หรือคุณหมายถึง gußi?
Search result for

gussi

(12 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gussi-, *gussi*
Possible hiragana form: ぐっし
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gussie[VI] แต่งตัวดี, Syn. gussy
gussie[VT] แต่งตัวดี, Syn. gussy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want you guys to go get gussied upฉันอยากให้พวกเธอ ไปแต่ตัวให้สวยๆ Mattress (2009)
SUBTITLED BY GUSSI, S.A. DE C.V.มีชื่อตามที่ GUSSI, SA DE CV Rush (2013)
Oh, look at you, all gussied up like 007, again.โอ้ ดูคุณสิ แต่งตัวจัดเต็มเหมือน 007 อีกครั้ง Sabotage (2013)
It's Gussie Mausheimer.นี่คือคุณกัสซี่ เมาส์ไฮเมอร์ An American Tail (1986)
It's an Irish custom, Gussie.นี่เป็นงานศพแบบไอริชครับ คุณกัสซี่ An American Tail (1986)
Someday, Gussie Mausheimer, someday!สักวันเถอะ กัสซี่ เมาส์ไฮเมอร์ สักวันหนึ่ง An American Tail (1986)
Let's go upstairs and get gussied up and go out dancing.ขึ้นไปแต่งตัวสวยๆ แล้วออกไปเต้นรำกัน Mona Lisa Smile (2003)
Dear god will somebody talk to me? Hello, Mrs MacKintosh from Kin.. gussie.สวัสดีครับ พระเจ้าช่วย จะมีใครรับสายฉันไหม Slumdog Millionaire (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
GUSSIE    G AH1 S IY0
GUSSIED    G AH1 S IY0 D

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top