Search result for

dackels

(51 entries)
(1.2639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dackels-, *dackels*, dackel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dackels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dackels*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know. Just be cool when you walk by this place. You know, just be like...- Sei einfach cool, wenn wir da rüber dackeln. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Look like we're emptying trash.- Ja, ich bin ein DackelCheech and Chong's Next Movie (1980)
Doug-bug?Dougy-Dackelchen? Rich and Famous (1981)
Unfortunately not.Unsere Dackelhündin wirft. Ace of Aces (1982)
Open up with the dachshund and build to the giraffe.Du solltest mit dem Dackel anfangen und dann zur Giraffe übergehen. Broadway Danny Rose (1984)
I think we wanna mosey through the casino.Wir sollten durchs Kasino dackeln. Wise Guys (1986)
Here comes another one.Da kommt noch so ein NahkampfdackelThey Call Me Renegade (1987)
The Batmobile broke its wheel The joker got awa--Ihr habt's warm in eurem Darm Der Dackel holt euch bald Simpsons Roasting on an Open Fire (1989)
Hey, you guys can't go now.Hey, ihr könnt doch jetzt nicht abdackeln. The 'Burbs (1989)
I'le neler been more embarrassed in my whole life.Dieser blöde Kerl dackelt mir doch nach! - Nein, das gibt's nicht! Kiki's Delivery Service (1989)
He had this one dachshund named Sheba that he just took with him everywhere.Er hatte einen Dackel namens Sheba, den er überall hin mitnahm. Slacker (1990)
Aw, come on, man. Don't give me that sad-ass puppy-dog look.Mann, erspar mir den traurigen Dackelblick. Passenger 57 (1992)
That means when you see the tepee rocking don't come a-knocking.Das heißt: "Wenn das Tipi wackelt... dann komm nicht angedackelt." The Egg and I (1992)
KHI is looking for a dachshund named Sasha. Sasha has a cashmere sweater and gold collar. Don't step on her.KHI sucht nach einer Dackelin namens Sasha mit Kaschmirpullover und goldenem Halsband. Aspen Extreme (1993)
The woman with slender eye Than droop pretty, do you do not be?Eine Frau mit mandelförmigen Augen, die hat ganz andere Chancen als eine, die Männer mit 'm Dackelblick bezirzt. Kika (1993)
But you're always first and I'm always one step behind.Es stört mich aber, dass ich dir hinterherdackeln muss. Money Train (1995)
He makes a dachshund and then an elephant and a squirrel and a whale.Er schafft einen Dackel, einen Elefanten, ein Eichhörnchen... Surviving Picasso (1996)
- Don't give me those puppy eyes.- Lass diesen Dackelblick sein. Tempus, Anyone? (1996)
They're just winter scenes, dachshunds, snowflakes.Es sind Winterszenen, Dackel, Schneeflocken. Meet Joe Black (1998)
"Looking for a ran away dog.""Suche entlaufenen Dackel." Bread and Tulips (2000)
-That asshole is here already.-Da dackelt der Idiot schon an. Living It Up (2000)
You don't even dare to touch a dog.Du traust dich doch nicht mal, einen Dackel anzufassen. Nowhere in Africa (2001)
Oh yeah, before immigation!Ja, ja, vor der Emigration war jeder Dackel 'n Bernhardiner! Nowhere in Africa (2001)
I've seen better hustle on a dashboard Chihuahua. Wag it!Ich hab schon Wackeldackel schneller rennen sehen. Cats & Dogs (2001)
Would you stop following me? Thank you.Würden Sie mir bitte nicht mehr hinterherdackeln? Evolution (2001)
- No more walkies, no more treats, no more following me around.- Kein Gassi gehen und Leckerchen mehr. Und kein Hinter-mir-herdackeln mehr. My Mentor (2001)
- Not even a dachshund?Nicht mal einen DackelThe Guy in the Grave Next Door (2002)
He's afraid of a dachshund, silly!Vor einem Dackel hat er Angst, Dummkopf! Day of the Wacko (2002)
I don't like dachshunds for men.Ich mag bei Männern keine DackelUnoriginal Sin (2002)
"I'm Rory, don't you want to pet me?" face.Dein verdammter Dackelblick. I Solemnly Swear (2003)
-when all you wanna do is yourjob. -Was it a Doberman? It burns my goat!War es ein Dobermann oder ein DackelThe Aviator (2004)
-Dachshunds are little dogs, Hep dear.- Dackel sind doch klein. The Aviator (2004)
Look cute.Dackelblick aufsetzen. 50 First Dates (2004)
Where are you from, you little sausage on wheels?Wo kommst du denn her, du Dackel auf Rädern, du, uah! Laura's Star (2004)
That's for your smaller dog, your yorkie, your lhasa apso, your shih tzu, your chihuahua, and your wiener dog, anything in your toy group.Das ist für einen kleinen Hund. Ihren Yorkie, Lhasa Apso, Shih Tzu, Chihuahua und Ihren Dackel, die ganze Spielzeug-Gruppe. G.H. war ein großer Hund. Always (2004)
- And deep, long, soulful Rory-eyes.- sehnsüchtige feuchte Dackelaugen. Girls in Bikinis, Boys Doin' the Twist (2004)
You know, I got this kid who constantly ignores my advice and then flashes me the sad doe eyes every time I call him a girl's name or scream in his face.Es gibt einen Jungen, der meinen Rat immer ignoriert und seinen Dackelblick aufsetzt, wenn ich ihn mit Mädchennamen anrede oder anschreie. My Unicorn (2004)
Shut up.Haben ein Ding nach dem anderen reingeballert, die Tore flogen nur so... und dabei sind sie 'n Kopf grösser als 'n DackelGreen Street Hooligans (2005)
Poodle, Dachshund, Terrier!Pudel, Dackel, Terrier! Escalator Down (2005)
By the way, I'm Sven, or according to Hamel, just Dachshund.Ich bin übrigens Sven oder beim Hammel einfach DackelEscalator Down (2005)
Dachshund?DackelEscalator Down (2005)
Dachshund, Poodle, Terrier, Boxer!Dackel, Pudel, Terrier, Boxer! Gute Nacht! Denk an deinen Aufsatz, Schlaf gut, Escalator Down (2005)
Just watch out, Dachshund!Pass bloß auf, Dackel! Ach Quatsch! Escalator Down (2005)
This close friendship with Dachshund alone.Allein diese dicke Freundschaft mit Dackel. Wir wissen ja, was der für Dreck am Stecken hat. Escalator Down (2005)
DACHSHUND:DACKELEscalator Down (2005)
Personally, I think it's all just New Age crap, but from your tear-filled, puppy dos eves, I think I've made my point.Aber an Ihren Dackelaugen sehe ich, dass Sie verstanden haben. Acceptance (2005)
That my sister is a pootie-chasing dog who deserves to be tied down and whooped upside the head but it doesn't change the fact that she loves you more than her own life and that you should finish punishing her, and get back to figuring out how to live with one another for the next 50 years or more.Dass meine Schwester ein Hund ist, der jedem Arsch hinterherdackelt... der es verdient, angeleint und ausgeschimpft zu werden. Aber Tatsache ist, dass sie dich über alles liebt. Bestrafe sie nicht länger und überlege dir lieber... wie du mit ihr die nächsten 50 Jahre verbringen willst. Life, Loss, Leaving (2005)
It is a dog A sweet dachsund with short little legs.Er war ja auch ein Hund. Ein süßer DackelThe Robber Hotzenplotz (2006)
AND IF YOU'RE BLINKING AT 25 HUNDRED, I'M GUESSING YOU DON'T.Wenn dieser Wagen wackelt, " kommt keiner von draußen angedackelt..." Buggie Nights (2006)
- And the dachshund?- Und den DackelMy Best Friend (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dackel {m} | Dackel {pl}dachshund | dachshunds [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top