หรือคุณหมายถึง daür?
Search result for

dauer

(23 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dauer-, *dauer*
CMU English Pronouncing Dictionary
DAUER    D AW1 ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausdauer(n) |die, nur Sg.| ความอดทนอดกลั้น, See also: S. die Geduld,
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dauer {f}duration [Add to Longdo]
Dauer {f}endurance [Add to Longdo]
Dauer {f}shelf life [Add to Longdo]
Dauer {f}permanence [Add to Longdo]
Dauer...continuous [Add to Longdo]
Dauerauftrag {m} | Daueraufträge {pl}standing order | standing orders [Add to Longdo]
Dauerbetrieb {m}continuous operation; continuous working [Add to Longdo]
Dauerfestigkeit {f}fatigue limit [Add to Longdo]
Dauerfestigkeit {f}fatigue strength [Add to Longdo]
Dauerfrost {m}permafrost [Add to Longdo]
Dauerfunktionstaste {f}repeat key [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeit {f}; Haltbarkeit {f}durability [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeit {f}; Konstanz {f}permanence [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeit {f}; Stabilität {f}; Standsicherheit {f}stability [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeit {f}durableness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
続く[つづく, tsuduku] dauern, fortdauern [Add to Longdo]
耐久[たいきゅう, taikyuu] Dauerhaftigkeit, Dauer- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dauer [daur] (n) , s.(f )
   continuance; duration; endurance; length; permanence
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dauer... [daur]
   continuous
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 dauer... [daur]
   steady
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top