Search result for

gateways

(59 entries)
(1.235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gateways-, *gateways*, gateway
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gateways มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gateways*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Gateway to Shangri-La lies in a mountain pass high in the Himalayas.ประตูชัยเข้าแชงกรีล่า อยู่ในช่องเขา เหนือเทือกเขาหิมาลัย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
She's right. All the legends of the Eye mention the Gateway.เธอพูดถูก ทุกตำนานของดวงตาเอ่ยถึงประตูชัย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Lin says if we leave at first light, we'll reach the Gateway by noon.ถ้าเราออกแต่เช้าตู่ เราจะถึงประตูชัยเวลาเที่ยง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Did she happen to mention how she knows so much about the Gateway?แม่หนูคนนี้บอกรึเปล่า ว่าทำไมรู้เรื่องประตูชัยมากนัก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Gateway of Shangri-La!ประตูชัยสู่แชงกรีล่า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
This can be a gateway drug. Don't wanna move on to other things. - Cocaine.นี่อาจเป็นประตูไปสู่ยาเสพติด อย่าได้ริอาจไปลองอย่างอื่นเชียว Pineapple Express (2008)
I infiltrated his place of business because it's the Gateway to the whole damn thing.ฉันเลยแทรกซึมเข้าไปในธุรกิจของเขา เพราะมันเป็นประตูสำหรับสิ่งบัดซบทั้งหมดนี้ Five the Hard Way (2008)
I'm... I'm staring at a gateway to a distant past.ฉัน ฉัน เปิดประตู ไปอดีตอันแสนไกล Episode #3.1 (2009)
They represent a portal, a gateway from one understanding to another.พวกเขากำลัง นำเสนอประตู หรือทางออกจากความเข้าใจ เรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง The Gift (2009)
And the missile deal is the gateway transaction.ข้อตกลงเรื่องขีปนาวุธ เป็นแค่ประตูสู่เรื่องนี้ The International (2009)
A gateway to immeasurable power.เป็นทางเข้าแห่งพลังยิ่งใหญ่ Sherlock Holmes (2009)
And then a third time, at Gateways, you scored a little better than average.และครั้งที่สาม ที่เกทเวย์ส์ ผลออกมาสูงกว่ามาตรฐานนิดหน่อย Frankie & Alice (2010)
You know, it's a gateway knife, so...มันเป็นมีดเบิกทาง ก็เลย... Easy A (2010)
I'm thinking about another gateway. It's a...ผมกำลังคิดถึงใบเบิกทางอื่น มันเป็น Easy A (2010)
The blue door was a gateway,ประตูสีน้ำเงินเป็นทางผ่าน In This Home on Ice (2010)
He's a gateway douche bag.เพราะเขามันไอ้คนทุเรศ Romantic Expressionism (2010)
Don't let your own recklessness blind you to the fact that Britney Spears is a genius pop-culture provocateur and a gateway drug to every out-of-control impulse ever created.อย่าปล่อยให้ความชะล่าใจของนาย ทำให้นายตาบอด ว่าบริทนีย์ สเปียรส์ เป็นอัจฉริยะ ด้านวัฒนธรรมเพลงป็อป นั่นเป็นยาเสพติดต่างหาก Britney/Brittany (2010)
If the darkness came through a gateway, maybe it can leave through one.บางทีมันอาจ จะออกมา Supergirl (2010)
It's a gateway to narcotics.มันเป็นหนทางไปสู่ยาเสพติด Accounting for Lawyers (2010)
Gateway to the law with unique offeringsซึ่งช่วยให้กระโป๋สามารถทำได้ทุกสิ่ง 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
He started collecting tarots and Ouijas. Gateway stuff.เขาเริ่มสะสมไพ่ทาร็อท กับผีถ้วยแก้ว แบบที่ใช้เชื่อมต่ออะไรเนี่ย Fright Night (2011)
It is a gateway to the spirit realm.มันเป็นเหมือน ประตู สู่ดินแดนแห่งจิตวิญญาณ I Wish I Was the Moon (2011)
Small one. But it's a gateway lie.เพียงนิดหน่อย แต่เป็นหนทางสู่การโกหก Last Temptation (2011)
Mother, I will have you know, this is the gateway to the hottest new inventions in the world.แม่ ผมจะบอกให้แม่รู้นะ นี่เป็นประตู เปิดสู่นวัตกรรมใหม่ของโลก Head Case (2011)
Oh, yeah. It's a real gateway for getting on the swim team.ใช่ มันเป็นทางผ่าน ให้เข้าทีมว่ายน้ำ Hecking Order (2011)
Using our Switzerland's hadron collider and resources from every nation, our people have constructed a trans-dimensional gateway here.ด้วยการใช้เครื่องชนอนุภาคของสวิตเซอร์แลนด์ และทรัพยากรจากทุกประเทศ ประชาชนโลกของเราได้สร้างประตู Geography of Global Conflict (2011)
Oh, as long as that shoulder isn't a gateway body part.ตราบเท่าที่มันไม่ใช่ประตูไปสู่เรื่องอื่นหรอกนะ Putting It Together (2011)
You must travel to the last of the Five Gateways that separate our world from the world of the dead.เจ้าจะต้องเดินทางไปยัง ปลายทางแห่งประตูทั้งห้า ที่แบ่งแยกโลกของเรา จากโลกของความตาย Lancelot du Lac (2011)
The Foster Theory. A gateway to another dimension.ทฤษฎีฟอร์สเตอ, ประตูสู่อีกมิติหนึ่ง Thor (2011)
Let's go through that gateway.กำลังลงจอดในช่องนั้น Prometheus (2012)
No, no, it's a gateway hangout.ไม่ ไม่ มันเป็นประตูไปสู่ความเหลวไหล Ice Age: Continental Drift (2012)
To be a teacher is to offer students a gateway to the future, and I blew it.การเป็นครูคือการให้ อนาคตแก่นักเรียน\และผมทำมันพัง The Spanish Teacher (2012)
The North Cafeteria, named after admiral William North, is located in the western portion of East Hall, gateway to the western half of North Hall, which is named not after William North, but for its position above the South Wall.โรงอาหาร North ถูกตั้งชื่อไว้เป็นเกียรติ William North โดยตั้งอยู่ในส่วนตะวันตก ของ East Hall Pillows and Blankets (2012)
It's a gateway to further trust.มันคือประตูสู่ความไว้วางใจต่อไป Origins of Vampire Mythology (2012)
Love the gateway. Honoring the gateway.ฉันชอบประตูนี้นะ ให้เกียรติเลยล่ะ Origins of Vampire Mythology (2012)
But, um, if I had more help, say, running the London Gateway office, you'd have your answer much quicker.แต่,เอ้อ,ฉันต้องการตัวช่วยมากกว่านี้ แบบว่า,ช่วยรันข้อมูลของสำนักงาน ลอนดอนเกทเวย์ คุณจะได้คำตอบ เร็วกว่านี้มากขึ้น Hit (2012)
Maybe it could be like one of those gateway drugs.บางที นายอาจจะมีบางสิ่งพิเศษ The Role You Were Born to Play (2012)
Gateway to Indianapolis.เครื่อข่ายที่อินเดียนาโปลิส The But in the Joke (2012)
I found a gateway to hell.ฉันเจอประตูไปสู่นรกแล้ว Odd Thomas (2013)
♪ heaven, a gatewayheaven, a gateway Pilot (2013)
It was my gateway into show business.มันเป็นประตูสู่วงการของฉัน Lights Out (2013)
I mean, what if this is the gatewayฉันหมายถึงว่าถ้านี่เป็นหนทาง We Are Family (2013)
Ooh, dual-homed gateway...ประตูป้องกัน Illumination (2013)
This is the gateway to ... reclaiming the lands of Angmar in the North.ถ้าว่าอาณาจักรร้ายแรง ถึงขึ้นมาอีกครั้ง The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
The gateway to the other half of the planet swings open.ประตูสู่อีกครึ่งหนึ่ง ของโลกชิงช้าเปิด The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
See if you can isolate the gateway firewall.ไหนดูสิว่านาย แยกไฟร์วอลเกตเวย์ ได้ไหม Athens (2014)
The gateway firewall -- it's the security device that protects the wan interface.ไฟร์วอลเกตเวย์ มันเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่ปกป้องการเชื่อมต่อ แวน Athens (2014)
A wormhole, opening the gateway into time itself.รูหนอน , กำลังเปิดประตู ไปสู่กาลเวลา The Man Who Saved Central City (2015)
It's the gateway to the top of the heap.มันเป็นเส้นทางสู่จุดสูงสุด Pilot (2015)
This book, is a gateway to hell, a- a way to summon forces of evil into our earthly realm.หนังสือเล่มนี้ คือประตูสู่นรก ทะ ทางที่อัญเชิญพลังของปีศาจมาสู่โลกของเรา Books from Beyond (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatewayA car was blocking the gateway.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfahrt {f} | Ausfahrten {pl}; Einfahrten {pl}gateway | gateways [Add to Longdo]
Einfahrt {f}gateway [Add to Longdo]
Einstiegsdroge {f}gateway drug [Add to Longdo]
Gateway {n} [comp.]gateway [Add to Longdo]
Knotenamt {n} (Telefon)gateway exchange; nodal switching center [Add to Longdo]
Torweg {m}gateway [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top