Search result for

denker

(61 entries)
(1.8182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denker-, *denker*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา denker มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *denker*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good.DENKERThe Return (1985)
I can't figure out how you can be doing advanced theoretical thinking like that and still be stuck in our little town.Ich verstehe nicht, wie ein so erstklassiger Denker... ... nochinunsererStadtfeststeckt. Body Heat (1981)
And she is an original thinker.Und sie hat Ideen, Vordenkerqualitäten. Equal Opportunities (1982)
She was a fast thinker.Sie war ein schneller DenkerDead Men Don't Wear Plaid (1982)
Greater familiarity with some of our best minds might make that clear.Jeder, der mit unseren großen Denkern vertraut ist, weiß das. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
It has no sense of style.Das ist die Schuld des Zentraldenkers. Akce: Sesit 1 (1983)
Including the minor inaccuracy that takes place right after landing. Filip, as always, tries to lead by example.Der Weg in die Vergangenheit verlief nach den vorprogrammierten Berechnungen des Zentraldenkers. Akce: Sesit 1 (1983)
XB28 space patrol calling CWB!Raketenflugzeug IKSB 20 ruft den ZentraldenkerNávrat do budoucnosti (1983)
Just that. The thing you're interested in is the CWB. The Central World Brain.Das hier, lieber Herr Drchlík, ist der Zentraldenker, wo alle Denkvorgänge gespeichert sind. Návrat do budoucnosti (1983)
Is it the same one that sent the useless old money? This CEWEB or whatever you call it...Und dieses veraltete Geld, das man uns da geschickt hat, ist auch vom Zentraldenker gekommen? Návrat do budoucnosti (1983)
The Brain's stability is restored.Die Störung der Stabilität des Denkers ist beseitigt. Návrat do budoucnosti (1983)
The CWB thanks you.Der Zentraldenker bedankt sich. Návrat do budoucnosti (1983)
I'd like you to be introduced to the detailed calculations of the CWB.Ich will Sie mit den letzten Berechnungen des Zentraldenkers bekannt machen. Návrat do budoucnosti (1983)
This is the CWB!"Hier spricht der ZentraldenkerNávrat do budoucnosti (1983)
The Central World Brain begs your pardon.Der Zentraldenker entschuldigt sich. Návrat do budoucnosti (1983)
Well, this CWB!ZentraldenkerNávrat do budoucnosti (1983)
CWB's question:Meldet eure Parameter! Zentraldenker versteht nicht. Návstevníci pricházejí (1983)
Call the Central World Brain!Rufen sie den ZentraldenkerNávstevníci pricházejí (1983)
Adam 84 calling CWB.Expediton/84 ruft den Zentraldenker Návstevníci pricházejí (1983)
The visitors calling CWB.Die Besucher rufen den ZentraldenkerNávstevníci pricházejí (1983)
The signal is not clear. Give me the parameters, please.Nur eine geringe Abweichung... (Computerstimme) Hier ZentraldenkerNávstevníci pricházejí (1983)
By CWB's estimate, the error must have occurred during mission execution.Der Zentraldenker entschuldigt sich. Fehler in den Eingabedaten! Návstevníci pricházejí (1983)
Based on CWB's data.Wie vom Zentraldenker vorberechnet. Návstevníci pricházejí (1983)
You know what? The CWB can go and hang itself by the neck.Der Zentraldenker kann uns den Buckel herunterrutschen! Návstevníci pricházejí (1983)
This is CWB.(Computerstimme) Hier spricht der ZentraldenkerNávstevníci pricházejí (1983)
This is the Central World Brain. The connection is lost.Hier spricht der Zentraldenker, der Zentraldenker der Menschheit. Návstevníci pricházejí (1983)
CWB is powerless in the matter.Verbindung unterbrochen. Der Zentraldenker entschuldigt sich. Návstevníci pricházejí (1983)
The Expedition is near bankrupt.Der Zentraldenker hatte sich geirrt Prozrazení (1983)
Or even a bit more. CWB's mistake is not our fault.Und wär der Irrtum des Zentraldenkers nicht passiert... Prozrazení (1983)
Katya finds a new ally, with whose help she easily slips a microphone near Adam, even though the genius doesn't seem to be particularly happy about it, because now, having found his schoolbag, he has no more excuse not to go to school.Der Zentraldenker konnte dies nicht ahnen. Zum Glück endeten nicht alle Aktionen der Gruppe so katastrophal. Katja gelang es, heimlich eine Videowanze in Adams Nähe zu platzieren. Pulnocní kolotoc (1983)
Visitors calling CWB! The Operation is still under way.Zentraldenker wird gerufen von Besuchern. Pulnocní kolotoc (1983)
CWB cannot make contact with 1984.Der Zentraldenker entschuldigt sich. Tajemství velkého ucitele (1983)
Visitors calling CWB!Zentraldenker wird gerufen von den Besuchern. Tajemství velkého ucitele (1983)
He quotes Adam Bernau, a 20th century scientist, who'd discovered the mathematical laws behind continental drift at age 11.Der Zentraldenker hat einen Kometen geortet, der die Erde bedroht. Der Vorschlag, wie die Katastrophe abzuwenden ist, kommt vom Akademiker Filip. Výprava do minula (1983)
They were chosen for the trip using data from the Central World Brain.Sie wurden vom Zentraldenker für die Reise in die Vergangenheit ausgewählt. Výprava do minula (1983)
This is CWB here, the Central World Brain speaking.Der Zentraldenker. Höchste Gefahrstufe. Zeme roku 2484 (1983)
What happened? Is it you who's gone crazy or CWB?Seid ihr verrückt geworden oder der ZentraldenkerZeme roku 2484 (1983)
The CWB has sensed an unidentified object.Der Zentraldenker hat ein unbekanntes Objekt angepeilt. Zeme roku 2484 (1983)
The picture was made according to the data supplied by CWB. In any case, we checked the path of the Galileo, and just to make sure, Luna 3 as well.Wir halten uns dabei an die Angaben des Zentraldenkers, an Kontrolldaten von der Umlaufbahn Galileo und an Daten von Luna 3. Zeme roku 2484 (1983)
This is CWB, the Central World Brain.Hier spricht ZD. Der ZentraldenkerZeme roku 2484 (1983)
Are you aware that CWB didn't recommend you as the leader of the Expedition?Wenn man sich vorstellt, dass der Zentraldenker Sie als Expeditionsteilnehmer nicht vorgeschlagen hat. Zeme roku 2484 (1983)
You keep saying that, Diana. Our Leader is asking for results.Unser Denker will Ergebnisse sehen. Breakout (1985)
- Yes, at the Leader's request.- Ja, auf Wunsch des Denkers. Dreadnought (1984)
The Leader was extremely disturbed by our defeat.Der Denker war wegen unserer Niederlage sehr aufgebracht. Dreadnought (1984)
The Leader demands it.Der Denker will es. Dreadnought (1984)
No, they opposed the Leader... until he had them killed.Nein, sie widersetzten sich dem Denker, bis der sie töten ließ. Dreadnought (1984)
Conquest.Der Denker hat nie autorisiert... Dreadnought (1984)
It can't be diverted without the Leader's approval.Er kann nicht ohne Zustimmung des Denkers abgelenkt werden. Dreadnought (1984)
Triax remote guidance system engaged and online. I assume you've spoken to the Leader.Ich nehme an, du hast mit dem Denker gesprochen. Dreadnought (1984)
The Triax can vaporize 100 square miles without nuclear fallout.Der Triax verdampft eine Fläche von 250 km² ohne Fallout. Ich bin zuversichtlich, dass der Denker das versteht. Dreadnought (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
DENKER    D EH1 NG K ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denker {m} | Denker {pl}thinker | thinkers [Add to Longdo]
Freidenker {m} | Freidenker {pl}free thinker | free thinkers [Add to Longdo]
Freidenkertum {n}freethinking [Add to Longdo]
Freidenkertum {n}freethought [Add to Longdo]
Querdenker {m}; Querdenkerin {f}contrarian [Add to Longdo]
Vordenker {m}mastermind [Add to Longdo]
freidenkerischfreethinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Denker [dɛŋkr] (n) , pl.
     thinker; thinkers
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top