Search result for

garnes

(221 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garnes-, *garnes*, garne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา garnes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *garnes*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หางาน[Har-ngarn] (vi ) to looking for a job
หางาน[Har-ngarn] (vi ) to look for a job

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garner[VT] รวบรวม, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. gather, collect
garner[N] ยุ้งฉาง
garnet[N] โกเมน, See also: พลอยแดง
garnish[VT] ประดับ, See also: ประดับประดา, ตกแต่ง, Syn. embellish, trim, deck
garnish[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. embellishment, topping
garner in[PHRV] เก็บเกี่ยวพืชผล, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. gather in
garner up[PHRV] เก็บเกี่ยวพืชผล, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. gather in
vulgarness[N] การทำให้คุณภาพต่ำลง
garnish with[PHRV] ปรุงแต่งอาหารด้วย, See also: ตกแต่งอาหารด้วย
garnish with[PHRV] เขียนเสริม, See also: เขียนเติม, เติมแต่ง
bounquet garni[N] สมุนไพรที่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garner(การ์'เนอะ) vt. สะสม,เก็บรวบรวม,ได้. n. ยุ้ง,ฉาง,สิ่งที่เก็บสะสมไว้, Syn. gather
garnet(การ์'นิท) n. โกเมน,แร่โกเมน,สีแดงเข้ม
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง
garnisshee(การ์นิชิ) vi. (ศาล) ออกหมายเรียกลูกหนี้หรือจำเลยมาศาล. n. ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งศาลสั่งอายัดทรัพย์สิน
garniture(การ์'นิเชอะ) n. สิ่งที่ประดับตกแต่ง,สิ่งปรุงรส,การประดับ ตกแต่ง, Syn. garnish

English-Thai: Nontri Dictionary
garner(n) ที่เก็บของ,ยุ้ง,ฉาง
garner(vt) เก็บไว้,รวบรวม,เก็บสะสม,สะสม
garnet(n) แก้วโกเมน
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
garnish(n) เครื่องประดับ,เครื่องปรุง,เครื่องตกแต่ง
garnish(vt) ประดับ,ปรุง,ตกแต่ง,ประดิษฐ์ประดอย
garniture(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องปรุงแต่ง,การประดับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garnetการ์เนต, โกเมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
garnieriteการ์เนียไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnisheeผู้ถูกอายัดทรัพย์, ผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnishmentการอายัดทรัพย์, การอายัดทรัพย์สิน [ดู attachment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์จำเลยและการอายัดทรัพย์บุคคลภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Attachment and garnishmentการอายัดทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน
แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
garnetการ์เนต, โกเมน, แร่ชนิดหนึ่งมักเกิดเป็นผลึกเดี่ยว ๆ มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่  ความถ่วงจำเพาะมีค่าระหว่าง 3.5-4.3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธาตุที่เป็นองค์ประกอบ  ส่วนใหญ่ใช้เป็นรัตนชาติมีสีต่าง ๆ ได้แก่ สีแดง น้ำตาล เหลือง เขียว ขาว และดำ ที่พบมากเป็นการ์เนตสีแดง เรียกว่า โกเมน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garnishment (n) การอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้/จำเลยไว้จนกว่าศาลจะพิพากษา
garnishmentอายัดเงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jensen Garner Ames. Moved to the states at twenty-four years old.เจนเซ่น การ์เนอร์ เอมส์, ย้ายมาที่สหรัฐเมื่ออายุ24 Death Race (2008)
Your station is Garn Square.ที่ประจำตำแหบ่งเธอคือ การ์น สแควร์ City of Ember (2008)
Hey, you, garn with the bubble butt.เฮ้, เธอ, The Grandfather (2009)
But the sniper attack was a stunt, orchestrated by Anna to garner publicity.ที่มนุษย์พร้อมที่จะผสมพันธ์ การออกแบบของนายน่ายกย่อง V (2009)
That right there is Garn and Debbie Theocarcus.นั้นคือ การ์น กับ เด็บบี้ ทีอาคาคัส Alpha and Omega (2010)
Hey Garner!เฮ้ย กันน่าร์! The Expendables (2010)
The average Death Match fight garners a 50 share.สู้ตายค่าเฉลี่ยตรง gamers 50 หุ้น Death Race 2 (2010)
- [Saroyan] James Garner. - I see Booth.ใช่สิ The Proof in the Pudding (2010)
Halloween is that magical day of the year when a child is told their grandmother's a demon who's been feeding them rat casserole with a crunchy garnish of their own scabs.ฮัลโลวีนคือวันมหัศจรรย์แห่งปี เวลาที่เราสั่งสอนลูกหลานว่า วิญญาณร้ายของคุณยายพวกเขา ทำคาซาโรลจากหนู และตกแต่งอย่างสวยงาม The Rocky Horror Glee Show (2010)
He didn't garnish wages. Pierce.ไม่ใช่เรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง Accounting for Lawyers (2010)
And when one's garnered a certain amount of wealth, one prefers to retain it, and...แล้วเมื่อคนใดมีทรัพย์สินมั่งคั่ง ก็ชอบที่จะเก็บรักษามันไว้มากว่า และ... Digging the Dirt (2010)
I'm Al Garner with the DFD.ผม อัล การ์เนอร์ จาก DFD Devil's Night (2010)
This is Lieutenant Al Garner, requesting available Fire and EMS Units.ผมร้อยโท อัล การ์เนอร์ ต้องการหน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย Devil's Night (2010)
I think it would be a good idea for us to add a junior actor to the cast whose name is garnering fame.ฉันว่า เอานักแสดงหน้าใหม่ที่กำลังสร้างชื่อเสียงมาคัดตัวก็ดีนะค่ะ Oh! My Lady (2010)
I'm, uh... My name's Alan Garner.ผมชื่ออลัน การ์เนอร์ The Hangover Part II (2011)
It's a peculiar garnish.(เคาะประตู) Hop (2011)
Just entry-level beryls and garnets, one passable black tourmaline.แค่การจดบันทึกระดับแร่เบอรีล และพลอยโกเมน มีชิ้นหนึ่งที่เป็นแบล็คทัวร์มาลีนหลากหลายสี Hermanos (2011)
This is a preemptive strike, and the goal is to garner both police and public sympathy.นี่เป็นการแก้ไขสถานการณ์ และเป้าหมายคือการได้รับ ความเห็นใจจากทั้งตำรวจและสาธารณชน It's Alive (2011)
Yeah, okay. No offense -- you can skip the garnish.นี่ ไม่ใช่อะไรนะ คุณช่วยข้าม พิธีรีตรองไปเถอะ Death's Door (2011)
It's come to my attention you garnered Mr. Ross' support through less-than-honorable circumstances.ฉันสนใจว่าคุณมีนายรอสคอยช่วยเหลือ ในสถานการณ์ที่ไม่น่าให้เกียรติ Loyalty (2011)
Before we continue with today's reading, I would like to ask Beverly Garner to come up here please.ก่อนที่เราจะอ่านกันต่อ ครูอยากให้ เบเวอร์รี่ การ์เนอร์มาข้างหน้าหน่อย School's Out (2012)
Mr. Garner, go spend some time with your daughter.คุณการ์เนอร์ ไปอยู่กับลูกเถอะ School's Out (2012)
With jury selection about to begin, citizens of Rosewood are bracing for a trial that is certain to garner an abundance of attention from both local residents and the media.การเลือกคณะลูกขุนกำลังเริ้มต้น พลเมื่องในโรสวูด จะโล่งใจจากการสอบสวน นั่นคือบางอย่างที่รวบรวมไว้ ความสมบูรณ์ของความสนใจ. What Lies Beneath (2012)
[Beep] Karen Garner.คาเร็น การ์เนอร์ Many Happy Returns (2012)
Karen Garner is an alias.คาเร็น การ์เนอร์ เป็นนามแฝง Many Happy Returns (2012)
- Karen Garner?- คาเร็น การ์เนอร์ Many Happy Returns (2012)
You're friends with Karen Garner?คุณเป็นเพื่อนกับคาเร็น การ์เนอร์ หรือเปล่า Many Happy Returns (2012)
Karen Garner, also known as Sarah Atkins, is a wanted fugitive.คาเร็น การ์เนอร์ หรือที่รู้จักในชื่อ ซาร่าห์ แอทคินส์ เป็นผู้หลบหนีที่ถูกหมายจับ Many Happy Returns (2012)
Are Karen Garner and Sarah Atkins.คือคาเร็น การ์เนอร์และซาร่าห์ แอทคินส์ Many Happy Returns (2012)
Karen Garner, we have a warrant for your arrest!คาเร็น การ์เนอร์ คุณถูกออกหมายจับ Many Happy Returns (2012)
Mrs. Garner--คุณนายการ์เน่อร์ Personal Effects (2012)
I'm holding 20 million worth of blue garnets in my hand.ฉันกำลังถือโกเมนมูลค่า 20ล้านในมือ The High Road (2012)
And it has, and I know Dan's piece next week will garner even more attention.และผมรู้ว่าบทความชิ้นใหม่อาทิตย์ของแดนจะรวบรวม ความสนใจมากยิ่งขึ้น Dirty Rotten Scandals (2012)
Huffpo has a link on their main page, and Dwight Garner just tweeted about it, saying that he's halfway through and doesn't hate it yet.็ีHuffpo มีลิ๊งค์ในเพจหลัก และ ดไวท์ การ์เนอร์ เพิ่งทวีทเดี่ยวกับมัน บอกว่าเขาผ่านมาครึ่งทางและเขายังไม่เกลียดมัน Portrait of a Lady Alexander (2012)
Sid Garner was a beloved husband..ซิดสะสมเป็นสามีอันเป็นที่รัก ... The Hangover Part III (2013)
Alan Garner.อลันการ์เนอร์. The Hangover Part III (2013)
He garnered popularity because of his good looks and was praised as the young hope of the Democratic Party. {minyuto play on minshuto}เขามีชื่อเสียงด้วยรูปลักษณ์หล่อเหลา และถูกยกย่องให้เป็นความหวังของพรรคเลยครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
Guys like Randall Garner.คนอย่างแรนดัล การ์นเนอร์ ปกติจะเป็นพวกหลงตัวเองมีเจตนาร้าย Carbon Copy (2013)
It only seems fair to garnish your proceeds to account for it.มันดูเหมือนว่ายุติธรรมต่อเครื่องตกแต่งซ่อง ต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเจ้า VIII. (2014)
I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.ผมเติมเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้ซอส ผักชีประดับหน้าและให้ความสดชื่น The Hundred-Foot Journey (2014)
I've got a call in to Dr. Garner.ฉันโทรไปหา ดร.การ์เนอร์แล้ว A Wanted (Inhu)Man (2015)
What happened with Dr. Garner is tragic, but it has also created a rare moment of opportunity for us.เรื่องที่เกิดกับดร.การ์เนอร์เป็นเรื่องเศร้า แต่มันก็สร้างโอกาส ที่หาได้ยากให้กับเรา Many Heads, One Tale (2015)
The ATCU brought Dr. Garner's containment module into their research facility.หน่วยเอทีซียูนำโมดูลกักตัวดร.การ์เนอร์ ไปไว้ที่สถาบันของพวกเขา Many Heads, One Tale (2015)
Dr. Garner, I'm so sorry about everything.ดร.การ์เนอร์ ผมเสียใจกับทุกเรื่อง Many Heads, One Tale (2015)
I can help you, Dr. Garner.ผมช่วยคุณได้นะดร.การ์เนอร์ Many Heads, One Tale (2015)
Dr. Garner is here on the premises. I spoke with him.ดร.การ์เนอร์อยู่ในเขตนี้ด้วย ฉันได้คุยกับเขา Maveth (2015)
Drifting Emotions has garnered incredible attention."อารมณ์ที่เลื่อนลอย" ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม Reason (2017)
Drifting Emotions has garnered incredible attention."อารมณ์ที่เลื่อนลอย" ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม Ready (2017)
Garnet said she'd loan it to us.การ์เน็ทบอกว่าจะให้เรายืม Return to Oz (1985)
Garnet. That's charity, Em.การ์เน็ท เหมือนกันการทำทานนะแอม Return to Oz (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะล่อม[V] pile up, See also: heap up, gather, garner, Syn. กอง, รวม, Ant. เกลี่ย, Example: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน, Thai definition: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า
แต่ง[V] decorate, See also: adorn, ornament, embellish, beautify, garnish, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, ขจิต, รจิต, Example: ช่างแต่งชายกระโปรงให้เธอด้วยดิ้นสีเงิน, Thai definition: จัดให้งาม
ประดับประดา[V] decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, trim, garnish, festoon, Syn. ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว
ประดับ[V] decorate, See also: adorn, embellish, furnish, ornament, bedeck, garnish, festoon, trim, Syn. ประดับประดา, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, แต่งแต้ม, Example: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร
โกเมน[N] garnet, See also: almandine garnet, Example: อำเภอบ่อไร่ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตพลอยแดงและโกเมนของภาคตะวันออก, Thai definition: พลอยสีแดงเข้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sap khājāng) EN: garnishment of wages   
การตบแต่ง[n.] (kān toptaeng) EN: dressing   FR: garnissage [m] ; parement [m] (vx)
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette   FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ข้าวราด[n. exp.] (khāo rāt) EN: topped rice   FR: riz garni [m]
โกเมน[n.] (kōmēn) EN: garnet   FR: grenat [m]
นกแต้วแล้วแดงมลายู[n. exp.] (nok taēolaēo daēng Malāyū) EN: Garnet Pitta   FR: Brève grenadine [f]
พลอยสีแดงเข้ม[n. exp.] (phløi sī daēng khem) EN: garnet   
ผู้ถูกอายัดทรัพย์[n. exp.] (phū thūk āyat sap) EN: garnishee   FR: saisi [m]
ผู้ตบแต่ง[n. exp.] (phū toptaeng) FR: garnisseur [m] ; garnisseuse [f]
รวบรวมได้[v. exp.] (rūaprūam dāi) EN: garner   
สนับ[n.] (sanap) EN: glove; shirt ; tight-fitting clothes ; coat ; garnment ; overlay   FR: vêtement [m] ; protection [f] ; étui [m]
สิ่งทอ[n.] (singthø) EN: textile ; fabric ; weaving garnment   
แทมมารีน ธนสุกาญจน์[n. prop.] (Thaēmmarīn Thanasukān) EN: Tamarine Tanasugarn   FR: Tamarine Tanasugarn
ยัดไส้[adj.] (yatsai) EN: stuffed   FR: farci ; fourré ; garni
ยุ้งฉาง[v.] (yung chāng) EN: garner   FR: engranger

CMU English Pronouncing Dictionary
GARN    G AA1 R N
GARNO    G AA1 R N OW0
GARNEY    G AA1 R N IY0
GARNER    G AA1 R N ER0
GARNET    G AA1 R N AH0 T
GARNES    G AA1 R N Z
GARNIER    G AA1 R N IY0 ER0
GARNICA    G AA0 R N IY1 K AH0
GARNETT    G AA1 R N EH0 T
GARNERS    G AA1 R N ER0 Z
GARNEAU    G AA0 R N OW1
GARNOCK    G AA1 R N AH0 K
GARNSEY    G AA1 R N S IY0
GARNISH    G AA1 R N IH0 SH
GARNERED    G AA1 R N ER0 D
GARNETTE    G AA0 R N EH1 T
GARNISHES    G AA1 R N IH0 SH AH0 Z
GARNISHED    G AA1 R N IH0 SH T
TREFGARNE    T R EH1 F G AA0 R N
GARNERING    G AA1 R N ER0 IH0 NG
BUMGARNER    B AH1 M G AA2 R N ER0
BAUMGARNER    B AA1 M G AA2 R N ER0
HEMMELGARN    HH EH1 M EH0 L G AA0 R N
BAUMGARNER    B AW1 M G AA2 R N ER0
GARNISHMENT    G AA1 R N IH0 SH M AH0 N T
HOOPINGARNER    HH UW0 P IH1 NG G AA0 R N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garner    (v) (g aa1 n @ r)
garnet    (n) (g aa1 n i t)
garners    (v) (g aa1 n @ z)
garnets    (n) (g aa1 n i t s)
garnish    (v) (g aa1 n i sh)
garnered    (v) (g aa1 n @ d)
garnering    (v) (g aa1 n @ r i ng)
garnished    (v) (g aa1 n i sh t)
garnishes    (v) (g aa1 n i sh i z)
garnishing    (v) (g aa1 n i sh i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Garn(n) |das, pl. Garne| เส้นไหมพรม, ด้ายหนาไว้ใช้สำหรับถัก เช่น Das Garn dieses Pullovers besteht aus den besonders feinen Haaren des australischen Schafes.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettwäschegarnitur {f}bed-set [Add to Longdo]
Drittschuldner {m} | Drittschuldner {pl}garnishee | garnishees [Add to Longdo]
Effektgarn {n}effect yarn [Add to Longdo]
Florettgarn {n}; ungezwirntes Seidengarnfloss [Add to Longdo]
Garn {n} | gedrehtes Garnthread; cotton; yarn | twisted yarn [Add to Longdo]
Garnele {f} | Garnelen {pl}shrimp; prawn | shrimps; prawns [Add to Longdo]
Garnfärbung {f} [textil.]yarn dyeing [Add to Longdo]
Garnierung {f} | Garnierungen {pl}topping | toppings [Add to Longdo]
Garnierung {f}garnish [Add to Longdo]
Garnison {f}; Standort {m} | Garnisonen {pl}garrison | garrisons [Add to Longdo]
Garnitur {f} | dreiteilige Polstergarnitur {f}suite | three-piece suite [Add to Longdo]
Gemeinheiten {pl}vulgarness [Add to Longdo]
Getreidespeicher {m}garner [Add to Longdo]
Glanzgarn {n}bright yarn [Add to Longdo]
Granat {m} [min.]garnet [Add to Longdo]
Granatschleifleinen {n}garnet cloth [Add to Longdo]
Hotel {n}; Gasthof {m} | Hotels {pl} | Hotel garni {n} | schwimmendes Hotelhotel | hotels | bed-and-breakfast hotel | flotel [Add to Longdo]
Kammgarn {n} | Kammgarne {pl}worsted yarn | worsted yarns [Add to Longdo]
Kammgarngewebe {n}worsted fabric [Add to Longdo]
Knäul {n}; Garnknäul {n}clew [Add to Longdo]
Loopgarn {n}loop yarn [Add to Longdo]
Nähgarn {n}; Nähfaden {m}; Nähzwirn {m}sewing thread [Add to Longdo]
Noppengarn {n}knop yarn; bouclé [Add to Longdo]
Rolle {f}; Spule {f} | eine Rolle Garnreel | a reel of cotton [Add to Longdo]
Satz {m}; Reihe {f}; Garnitur {f}set [Add to Longdo]
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn [Add to Longdo]
Seidengarn {n} | Seidengarne {pl}silk yarn | silk yarns [Add to Longdo]
Stopfgarn {n}darning cotton [Add to Longdo]
Streichgarn {n}carded yarn [Add to Longdo]
Strickgarn {n}; Wirkgarn {n}knitting yarn [Add to Longdo]
Toilettengarnitur {f} | Toilettengarnituren {pl}toilet set | toilet sets [Add to Longdo]
Verzierung {f} | Verzierungen {pl}garnishment | garnishments [Add to Longdo]
Wollgarn {n} | Wollgarne {pl}woollen yarn | woollen yarns [Add to Longdo]
Zubehör {n}garniture [Add to Longdo]
ausstaffierento garnish [Add to Longdo]
gar nicht <garnicht>not at all [Add to Longdo]
garnieren; verzieren; ausschmücken | garnierend; verzierend; ausschmückend | garniert; verziert; ausgeschmückt | garniert | garnierteto garnish | garnishing | garnished | garnishes | garnished [Add to Longdo]
sammelndgarnering [Add to Longdo]
sammeltgarners [Add to Longdo]
sammeltegarnered [Add to Longdo]
schmucklosungarnished [Add to Longdo]
spinnen | spinnend | gesponnen | er/sie spinnt | ich/er/sie spann | er/sie hat/hatte gesponnen | ich/er/sie spönne; ich/er/sie spänne | Garn spinnento spin {spun; spun} | spinning | spun | he/she spins | I/he/she spun | he/she has/had spun | I/he/she would spin | to spin yarn [Add to Longdo]
umgarnen | umgarnend | umgarnt | umgarnt | umgarnteto ensnare | ensnaring | ensnared | ensnares | ensnared [Add to Longdo]
Garnot-Lummensturmvogel {m} [ornith.]Peruvian Diving Petrel [Add to Longdo]
Krustazeen {pl} (Krabben, Garnelen usw.) [zool.]crustaceans (crabs, shrimps etc.) [Add to Longdo]
Kardinalsgarnele {f} (Lysmata debelius) [zool.]scarlet cleaner shrimp [Add to Longdo]
Putzergarnele {f} (Hippolytidae) [zool.]cleaner shrimp [Add to Longdo]
Wurdemanns Putzergarnele {f} (Lysmata wurdemanni) [zool.]peppermint shrimp [Add to Longdo]
Ungarn [geogr.]Hungary (hu) [Add to Longdo]
Budapest (Hauptstadt von Ungarn)Budapest (capital of Hungary) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーニッシュ[, ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim [Add to Longdo]
ガーネット[, ga-netto] (n) garnet [Add to Longdo]
ガルニ[, garuni] (n) (abbr) garniture (fre [Add to Longdo]
ガルニチュール[, garunichu-ru] (n) garniture [Add to Longdo]
ブーケガルニ[, bu-kegaruni] (n) bouquet garni [Add to Longdo]
ブーケガルニー[, bu-kegaruni-] (n) bouquet garni [Add to Longdo]
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment [Add to Longdo]
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
珪ニッケル鉱[けいニッケルこう, kei nikkeru kou] (n) garnierite [Add to Longdo]
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) [Add to Longdo]
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1,vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods [Add to Longdo]
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [Add to Longdo]
刺身のつま;刺し身のつま;刺身の妻;刺し身の妻[さしみのつま, sashiminotsuma] (exp) (1) sashimi garnish; (2) something of no significance; something that can easily be done without [Add to Longdo]
収蔵[しゅうぞう, shuuzou] (n,vs) garnering; collection [Add to Longdo]
石榴石;ザクロ石[ざくろいし(石榴石);ザクロいし(ザクロ石), zakuroishi ( sekiryuu ishi ); zakuro ishi ( zakuro ishi )] (n) garnet [Add to Longdo]
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P) [Add to Longdo]
剥き物[むきもの, mukimono] (n) art of decorative garnishing [Add to Longdo]
付け合わせ;付合せ[つけあわせ, tsukeawase] (n) vegetable relish with meat; garnish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石榴石[shí liu shí, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙ ㄕˊ, ] garnet (red gemstone Mg3Al2Si3O12) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
毛糸[けいと, keito] Wollgarn [Add to Longdo]
駐屯地[ちゅうとんち, chuutonchi] Garnison [Add to Longdo]
麻糸[あさいと, asaito] Hanfgarn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top