Search result for

elis

(69 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elis-, *elis*, eli
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elision[N] การตัดออก (คำทางการ), See also: การละ, การลบ, Syn. deletion, amission
elision[N] การละสระ พยัญชนะหรือพยางค์ในการออกเสียงหรือเขียน (ทางภาษาศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elisaabbr. enzyme-linked immunosorbent assay
elision(อิลิซ'เชิน) n. การตัดออก,การละทิ้ง,การไม่เอา
disrelish(ดิสเรล'ลิช) vt.,n. (การ) ไม่ชอบ,รังเกียจ
duelist(ดู'อะลิสทฺ) n. ผู้ดวลกัน,ผู้ต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duellist n. ดูduelist dueler n. ดูduelist dueller n. ดูduelist
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
genteelism(เจนทีล'ลิสซึม) n. คำหรือสำนวนที่ต้องการให้ดูเป็นผู้ดี
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
novelist(นอฟ'วะลิสท.) n. ผู้แต่งนวนิยาย
obelise(ออบ'บะไลซ) vi. ทำเครื่องหมาย" - "หรือ"+", See also: obelism n.
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
disrelish(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
disrelish(vt) ไม่ชอบ,รังเกียจ,เบื่อหน่าย
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา
novelist(n) ผู้ประพันธ์,ผู้แต่งนวนิยาย
obelisk(n) เสาหินรูปเหลี่ยม
parallelism(n) ความขนาน,ความเท่าเทียม,สิ่งเปรียบ
relish(n) ความเอร็ดอร่อย,รสชาติ,ความชอบ,เครื่องปรุงรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elisionการตัดเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi, I'm Elisabeth Hasselbeck and I'm just so thrilled... you've purchased this program.ไฮ ฉัน อลิสซาเบ็ต แฮสเซลเบ็ค และฉันตื่นเต้นมาก คุณได้ซื้อโปรแกรมนี้ Made of Honor (2008)
Elise.อลิซ่า Safe and Sound (2008)
THAT'S MARY ELISE.คนที่อยู่กับสารวัตรคาร์ลสันคืออลิซ สตาร์เร็ต House on Fire (2009)
EliScruggs was the handiest of all handymen.อีไล สครักส์ คือช่างสารพัดประโยชน์มือดีที่สุด The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Who's side you on, Elise?เอลิเซ่ ตกลงเธออยู่ข้างไหนกันแน่เนี่ย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I mean, you look like Elisabeth Shue.- คุณจะให้ผมทำไง? Pilot (2009)
Uh, Levi brought some receipts to our home a couple years ago, and I was with a student, and she was practicing Fur Elise.อ่า... ลีวายออกใบเสร็จรับเงิน ให้เราประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา และตอนฉันสอนนักเรียน The Plain in the Prodigy (2009)
To play the elisabeth shue role.และผมก็เล่นไปตามกฎของ elisabeth shue The Grandfather: Part II (2009)
- Good morning - I'm looking for Elise Wardคือผมกำลังตามหา เอลีส วาร์ด หนะครับ\ The Tourist (2010)
- Good morning, Elise Ward?คุณเอลีส วาร์ด ใช่ไหมครับ? \ The Tourist (2010)
- I'm Elise-ฉันเอลีส -ผมแฟรงค์ The Tourist (2010)
Elise Clifton-Ward, and husbandเอลีส คริฟตัน-วาร์ดกับสามีค่ะ The Tourist (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฝัง[n.] (kān fang) FR: ensevelissement [m]
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly   FR: à contrecoeur
เครื่องปรุงรส[n.] (khreūangprung rot) EN: seasoning ; relish ; condiment ; flavouring ; flavour enhancer   FR: assaisonnement [m] ; condiment [m]
กินอย่างเอร็ดอร่อย[v. exp.] (kin yāng aret-arøi) EN: eat with relish   FR: manger avec délectation
กระฉีก[n. exp.] (krachīk) FR: noix de coco râpée et caramélisée [f]
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist   FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
น้ำพริกอ่อง[xp] (nāmphrik ǿng) EN: Thai Northern Style Pork and Tomato Relish   
ภาพจำลอง[n.] (phāp-jamløng) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f]
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler

CMU English Pronouncing Dictionary
ELISA    AH0 L IY1 S AH0
ELISH    EH1 L IH2 SH
ELISE    AH0 L IY1 S
ELISA    AH0 L IY1 Z AH0
ELISHA    EH1 L IH2 SH AH0
ELISON    EH1 L IH2 S AH0 N
ELISSA    EH0 L IY1 S AH0
ELISA'S    AH0 L IY1 Z AH0 Z
ELISA'S    AH0 L IY1 S AH0 Z
ELISABETH    AH0 L IH1 Z AH0 B EH2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elision    (n) (i1 l i1 zh n)
elisions    (n) (i1 l i1 zh n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zitronenmelisse(n) |die, pl. Zitronenmelissen| เลมอนบาล์ม, ยาหม่องหรือน้ำมันนวดผสมกลิ่นมะนาว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elision {f}; Auslassung {f}; Weglassung {f} (von unbetonten Vokalen)elision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae) [Add to Longdo]
エバンジェリスト[, ebanjierisuto] (n) evangelist [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
オセロット[, oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
オベリスク;アビリスク;オベルスク[, oberisuku ; abirisuku ; oberusuku] (n) obelisk [Add to Longdo]
サーバル[, sa-baru] (n) serval (Felis serval) [Add to Longdo]
ジェンツーペンギン[, jientsu-pengin] (n) gentoo penguin (Pygoscelis papua) [Add to Longdo]
タキゲンロクダイ[, takigenrokudai] (n) highfin butterflyfish (Coradion altivelis); highfin coralfish; altivelis butterfly [Add to Longdo]
ノベライズ[, noberaizu] (vs) (See ノベライゼーション) to novelize; to novelise; to turn a film script into a novel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top