Search result for

dow

(163 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dow-, *dow*
English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
gear down(vi) กางล้อ (เครื่องบิน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
down[N] การลดต่ำลง
down[VT] ดื่มรวดเดียว, See also: รีบดื่ม, Syn. devour, gorge, bolt, Ant. nibble, snack on
down[VT] ทำให้ตกลงมา, Syn. drop, knock
down[ADV] น้อยลง, See also: ลดลง
down[ADV] ไปทางใต้, See also: ลงใต้
down[ADV] ลงข้างล่าง, See also: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง, Syn. downward, below, lower, Ant. upward
down[PREP] ลงไปตาม, See also: ไปตามทาง
down[ADJ] หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า
down[N] ขนอ่อน, See also: ขนละเอียด
down[N] ทุ่งหญ้าบนเนิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dowable(เดา'อะเบิล) adj. เป็นสินสมรส
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
dowdy(เดา'ดี) adj. มอมแมม,ล้าสมัย,ไม่สวยงาม. n. หญิงที่แต่งตัวมอมแมมล้าสมัย., See also: dowdily adv. ดูdowdy dowdiness n. ดูdowdy -S.seedy
dowel(เดา'เอิล) {dowelled,dowelling,dowels} n. หมุดไม้,เดือยไม้,หมุดสับ. vt. ใส่หมุดไป
dower(เดา'เออะ) n.,vt. (มอบ) ทรัพย์สินของสามีที่ตายไปและหญิงหม้ายมีสิทธิได้รับ,สินสมรส,พรสวรรค์
dowery(เดา'เออะรี) n.สินเดิมของหญิง
down(ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง, Syn. dejected,fell,descent
down paymentn. เงินมัดจำ
down-and-out(เดาน'อันเอาท) adj. สิ้นเนื้อประดาตัว
down-bow(ดาวน์'โบ) n. การดีดลง,การตีลง

English-Thai: Nontri Dictionary
dowager(n) สตรีหม้ายสูงศักดิ์
dowdy(adj) ล้าสมัย,ไม่สวยงาม,ปอน,มอมแมม
dowdy(n) ผู้หญิงแต่งตัวล้าสมัย
dower(n) สินสมรส
down(adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง
down(n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน
down(vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
downhearted(adj) ท้อใจ,ท้อแท้,หดหู่,เศร้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dowel crown; post crownครอบฟันติดเดือย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowel pin; dowelสลักนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowel; dowel pinสลักนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowerสิทธิในทรัพย์มรดกของสามี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
down paymentเงินที่ชำระราคาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
down warpingการเกิดแผ่นดินแอ่นตัวลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
downcuttingการกัดเซาะท้องธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
downdraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
downflow radiatorหม้อน้ำไหลลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
downgradeลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dow Jones Industrial Index (Average) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (ค่าเฉลี่ย)
ดัชนีหรือค่าเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบของหลัก ทรัพย์ที่สำคัญๆ ในกิจการอุตสาหกรรม การขนส่ง และสาธารณูปโภค ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์ก หลักทรัพย์ที่นำมาหา ค่าดัชนีจะมีอยู่ประมาณ 40 หลักทรัพย์ มีมูลค่าเงินทุนในตลาดประมาณร้อยละ 25 ของหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยจะมีการคิดคำนวณและประกาศให้ทราบทุกวันทำการ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ถือเป็นตัววัดค่าที่สำคัญที่สุดในเรื่องหลักทรัพย์ ในย่านถนนวอลล์ (ดู Wall Street) ในสรคนิวยอร์ค ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลก [สิ่งแวดล้อม]
Dowelsสลักนำ [TU Subject Heading]
Downขัดข้อง, ใช้การไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Down paymentเงินเริ่มแรก [การบัญชี]
Down syndromeกลุ่มอาการดาวน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Down syndromeกลุ่มอาการดาวน์ [TU Subject Heading]
Down Syndromeดาวน์ซินโดรม,กลุ่มอาการดาวน์ [การแพทย์]
Down Timeระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล, ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล
ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเลไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องมาจากสภาพอากาศผิดปรกติหรือจากสาเหตุอื่นๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Down's Syndromeปัญญาอ่อนเนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่,กลุ่มอาการของดาวน์ [การแพทย์]
Downdraughtการไหลลง [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
down the lineในอนาคต
downburst (n ) กระแสลมแรงไหลลง
See also: R. microburst
downdraft (n ) ลมกด
Downregulation and Upregulationคือกระบวนการที่เซลล์ลดจำนวนปริมาณของส่วนประกอบของในเซลล์เช่น RNA หรือโปรตีน เพื่อตอบกลับให้ตัวแปรภายนอก การเพิ่มขึ้นของส่วนประกอบเซลล์เรียกว่าการควบคุม
downturn (n ) แนวโน้มที่ตกต่ำลง เช่นในกิจกรรมทางธุรกิจ
downwindตามทิศทางลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on. Calm down. He said he was sorry.ไม่เอาน่า ใจเย็นๆ เขาขอโทษแล้วนี่นา The Serena Also Rises (2008)
So I think you've had plenty of practice letting people down.ฉันคิดว่าน่าจะมีบทเรียนแล้วนะ The Serena Also Rises (2008)
Go down the rabbit hole or go out the door.จะลงรูไปจับกระต่ายต่อ หรือกลับบ้านไปซะ The Serena Also Rises (2008)
- not long, dowdy poodle skirt. - I'm so sorry, Eleanor.ไม่ยาว กระโปงล้าสมัย ฉันขอโทษ เอเลนอร์ The Serena Also Rises (2008)
Bow down or bow out.จะยอมศิโรราบหรือยอมไปดีล่ะ The Ex-Files (2008)
What brings you down here, Lily?มาทำอะไรที่นี่ล่ะ The Ex-Files (2008)
I'd catch him staring down at his feet.แล้วแม่แอบเห็นว่า เขาก้มลงมองเท้าตัวเอง The Ex-Files (2008)
Yeah. Uh, you headed down there now or what?ใช่ครับ คุณก็จะตรงไปที่นั่นเหมือนกันใช่มั้ยครับ? The Dark Night (2008)
You're finally free from downer Dan, and I have my old Serena back.สุดท้ายเธอก็จะได้เป็นอิสระจากนายแดนโลโซ และฉันก็จะได้เซรีน่าคนเดิมกลับมา Never Been Marcused (2008)
I need to head downtown.ฉันต้องรีบไปดาวน์ทาวน์ Never Been Marcused (2008)
I-I was--I was just gonna use some of that downtime to do some of the thinking that we talked about.ฉะฉันแค่ ฉันแต่อยากจะใช้เวลาบนรถ Never Been Marcused (2008)
I'll be right down.ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dowPlease put down your name in this book.
dowAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
dowShe read his letter, with tears streaming down her cheeks.
dowThe watch broke down.
dowI'm completely cast down!
dowWhen the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat and brought us back some sandwiches.
dowWe saw all the houses pulled down one after another.
dowThe building looks down on the whole town.
dowBuckle down and get to work. Do you think we're on a Sunday picnic here?
dowThe hotel was burned down.
dowA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
dowHe turned down our proposal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดวงจู๋[V] have bad luck, See also: down on one's luck, Syn. ดวงตก, ชะตาตก, Ant. ดวงดี, ดวงขึ้น, Example: หมอดูทำนายว่าปีนี้เขาจะดวงจู๋ ทำให้เขารีบทำบุญยกใหญ่
ดาวน์ซินโดรม[N] Down's syndrome, Example: มารดาที่มีอายุมากขึ้นโอกาสมีบุตรเป็นดาวน์ซินโดรมก็จะเพิ่มขึ้น, Thai definition: ความผิดปกติทางโครโมโซมที่ทำให้พัฒนาการทางสมองล่าช้า, Notes: (อังกฤษ)
ดาวน์ซินโดรม[N] Down's syndrome, Thai definition: ความผิดปกติทางโครโมโซมที่ทำให้พัฒนาการทางสมองล่าช้า, Notes: (อังกฤษ)
ล่อง[ADJ] down (train), See also: southward, Example: ขบวนรถไฟขาล่องช้าไปสองชั่วโมง, Thai definition: อาการที่แล่นไปตามทางจากเหนือลงใต้, Notes: (ปาก)
สินสอดทองหมั้น[N] dowry, Syn. สินสอด, Example: เขาแต่งงานกับลูกเศรษฐีด้วยสินสอดทองหมั้นราคาแพง, Thai definition: ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส
มอซอ[ADV] shabbily, See also: dowdily, dirtily, Syn. ดำคล้ำ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, Example: ขอทานแต่งตัวมอซอ เสื้อผ้าสกปรกดูแล้วน่าสาสารมาก
มอซอ[ADJ] shabby, See also: dowdy, slovenly, dirty, Syn. ดำคล้ำ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, Example: เขาเป็นขอทาน ดังนั้นเขาจึงต้องทนนอนในที่มอซอ
ม่อย[ADJ] downcast, See also: pale, Syn. สลด, Example: เขาถูกดุเสียหน้าม่อย, Thai definition: ใช้เข้าคู่กับคำว่าหน้าเป็นหน้าม่อย หมายความว่า ก้มหน้า
ข้างล่าง[N] downstairs, Syn. ด้านล่าง, Example: การซ่อมแซมบ้านต้องเริ่มจากข้างล่างก่อน, Thai definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
คอตก[ADV] crestfallenly, See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly, Example: บรรณาธิการบริหารนั่งคอตกเหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก, Thai definition: อาการที่หัวงุบลงมาแสดงอาการผิดหวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch   
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บรรจุไว้[v. exp.] (banju wai) EN: download   
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner

CMU English Pronouncing Dictionary
DOW    D AW1
DOWN    D AW1 N
DOWE    D AW1
DOWD    D AW1 D
DOWER    D AW1 R
DOWEN    D AW1 AH0 N
DOWEL    D AW1 AH0 L
DOWTY    D AW1 T IY0
DOWDY    D AW1 D IY0
DOW'S    D AW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Down    (n) (d au1 n)
down    (v) (d au n)
dowdy    (j) (d au1 d ii)
dowel    (n) (d au1 @ l)
dower    (v) (d au1 @ r)
downs    (v) (d au1 n z)
downy    (j) (d au1 n ii)
dowry    (n) (d au1 @ r ii)
dowse    (v) (d au1 s)
dowels    (n) (d au1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Downsyndrom {n} [med.]Down's syndrome; Down syndrome [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DL[ディーエル, dei-eru] (n) {comp} (See ダウンロード) download [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[, akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
楼下[lóu xià, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] downstairs, #5,522 [Add to Longdo]
向下[xiàng xià, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] down; downward, #7,707 [Add to Longdo]
以至于[yǐ zhì yú, ㄧˇ ㄓˋ ㄩˊ, ] down to; up to; to the extent that..., #9,395 [Add to Longdo]
以至[yǐ zhì, ㄧˇ ㄓˋ, ] down to; up to, #10,727 [Add to Longdo]
入微[rù wēi, ㄖㄨˋ ㄨㄟ, ] down to the smallest detail; thorough-going; fine and detailed, #11,760 [Add to Longdo]
低落[dī luò, ㄉㄧ ㄌㄨㄛˋ, ] downcast, #12,517 [Add to Longdo]
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot, #12,580 [Add to Longdo]
羽绒[yǔ róng, ㄩˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] down (soft feathers), #15,530 [Add to Longdo]
没落[mò luò, ㄇㄛˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] downfall, #22,556 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
ウインドウメニュー[ういんどうめにゅー, uindoumenyu-] window menu [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
度忘れ[どわすれ, dowasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dhow \Dhow\, n. [Ar. d[=a]o?]
   A coasting vessel of Arabia, East Africa, and the Indian
   Ocean. It has generally but one mast and a lateen sail. [Also
   written {dow}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dow \Dow\, n.
   A kind of vessel. See {Dhow}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dow \Dow\, v. t. [F. douer. See {Dower}.]
   To furnish with a dower; to endow. [Obs.] --Wyclif.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dow \Dow\ (dou), prop. n. (Finance)
   shortened form of {the Dow-Jones Index} or Dow Jones
   Industrial Average; as, the Dow rose 100 points today.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOW
     Direct OverWrite (MO, ...)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top