Search result for

fyi

(38 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fyi-, *fyi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
codifyingvt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Joanne, just FYI... you've got refrigerator magnets stuck to your brace again.นี่, โจแอน, แค่ FYI... เธอไปเอาแม่เหล็กติดตู้เย็นมาอีกแล้ว เอามาติดอีกแล้ว The House Bunny (2008)
- FYI, I beat wholesale ass for a lot less than that.- ฉันเตะก้นไอ้พวกเซลล์แมนที่พูดแบบแกมานักต่อนักแล้ว Zombieland (2009)
Yes. And FYI, they have hamburgers in Iowa.แน่นอน ชั้นกินตลอด, พวกเขามีแฮมเบอร์เกอร์ในโลวา Princess Protection Program (2009)
Oh, and fyi,อ้อ และเพื่อบอกให้นายรู้ไว้นะ After School Special (2009)
Just fyi,แค่... Air: Part 3 (2009)
Oh, and, uh, FYI, the overnights were through the roof.อ้อ จะบอกให้ โอเวอร์ไนท์พุ่งทะลุชาร์ตเลยล่ะ Preggers (2009)
Oh, and FYI, in order to back up your airtight alibi, I had to tell everybody in the building the same thing I told the police.โอ้! แล้วก็รู้ไว้นะ,เผื่อไว้ก่อน เพื่อการแก้ตัวของนายสมบูรณ์ชั้นจะบอกทุกคนในตึก Pilot (2009)
FYI, you know, I have level-three clearance and my SSBI was renewed two months ago, which lowed me to get this warrant.คุณรู้หรือเปล่า \ ผมมีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลระดับ3 \ และ SSBI ของผมได้ถูตั้งใหม่เมื่อ 2 เดือนก่อน ซึ่งทำให้ผมได้รับใบรับรองใบนี้ The Bond in the Boot (2009)
Psst. FYI...นี่คุณ จะบอกให้รู้นะ Friday Night Bites (2009)
That, FYI, was sarcasm.รู้ไว้ด้วย ว่าฉันประชด The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Oh, FYI, after I eat my sandwich I'm taking Koothrappali's Patang kite out for a test run.ฉันจะเอาว่าวพาทังค์ของคูทธาพัลลี่ ไปลองเล่นดู อยากไปหยิบเดลต้า วิงค์ แรปเตอร์ ไปประลองกันไหม The Cornhusker Vortex (2009)
Oh, and FYI, you never even heard of The Black Eyed Peas until you met me!รู้ไว้ด้วย คุณไม่เคยได้ยิน วงแบล็ค อาย พีส์ ก่อนพบฉันด้วยซ้ำ The Guitarist Amplification (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำให้อับอาย[n. exp.] (kān thamhai ap-āi) EN: mortifying   
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable   FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing   FR: plaisant ; agréable
สำอาง[adj.] (sam-āng) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying   FR: élégant ; soigné
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified   FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
สมใจ[v.] (somjai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying   
สอนใจ[adj.] (sønjai) EN: didactic ; edifying   
สบอารมณ์[adj.] (sop ārom) EN: satisfying ; pleasing   
แว่นขยาย[n.] (waenkhayāi) EN: magnifying glass   FR: loupe [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zur InformationFYI : for your information [Add to Longdo]
als Information, zu deiner InformationFYI : for your information [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
カンコロジー[, kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans) [Add to Longdo]
フワイ[, fuwai] (n) {comp} for your information; FYI [Add to Longdo]
ルーペ[, ru-pe] (n) magnifying glass (ger [Add to Longdo]
ワールドカップ予選[ワールドカップよせん, wa-rudokappu yosen] (n) World Cup qualifier; World Cup qualifying [Add to Longdo]
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination [Add to Longdo]
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] classifying [Add to Longdo]
フワイ[ふわい, fuwai] FYI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  FYI
         For Your Information (slang, Usenet, IRC)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top