Search result for

dihk

(43 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dihk-, *dihk*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dihk มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: กร้า กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กร้า[ADJ] rough, See also: hard, coarse, weathered, jagged, Syn. ด้าน, หยาบ, แข็ง, กระด้าง, Ant. นุ่ม, Example: ชายชรายื่นมืออันหยาบกร้านที่ผ่านวันและวันเวลามานานปีลูบหัวเด็กหนุ่มอย่างอ่อนโยน
กร้า[ADJ] tough, See also: strong, unyielding, harsh, hard, rough, Syn. กระด้าง, Ant. อ่อน, นุ่ม, Example: นี่คือคำประกาศด้วยน้ำเสียงที่เข้มและกร้าวจริงจังของเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กร่าง ๑ว. อาการที่ทำท่าทางหรือพูดจาวางโต เช่น เขาชอบทำกร่างอยู่เรื่อย.
กร่าง ๒(กฺร่าง) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Ficus altissima Blume ในวงศ์ Moraceae เปลือกเรียบสีเทา ใบกว้างหนารูปไข่ ปลายมน ไม่มีขน ผลกลม เมื่อสุกสีส้มออกแดง, ลุง ฮ่างหลวง หรือ ไทรทอง ก็เรียก.
กร้า(กฺร้าน) ว. มีผิวด้าน, มีผิวไม่สดใส
กร้ากระด้าง, แข็ง, หยาบ.
กร่าย(กฺร่าย) น. ผ้าคาดที่ถักเป็นตาข่าย เช่น คาดกร่ายชายทองวาง ร่วงรุ้ง (กาพย์ห่อโคลง).
กร้า(กฺร้าว) ว. แข็งกระด้าง, แข็งมากหรือแข็งเกินพอดีซึ่งอาจแตกบิ่นได้ง่าย, ไม่นุ่มนวล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Agnes, since I quit eleanor's,เอกเนส ตั้งแต่ฉันลาออกจากร้านของ เอลานอร์ Pret-a-Poor-J (2008)
Wait. you quit eleanor's?เดี๋ยวนะ เธอลาออกจากร้านของเอลานอร์เหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Her fingers are worn, her nails are broken.มือเธอแตกกร้าน เล็บเธอต้องหัก จากการทำงานหนัก The Mark of Nimueh (2008)
I'll be fine. Sure you don't want an extra blanket? It's OK, really.ผมไม่เป็นไรหรอก แน่ใจนะว่าไม่เอาตะกร้าอีก ไม่เป็นไรฮะ The Moment of Truth (2008)
Yeah, from some of your neighbours.ใช่ จากร้านใกล้ ๆ ร้านคุณ The Bank Job (2008)
While Daisy was showering, taxi was waiting outside a Boutique for the woman to pick up a package which hadn't been wrapped yet because the girl who was supposed to wrap it had broken up with her boyfriend the night before, and forgot.ขณะที่เดซี่อาบน้ำ -แท็กซีจอดรออยู่ด้านนอกร้านขายเสี้อผ้า รอผู้โดยสารหญิงที่เขารับมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Mr. President, we have to act strong.-ท่านครับ,เราต้องใช้ท่าทีแข็งกร้าวนะครับ Vantage Point (2008)
I tripped a beaner while I was walking down the stairs... at the Wal-Mart the other day.ฉันเดินออกจากร้านอาหาร แล้วฉันเดินลงบันได ไปที่วอลมาร์ทในวันนั้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Grrr!กร้าDay of the Dead (2008)
Grrr!กร้าDay of the Dead (2008)
Grrr!กร้าDay of the Dead (2008)
Grrr!กร้าDay of the Dead (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร่าง[n.] (krāng) EN: banyan tree   FR: banian [m]
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank   

English-Thai: Longdo Dictionary
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า,กลุ่มสิ่งจักสาน,ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
cleavage(คลี'วิจฺ) n. การแยกออก,การแตกร้าว,การแบ่งออก
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
creel(ครีล) n. ตะกร้าใส่ปลา (กุ้งหรือปู) ,กับดักปลา (กุ้ง ปูหรืออื่น ๆ)
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
demijohnn. ขวดขนาดใหญ่คอเล็กที่หุ้มด้วยตะกร้าจักสาน
desert(เดส'เซิร์ท) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แห้งแล้ง,รกร้าง,อ้างว้าง vt. ละทิ้ง,ละทิ้งหน้าที่,หนีทัพ. n. ผู้ละทิ้ง,ผู้หนีทัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
basketry(n) การสานตะกร้า
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้า
dissent(vi) ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ขัดแย้ง,แตกร้าว,ทะเลาะ,ไม่ลงรอยกัน
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
fallow(n) ที่รกร้าง,ที่ว่างเปล่า
hew(vt) ฟัน,ตัด,ถาก,หักร้างถางพง,สับ,โค่น,ผ่า
pannier(n) ตะกร้า,กระจาด
pioneer(vt) บุกเบิก,สำรวจ,หักร้างถางพง,ริเริ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top