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halibutn. ปลาเบนจำพวกหนึ่ง
halide(เฮ'ไลดฺ) n. สารประกอบที่มีธาตุหนึ่งเป็น halogen
halidomn. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน.
halitosisn. กลิ่นปากเหม็น,กลิ่นปาก
halitusn. ลมหายใจ,การหายใจออก,ไอ, See also: halituosity n.
cephalitisn. สมองอักเสบ., Syn. encephalitis
chalice(แชล'ลิส) n. ถ้วยดื่ม,ถ้วยดื่มเหล้าองุ่น
encephalitis(เอนเซฟฟะไล'ทิส) n. สมองอักเสบ, See also: encephalitic adj. ดูencephalitis
whaling(เวล'ลิง) n. การจับปลาวาฬ,การล่าปลาวาฬ

English-Thai: Nontri Dictionary
halibut(n) ปลาชนิดหนึ่ง
chalice(n) ถ้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
halide torchหัวเปลวตรวจรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
haliteเฮไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
halitosis๑. ลมหายใจเหม็น๒. ปากเหม็น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
halitosis; ozostomia; stomatodysodiaลมหายใจเหม็น, ปากเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halitusลมหายใจออก, ไอระเหยออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halibutปลาฮาลิบุต [การแพทย์]
Halides เฮไลด์
เป็นแร่ที่มีธาตุฮาโลเจน (halogen elements) อันได้แก่ พวกธาตุฟลูออรีน โบรมีน คลอรีนและไอโอดีนประกอบอยู่ กลุ่มแร่เฮไลด์มีสมบัติค่อนข้างอ่อนและสีอ่อนจาง บางชนิดละลายน้ำได้ มีรสเค็ม รูปผลึกมักจะเป็นรูปลูกบาศก์ ได้แก่ Atacamite, Alite or Rock Salt, Fluorite an [สิ่งแวดล้อม]
Halite เฮไลต์
แร่คลอไรด์ชนิดหนึ่ง มีสูตร NaCl ผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่า (isometric system) อาจเกิดเป็นเม็ดสมานแน่นหรือเป็นผลึกรูปลูกบาศก์ก็ได้ มีรสเค็ม ส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมตัวเป็นชั้น โดยตกผลึกจากน้ำเค็ม นิยมเรียกกันว่า เกลือหิน [สิ่งแวดล้อม]
Halite or Rock Salt เฮไลต์หรือเกลือหิน
แหล่ง - พบที่บริเวณที่ราบสูงโคราชทั่วไป หรือบริเวณใกล้ขอบที่ราบสูง โคราชเช่นที่จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เพราะเป็นตัวที่ให้ทั้งธาตุโซเดียมและคลอรีน ผลผลิตที่สำคัญก็คือใช้ในการทำพวก Alkali products ซึ่งมักจะเป็นพวกโซดาแอช โซดาไบคาร์บอเนต คอสติกโซดา และใช้ในการทำโซดาชนิดต่าง ๆ ซึ่งใช้เกี่ยวกับการซักรีด การทอผ้า ไม้ที่เลื้อยเป็นท่อน ๆ ทำกรด HCl และคลอรีน นอกจากนี้ยังนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการย้อมและฟอกหนัง ทำปุ๋ย ทำตัวยาฆ่าวัชพืช ใช้ประกอบในการทำอาหารหรือเก็บรักษาอาหารต่าง ๆ ใช้เป็นวัสดุสำหรับทำหรือรักษาความเย็น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Halitosisภาวะมีกลิ่นปาก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
halibut (n ) ปลาซีกเดียว
halibut (n ) ปลาตาเดียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Firing three halibut, two shepherd's pie, one rack of lamb!ปลาฮาลิบัททอด 3 ที่, พายเชพเพิร์ด 2 , และซี่โครงแกะ 1 The Dwarf in the Dirt (2009)
Ah, Halig. You come bearing gifts?เอ้อ, ฮาลิค เจ้ามาพร้อมของขวัญของข้าหรือไม่? The Lady of the Lake (2009)
I saw two figures running away. Give Halig all the help he needs.ข้าเห็นคนสองคนกำละวิ่งหนี ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อฮาลิค The Lady of the Lake (2009)
Because when Halig finds out who helped her, I wouldn't want to be in their shoes.เพราะหากฮาลิึึคเจอตัวผู้ที่ช่วยเธอหลบหนีเมื่อใด ข้าไม่ต้องการที่จะได้รัีบการลงโทษเช่นเดียวกันนั้น The Lady of the Lake (2009)
Halig!ฮาลิค! The Lady of the Lake (2009)
Halig. How did he find you?เฮลิค เขาพบเจ้าได้ยังไง? The Lady of the Lake (2009)
Strange. Yes. Until I remembered what Halig said about the druid girl.แปลก ใช่ จนข้านึกถึง สิ่งที่เฮอริกพูดถึงเด็กหญิงดูอิด The Lady of the Lake (2009)
- He's got halitosis.- เขามีกลิ่นปาก Hot Tub Time Machine (2010)
Miss Anne Lister of Shibden Hall, Halifax.นี่คุณแอนน์ ลิสเตอร์\ แห่งคฤหาสถ์ชิบเดน แฮริแฟกซ์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Shockingly bad road, that, from Halifax.เจอถนนขรุขระจากแฮริแฟกซ์ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I will be passing through Halifax next month en route to York.ฉันจะเดินทางผ่าน แฮริแฟกซ์ ในเดือนหน้า ระหว่างทางไป ยอร์ค The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Well, Halifax is so vulgar and stifling. There's no suitable society.เอ่อ แฮริแฟกซ์มันพลุกพล่านและอึดอัด ไม่มีสังคมเหมาะๆ เลย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหัวโตป่าโกงกาง[n. exp.] (nok hūa tō pā kōngkāng) EN: Pachycephalidae   
นกติ๊ดหัวแดง[n. exp.] (nok tit hūa daēng) EN: Aegithalidae   
ปลาแองเลอร์โอโกเซพฟาลีดีย์[n. exp.] (plā aēngloē ōkōsēpfālidī) EN: Ogcocephalidae Angler Fish   
ทะเลทรายรุบแอลคาลี[n. prop.] (Thalēsāi Rupaēl Khālī) EN: Rub'al Khali Desert   FR: Rub al-Khali

CMU English Pronouncing Dictionary
HALIK    HH AE1 L IH0 K
HALIDE    HH AE1 L AY2 D
HALIMA    HH AH0 L IY1 M AH0
HALITE    HH AE1 L AY0 T
HALIBUT    HH AE1 L AH0 B AH0 T
HALIFAX    HH AE1 L AH0 F AE2 K S
HALIMEDA    HH AA0 L IY0 M EY1 D AH0
HALIBURTON    HH AE1 L AH0 B ER2 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Halifax    (n) (h a1 l i f a k s)
halibut    (n) (h a1 l i b @ t)
halitosis    (n) (h a2 l i t ou1 s i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
ウイルス性脳炎[ウイルスせいのうえん, uirusu seinouen] (n) viral encephalitis [Add to Longdo]
エンケファリン[, enkefarin] (n) enkephalin [Add to Longdo]
キャッチャーボート[, kyaccha-bo-to] (n) catcher (whaling boat) [Add to Longdo]
ケファリン[, kefarin] (n) (See ホスファチジルエタノールアミン) cephalin (ger [Add to Longdo]
サハリン[, saharin] (n) (sens) (See 樺太) Sakhalin [Add to Longdo]
サリドマイド[, saridomaido] (n) thalidomide [Add to Longdo]
サリドマイドベビー[, saridomaidobebi-] (n) thalidomide baby [Add to Longdo]
ツキベラ[, tsukibera] (n) ornate wrasse (Halichoeres ornatissimus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈利法克斯[Hā lì fǎ kè sī, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Halifax (name); Halifax city, capital of Nova Scotia, Canada; Halifax, town in West Yorkshire, England [Add to Longdo]
大比目鱼[dà bǐ mù yú, ㄉㄚˋ ㄅㄧˇ ㄇㄨˋ ㄩˊ, / ] halibut [Add to Longdo]
矿盐[kuàng yán, ㄎㄨㄤˋ ㄧㄢˊ, / ] halite [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] Haliotis gigantea; sea ear [Add to Longdo]
卤化物[lǔ huà wù, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ˋ, / ] halide (i.e. fluoride, chloride, bromide etc) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 devoid
 
 1. of ile boş, hali
 2. yoksun, mahrum.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 accusative
 
 1. (gram) ) (- halinde
 2. (- hali.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 void
 
 1. hükümsüz
 2. boş, hali, ıssız
 3. manasız
 4. faydasız, kullanılmayan, hayırsız
 5. boşluk
 6. vakum
 7. boş yer
 8. hükümsüz kılmak
 9. iptal etmek
 10. boşaltmak, bırakmak, çıkmak, terketmek
 11. tahliye etmek
 12. ihraç etmek
 13. defetmek. void of -sız, olmayan. void'able iptali mümkün
 14. boşaltılabilir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 waste
 
 1. atılmış, kullanılmaz
 2. bedenden çıkarılmış, ifraz edilmiş
 3. boş, hali, terkedilmiş
 4. çorak
 5. viran, harap
 6. artık, yeterinden fazla
 7. israf, telef, çarçur, heder, savurma
 8. iyi kullanmama, değerlendirmeme
 9. boş arazi
 10. metruk arazi
 11. beyaban
 12. ıssız yer
 13. yıkım, harabiyet
 14. kullanılmadan boşa giden şey, fire
 15. çöp, artık. waste pipe kutlanılmış veya fazla suyu boşaltma borusu. waste steam fazla buhar, çürük buhar. go to waste ziyan olmak, heder olmak, boşa gitmek. lay waste harap etmek, viraneye çevirmek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top