Search result for

grat

(153 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grat-, *grat*
English-Thai: Longdo Dictionary
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grate[N] ตะแกรง, See also: ตาข่าย, Syn. grit, grille, lattice
grate[N] เตาผิง
grate[VT] บดขยี้, See also: เคี้ยว, ครูด, สี, Syn. crush, grind
grate[VT] พูดเสียงแหบ
grate[VI] ทำให้กระวนกระวาย, See also: ทำให้เดือดดาล
grate[VI] บดขยี้, See also: เคี้ยว, ครูด, สี, Syn. crush, grind
grater[N] เครื่องขูด, See also: ที่ขูด
gratis[ADJ] ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. free, gratuitous
gratis[ADV] ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. freely, gratuitously
gratify[VI] พอใจ, See also: อิ่มอกอิ่มใจ, ชอบอกชอบใจ, ปลื้ม, Syn. please, gladden, Ant. bore, tire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
grater(เกร'เทอะ) n. ที่ขูด,ที่ครูด
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,สิ่งที่ทำให้พอใจ,รางวัล,เรื่องที่ทำให้น่ายินดี,การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction,comfort
gratify(แกรท'ทะไฟ) vt. ทำให้ปลื้มปีติ,ทำให้พอใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้สำเร็จความใคร่,ให้รางวัล, See also: gratifier n., Syn. satisfy
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน
gratis(เกร'ทิส) adj. ไม่จ่ายเงิน,ฟรี. adj. ฟรี,ให้เปล่า, Syn. complimentary,free
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ,ความกตัญญู, Syn. thanks
gratuitous(กระทู'อิทัส) adj. ฟรี, See also: gratuitousness n., Syn. gratis,free
gratuity(กระทู'อิที) n. ของขวัญ,เงินรางวัล

English-Thai: Nontri Dictionary
grate(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grate(vt) ถู,ขูด,สี,ครูด,ใส่ลูกกรงเหล็ก,ใส่ตะแกรงร่อน
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
gratis(adv) ไม่คิดมูลค่า,ให้เปล่า,ฟรี
gratitude(n) ความกตัญญู,ความรู้คุณ,การขอบคุณ
gratuitous(adj) ให้เปล่า,ไม่คิดมูลค่า,ให้ฟรี
gratuity(n) ของกำนัล,เงินรางวัล,ของขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gratisทำให้เปล่า, ไม่เรียกค่าตอบแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gratisทำให้เปล่า, ยกเว้นค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gratuitousให้เปล่า, ให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gratuitous actการทำให้โดยเสน่หา, การทำให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gratuityเงินรางวัล, เงินบำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graticulesแผ่นแกรทิคูล [การแพทย์]
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]
Gratification, Immediateความพึงพอใจอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Gratification, Psychicการได้รับความพึงพอใจ [การแพทย์]
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gratingเสียงกระดูกชนกัน [การแพทย์]
Gratitudeความกตัญญู [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gratuityเงินค่าตอบแทน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
College versus Chuck Bass' gratitude--มหาลัย ปะทะ ชัค แบส The Serena Also Rises (2008)
I'm grateful for the memory.ผมชอบความทรงจำนี้ Never Been Marcused (2008)
They should be grateful they're even allowed in the--พวกนั้นควรจะรู้สึกขอบคุณ เขาจะได้เข้าร่วม.. Brave New World (2008)
Can you blame me for being grateful?คุณจะโทษฉันที่รู้สึกขอบคุณเขาเหรอ There's Always a Woman (2008)
I'D BE SO GRATEFUL IF CARLOS WERE TO ACCOMPANY ME AS MY PERSONAL MASSEUR.ฉันคงจะรู้สึกขอบคุณมาก ถ้าคาร์ลอสจะไปกับฉันในฐานะคนนวดส่วนตัว There's Always a Woman (2008)
I May be persona non grata at every company in this town,บริษัทแถวนี้อาจพากันขึ้นบัญชีผมหมดแล้ว Back in Business (2008)
Uh, doctor, we are very grateful,เอ่อ! คุณหมอคะ เรารู้สึกขอบคุณมากๆ A Vision's Just a Vision (2008)
Just because I let you execute a few eye-catching garnishes that gratify your need to show off, doesn't mean that I can't do them just as well myself.แค่เพียงเพราะฉันให้เธอจัดการพวกเครื่องตกแต่งเค้ก ที่เธอน่าจะพอใจที่ได้โชว์ฝีมือ ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลงมือเอง ฉันจะทำไม่ได้นะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
There's a little gratitude bump in the envelope.นั่นเป็นของขวัญขอบคุณเล็กๆน้อยๆ รางวัลที่อยู่ในซอง AK-51 (2008)
You make sure my gratitude goes to Luann.นายทำให้เเน่ใจนะว่า ความรู้สึกซาบซึ้งใจของฉันไปถึงลูแอน Giving Back (2008)
If we pick him up, show him a good time first, how grateful is Chuck?หากเราจะเอาตัวมันมา อย่างแรกคือต้องรีบคว้าตัวมันไว้ก่อน ชัคมันรู้คุณดีแค่ไหน Giving Back (2008)
I'm grateful to work.ผมมีความสุขกับงาน Catching Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratI'm very grateful for your sympathy.
gratI would be very grateful if you would help me.
gratI am very grateful to you for your help.
gratShe expressed her gratitude to all those who had supported her.
gratWe are grateful to you for your help.
gratI was most grateful to Nick for his kindness.
gratI am deeply grateful to you for your kindness.
gratHe gave a tip as a sign of gratitude.
gratAny comments will be gratefully appreciated.
gratWe are grateful to you for your kindness.
gratI have no words to express my gratitude.
gratI am very grateful to you for what you've done for my family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
เห็นคุณค่า[V] appreciate, See also: gratify, acknowledge, Syn. เห็นค่า, Ant. ไม่เห็นคุณค่า, Example: ปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของยาสมุนไพรมากขึ้น, Thai definition: เล็งเห็นถึงสิ่งดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความอิ่มใจ[N] contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
เคี้ยวฟัน[V] grind one's teeth, See also: grate, Syn. กัดฟัน, เข่นเขี้ยว, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Example: นพดลได้แต่เคี้ยวฟันกรอดๆ เพราะทำอะไรสมศักดิ์ไม่ได้เสียที, Thai definition: แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้
อิฏฐารมณ์[N] satisfaction, See also: gratification, Ant. อนิฏฐารมณ์, Thai definition: อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
สาแก่ใจ[V] satisfy, See also: gratify, Syn. สาใจ, สมใจ, สะใจ, สาสมใจ, Example: วิทย์รู้สึกสาแก่ใจที่เห็นสีหน้าม้านอย่างคนหน้าแตกของหล่อน, Thai definition: รู้สึกหนำใจหรือสมใจอยากที่ได้เห็นได้ทำเช่นนั้น
ตะแกรง[N] sieve, See also: grate, screen, Syn. กระชอน, เครื่องร่อน, เครื่องกรอง, ที่กรอง, แล่ง, Example: พ่อใช้ตะแกรงปิดฝาท่อไว้เพื่อไม่ให้ขยะตกลงไปในท่อน้ำ, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสานรูปแบบขอบกลม มีตาห่างสำหรับร่อนสิ่งของหรือช้อนกุ้งปลา
บำรุงบำเรอ[V] indulge, See also: gratify, entertain, Syn. บำเรอ, Example: เสี่ยใหญ่มีอีหนูคอยบำรุงบำเรออยู่ไม่ได้ขาด เพราะเงินแกหนาเหลือเกิน, Thai definition: ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ
ปฏิการะ[N] gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
กตเวทิตา[N] gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อนุโมทนา[n.] (anumōthanā) EN: congratulations   
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card   FR: carte d'immigration [f]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket   FR: billet gratuit [m]
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATA    G R AA1 T AH0
GRATE    G R EY1 T
GRATZ    G R AE1 T S
GRATES    G R EY1 T S
GRATER    G R EY1 T ER0
GRATIS    G R AE1 T AH0 S
GRATED    G R EY1 T AH0 D
GRATTAN    G R AE1 T AH0 N
GRATZER    G R EY1 T Z ER0
GRATTON    G R AE1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grate    (v) (g r ei1 t)
grated    (v) (g r ei1 t i d)
grater    (n) (g r ei1 t @ r)
grates    (v) (g r ei1 t s)
gratis    (j) (g r a1 t i s)
graters    (n) (g r ei1 t @ z)
gratify    (v) (g r a1 t i f ai)
grating    (v) (g r ei1 t i ng)
grateful    (j) (g r ei1 t f @ l)
gratings    (n) (g r ei1 t i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grat {m}; Spritzgrat {m}burr [Add to Longdo]
Grat {m}; Gebirgsgrat {m} | Grate {pl}; Gebirgsgrate {pl}ridge; spine | ridges; spines [Add to Longdo]
Grat {m}; Naht {f}fin [Add to Longdo]
Grat {m}flash; flash rubber [Add to Longdo]
Gratifikation {f} | Gratifikationen {pl}; Sonderzulagen {pl}bonus | bonuses [Add to Longdo]
Gratisexemplar {n} | Gratisexemplare {pl}free copy | free copies [Add to Longdo]
Gratulant {m}congratulator [Add to Longdo]
Gratulations...congratulatory [Add to Longdo]
Gratwanderung {f}tightrope walk [Add to Longdo]
gratis {adv}gratis; free of charge [Add to Longdo]
gratulieren | gratulierend | gratuliert | er/sie gratuliert | ich/er/sie gratulierte | er/sie hat/hatte gratuliertto congratulate | congratulating | congratulated | he/she congratulates | I/he/she congratulated | he/she has/had congratulated [Add to Longdo]
Gratuliere!Bully for you! [Add to Longdo]
Gratbildung {f}feathering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
おろしポン酢[おろしポンず, oroshi pon zu] (n) ponzu mixed with grated daikon [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, / ] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw) [Add to Longdo]
感遇[gǎn yù, ㄍㄢˇ ㄩˋ, ] gratitude for good treatment; to sigh; to lament [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, / ] grating (of surfaces); tart; acerbic [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, ] grating (of surfaces) [Add to Longdo]
炉架[lú jià, ㄌㄨˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] grate [Add to Longdo]
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ, / ] gratitude; thankful; sincerely grateful [Add to Longdo]
谢意[xiè yì, ㄒㄧㄝˋ ㄧˋ, / ] gratitude; thanks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システムインテグレーション[しすてむいんてぐれーしょん, shisutemuintegure-shon] system integration [Add to Longdo]
システムインテグレータ[しすてむいんてぐれーた, shisutemuintegure-ta] system integrator [Add to Longdo]
システム統合[システムとうごう, shisutemu tougou] system integration [Add to Longdo]
ネットワーク統合[ネットワークとうごう, nettowa-ku tougou] network integration [Add to Longdo]
移行[いこう, ikou] switching over (vs), migration [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
加算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]
結合試験[けつごうしけん, ketsugoushiken] integration test [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慶祝[けいしゅく, keishuku] Gratulation, -Feier [Add to Longdo]
[が, ga] GRATULATION, GLUECKWUNSCH [Add to Longdo]
賀状[がじょう, gajou] Gratulationsschreiben, Glueckwunschschreiben [Add to Longdo]
賀詞[がし, gashi] Gratulation, Glueckwunsch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Grat [graːt] (n) , s.(m )
     burr; fin; ridge
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top