Search result for

fällen

(40 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fällen-, *fällen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallen[ADJ] ซึ่งตกลงมา, See also: ซึ่งล้มลง, ซึ่งร่วงลงมา
fallen[ADJ] ซึ่งตายในสนามรบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fallen(ฟอล'เลิน) adj. ซึ่งตกลงมา,ซึ่งล้มลง,เสื่อมเสีย,ซึ่งสูญเสียพรหมจารี,ซึ่งถูกทำลาย,ซึ่งถูกพิชิต,ตาย
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected

English-Thai: Nontri Dictionary
fallen(vi) pp ของ fall

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอตก[adv.] (khøtok) EN: crestfallenly   
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted   

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLEN    F AA1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fallen    (v) (f oo1 l @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
an etw. Gefallen finden(phrase) รู้สึกชอบทำในสิ่งนั้นๆ เช่น an Kartespielen Gefallen finden = ชอบเล่นไพ่
etw. gefallen lassen(phrase) ยอมรับ หรือ ไม่ต่อต้านให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น หรือ ยอมทนให้เกิดขึ้น เช่น Demonstration gefallen lassen = ยอมให้มีการประท้วงเกิดขึ้น
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen| สอบตก, See also: A. bestehen,
durchfallen(vi) |fällt durch, fiel durch, ist durchgefallen, in/bei etw.(D)| ไม่ผ่าน, (สอบ)ตก, ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น Ist er einmal bei irgendeiner Prüfung durchgefallen? เขาเคยสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งสักครั้งไหม
hinfallen(vi) |fällt hin, fiel hin, ist hingefallen, ohne Ortsangabe| หกล้มลงไปบนพื้นหรือลื่นล้ม (ไม่ต้องระบุสถานที่) เช่น Die Straße war spiegelglatt! Ich bin mehrmals hingefallen. ถนนลื่นมาก ฉันหกล้มไปหลายรอบเลย, See also: R. fallen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fällen {n}felling [Add to Longdo]
fällen; schlagen | fällend; schlagendto fell | felling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
撃沈された[げきちんされた, gekichinsareta] (exp) (col) fallen completely in love with a woman [Add to Longdo]
弧影悄然[こえいしょうぜん, koeishouzen] (adj-t,adv-to) lonely and crestfallen; a lonely and heavy-hearted figure [Add to Longdo]
行路病者[こうろびょうしゃ, kourobyousha] (n) person fallen sick by the wayside [Add to Longdo]
散り蓮華;散蓮華[ちりれんげ, chirirenge] (n) (1) ceramic spoon; (2) fallen lotus petal [Add to Longdo]
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]
積雪[せきせつ, sekisetsu] (n) fallen snow; (P) [Add to Longdo]
戦没者[せんぼつしゃ, senbotsusha] (n) persons who have fallen in battle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, ] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] fallen leaves and bark [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だ, da] FALLEN [Add to Longdo]
[つい, tsui] FALLEN [Add to Longdo]
脱げる[ぬげる, nugeru] fallen, abgehen (Kleidungsstuecke) [Add to Longdo]
落ちる[おちる, ochiru] fallen [Add to Longdo]
落とす[おとす, otosu] fallen_lassen, verlieren [Add to Longdo]
陥る[おちいる, ochiiru] fallen_in, kommen_in, geraten_in;, fallen;, eingenommen_werden, erobert_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top