Search result for

fr

(231 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fr-, *fr*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Free and favorite electiveเลือก เสรี งานรัก

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
FreeRiceThe world's only vocabulary game that feeds the hungry! in association with World Food Programme at www.wfp.org Play, learn and donate rice with every right answer! at www.freerice.com Give free rice to hungry people by playing a simple game that increases your knowledge.
See also: R. freerice.com
Friend with benefit (n slang ) Lisa

English-Thai: Longdo Dictionary
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law
franchise(n vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
freeอิสระ
free radical(n) อนุมูลอิสระ
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
French seam(n) การเย็บแบบซ่อนตะเข็บ เช่น A French seam completely encloses all raw edges within itself.
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fro[ADV] เคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหลัง, Syn. to and fro
fro[ADV] เคลื่อนที่ไปที่นั่นที่นี่
fry[VI] ทอด (อาหาร), See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry[VT] ทอด (อาหาร), See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry[N] อาหารทอด
fry[N] งานเลี้ยงที่มีอาหารประเภททอด
fry[VI] ถูกลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง)
fry[VT] ลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง), Syn. electrocute
fry[N] ลูกปลา
fry[N] เด็กๆ, Syn. children, offspring, young

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraction(แฟรค'เชิน) n. เศษส่วน,ส่วนน้อย,เศษน้อย,เศษ,นิดหนึ่ง vt. หารหรือแบ่งออกเป็นเศษส่วน, Syn. part,-A. whole, See also: fractional adj.
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross
fracture(แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj., See also: fractural adj., Syn. rift,crack,break,split
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion,part ###A. whole,all
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.
fragmentary(แฟรก'เมนทะรี) adj. ดูfragmental., See also: fragmentarily adv. fragmentariness n.
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
fragrance(เฟร'เกรินซฺ) n. กลิ่นหอม,ความหอม
fragrancy(เฟร'เกรินซี) n. ดูfragrance

English-Thai: Nontri Dictionary
fraction(n) เศษส่วน,เศษ,ปลีกย่อย,ส่วนหนึ่ง,ส่วนเล็กน้อย
fractional(adj) เป็นเศษส่วน,เป็นเศษ,เป็นส่วนน้อย,ปลีกย่อย
fracture(n) รอยแตก,การแตก,รอยหัก,รอยร้าว,การหัก,การแยก
fracture(vt) ทำหัก,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
fragmentary(adj) ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน,ไม่ครบถ้วน,กระท่อนกระแท่น,ขาดวิ่น,เป็นเสี่ยงๆ
fragrance(n) กลิ่นหอม,ความหอม
fragrant(adj) มีกลิ่นหอม,หอม
frail(adj) แตกง่าย,อ่อนแอ,อ่อน,แบบบาง,เปราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fractalแฟร็กทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fractalสาทิสรูป, แฟร็กทัล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractal geometryเรขาคณิตสาทิสรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractiflexซิกแซกเป็นระยะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fractionเศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractional doseขนาดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractional partภาคเศษส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fractional premiumเบี้ยประกันภัยรายงวด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fractional sterilisation; sterilisation, intermittent; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fractional sterilization; sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fractionเศษส่วน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fractionส่วน [การแพทย์]
fractionเศษส่วน, จำนวนที่เขียนอยู่ในรูป a/b โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fraction Collectorsเครื่องเก็บเป็นส่วน [การแพทย์]
Fraction of Drug Boundค่าเศษส่วนของยาที่จับกับโปรตีน [การแพทย์]
Fraction, Commonเลขเศษส่วน [การแพทย์]
Fraction, Relativeค่าคงที่ [การแพทย์]
Fractionalการกลั่นแยกลำดับส่วน [TU Subject Heading]
fractional distillationการกลั่นลำดับส่วน, กระบวนการแยกของผสมที่เป็นของเหลวหลายชนิดออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสาร  เมื่อทำให้ของผสมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำจะระเหยออกมาก่อน ส่วนของเหลวที่มีจุดเดือดสูงกว่าก็จะระเหยออกมาตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fractional polynomialsเศษส่วนของพหุนาม, เศษส่วนที่มีเศษและส่วนเป็นพหุนาม เช่น 3x - 1 ≠ 0 ,                                                                                                                  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fracture (n ) กระดูกหัก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
frangipani[แฟรงจิ'แพนิ] ดอกลิลาวดี
Frankfurt (uniq ) ชื่อเมืองในประเทศเยอรมัน
freast[ฟรีสทฺ] (n ) การเเช่เเข็ง
free (vt ) ปลดปล่อย
Free Carrier ( FCA )การเสนอราคา ที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ขายได้จัดสินค้าส่งมอบให้กับผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ของผู้รับขนส่ง(เช่น บรรดาบริษัท shipping ต่างๆ) ตามที่ผู้ซื้อระบุไว้เพราะฉะนั้นในการเสนอราคา ผู้ขายก็จะเสนอราคาขาย ที่บวกค่าส่งมอบสินค้าในเบื้องต้นลงไปด้วย
free cash flowกระแสเงินสดอิสระ
free rider (n ) กาฝาก, คนที่กินแรงคนอื่น
See also: S. shirk, A. hardworking,
free-fall (adj ) ที่ตกลงอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้
freedivingการดำน้ำตัวเปล่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- not a call from lockup. - Yeah, look, I'm sorry about this.ไม่นึกว่าจะโทรมาจากห้องขัง // เอ่ออ ผมต้องขอโทษด้วยครับ The Serena Also Rises (2008)
I expected a booty call from Lucy the stewardess,ฉันนึกว่าจะเป็นหัวขโมยสาวร้อนรักซะอีก The Serena Also Rises (2008)
I wanted to be your friend last year for a reason.ฉันเคยอยากเป็นเพื่อนเธอ ด้วยเหตุผลบางอย่าง The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
They're looking to round out the freshman class.เค้ากำลังหาเด็กใหม่ The Serena Also Rises (2008)
I pay cash up front now. Let's go.เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์หน้าร้านเอง ไปสนุกกันเถอะ The Serena Also Rises (2008)
Making sure the models get from here to the runway.อ่ออ ก็คอยจัดคิวขึ้นแคทวอล์คให้พวกนางแบบน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
She's in the front row with Poppy Lifton.เธอต้องนั้งแถวหน้าสุดกับ Poppy Lifton The Serena Also Rises (2008)
I had to call in a favor with a friend at Sotheby's to get his name.ฉันต้องโทรในนามเพื่อนของฉันที่ Sotheby เพื่อให้ได้ชื่อเค้ามา The Serena Also Rises (2008)
No, there's no way that I'm writing from his point of view.ไม่ครับ ผมจะไม่ทำอย่างนั้น The Serena Also Rises (2008)
Write from his point of view.เขียนมันออกมากจากมุมมองของเขาสิ The Serena Also Rises (2008)
I am gonna go to that show, and I'm gonna sit front row, and I'm gonna enjoy every minute of it.แล้วก็นั่งแถวหน้าสุด แล้วก็สนุกกับโชว์ทุกนาทีเลยหละ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fr1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
fr80% of all English words come from other languages.
frA 10% tax will be withheld from the payment to you.
frA bad cold has kept me from studying this week.
frA bad cold prevented her from attending the class.
frA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
frA beautiful woman was seated one row in front of me.
frA big animal ran away from the zoo.
frA big rock stuck out from the bank into the river.
frAbility to talk distinguishes human beings from animals.
frA book can be compared to a friend.
frA book dropped from the shelf.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
จากนี้[ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
ดอกไม้สด[N] fresh flower, Example: ยอดใบตองจีบบนพานมีดอกไม้สดประดับอยู่
น่าหวาดกลัว[ADJ] scary, See also: frightening, Syn. น่ากลัว, Example: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย
มัก[ADV] often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
มันฝรั่งทอด[N] French fries, See also: fried potatoes, Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น
ค้นตัว[V] frisk, See also: search, ransack, Example: พนักงานศุลกากรถามและค้นตัวคนโดยสารทุกคน, Thai definition: ตรวจค้นตามร่างกาย เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อหาสิ่งของหรือของผิดกฎหมาย
แต่ไหนแต่ไร[ADV] from time inmemorial, Syn. นานมาแล้ว, เป็นมานาน, แต่ครั้งไหนครั้งไร, Example: เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไร
ตชด.[N] frontier policeman, Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
เอฟเอ็ม[N] frequency modulation, See also: FM

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank   FR: Anne Frank
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRO    F R OW1
FRY    F R AY1
FREE    F R IY1
FRET    F R EH1 T
FREI    F R AY1
FRED    F R EH1 D
FRAP    F R AE1 P
FRAM    F R AE1 M
FRAY    F R EY1
FREL    F R EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fr    (n) (f aa1 dh @ r)
FRS    (n) (e2 f aa r e1 s)
Fri    (n) (f r ai1 d ei)
fro    (a) (f r ou1)
fry    (v) (f r ai1)
Fran    (n) (f r a1 n)
Frau    (n) (f r au1)
Fred    (n) (f r e1 d)
fray    (v) (f r ei1)
free    (v) (f r ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Frage(n) |die, pl. Fragen| คำถาม
Fragebogen(n ) |der, pl. Fragebögen| แบบสอบถาม เช่น Hallo, ich suche eine Software, mit der ich auf einfache Art und Weise Fragebögen erstellen kann., See also: S. der Fragenkatalog
Fragen(n) |pl.|, See also: die Frage
Frankfurtเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
Frankfurterชาวเมืองแฟรงค์เฟิร์ท , See also: Frankfurt
Frankreich(uniq) ประเทศฝรั่งเศส
Franzose(n) |der, pl. Franzosen| ชาวฝรั่งเศส, See also: Related: die Französin/ pl. -nen
französisch(adj) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, See also: Frankreich
französisch(adj n) ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส, ภาษาฝรั่งเศส เช่น Wie heißt das auf französisch? มันเรียกว่าอย่างไรในภาษาฝรั่งเศส, Ich bin französisch./Ich bin eine Französin. ฉันเป็นคนฝรั่งเศส, See also: Frankreich
Frauนาง (คล้าย Mrs. ในภาษาอังกฤษ)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fräulein {n} (Frl.) (Anrede) (n ) เด็กสาว เด็กหญิง สาวน้อย
Frl. : Fräulein (vt) คิดถึง
Frohe Weihnachten! (phrase ) สุขสันต์วันคริสต์มาส
Fruchtjoghurtโยเกิร์ตผลไม้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor [Add to Longdo]
Frontlader-Brennofen {m}front loading kiln [Add to Longdo]
Friedensdividende {f}peace dividend [Add to Longdo]
Freizone {f}free zone [Add to Longdo]
Freundlichkeit {f}kindliness [Add to Longdo]
Freundlichkeit {f}pleasantness [Add to Longdo]
Frauenmantel {m} [bot.]lady's mantle [Add to Longdo]
Fries {m}frieze [Add to Longdo]
Fracht {f}; Schiffsfracht {f}; Schiffsladung {f}; Kargo {m}cargo [Add to Longdo]
Fracht {f}; Frachtgut {n} | Frachten {pl}; Frachtgüter {pl}freight | freights [Add to Longdo]
Frachtbrief {m} | Frachtbriefe {pl}waybill [Am.] | waybills [Add to Longdo]
Frachtbrief {m}consignment note [Add to Longdo]
Frachtbriefdoppel {m}duplicate consignment note [Add to Longdo]
Frachter {m} | Frachter {pl}freighter | freighters [Add to Longdo]
Frachtflugzeug {n}air freighter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
frais(adj) |f. fraîche| สด เช่น légumes fraise ผักสด
frais(adj) |f. fraîche| สดชื่น เช่น air frais อากาศที่สดชื่น
fraise(n) |f| สตรอเบอร์รี
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
France(n) |f| ประเทศฝรั่งเศส
frère(n) |m| พี่ชาย, น้องชาย
froid(n) le froid = ความหนาวเย็น, See also: A. le chaud,
froid(e)(adj) หนาว, เย็น, See also: A. chaud(e),
fromage(n) |m| เนยแข็ง เช่น Pendant ce temps, râper le fromage puis réserver.; Le fromager de la Lozère propose une sélection de fromages de France à base de lait de vache, chèvre ou brebis.
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frech; unverschämt {adv}[ca y est de retour] (n vi vt modal ver) ca y est de retour
fromage[fromage] (n ) เนย

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong, #49 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] from; self; oneself; since, #292 [Add to Longdo]
[shěng, ㄕㄥˇ, ] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province, #305 [Add to Longdo]
朋友[péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] friend, #395 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, / ] frequently; repeatedly, #607 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] friend, #809 [Add to Longdo]
免费[miǎn fèi, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, / ] free (of charge), #1,241 [Add to Longdo]
自由[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ, ] freedom; free; liberty, #1,327 [Add to Longdo]
法国[Fǎ guó, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] France; French, #1,442 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular, #1,452 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]
クロック周波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コマンドフレーム[こまんどふれーむ, komandofure-mu] command frame [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
任意[にんい, nin'i] freiwillig, beliebig [Add to Longdo]
余暇[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]
保釈[ほしゃく, hoshaku] Freilassung_gegen_Kaution [Add to Longdo]
優しい[やさしい, yasashii] freundlich, sanft [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] freundliche_Aufnahme, freundliche_Behandlung [Add to Longdo]
[さき, saki] frueher, vorher, voraus, kuenftig, Bestimmungsort, Spitze [Add to Longdo]
凍傷[とうしょう, toushou] Frostbeule [Add to Longdo]
勇退[ゆうたい, yuutai] freiwillig_zuruecktreten [Add to Longdo]
厚顔[こうがん, kougan] Frechheit, Unverschaemtheit [Add to Longdo]
[とも, tomo] Freund [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fr
   n 1: a radioactive element of the alkali-metal group discovered
      as a disintegration product of actinium [syn: {francium},
      {Fr}, {atomic number 87}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bechamel
 
 1. (fr.), (ahçı.) beyaz sos, beşamel.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 berceuse
 
 1. (Fr.), (müz.) ninni.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 boche
 
 1. asağ., (Fr.), (argo) Alman.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chef-d'oeuvre
 
 1. (Fr.), (çoğ.) -chefsd, oeuvre) şaheser.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chose
 
 1. (Fr.), (huk.) şey, mal, şahsi eşya veya mal. chose in action alacak. chose in possession malikin elinde bulunan menkul eşya.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fricandeau
 
 1. (Fr.), (ahçı) dana kızartması veya yahnisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gaffe
 
 1. (Fr.), kdili gaf yapma, pot klrma, gaf
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mesdemoiselles
 
 1. (Fr.), (çoğ.) (tek. mademoiselle) genç kızlar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 messieurs
 
 1. (Fr.), (çoğ.) (tek.) monsieur) efendiler, baylar (kıs.) Messrs.)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pratique
 
 1. (Fr.), (den.) pratika, karantinadan geçen gemiye verilen limana giriş izni.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 voir dire
 
 1. (Fr.), (huk.) şahidin kendi yetkisi dahilinde gerçeği söyleyeceğine dair ettiği yemin.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 trompel'oeil
 
 1. (Fr.), (güz. san.) göz aldatıcı olduğu kadar hakikate uyan yağlı boya resim.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top