หรือคุณหมายถึง defö?
Search result for

defoe

(4 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defoe-, *defoe*
Possible hiragana form: でふぉえ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't dazzle easily. The last time was a young kid called Jermain Defoe.คนล่าสุดเห็นจะเป็น เด็กที่ชื่อเจอร์เมน เดโฟ Goal! The Dream Begins (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFOE    D AH0 F OW1
DEFOE'S    D AH0 F OW1 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Defoe
   n 1: English writer remembered particularly for his novel about
      Robinson Crusoe (1660-1731) [syn: {Defoe}, {Daniel Defoe}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Defoe ( D AH0 F OW1)

 


  

 
Defoe
 • /D AH0 F OW1/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Defoe, defer, def, deffer, defy, defog, deafer, defied, defies, defile, define, deform, deaf, deify, dove, doff, DOE, Dee, Defoe's, Doe, doe, foe, deface, defame, defter, defuse, devote, Dev, Dov, deft

Similar GERMAN words suggested by aspell:
doofe, devote, Dekor, Demo, Hefe, Decke, Degen, Delle, Demos, Depot, Devon, Düfte, Hefte, Neffe, deale, dehne, deine, denke, derbe, deute, devot, dufte, hefte, Ego, der, de, doof, eo, Defekt, defekt, desto, Depp, dein, Beo, DFB, DFÜ, Duo, UFO, dem, den, des, Dehnen, Denken, Heften, dealen, dehnen, denken, deuten, duften, heften, DECT, Deal, Deck, Dell, Deut, Duft, Heft, Info, Memo, Nero, Veto, dato, derb, dito

Similar FRENCH words suggested by aspell:
défie, défié, défier, défies, défiés, défais, d'effet, défiai, défaut, d'éphore, d'éphod

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top