Search result for

gran

(156 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gran-, *gran*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gran[N] คำเรียกย่า / ยาย, Syn. grandmother
grand[ADJ] ใหญ่โต, See also: หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent
grand[ADJ] น่าเกรงขาม, See also: เป็นที่เคารพ, ซึ่งมีอำนาจ, Syn. significant, Ant. insignificant
grant[VT] ยินยอม, See also: ยอมให้, ประทาน, ให้รางวัล, Syn. allow, bestow, award, Ant. disallow
grant[N] เงินช่วยเหลือ, See also: เงินบริจาค, เงินสนับสนุน, Syn. allowance, financial aid, grant-in-aid
grange[N] ยุ้งฉาง, See also: โรงนา, Syn. barn, granary
granny[N] ย่า / ยาย, Syn. grandmother
granny[N] หญิงชรา (คำไม่เป็นทางการ)
granary[N] ยุ้งฉาง, See also: ยุ้ง, ฉาง, Syn. bin, barn
grandad[N] ปู่ / ตา, Syn. grandfather

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
granary(เกร'นะรี,แกรน'นะริ) n. ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,บริเวณที่ผลิตข้าวได้มากมาย
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grand canyon national parวนอุทยานแห่งชาติในอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา
grand finaleตอบจบ,แบบสุดยอด
grand inquisitorประธานคณะผู้สอบสวนความผิด
grand larcenyการลักขโมยทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าหนึ่งชิลลิง (ถ้าต่ำกว่า1ชิลลิงเรียกว่าpetty-larceny)
grand malโรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติกล้ามเนื้อเกร็งและน้ำลายฟูมปาก
grand marchพิธีเปิดงานลีลาศที่ใหญ่โต
grand masterหัวหน้า,ผู้นำ
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
granary(n) ยุ้ง,ฉาง
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
grandchild(n) หลาน
granddaughter(n) หลานสาว
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
grandfather(n) ปู่,ตา
grandiloquent(adj) ใช้คำหรูหรา
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
grandmother(n) ย่า,ยาย
grandnephew(n) เหลนชาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Gran Turismo (GT); Grand Touringรถเก๋งหรูสมรรถนะสูง (จีที) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
granaกรานา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
grand bourgeoisieชนชั้นนายทุนใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grand guignolหุ่นกระบอกกรองกีญอล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Grand Marshal of the Courtสมุหพระราชมณเฑียร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grand styleลีลาภาคภูมิ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Grand Touring; Gran Turismo (GT)รถเก๋งหรูสมรรถนะสูง (จีที) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grandiose delusion; delusion of grandeur(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grandiosity; megalomania(จิตเวช.) ภาวะหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graniteหินแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
granaกรานา, กลุ่มของลาเมลลาที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ ภายในคลอโรพลาสต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Granaกรานา [การแพทย์]
Grand Malอาการชักทั้งตัวแบบเกร็งและกระตุก [การแพทย์]
Grandioseความเชื่อว่าตัวเองใหญ่โต [การแพทย์]
Grandiose Contentความยิ่งใหญ่ [การแพทย์]
Grandmothersย่า [TU Subject Heading]
Grandmothersยาย [TU Subject Heading]
Grandparent and childปู่ย่าตายายกับหลาน [TU Subject Heading]
Grandparentingการเป็นปู่ย่าตายาย [TU Subject Heading]
Graniteแกรนิต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grantonsช่องวงกลมซึ่งเรียงเป็นแถวบนใบมีด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I tell her, artifact or not, in the grand scheme of things, we are all alone out here.ฉันบอกเธอว่าจะใช่สิ่งประดิษฐ์หรือไม่ในแผนใหญ่แบบนี้ เราก็เหมือนโดดเดี่ยวอยู่ดี Dead Space: Downfall (2008)
If you cannot lift the Buddha this time, your wish will be granted.ถ้าคุณไม่สามารถยกพระพุทธรูปได้ คำอธิฐฐานจะเป็นจริง Birthmarks (2008)
My grandmother was married for 37 years to a man that treated her like garbage.กับชายผู้ซึ่งดูแลเธอเหมือนขยะ Joy (2008)
And if the crazy fairy were here, she could grant them.ถ้ามีเทวดาบ้าๆอยู่ที่นี่ เธฮก็จะช่วยเหลือพวกเขา The Itch (2008)
My grandfather died of a bump.ย่าฉันเสีย เพราะมีรอยกระแทก Dying Changes Everything (2008)
Thanks... Grandma.ขอบคุณครับ คุณย่า Pilot (2008)
You're listening to the grand army of the Republic broadcast.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งกองทัพสาธารณรัฐ Rookies (2008)
Then, maybe one day, fate shall grant me another chance to prove myself a worthy knight of Camelot.บางทีวันนึงโชคชะตาอาจจะให้โอกาสกระหม่อมอีกซักครั้ง เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรแก่การเป็นอัศวินแห่งคาเมลอต Lancelot (2008)
..I would never have granted your wish...ข้าจะยอมให้ทำให้ตามที่ท่านขอ Excalibur (2008)
You know I'd grant you anything.บอกข้ามา เจ้าก็รู้ว่าข้าให้เจ้าทุกอย่าง Excalibur (2008)
I heard your grandson saw your "Tiger" and bursted out crying in fearได้ยินว่าหลานชายของท่านถึงกับร้องไห้ ด้วยความกลัวที่เห็นภาพที่ท่านวาด Portrait of a Beauty (2008)
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
granGrandma is three and a half times your age.
granI took it for granted that you were on our side.
granWe took it for granted that he would join us.
granMy grandfather is 90 years old and very lively.
granHe found it difficult to live on his student grant.
granGrandmother makes a practice of keeping early hours.
granI took it for granted that you would join.
granWe miss our dear grandmother.
granHis relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.
granHe sat surrounded by his grandchildren.
granWe went to Hakata to visit my grandmother.
granGranting that he was drunk, his conduct cannot be excused.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมวงศ์เธอ[N] prince/princess, See also: grandson/granddaughter of the king, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, Count unit: พระองค์
ม.จ.[N] grandchild of a king, Syn. หม่อมเจ้า, Thai definition: คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
ยุ้งข้าว[N] barn, See also: granary, Syn. ยุ้ง, Example: เรือนไทยในภาคอีสานแต่ละหลังจะมียุ้งข้าวของตนเองห่างจากตัวเรือนประมาณ 1-4 เมตร, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก
โคตรเพชร[N] grand diamond, See also: great diamond, Example: ในงานวันนี้ ผมได้ชมความงามของโคตรเพชร นับว่าคุ้มจริงๆ, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: เพชรที่ใหญ่ที่สุด
มโหฬาร[ADV] grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
มหาอุปรากร[N] grand opera, Syn. อุปรากร, Example: นักศึกษาสาขานาฏศิลป์ตะวันตกไปดูมหาอุปรากรจีนที่มาแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ละครประเภทหนึ่ง มีดนตรีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ตัวละครทุกตัวจะร้องแทนพูด ถือเป็นละครชั้นสูงของชาวตะวันตก
มเหาฬาร[ADV] grandly, See also: greatly, hugely, vastly, enormously, magnificently, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มเหาฬาร[ADJ] grand, See also: great, huge, vast, enormous, magnificent, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มโหระทึก[ADV] grandly, See also: greatly, hugely, vastly, enormously, magnificently, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, กว้างใหญ่, ใหญ่โต, Example: เขาสร้างบ้านอย่างใหญ่โตมโหระทึก ถึงระดับที่ต้องบันทึกเป็นสถิติโลกไว้
ผ่าเผย[ADV] majestically, See also: grandly, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: การไปเยือนอเมริกาครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเราต้องไปอย่างผ่าเผยไร้ชนักติดหลัง เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน, Thai definition: อย่างงามสง่า, อย่างองอาจน่าเกรงขาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บัญชีแยกประเภท[n. exp.] (banchī yaēk praphēt) EN: ledger   FR: grand-livre [m]
บ้านใหญ่[n. exp.] (bān yai) EN: big house   FR: grande maison [f] ; maison spacieuse [f]
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
เบอร์ใหญ่[n. exp.] (boē yai) EN: large size   FR: grande taille [f]
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAN    G R AE1 N
GRANA    G R AE1 N AH0
GRANZ    G R AE1 N T S
GRAND    G R AE1 N D
GRANT    G R AE1 N T
GRANO    G R AA1 N OW0
GRANDY    G R AE1 N D IY0
GRANDI    G R AE1 N D IY0
GRANDE    G R AE1 N D
GRANDT    G R AE1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grand    (j) (g r a1 n d)
grant    (v) (g r aa1 n t)
grand-    (j) - (g r a n d -)
grange    (n) (g r ei1 n jh)
granny    (n) (g r a1 n ii)
grants    (v) (g r aa1 n t s)
Granada    (n) (g r @1 n aa1 d @)
granary    (n) (g r a1 n @ r ii)
grandad    (n) (g r a1 n d a d)
grandee    (n) (g r a1 n d ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Granat {m} [min.]garnet [Add to Longdo]
Granatapfel {m} [bot.]pomegranate [Add to Longdo]
Granatapfelbaum {m} [bot.]pomegranate tree [Add to Longdo]
Granate {f}shell [Add to Longdo]
Granatschleifleinen {n}garnet cloth [Add to Longdo]
Granatsplitter {m} | Granatsplitter {pl}shell splinter | shell splinters [Add to Longdo]
Granatwerfer {m}grenade launcher [Add to Longdo]
Granatwerfer {m}bombthrower [Add to Longdo]
Grande {m}magnifico [Add to Longdo]
Granit {m} | auf Granit beißengranite | to bang your head against a brick wall [Add to Longdo]
Granne {f} [bot.] | Grannen {pl}beard | beards [Add to Longdo]
Granulat {n}granules {pl} [Add to Longdo]
Granulierung {f} [techn.]pelletizer [Add to Longdo]
grandios; wunderbar {adj}terrific [Add to Longdo]
granulieren | granulierend | granuliert | granulierteto granulate | granulating | granulates | granulated [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
grand(adj) |-e| ใหญ่, สูง เช่น Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สูงเชียวล่ะ, See also: A. petit
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お祖父ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お孫さん;御孫さん[おまごさん, omagosan] (n) (hon) grandchild [Add to Longdo]
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, ] grand [Add to Longdo]
侄孙[zhí sūn, ㄓˊ ㄙㄨㄣ, / ] grandnephew [Add to Longdo]
侄孙女[zhí sūn nǚ, ㄓˊ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, / ] grand niece [Add to Longdo]
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
侠盗飞车[xiá dào fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, ] grand; strange; exotic [Add to Longdo]
元老[yuán lǎo, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ, ] grandee; old leadership; chief figure (in a gerontocracy) [Add to Longdo]
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings [Add to Longdo]
叔祖[shū zǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ, ] grandfather's younger brother [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gran
   n 1: the mother of your father or mother [syn: {grandma},
      {grandmother}, {granny}, {grannie}, {gran}, {nan}, {nanna}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 gran
   spruce; spruce‐fir
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gran
   fir
   spruce; spruce‐fir
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 Gran
    Britain, Great Britain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top