Search result for

hal

(233 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hal-, *hal*
Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
halmoneeคุณย่า

English-Thai: Longdo Dictionary
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hale[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. healthy, robust, Ant. ill, sickly
hale[VT] ฉุด, See also: ลาก, กระชาก, Syn. drag, pull
half[N] ครึ่ง (จำนวน), See also: กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Syn. bisection
half[ADV] ครึ่งหนึ่ง, See also: กึ่งหนึ่ง
half[ADJ] ที่เป็นครึ่งหนึ่ง, See also: ครึ่ง, ส่วนหนึ่ง
half[N] ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
half[N] เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
hall[N] บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก
hall[N] ระเบียงหรือทางเดินในตึก, Syn. corridor, passageway
hall[N] ห้องซึ่งมีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halakah(ฮาลอ'คะ) n. กฎหมายและประเพณีทั้งหมดของยิว -Halakic adj., Syn. Halachah
halationn. การเกิดบริเวณมัวที่ภาพถ่าย,รอยพร่ารอบดวงโคมในฟิล์มถ่ายรูปเงาทรงกด,แสดงทรงกด
halberd(แฮล'เบิร์ด) n. ง้าว
halberdier(แฮลเบอเดียร์) n. ทหารหรือยาม ผู้ถือง้าวเป็นอาวุธ พลง้าว
halcyon(แฮล'เซียน) n. นกเทพยดาที่เชื่อว่ามีอำนาจทำให้ทะเลและคลื่นสงบได้
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง,ลาก,ถอน,ถอนกำลัง,นำไปสู่,haler, Syn. haul,pull,drag
half(ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves
half armorเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา
half armourเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา
half bindingกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง

English-Thai: Nontri Dictionary
halberd(n) ขวานโบราณ,ง้าว
halcyon(adj) สงบเงียบ,สงบราบคาบ
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
half(adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม
HALF-half-mast(n) การลดธงครึ่งเสา,การชักธงครึ่งเสา
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
halibut(n) ปลาชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
halationตาพร่าแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halberd-shaped; hastate-รูปเงี่ยงใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
half adderวงจรบวกครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
half axle; half shaftเพลาข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half closed intervalช่วงครึ่งปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
half duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half lineกึ่งเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half open intervalช่วงครึ่งเปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halal foodอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]
Halal food industryอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]
Halan คราบเฮไลต์
คราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแร่เฮไลต์ จากดินชั้นบนลงไปเคลือบตามผิวของเม็ดแร่ รอบหน่วยโครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Hale-Bopp cometดาวหางเฮล-บอพพ์ [TU Subject Heading]
half cellครึ่งเซลล์, ส่วนหนึ่งของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งจุ่มในอิเล็กโทรไลต์  ตัวอย่างเช่น โลหะทองแดงจุ่มอยู่ในสารละลาย CuSO4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half duplex transmissionการสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา, การสื่อสารสองทางที่สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งสองฝ่าย แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับ จะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้ เช่น วิทยุสื่อสาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half lifeครึ่งชีวิต, ช่วงเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Half value layerความหนาลดรังสีลงครึ่ง, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]
half-cell potential [electrode potential]ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์, ความต่างศักย์ที่อ่านได้เมื่อนำครึ่งเซลล์หนึ่งต่อกับอีกครึ่งเซลล์หนึ่งที่ถือว่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half-cell reactionปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ไฟฟ้า, ปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นในแต่ละครึ่งเซลล์  เมื่อรวมปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ทั้งสองนี้ด้วยกันจะได้ปฏิกิริยาของเซลล์ไฟฟ้าเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
half-life (n ) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
halfheartedlyไม่กระตือรือล้น ไม่เต็มใจ เฉื่อยชา
halfway cutการตัดตั้วกลางคันในระหว่างการแข่งขัน
halibut (n ) ปลาซีกเดียว
halibut (n ) ปลาตาเดียว
Halloweenorexia (n slang ) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน
See also: R. halloween
halmonee (n ) คุณย่า
halter top (n) เสือโชว์แผ่นหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not by half.ยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ The Ex-Files (2008)
Eleanor can't find half her patterns.เอลินอร์หาแพทเทิร์นครึ่งนึงไม่เจอ The Ex-Files (2008)
Yeah, especially 'cause you're in the girls hallway looking for her.- แน่นอนล่ะ โดยเฉพาะเมื่อพี่ อยู่ที่ทางเดินหญิงเพื่อมองหาเธอ The Ex-Files (2008)
Half gallery, half boho coffee shop.แกลอรี่กับร้านกาแฟแบ่งกันคนละครึ่ง The Dark Night (2008)
I was up half the night making this before I realized who it was for.ก่อนหน้าที่ฉันจะคิดได้ว่ามันเหมาะกับใคร It's a Wonderful Lie (2008)
He may have had a hit song in the '90s, but he didn't build half the Manhattan skyline.เค้าอาจจะมีเพลงฮิตในยุค 90 แต่ เค้าไม่ได้เป็นคนสร้างครึ่งนึงของแมนฮัตตัน สกายไลน์ Bonfire of the Vanity (2008)
Take that hallไปที่ห้องโถงนั่น Art Imitates Life (2008)
Bus driver's certain the guy wasn't here an hour and a half ago when he made his previous stopคนขับรถเมล์แน่ใจว่าตอนขับมาจอดครั้งก่อน\ เมื่อชั่วโมงครึ่งที่แล้ว ชายคนนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ Art Imitates Life (2008)
Am I Hallucinating?เธอเป็นภาพหลอนหรอ? The Manhattan Project (2008)
Tell me I am not seeing a roomful of human bodies half-open,scattered and forgotten about. They're unclaimed bodies.บอกฉันสิว่าฉันไม่ได้เห็นห้องที่เต็มไปด้วยศพที่มีผ้าคลุมครึ่งตัว กระจัดกระจาย และถูกลืมทิ้งไว้ Rise Up (2008)
After they beat him half to death?ตำรวจคิดว่ามีคนโยนเขาทิ้งไว้ Rise Up (2008)
I'm not half the surgeon my mother was.ชั้นไม่ได้ซักครึ่งนึงของความเป็นศัลยแพทย์ของแม่ There's No 'I' in Team (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
halAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
halA half-dozen tools make up the tool collection.
halAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
halA lot of policemen guarded the hall.
halAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
halAn accident delayed us for half an hour.
halAnother half hour, and our master will be back here.
halA power failure contributed to the confusion in the hall.
halAs he entered the hall, two men approached him.
halAs the train came to a halt, all of the passengers wondered what was happening.
halAt best I can do only half of what you did.
halAt last John and Sue decided to cut the apple into halves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพมายา[N] illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
ครึ่งตัว[ADJ] half-length, Syn. ครึ่งท่อน, Ant. เต็มตัว, Example: ฝ่ายบุคคลต้องการรูปถ่ายครึ่งตัวที่เห็นหน้าชัดเจน, Thai definition: ส่วนของร่างกายแค่กึ่งหนึ่งคือ ท่อนบนหรือท่อนล่าง ไม่เต็มตลอดทั้งตัว
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ[N] hallmark, Syn. เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ, Example: ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง, Count unit: เครื่องหมาย, Thai definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า
จิตหลอน[N] hallucination, Example: ยาชนิดนี้ถ้าเสพเป็นเวลานานจะมีจิตหลอนเพิ่มเข้ามาด้วย, Thai definition: การที่จิตเห็นภาพน่ากลัวหรือภาพสะเทือนใจอยู่ในมโนภาพ
ศาลา[N] pavilion, See also: hall, Count unit: หลัง
ห้องโถง[N] lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น
หอประชุม[N] auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count unit: หลัง, Thai definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
หมาด[V] half dry, See also: almost dry, Example: พอผมหมาด คุณแม่ก็ใช้ที่เป่าผมเป่าให้แห้ง, Thai definition: แห้งไม่สนิท, เกือบแห้ง
ยั้ง[V] halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
ยั้ง[V] stop, See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb, Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม, Example: พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อัสสาสะ[n.] (atsāsa) EN: breath ; inhalation   FR: inhalation [f]
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe   FR: mûrir (à la chaleur)
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ชาลเก้ 04[TM] (Chālkē sūn-sī) EN: Schalke 04   FR: Schalke 04 [m] ; Schalke

CMU English Pronouncing Dictionary
HAL    HH AE1 L
HALD    HH AO1 L D
HALO    HH EY1 L OW0
HALE    HH EY1 L
HALL    HH AO1 L
HALT    HH AO1 L T
HALF    HH AE1 F
HALM    HH AA1 M
HAL'S    HH AE1 L Z
HALIK    HH AE1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hal    (n) (h a1 l)
hale    (j) (h ei1 l)
half    (n) (h aa1 f)
hall    (n) (h oo1 l)
halo    (n) (h ei1 l ou)
halt    (v) (h oo1 l t)
Halle    (n) (h a1 l ii)
hallo    (uh) (h @1 l ou1)
halls    (n) (h oo1 l z)
halma    (n) (h a1 l m @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hälfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง
Hallo!(phrase ) สวัสดี, See also: S. Guten Tag, Grüß Gott,
Hals über Kopf(colloq) อย่างรวดเร็วผลีผลาม, See also: S. unüberlegt
Hals über Kopf(phrase) หัวปักหัวปำ เช่น Sie verliebt sich Hals über Kopf in ihren unwiderstehlichen Nachbarn.
Hals-Nasen-Ohren-Krankheit(n) |die, pl. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten| โรคคอหูจมูก
hälthalten
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, See also: S. stoppen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hallo, guten Tag! (n aux. verb) สบายดีไหม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
halbautomatische Bottichwaschmaschine {f}twin-tub [Add to Longdo]
Halali {n}tally-to [Add to Longdo]
Halb...demi [Add to Longdo]
Halbaddierer {m}half-adder [Add to Longdo]
Halbbruder {m}half brother [Add to Longdo]
Halbbyte {n}half-byte; nibble [slang] [Add to Longdo]
Halbduplex {n}; Wechselverkehr {m}half-duplex [Add to Longdo]
Halbduplexbetrieb {m}; Wechselbetrieb {m}alternate communication [Add to Longdo]
Halbedelstein {m}semi-precious stone [Add to Longdo]
Halbfabrikat {n} | Halbfertigfabrikate {pl}semi-finished product | semi-finished goods [Add to Longdo]
Halbfinale {n}; Semifinale {n} [sport]semi-final; semifinal [Add to Longdo]
Halbfinaleteilnehmer {m} | Halbfinaleteilnehmer {pl}semifinalist | semifinalists [Add to Longdo]
Halbgeviertstrich {m}; kurzer Gedankenstrichen dash [Add to Longdo]
Halbgott {m}demigod [Add to Longdo]
Halbgraphik {f}semigraphic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
かけたかの鳥[かけたかのとり, kaketakanotori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一半[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, ] half [Add to Longdo]
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, / ] half-period of a wave motion; alternation [Add to Longdo]
光环[guāng huán, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄢˊ, / ] halo; ring of light [Add to Longdo]
六点半[liù diǎn bàn, ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ, / ] half past six; 6:30 [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, ] half; semi-; incomplete; (after a number) and a half [Add to Longdo]
半世纪[bàn shì jì, ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] half century [Add to Longdo]
半信半疑[bàn xìn bàn yí, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄢˋ ㄧˊ, ] half-believe, half-doubt [Add to Longdo]
半个[bàn ge, ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙, / ] half of sth [Add to Longdo]
半价[bàn jià, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] half price [Add to Longdo]
半公斤[bàn gōng jīn, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] half kilo [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline [Add to Longdo]
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word [Add to Longdo]
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging [Add to Longdo]
停止[ていし, teishi] halt (vs), hang-up [Add to Longdo]
半加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]
半加算機[はんかさんき, hankasanki] half adder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] halten, behalten, bewahren [Add to Longdo]
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
半周[はんしゅう, hanshuu] Halbkreis, halbe_Runde [Add to Longdo]
半官半民[はんかんはんみん, hankanhanmin] halbstaatlich [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
半島[はんとう, hantou] Halbinsel [Add to Longdo]
半径[はんけい, hankei] Halbmesser, Radius [Add to Longdo]
半期[はんき, hanki] Halbmast [Add to Longdo]
半熟[はんじゅく, hanjuku] halbgar, weichgekocht (Ei), halbreif [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (38 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hal \Hal\ (h[^a]l), prop. n.
   Harold; -- a nickname.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 HAL \HAL\ (h[^a]l), prop. n.
   The name of an intelligent computer in the movie 2001,
   directed by Stanley Kubrick.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HAL
     Hackers At Large (org.)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HAL
     Hardware Abstraction Layer (Windows NT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HAL
     Hard Array Logic
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HAL
     Heuristically programmed ALgorithmic computer (2001)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hal
   slippery
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hal [hɑl]
   hall
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bearing
 
 1. hal, tavır, davranış
 2. mahsul, ürün
 3. verme, hasıl etme
 4. taşıma, tahammül etme
 5. ilgi, irtibat, alâka
 6. kiriş ve eşik gibi şeylerin dayandığı destek
 7. (mak.) yatak, mil yatağı
 8. ayak
 9. (den.) kerteriz .bearing body yatak gövdesi. lose ones bearings şaşırmak, pusulayı şaşırmak. take a bearing kerteriz etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 conversion
 
 1. dönme, değişme, tebdil, değiştirme
 2. (ilah.) din değiştirme
 3. ihtida
 4. (huk.) başkasının malını zapt etme
 5. (man) önermelerin aksi
 6. (mat.) tahvil, hal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 case
 
 1. durum, vaziyet, hal
 2. mesele, problem
 3. hasta
 4. vaka
 5. dava
 6. (gram) ismin hallerinden biri
 7. (k.dili.) garip bir kimse
 8. (A.B.D), (argo) iskandil etmek, dikizlemek. case ending (gram) hal takısı. case history tıbbi, sosyolojik veya psikiyatrik incelemelerde kullanmak üzere şahıslar veya aileler hakkında toplanan malumat. case in point konuşma konusu olan mesele. case knife kılıflı büyük bıçak. case law mahkeme içtihatlarına dayanan (huk.)uk. case lawyer dava vekili, avukat. case shot şarapnel. case system mahkeme içtihatlarına dayanan (huk.)uk sistemi. in any case her halde, ne de olsa, mutlaka. in case eğer, şayet. in case of, in case that olduğu taktirde. in that case o taktirde. Iower case (matb.) küçük harf. make out a case kuvvetli deliller göstermek. upper case (matb.) büyük harf.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 circumstance
 
 1. hal, durum, keyfiyet, şart, vaziyet
 2. vaka, olay
 3. teferruat, ayrıntı. Circumstances aIter the case Olaylar kararları değiştirir. under no circumstances hiç bir surette. under the circumstances bu şartlar altında. pomp and circumstance debdebe ve tantana.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 condition
 
 1. hal, durum, vaziyet
 2. sağlık
 3. şart, kayıt, sınırlama. favorable conditions uygun şartlar. in condition çalışır vaziyette
 4. (spor) idman içinformunda
 5. in good condition iyi durumda, bozulmamış (olarak) on condition that şartı ile. out of condition işe uygun durumda olmayan
 6. (spor) formundan diişmüş olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 disposition
 
 1. düzen, tertip, idare, nizam, tanzim
 2. eğilim, temayul
 3. mizaç, tabiat, huy
 4. istidat, hal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 demeanor
 
 1. davranışlar, hal, tavır.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 deposition
 
 1. tahttan indirme, hal', azil
 2. yeminle yazılı ifade, ifade, delil
 3. depozito verme
 4. tortu veya dökuntü bırakma
 5. tortu, döküntü, sel kumu. make one's deposition yeminle yazılı ifade vermek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 feature
 
 1. yüz uzuvlarından biri
 2. (çoğ.) sima, çehre
 3. özellik, hususiyet, vasıf
 4. hal, şekil
 5. asıl filim
 6. makale
 7. önem vermek, belirtmek, tebarüz ettirmek
 8. (k.dili) benzemek. be featured baş rolü oynamak, baş rolde olmak. Feature that (h) dili Düşün bir kere! fea tureless hiçbir özelliği olmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fettle
 
 1. hal
 2. (end) demir işlemesinde ocağa serilen taş kırıntıları
 3. bu taş kırıntılarını sermek. in fine fettle iyi halde, zinde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 figure
 
 1. rakam, numara, adet
 2. değer, fiyat
 3. vücut yapısı, endam, boybos
 4. yüz, çehre, sima, gösteriş, görünüş
 5. hal, tavır
 6. şahsiyet, şahıs, resim, suret
 7. (geom.) şekil
 8. (edeb.) mecaz, istiare
 9. dansta figür. figure dancer figür yapan dansör veya dansöz. figurehead sözde mevki sahibi, gerçek yetki sahibi olmayan kimse
 10. (den.) gemi aslanı gibi oyma süs. figure of speech mecaz, istiare, kinaye. figure skating figür yaparak paten kayma. at a low figure ucuz fiyata. income in five figures beş rakamlı gelir. keep one' figure şişmanlamamak, kilo almamak, vucudunu iyi muhafaza etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 footing
 
 1. basılan yer, ayak basacak yer
 2. mevki, hal
 3. ilişki
 4. yekun
 5. temel ayağı, taban. on a better footing than ever araları her zamankinden daha iyi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 form
 
 1. şekil, biçim, suret
 2. beden, vücut, kalıp, cisim
 3. cins, sınıf
 4. tarz, usul, teamül
 5. (spor) form
 6. fiş, müracaat fişi
 7. gelenek, etiket, hal
 8. üslup
 9. (matb.) forma
 10. (ing) (okullarda) sınıf: first form orta bir. bad form (ing) etikete aykırı davranış, uygunsuz tavır. form leeter basılmış hazır mektup. for forms sake adet yerini bulsun diye. in due form usul dairesinde. in good form iyi halde, keyfi yerinde. out of form pek iyi halde olmayan, keyifsiz
 11. biçimsiz
 12. (spor) formunda olmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ideal
 
 1. tasavvur edilebilen en mükemmel sonuç (şey, hal)
 2. ulaşılmak istenilen amaç, kusursuz hayal
 3. mükemmel kimse veya şey, ideal, üIkü
 4. ideal, üIküsel
 5. kusursuz, mükemmel, üstün, en yüksek evsafta
 6. tasavvura dayanan, hayali. ideal gas basit fiziksel kurallara tümüyle uyan hayal unsuru bir gaz ideally .ideal olarak, fikir itibariyle
 7. arzu edilen şekilde, en mukemmel sonucu verecek şekilde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mood
 
 1. ruh durumu, hal
 2. (çoğ.) terslik, huysuzluk, karamsarlık. in the mood for - e hazır. mood music duygulandırmada kullanılan müzik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 occasion
 
 1. fırsat, münasebet, vesile, elverişli durum
 2. sebep, hal, durum
 3. Iüzum, gereklik
 4. vesile olmak, sebep olmak. on occasion ara sıra, fırsat düştükçe. take the occasion durumdan faydalanmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 predicament
 
 1. kötü hal, bela
 2. hal, halet, durum, vaziyet
 3. (man.) cins, kategori.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pass
 
 1. geçiş, geçme
 2. paso, şebeke
 3. sınavda geçme
 4. boğaz, geçit, dar yol
 5. (ask.) hatlardan geçme izni
 6. hal, durum
 7. meç hamlesi
 8. hokkabazların kaybetme oyunu
 9. top oyunlarında topu elden ele geçirme, pas. free pass ücretsiz giriş sağlayan paso. bring to pass sonuçlandırmak. come to pass olmak, meydana gelmek. hold the pass geçidi tutmak. make a pass vurmaya çaşışmak
 10. (argo) çalım atmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 posture
 
 1. duruş, poz, vaziyet
 2. hal, işlerin gidişi
 3. zihni vaziyet, tefekkür hali
 4. suni vaziyet vermek veya almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 affair
 
 1. iş, maslahat
 2. vaka, olay, hadise
 3. hal
 4. ilişki. an affair of honor namus veya şeref meselesi. Foreign Affairs Dışişleri as affairs stand şimdiki halde. Iove affair aşk macerası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shape
 
 1. biçim, şekil, suret
 2. hal, durum
 3. heyet, endam
 4. hayal, tayf, hayalet
 5. kalıp
 6. biçimlendirmek, şekillendirmek
 7. ayarlamak, düzenlemek, tanzim etmek, tertip etmek
 8. yaratmak, vücuda getirmek
 9. yön vermek. shape up (k. dili) iyi gitmek, yolunda gitmek
 10. şekle girmek. take shape şekil almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 situation
 
 1. yer, mevki, mahal
 2. hal
 3. vaziyet, durum
 4. görev, vazife, memuriyet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 solution
 
 1. eriyik
 2. erime, hal
 3. mahlul
 4. çare, çözüm
 5. izah, halletme
 6. (tıb.) bir hastalığın kriz devresi veya nihayeti
 7. (huk.) borcun tesviyesi
 8. (mat.) çözüm.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 station
 
 1. durak, tevakkuf mahalli
 2. merkez, istasyon, gar
 3. bir kimsenin bulunduğu yer
 4. memuriyet, görev
 5. hizmet, makam, rütbe, hal
 6. yer, mahal, mevki
 7. sosyal durum, derece, vaziyet
 8. ordu veya donanmanın özel bir görevle gönderildiği yer
 9. istasyon (radyo, televizyon), kanal (televizyon)
 10. bir yere tayin etmek veya yerleştirmek. station break radyo ve televizyonda istasyon ismi ve yerinin verildiği zaman . station house polis karakolu. station wagon kaptıkaçtı, pikap (araba) fire station itfaiye binası. lifeboat station can kurtaran gemi istasyonu. naval station donanma merkezi. police station karakol. railroad station demiryolu istasyonu, gar .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 state
 
 1. hal, vaziyet, durum, keyfiyet
 2. debdebe, tantana, ihtişam
 3. devlet
 4. hükümet
 5. eyalet
 6. memleket
 7. devlete ait
 8. resmi
 9. siyasi. state bank (A.B.D.) bir eyaletin müsaadesi altında çalışan banka
 10. devlet bankası. state college eyalet üniversitesi. state' evidence (huk.) devlet lehine şahitlik
 11. suçunu ikrar ederek kendi suç arkadaşları aleyhine sahadet eden kimse. turn state' evidence suçunu ikrar ederek devlet lehine şahitlik etmek. State House hükümet binası
 12. meclis binası. state of siege örfi idare, sıkıyönetim. state of war harp hali state owned devlet malı. state prison siyasi mahkümlara mahsus hapishane
 13. (A.B.D.) bir eyalete mahsus ağır ceza hapis hanesi. state socialism sosyalizm, devletçilik. state' rights eyaletin hakları. state trooper (A.B.D.) motorlu araçlarla devriye gezen jandarma .state university (A.B.D.) eyalet üniversitesi Department of State (A.B.D.) Dışişleri Bakanlığ.ı in state resmi olarak, debdebe ve ihtişamla. lie in state teşhir edilmek üzere açık tabut içinde yatmak (büyük bir zatın cenazesi) the States (k. dili) Amerika Birleşik Devletleri (ABD haricinde kullanılır)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 status
 
 1. hal, durum, vaziyet
 2. medeni hal, toplumsal durum
 3. rol
 4. övünme payı. status quo statüko.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 trim
 
 1. (-mer, -mest), (-med, -ming), temiz ve yakışıklı, biçimli, şık
 2. budamak, kırkmak, kesip düzeltmek
 3. süslemek
 4. temizleyip nizama koymak
 5. (den.) yükü düzgün istif ederek gemiyi denk etmek
 6. yelkenleri rüzgâra göre düzeltmek
 7. (hav.) ayar etmek
 8. (k. dili) yenmek, bozmak
 9. aldatmak
 10. azarlamak
 11. (den.) denk olmak
 12. iki parti arasında her ikisine de taraftar görünmek
 13. nizam intizam
 14. hal, vaziyet
 15. süs
 16. artık
 17. (den.) geminin dengi
 18. kıyafet, kılık
 19. (mim.) .binanın iç tarafında bulunan süve gibi hafif tahtalar. trim by the bow (den.) gemiyi başı kıçından daha fazla suya batacak şekilde denkleştirmek. trim one' sails ayağını denk almak. in good trim iyi halde veya vaziyette
 20. denk, oranlı (gemi) out of trim fena vaziyette
 21. idmansız
 22. dengi bozuk (gemi, uçak) trim'ly biçimli olarak. trim'ness biçimli oluş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tune
 
 1. beste, hava, nağme
 2. ahenk, düzen
 3. akort
 4. hal, mizaç
 5. akort etmek, ahenk vermek
 6. ahenkle çalmak
 7. düzen vermek
 8. ahenkli olmak, sesi uymak. tune down sesi bastırmak. tune in belirli bir istasyonu açmak. tune out istasyonu düzeltmek. tune up salgıları akort etmek
 9. ayarlamak. change one' tune ağız değiştirmek. in tune akortlu. out of tune akortsuz
 10. ahenksiz, düzensiz. to the tune of bestesiyle
 11. meblağına kadar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 way
 
 1. yol, tarik
 2. yön, yan, taraf, cihet
 3. yer
 4. mesafe
 5. usul, tarz
 6. husus
 7. adet, itiyat, huy
 8. hal, durum, halet
 9. gidiş, ilerleme, ileri gitme
 10. çare, vasıta
 11. (huk.) irtifak hakkı, geçit hakkı
 12. (çoğ.) gemi kızağı. ways and means mali tedbirler, para temini, tahsisat bulma yolları. way back (k. dili) çok eskiden, uzun zaman önce. way in giriş, girilecek yol. way station (d. y.) ara istasyon. way train her istasyona uğrayan tren, posta treni. across the way yolun öte tarafında, karşı tarafta. a good way hayli mesafe
 13. iyi bir usul. all the way mümkün olduğu kadar
 14. başından beri. a long way off çok uzakta. be in the way engel olmak, ayak altında olmak. by the way sırası gelmişken, aklıma gelmişken. by way of yolu ile, -(den.) come one' way başına gelmek. go all the way son haddine varmak
 15. her naneyi yemek. go one' way kendi yoluna gitmek, bildiğini okumak. go out of one' way zahmete katlanmak. go the way of gibi gitmek. have a way with one ikna edici kabiliyeti olmak. in a small way küçük mikyasta, ufak ölçüde. in a bad way kötü bir durumda
 16. tehlikede
 17. çok hasta. in a way bir bakıma. make one' way ileri gitmek, başarmak, muvaffak olmak. on the way yol üstünde, yolunda, yolda. out of the way sapa, yol üstü olmayan
 18. alışılmışın dışında, yolsuz, uygunsuz, münasebetsiz
 19. zahmette
 20. yerinde olmayan, kayıp
 21. ortadan, aradan
 22. yoldan. pay one' way kendi masraflarını kendi ödemek. the right way doğru yol. under way hareket helinde, ilerlemekte, devam etmekte. Have it your way. Nasıl istersen öyle yap. Let' get this out of the way. Bunu ortadan kaldıralım. No way (A.B.D.), (argo) Çaresiz. İmkân yok.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aspect
 
 1. görünüş, gösteriş, veçhe, suret
 2. yüz, çehre, sima
 3. bakış, görüş, nazar
 4. safha, hal, durum, vaziyet
 5. (astrol.) gezegenlerin birbirine oranla durumları.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top