Search result for

dills

(185 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dills-, *dills*, dill
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dills มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dills*)
English-Thai: Longdo Dictionary
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cedilla[N] สัญลักษณ์ที่วางใต้ตัวอักษร C เพื่อแสดงว่าออกเสียงเหมือนเสียง S ไม่ใช่เสียง K (ในภาษาฝรั่งเศส)
armadillo[N] ตัวนิ่ม
peccadillo[N] ความผิดเล็กน้อย, Syn. venial sin, scrape
dilly-dally[VI] เสียเวลาในการตัดสินใจ, See also: รวนเร, ชักช้า, อืดอาด, Syn. delay, dawdle, stall, Ant. hasten, hurry
hog cadillac[SL] รถยนต์คันใหญ่, Syn. hog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armadillo(อาร์มะดิล'โล) n. ตัวนิ่ม,ตัวนางอาย
caudillo(คอดีล'โล) n. ผู้นำประเทศ,ผู้นำ
dill(ดีล) n. พืชยาและเครื่องเทศชนิดหนึ่ง
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก
dilly(ดิล'ลี) n. สิ่งที่ดีเด่น,บุคคลที่ดีเด่น
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver
peccadillo(เพคดะดิล'โล) ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,บาปน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cordillera(n) แนวเขา,ทิวเขา,เทือกเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cordilleraกลุ่มเทือกเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armadillosตัวนิ่ม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sapodillaละมุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And most likely a peccadillo or two that can be easily discovered, if she needs a little persuading.แล้วส่วนใหญ่ ไอ้ความผิดเล็กๆน้อยๆ มันต้องปูดกันอยู่แล้ว แค่ต้องอาศัยการจูงใจนิดๆหน่อยๆ Loyal and True (2008)
Here's a list of the gps coordinates from the cadillac Kendrick and Finn Garrety used.นี่คือพิกัดจีพีเอสจากรถคาดิแลคที่เค็นดริกและฟินน์ กาเร็ตตี้ ใช้ Look What He Dug Up This Time (2009)
How the hell did we lose a cadillac?เราทำรถคาดิแลคหายได้ไง Look What He Dug Up This Time (2009)
A cadillac, I think. You know, the big one.คิดว่า คาดิแลค นึกออกมั้ย? You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
John. John Dillinger.จอห์น จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
But a son-of-a-bitch screw like you better address me as Mr. Dillinger.แต่ผู้คุมขี้ทูตอย่างแกควรเรียกฉันว่า คุณดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Where is John Dillinger?จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ อยู่ที่ไหน Public Enemies (2009)
His task will be to get Public Enemy Number One, John Dillinger.ภารกิจเขาคือจับกุมศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Yeah, but people say John Dillinger's a lot smarter and a lot tougher.ครับ แต่ผู้คนพูดกันว่าจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ ฉลาดกว่าและจับยากกว่ามาก Public Enemies (2009)
We have two things Dillinger does not.เรามีสองอย่างที่ดิลลิ่งเจอร์ไม่มี Public Enemies (2009)
I'm John Dillinger. I rob banks.ผมจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ ปล้นธนาคาร Public Enemies (2009)
Public Enemy Number One John Dillinger roams the wilds pursued by the hounds of justice.ศัตรูเลขหนึ่งของประเทศ จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ มีการตามล่าของผู้พิทักษ์กฏหมาย Public Enemies (2009)
According to the bank teller, Barbara Patzke, this is John Dillinger's coat.ตามคำบอกเล่าของพนักงานธนาคาร บาบาร่า แพสกี้ นี่คือเสื้อโค้ทจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Then we will cross-reference every Dillinger associate at locales where that coat was sold.ดังนั้น เราจะตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวกับดิลลิ่งเจอร์ทุกคน ในพื้นที่ที่เสื้อตัวนี้ถูกขาย Public Enemies (2009)
It is by such methods that our Bureau will get John Dillinger.และด้วยวิธีการที่ว่านี้ หน่วยของเราจะได้ตัวดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Off the Dillinger coat.จากเสื้อของดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
When Dillinger bought that coat, he must have been at Berman's switching cars.ตอนที่ดิลลิ่งเจอร์ซื้อเสื้อโค้ท เขาคงกำลังไปรับรถจากเบอร์แมน Public Enemies (2009)
They carry heavy suitcases. One of them looks like Dillinger.พวกเขาหิ้วกระเป๋าเดินทางใหญ่ คนนึงรูปประพรรณคล้ายดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Who was it? Dillinger?ใครหนีไป ดิลลิ่งเจอร์เหรอ Public Enemies (2009)
The man we let get away wasn't John Dillinger.คนที่เราปล่อยหลุดไปไม่ใช่จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
John Dillinger held up a bank for $74,000 while you failed to arrest Nelson.จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ปล้นธนาคารขนเงินไป 74,000 ดอลลาร์ ส่วนคุณจับเนลสันไม่ได้ Public Enemies (2009)
Welcome to Chicago. We have a lot of work to do here on Mr. Dillinger.ขอต้อนรับสู่ชิคาโก เรามีงานที่ต้องทำกันเยอะเกี่ยวกับดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
"Wanted, John Dillinger, dead or dead. "ประกาศจับจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ จับตาย หรือตาย Public Enemies (2009)
And what keeps you up nights, Mr. Dillinger?และอะไรทำให้นายนอนไม่หลับดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Goodbye, Mr. Dillinger.ลาก่อนนะ จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Put your arm around Dillinger.ยกแขนโอบดิลลิ่งเจอร์หน่อย Public Enemies (2009)
Only Indiana State Penitentiary in Michigan City can guarantee Dillinger will not escape.มีแต่เรือนจำรัฐอินเดียน่า ในมิชิแกนซิตี้ ที่สามารถการันตีว่าดิลลิ่งเจอร์จะหนีไปไม่ได้ Public Enemies (2009)
I can take care of John Dillinger or any other prisoner.ฉันคุมได้ทั้งจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ และนักโทษคนไหนๆ Public Enemies (2009)
Dillinger will stay here.ให้ดิลลิ่งเจอร์อยู่ที่นี่ Public Enemies (2009)
Or just stand Dillinger up against a wall and shoot him.ก็สั่งให้ดิลลิ่งเจอร์ไปยืนริมกำแพง Public Enemies (2009)
"John Dillinger is making a mockeryจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Arrest her. Pick up all known Dillinger associates, doctors, family,จับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับดิลลิ่งเจอร์ ทั้งหมอและครอบครัวเขา Public Enemies (2009)
Dillinger's family in Mooresville.ครอบครัวดิลลิ่งเจอร์อยู่มอสวิว Public Enemies (2009)
So? ...and Public Enemy Number One, John Dillinger.และศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
Where's Dillinger? I wanna know where they are.ฉันอยากรู้พวกมันอยู่ไหน บอกมา/ ฉันไม่รู้ Public Enemies (2009)
Is it Dillinger?ใช่ ดิลลิ่งเจอร์หรือเปล่า Public Enemies (2009)
Who was it? Dillinger?พวกมันเป็นใคร ดิลลิ่งเจอร์เหรอ Public Enemies (2009)
Right now, all of Dillinger's friends are dead.ตอนนี้ เพื่อนของดิลลิ่งเจอร์ทุกคนตายหมด Public Enemies (2009)
But Dillinger did aid law enforcement in one way.สิ่งที่ดิลลิ่งเขาช่วยประเทศได้ในทางหนึ่ง Public Enemies (2009)
John Dillinger's holed up at 1148 Addison.จอห์น ดิลลิ่งเจอร์หลบอยู่ที่ 1148 เอ็ดดิสัน Public Enemies (2009)
If you aid us in apprehending John Dillinger,ถ้าคุณช่วยเราจับตัวจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
John Dillinger ain't going to a Shirley Temple movie.จอห์น ดิลลิ่งเจอร์ไม่ไปดูหนูน้อยเชอรรี่ เทมเปอร์แน่ Public Enemies (2009)
Do what you want with a man, but do not fuck with his Cadillac.ผู้ชายนะ จะทำอะไรก็ได้ แต่อย่ายุ่งกับรถ Cadillac Zombieland (2009)
Well, I'll be sure to tuck the top down... on my Cadillac.ทอม คุณมาทำอะไรที่นี่น่ะ ถามได้ ผมก็กำลังเซ็นเอกสารน่ะสิ My Bloody Valentine (2009)
Shane, Marshal Dillon, Clint Eastwood.เชน, มาร์แชล ดีลลอน คลิ้น อีสวู๊ด Chuck Versus the Predator (2009)
But dille who are happy for her.บอกเธอด้วยแล้วกัน ว่าพ่อยินดีกับเธอด้วย Chuck Versus the Dream Job (2009)
I need a BOLO on a black Cadillac limousine, tag number S- K-five-two-six, letter O.ผมอยากให้ออกตามหารถลีมูซีน คาดิแลค สีดำ ป้ายทะเบียน S - K Dude, Where's My Groom? (2009)
Oh, uh, trumper's, off piccadilly.อ๋อ ทรัปเปอร์น่ะ Enough About Eve (2009)
I mean, even if there are other Dillingers at the parade, none of them will have one of Johnny's actual suits from the movie.ฉันหมายถึงว่า ถึงแม้ว่าจะมีดิลินเจอร์ที่ขบวนพาเรด เชื่อดิไม่มีซักคน ที่ได้สูทของแท้ที่จอห์นนี่ใส่ตอนเล่นหนังแน่ How to Succeed in Bassness (2009)
Why are you just dilly-dallying like that?ทำไมนายถึงได้เถลไถลแบบนี้นะ Ohitori sama (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dillWith your ability it should be a doddle, but please don't be prideful of that but first apply yourself dilligently with everyone in your class.
dillOh, and Andy Dillon called...
dillYou're late! Sheesh, dilly-dally dilly-dally ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาด[N] Dillenia indica Linn., Example: ที่นี่นิยมนำตาดมาต้มกินจิ้มกับน้ำพริก, Thai definition: ต้นมะตาด เป็นไม้ต้นชนิด Dillenia indica Linn. ในวงศ์ Dilleniaceae ใบใหญ่ ผลกลมๆ มียางเป็นเลือก ใช้เป็นผัก
เถลไถล[V] wander, See also: dawdle, dilly-dally, stroll, loiter, Syn. ไถล, เชือนแช, Example: อย่าเถลไถลไปทางไหนให้มากนัก, Thai definition: ไม่ตรงมาตรงไป เที่ยวแวะโน่นแวะนี่
เชือนแช[V] stray, See also: be dilatory, wander, dilly-dally, loiter, linger, aberrant, Syn. แชเชือน, ไถล, เถลไถล, Example: เมื่อเลิกประชุมแล้วท่านมักไม่กลับบ้านทันทีคงเชือนแชอยู่ที่ร้านขายสุราที่อยู่ใกล้ๆ ที่ประชุมนั้นเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
การแทะ[n.] (kān thae) FR: mordillement [m]
แขนง[n.] (khanaēng) EN: twig   FR: petite branche [f] ; brindille [f]
ละมุด[n.] (lamut) EN: sapodilla   FR: sapotille [f]
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
มาลา[n.] (mālā) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla   
มะตาด [n.] (matāt) EN: Dillenia indica ; Chulta ; hondapara tree ; elephant apple   
ผักชีดอง[n. exp.] (phakchī døng) EN: dill pickle   
ผักชีลาว[n. exp.] (phakchī Lāo) EN: Dill ; Anethum graveolens   
ประทัดไต้หวัน [n. exp.] (prathat Taiwan) EN: Scarlet bush ; Fire bush ; Coloradillo   
ศรีมาลา[n. exp.] (sī mālā) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla   
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite   FR: ronger ; grignoter ; mordiller
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner
เทือกเขาแอนดีส[n. prop.] (theūakkhao Aēndīt) EN: Andes Mountains   FR: cordillère des Andes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DILL    D IH1 L
DILLY    D IH1 L IY0
DILLS    D IH1 L Z
DILLE    D IH1 L
DILLIN    D IH1 L IH2 N
DILLER    D IH1 L ER0
DILLIE    D IH1 L IY0
DILLEY    D IH1 L IY0
MADILL    M AA0 D IY1 L
DILLON    D IH1 L AH0 N
DILLOW    D IH1 L OW0
MCDILL    M AH0 K D IH1 L
DILLEN    D IH1 L AH0 N
DILLARD    D IH1 L AH0 D
DILLMAN    D IH1 L M AH0 N
WADDILL    W AO1 D IH1 L
MACDILL    M AH0 K D IH1 L
DILLING    D IH1 L IH0 NG
PADILLA    P AH0 D IH1 L AH0
DILLION    D IH1 L Y AH0 N
DILLARD    D IH1 L AA0 R D
CAUDILL    K AO1 D AH0 L
SEDILLO    S EH0 D IH1 L OW0
CORDILL    K AO1 R D AH0 L
BADILLO    B AH0 D IH1 L OW0
CEDILLO    CH EH0 D IH1 L OW0
COGDILL    K AA1 G D AH0 L
CUNDILL    K AH1 N D IH2 L
ZEDILLO    Z EY2 D IY1 OW0
DILLARD    D IH1 L ER0 D
ZEDILLO    Z EH2 D IH1 L OW0
ZADILLO    Z AH0 D IH1 L OW0
STOGDILL    S T AA1 G D IH2 L
CADILLAC    K AE1 D AH0 L AE2 K
DILLON'S    D IH1 L AH0 N Z
DILLMORE    D IH1 L M AO0 R
DILLEHAY    D IH1 L AH0 HH EY0
CARDILLO    K AA2 R D IH1 L OW0
DILLER'S    D IH1 L ER0 Z
MENDILLO    M EH2 N D IH1 L OW0
CAUDILLO    K AO2 D IH1 L OW0
GORDILLO    G AO2 R D IH1 L OW0
MACDILL'S    M AH0 K D IH1 L Z
GRANDILLO    G R AE0 N D IH1 L OW0
DILLARD'S    D IH1 L AH0 D Z
DILLINGER    D IH1 L IH0 NG ER0
DILLARD'S    D IH1 L ER0 D Z
CADILLACS    K AE1 D AH0 L AE2 K S
STOGSDILL    S T AA1 G Z D IH2 L
DILLARD'S    D IH1 L AA0 R D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dill    (n) (d i1 l)
cedilla    (n) (s i1 d i1 l @)
Cadillac    (n) (k a1 d @ l a k)
cedillas    (n) (s i1 d i1 l @ z)
armadillo    (n) (aa2 m @ d i1 l ou)
armadillos    (n) (aa2 m @ d i1 l ou z)
peccadillo    (n) (p e2 k @ d i1 l ou)
dilly-dally    (v) - (d i1 l i - d a l ii)
peccadillos    (n) (p e2 k @ d i1 l ou z)
peccadilloes    (n) (p e2 k @ d i1 l ou z)
dilly-dallied    (v) - (d i1 l i - d a l i d)
dilly-dallies    (v) - (d i1 l i - d a l i z)
dilly-dallying    (v) - (d i1 l i - d a l i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cadillac {m}cadillac [Add to Longdo]
Cedille {f}; Cédille {f}cedilla [Add to Longdo]
Dill {m}dill [Add to Longdo]
Kavaliersdelikt {n}; Sünde {f}peccadillo [Add to Longdo]
Es geht zu wie in einem Taubenschlag. [übtr.]It's like Piccadilly Circus. [Add to Longdo]
Kordillerenbekassine {f} [ornith.]Cordilleran Snipe [Add to Longdo]
Kordillerenschlüpfer {m} [ornith.]Cordillera [Add to Longdo]
Kordillerenämmerling {m} [ornith.]Grey-hooded Sierra Finch [Add to Longdo]
Kordillerenzeisig {m} [ornith.]Yellow-rumped Siskin [Add to Longdo]
Gürteltier {n} [zool.]armadillo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゅうよ[, kyuuyo] (n) (obsc) (See アルマジロ) armadillo [Add to Longdo]
アーマジロ[, a-majiro] (n) armadillo [Add to Longdo]
アルマジロ[, arumajiro] (n) armadillo [Add to Longdo]
キャデラック[, kyaderakku] (n) Cadillac [Add to Longdo]
ケサディーヤ;ケサディージャ[, kesadei-ya ; kesadei-ja] (n) quesadilla (spa [Add to Longdo]
コンマ(P);カンマ[, konma (P); kanma] (n) comma; cedilla; (P) [Add to Longdo]
サポジラ[, sapojira] (n) sapodilla [Add to Longdo]
ディル[, deiru] (n) dill [Add to Longdo]
因循姑息[いんじゅんこそく, injunkosoku] (n) dilly-dallying and temporizing (temporising) [Add to Longdo]
鎧鼠[よろいねずみ, yoroinezumi] (n) (obsc) (See アルマジロ) armadillo [Add to Longdo]
貧歯類[ひんしるい, hinshirui] (n,adj-no) edentates (i.e. anteaters, sloths, armadillos) [Add to Longdo]
陸団子虫[おかだんごむし;オカダンゴムシ, okadangomushi ; okadangomushi] (n) (uk) common pill bug (Armadillidium vulgare) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凯迪拉克[Kǎi dí lā kè, ㄎㄞˇ ㄉㄧˊ ㄌㄚ ㄎㄜˋ, / ] Cadillac [Add to Longdo]
土茴香[tǔ huí xiāng, ㄊㄨˇ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ, ] dill seed [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] armadillo [Add to Longdo]
犰狳[qiú yú, ㄑㄧㄡˊ ㄩˊ, ] armadillo [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] armadillo [Add to Longdo]
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, ] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands [Add to Longdo]
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, ] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands [Add to Longdo]
莳萝[shí luó, ㄕˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] dill (herb) [Add to Longdo]
莳萝籽[shí luó zǐ, ㄕˊ ㄌㄨㄛˊ ㄗˇ, / ] dill seed [Add to Longdo]
野小茴[yě xiǎo huí, ㄧㄝˇ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, ] dill seed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カンマ[かんま, kanma] comma, cedilla, , [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top