Search result for

gurgel

(56 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gurgel-, *gurgel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gurgel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gurgel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Gargling][Gurgelt] High Anxiety (1977)
[IKE GARGLING](IKE GURGELT) The Outrage: Part 1 (1980)
- ...about my own business.- an die Gurgel will. The Lumberjack (1981)
And gargle.Und jetzt gurgeln! Time Bandits (1981)
(GARGLING)(GURGELN) Clash of the Titans (1981)
Now you try anything and I'll cut your throat out.Wenn du was versuchst, schlitz ich dir die Gurgel auf. Cannibal Ferox (1981)
Maybe help him with his bridgework, like busting up his mouth.Könnte beim Mauern helfen, indem ich ihm die Ziegel in die Gurgel stopfe. Steel (1983)
Always go for the throat.Geh an die GurgelTrading Places (1983)
...asked what he saw, asked where he went, Dr Banzai replied "Vast chasms of hissing swamp, spurts of flame, huge thunderclaps and gurgling rock formations."Auf die Frage, was er sah und wo er war, antwortete Dr. Banzai: ""Riesige zischende Abgründe, wogende Flammen, enorme Donnerschläge und gurgelnde Felsformationen."" The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
It will become indignant, get, with its iron hand, at the throat of the villains and destroy them.Sie wird empört sein, mit eiserner Faust wird sie die Schurken an der Gurgel packen und sie vernichten. Repentance (1984)
For the sake of your own well-being you're ready to out anyone's throat, declare an innocent person a criminal, a normal one crazy!Um des Wohlergehens wegen werdet ihr jedem an die Gurgel gehen. Den Unschuldigen erklärt ihr schuldig, den Normalen - zum Irren! Repentance (1984)
Gargling with vinegar gets rid of it, I've heard.Mir han se erzählt, man soll mit Essigessenz gurgele. Das treibt's raus. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
Go for his throat, sire.Geht ihm an die GurgelThe Black Cauldron (1985)
Make sure it's tight! Don't speak or you'll die, and we'll cut you up!Hör auf zu quieken oder wir schneiden dir die Gurgel durch. My Lucky Stars (1985)
Caine.- Caine... - (Gurgeln) Lifeforce (1985)
- I understand that my niece and my nephew are sending little love notes to the local minister suggesting that he gargle with broken glass... or eat a rat poison omelet.- Ihr schickt dem Pfarrer Liebesbriefe, in denen ihr ihm vorschlagt, mit Glas zu gurgeln und Rattengiftomelettes zu verspeisen! Silver Bullet (1985)
Our finest... and our best— young men, young women— are being cut down in their prime by bullets—Das krasseste Beispiel für Kolonialismus in der heutigen Welt ist der Stiefelabsatz der Briten auf der Gurgel der Katholiken von Nordirland. When Irish Eyes Are Crying (1986)
Who would have thought 40 years ago... when we were covering each other's butts over China... we'd be after each other's now?Wer hätte vor 40 Jahren, als wir uns über China noch die Hintern retteten, gedacht, dass wir uns jetzt an die Gurgel gehen würden? Steele Blue Yonder (1986)
They'll be at each other's throats.Sie gingen sich an die GurgelAbout Last Night... (1986)
He gargles and goes to bed by himself.Er gurgelt brav und geht allein ins Bett. The Sacrifice (1986)
Gargles?Gurgeln? The Sacrifice (1986)
You know, it's— You know, it's funny.Einen Monat hab ich die Nächte mit Typen verbracht, die mit Knoblauch gurgeln. Like a Hurricane (1987)
Peralta and Foster are at each other's throats and Jordan is coming in to make peace.Peralta und Foster gehen sich an die Gurgeln, und Jordan muss Frieden stiften. Promises to Keep (1987)
Pyle, square your ass away and start shitting me Tiffany cuff links or I will definitely fuck you up!Pyle, kneif den Arsch zusammen und kacke goldene Manschettenknöpfe, sonst drehe ich dir die Gurgel um! Full Metal Jacket (1987)
[Water bubbling][Wasser gurgelt] The Lost Boys (1987)
Going for their throats?Sollte ich ihm stattdessen die Gurgel abdrehen? They Call Me Renegade (1987)
[THUD] That's what I call an "open-handed chop to the Adam's apple."Ich nenn das "Handkantenschlag auf die Gurgel." Poke High (1988)
But all I'm listening to are the sweet gurgles of my full belly.Aber ich konnte nur das zufriedene Gurgeln meines Magens hören. A Story Short (1988)
At the post office.Ja, nur eine Nacht und wir gehen uns alle an die GurgelBreaking Up Is Hard to Do (1988)
Making this house the palace that it is? You know, you're amazing. I just can't get over you.Eins von deinen Hemden hat aus dem Wäschekorb gelangt... mich bei der Gurgel gepackt und wollte zum Flughafen gefahren werden. My Mom, the Mom (1989)
Careful!- (es gurgelt) - (Arzt) Vorsichtig. A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989)
Hich powered money men guiding for each other throats?Alle gehen sich gegenseitig an die GurgelThe Disappearance of Mr. Davenheim (1990)
I prithee, take thy fingers from my throat... for I have in me something dangerous... which let thy wiseness fear.Ich bitt dich, lass die Hand von meiner Gurgel, denn es ist was Gefährliches in mir, das ich zu scheun dir rate. Hamlet (1990)
- Got any nitro pills down there?- Habt ihr was zum Gurgeln? Doc Hollywood (1991)
I mean, you have two friends, married, who are at each other's throats.Sie haben zwei Freunde, verheiratet, die sich ständig an die Gurgel gehen. Mortal Thoughts (1991)
You know when you roll on your side, you gurgle?Wenn du auf der Seite liegst, machst du immer Gurgelgeräusche. Nothing More Than Feelings (1991)
She's right. Don't panic.Mir gefällt Marges: "Du solltest dir selber an die Gurgel gehen." Blood Feud (1991)
There's still time! -Give it up.Nun, die Sache mit der Gurgel begann in den alten Kurzfilmen. Blood Feud (1991)
-Why the hose? -Why do you think?Außerdem packte Bart ursprünglich im Gegenzug Homer an der GurgelBlood Feud (1991)
Yours truly, Some Bozo." Big loss. Look out for the mailman.Apropos Gurgel, Lisa packt er nie an der GurgelBlood Feud (1991)
-Mailman's here. -We'll use that.- Lisa sollte Bart an die GurgelBlood Feud (1991)
I want this family get through a meal without the boys throwing their food. or gargling their milk or talking about boogers.Ich will eine Mahlzeit erleben, ohne dass die Jungs mit Essen werfen, mit Milch gurgeln oder über Popel reden. Adventures in Fine Dining (1991)
I didn't mean to jump down yourthroat this afternoon.Ich wollte Ihnen heute Nachmittag nicht an die GurgelMedicine Man (1992)
You're gonna help us or I'm gonna rip your goddamn throat out.Sie helfen uns, oder ich reiße Ihnen die Gurgel raus. Passenger 57 (1992)
They've been at each other's throats for 100 years.Die gehen sich schon seit 100 Jahren gegenseitig an die GurgelThunderheart (1992)
It's that sound you make when you gargle.Der klang so, als würde man gurgeln. The Tommyknockers (1993)
I'd sooner cut mah own throat 'fore I call you friend of mine!Lieber die Gurgel abgeschnitten, als dich Freund zu nennen! Porgy and Bess (1993)
If the world had only one throat...Wenn es auf der Welt nur eine Gurgel gäbe... Change for a Buck (1993)
I wish I could feel your throat.Ich wünschte, ich könnte deine Gurgel fühlen. Hood in the Boyz (1993)
Even the sound they made as the blade crossed their gullets was similar.Sogar die Geräusche, die sie von sich gaben, als das Messer ihre Gurgel durchschnitt, waren ähnlich. Vortex (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kehle {f}; Gurgel {f} [anat.] | Kehlen {pl}; Rachen {pl}throat | throats [Add to Longdo]
gurgeln | gurgelnd | gegurgelt | gurgelt | gurgelteto gargle | gargling | gargled | gargles | gargled [Add to Longdo]
gurgeln | gurgelnd | gegurgelt | gurgelt | gurgelteto gurgle | gurgling | gurgled | gurgles | gurgled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gurgel [gurgəl] (n) , s.(f )
     throat
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top