Search result for

couchs

(178 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -couchs-, *couchs*, couch
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา couchs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *couchs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
couch[N] เก้าอี้ยาว, See also: เก้าอี้นอน, โซฟา, Syn. lounge, sofa
couch[VT] ทำให้นอนลง, See also: ทำให้หมอบลง
couch[VI] นอนลง, See also: หมอบลง
couch in[PHRV] แสดงออก (ด้วยคำพูด)
couchant[ADJ] ที่หมอบอยู่ (ใช้กับสัตว์), Syn. lying down
accouchement[N] การให้กำเนิด, Syn. childbirth
couch potato[SL] คนขี้เกียจ (มักเอาแต่นั่งดูทีวี)
couch-doctor[SL] จิตแพทย์, Syn. couch-turkey
studio couch[N] โซฟาบุนวมที่ไม่มีพนักพิงและพับเป็นเตียงได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accouchement(อะดูซมาน) fr. ระยะเก็บตัวในวัยเด็ก, การคลอด
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
couch(เคาชฺ) {couched,couching,couches} n. ที่นอน,เก้าอี้นอน,เก้าอี้ยาว,ถ้ำสัตว์. vt. ทำให้นอนลง,เอนลง,ขจัดออก,แสดงด้วยถ้อยคำ,เขียนด้วยคำพูด vi. นอนลง,ก้มลง,หมอบ,กอง, Syn. express
couchant(เคา'เชินทฺ) n. ซึ่งนอนลง,ซึ่งหมอบอยู่
couching(เคา'ชิง) n. การนอนลง,การหมอบลง

English-Thai: Nontri Dictionary
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
couch(n) ที่นอน,เตียง,เก้าอี้นอน,โซฟา,เก้าอี้ยาว,เบาะรอง
couch(vi) หมอบลง,ก้มลง
couchant(adj) ซึ่งหมอบอยู่,ซึ่งนอนลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parturition; accouchement; childbirth; labor; labour; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partus; accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labor; accouchement; childbirth; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour; accouchement; childbirth; labor; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [ศัพท์ที่มีคำ labor ประกอบ ดูที่ labour,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levant and couchantระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accouchéeผู้คลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accouchement forceการข่มคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accoucheurผู้ทำคลอด, หมอตำแย (ชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accoucheuseผู้ทำคลอด, หมอตำแย (หญิง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
childbirth; accouchement; labor; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
couching; cataractopiesisการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cataractopiesis; couchingการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tocus; accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accoucheursผดุงครรภ์ชาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't--don't mention anything to dad, though 'cause he'll probably, like, handcuff him to the couchแต่อย่า... อย่าพูดถึงพ่อเขานะ ผมคิดว่า มันก็คงเหมือนใส่กุจแจมือเค้าไว้บนโซฟา Chuck in Real Life (2008)
You sure you just don't wanna crash on the couch? Nah. No, it's cool.แน่ใจนะว่าจะไม่นอนนี่ก่อน / ไม่เป็นไรหรอก ชั้นโอเค Chuck in Real Life (2008)
It might be awkward a little bit with nate on the couch, so... yeah.มันออกจะดูอึดอัดนิดหน่อยระหว่างที่เนทนอนบนเก้าอี้ ดังนั้น ใช่ Pret-a-Poor-J (2008)
I haven't sat on this couch for four months.ฉันไม่ได้นั่งบนโซฟาตัวนี้ สี่เดือนมาแล้ว Lucky Thirteen (2008)
She's having me sleep on the Couch.เธอมีผมหลับอยู่บนโซฟา The Itch (2008)
get more couchesมากขึ้นเตียงนอน Gas Pills (2008)
You think she'd know if we were on your couch?แล้วเธอจะว่าอะไรมั๊ย ถ้าเรามีอะไรกันอยู่บนโซฟา Day of the Dead (2008)
Get off the couch!ถอยออกไป Day of the Dead (2008)
She has a refrigerator, couch, even a television set.มีตู้เย็น โซฟา แม้แต่โฮมเธียเตอร์ Body of Lies (2008)
- Sit on my couch... my chillastic couch, and chill out.โซฟาสุดเจ๋งของฉันแล้วผ่อนคลายซะ Pineapple Express (2008)
We're having a blast. /That was impressive, Bobbi, /but Uncle Skeeter can jump /over the couch the long way.หลานเก่งมากบ็อบบี้แต่น้าสกีเตอร์ โดดข้ามโซฟาได้ไกลกว่า Bedtime Stories (2008)
You're ruining the couch, Granny.ยายทำโซฟาพังหมดแล้ว City of Ember (2008)
Well don't cry for Castle, he can cover this with change in his couch cushions.ไม่ต้องเสียน้ำตาเผื่อ คาสเซิล กันหรอก ราคาโซฟาใหม่ของเค้า มากกว่านี้อีก Gamer (2009)
Get the hell of the couch, ya filthy beasts!ลงจากโซฟาเดี๋ยวนี้เลยไอ้หมาลามก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Where do you want us? Oh, just casual, on the couch.แค่ดูสบายๆ บนโซฟา London. Of Course (2009)
- Hey little help movin' a couch.ฉันอยากให้พวกเธอมาช่วยย้ายโซฟา Zombieland (2009)
I have a really comfy couch for him.ฉันมีที่นอนอุ่นๆสำหรับเขาเยอะ Emotional Rescue (2009)
- She can't find her daddy. Why don't you two get comfy on that couch?ทำไมเธอสองคนไม่ไปนั่ง ให้สบายบนโซฟานั่น 2012 (2009)
Your couch, bed, your kitchen table. Stuff it all in there.เก้าอี้ เตียงนอน โต๊ะกินข้าว ข้าวของทุกอย่างลงไปอยู่ในเป้ Up in the Air (2009)
Let's get everyone on the couch. I'm thinking Walt Jr. in the middle Mom and Dad on either side.360 ดอลลาร์ ABQ (2009)
I rent your couch.ฉันเช่าโซฟานายนอน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
I rent out my couch?เช่าโซฟาฉันนอน? The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
You rent my couch, you pay me.นายเช่าโซฟาฉันนอน นายต้องจ่ายฉัน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Well, I think My couch is calling.ทำความสะอาดสระน้ำ เปลี่ยนไส้กรองแอร์ ซ่อมหลอดความร้อน ผมรู้หน้าที่ ใช่ ขอบใจนะ Conflicted (2009)
He slept on the couch...เขานอนบนโซฟา.. Home Is the Place (2009)
I'm gonna take a quick shower. Try not to get any crumbs on the couch.แม่จะไปอาบน้ำนะจ๊ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I know what that couch does to your back.ฉันรู้ว่าโซฟาทำให้หลังคุณเป็นยังไง A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
you mean, like an upgrade, something with a couch and softer lighting?คุณหมายถึงแบบอัพเกรด แบบมีโซฟา แล้วก็ไฟสลัว ๆ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Now if we're going with the Damask for the settee, then I strongly suggest that we do the couch in the chenille.ถ้าเราใช้ผ้าดามาสก์สำหรับเก้าอี้เท้าแขน ฉันขอแนะนำว่าให้หุ้มเก้าอี้ยาวด้วยชีไนล์ Marry Me a Little (2009)
The only word I understood there was "couch."คำเดียวที่ผมรู้จักคือเก้าอี้เท้าแขน Marry Me a Little (2009)
Hoping that we can cuddle on the couch and watch espn.หวังงว่าเราจะกอดกันอยู่บนโซฟาและดูช่องเอเอสพีเอนด้วยกัน The Age of Dissonance (2009)
{\pos(192,220)}I'd rather you tossed next to me than on the couch.ฉันอยากจะให้เธอ นั่งเก้าอี้ติดฉัน Fix (2009)
- Well, I can sleep on a couch. - No, no, no, no, I'll sleep on the couch.I'll sleep on the couchDid You Hear About the Morgans? (2009)
I'd be fine on a couch.I'd be fine on a couchDid You Hear About the Morgans? (2009)
Casting couch.เจฟ: Chuck Versus the Beefcake (2009)
The casting couch is a long-honored tradition between men and women.โซฟาคัดเลือกตัวเป็นประเพณีที่มีเกียรติมานาน ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย เจฟฟรี่ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Which I respect, just not on my couch.ไม่หิวแล้ว Chuck Versus the Beefcake (2009)
- The casting couch was your idea.การคัดเลือกตัวบนโซฟาเป็นความคิดของคุณ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Do you want to get stuck living in the cracks between the couch and the refrigerator?แม่อยากจะอยู่อุดอู้ระหว่างโซฟากับตู้เย็นหรือไง? Episode #1.5 (2009)
What are we doing on the couch?เรามาทำอะไรกันบนโซฟาล่ะเนี่ย? Release Me (2009)
But all my glasses are dirty, so let's pretend that you made it to the couch...แต่แก้วของฉันทุกใบมันสกปรก งั้นสมมุติเอา คุณต้องมานั่งตรงโซฟา... Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
- Couch.-บนโซฟา Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Mason says his brother sometimes sleeps on the couch in the living room or disappears for days at a time.เมสันบอกว่าพี่ชายเขานอนที่เก้าอี้ในห้องนั่งเล่นเป็นบางครั้ง หรือไม่ก็หายไปทีละหลายวัน To Hell... And Back (2009)
Please, have a seat on the casting couch.เชิญ.. นั่งที่โซฟาเลย Preggers (2009)
Isn't that what I should be saying, considering you're sitting on my couch, drinking my vodka?นั่นไม่ใช่ที่ชั้นต้องพูดเหรอ พิจารณาจากที่เธอนั่งบนโซฟาชองชั้นแล้วก็ดื่มวอคก้าชั้น? Pilot (2009)
I don't want it to be for a quickie on this couch.ฉันไม่อยากจะให้มันแปปเดียวเสร็จบนโซฟานี้หรอกนะ Nice Is Different Than Good (2009)
You've never made love to another woman on this couch?คุณไม่เคยร่วมรักกับ ผู้หญิงคนอื่นบนโซฟานี้เหรอ? Nice Is Different Than Good (2009)
And my breasts resemble two balloons you'd find behind the couch a week after the party.แล้วหน้าอกก็เหี่ยวยังกะ ลูกโป่งสองลูกที่เธอเจอหลังเก้าอี้ หลังงานปาตี้จบไปแล้ว 1 สัปดาห์ Nice Is Different Than Good (2009)
Or maybe someone's moved my couch. Cho?หรือบางคนขยับโซฟานี่ โช The Scarlet Letter (2009)
- Did you move my couch? - No. Why would i?นายขยับโซฟานี่หรือเปล่า เปล่า จะทำทำไม The Scarlet Letter (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
couchA couch potato is something that I don't want to be.
couchAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
couchA TV remote control is under the couch.
couchJohn stretched out on the couch.
couchThe couch is in the foreground next to the table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูติแพทย์[N] obstetrician, See also: accoucheur, Example: หญิงในชนบทยังนิยมคลอดลูกกับหมอตำแยมากกว่าจะให้สูติแพทย์ทำคลอดให้, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทำคลอด
นางผดุงครรภ์[N] midwife, See also: accoucheur, obstetrician, Syn. ผดุงครรภ์, Example: พยาบาลที่สถานีอนามัยเป็นนางผดุงครรภ์รับทำคลอดที่บ้านด้วย, Count unit: คน, Thai definition: สตรีผู้ได้รับการฝึกเพื่อช่วยทำคลอด, ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
โซฟา[N] sofa, See also: couch, Syn. ตั่ง, ม้านั่งยาว, เก้าอี้ยาว, เก้าอี้นวมยาว, Example: ท่านพระครูนั่งจมโซฟา ดูหนังอยู่กับหมาตัวหนึ่ง, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ยาวบุนวมที่นั่งหลายคน, Notes: (อังกฤษ)
ม้านั่งยาว[N] sofa, See also: couch, chesterfield, Syn. เก้าอี้ยาว, Example: หัวหน้างานสั่งให้เอาม้านั่งยาวมาเตรียมไว้มากๆ, Count unit: ตัว, Notes: (อังกฤษ)
เก้าอี้นอน[N] couch, See also: chaise loungue, lounge, sofa, chesterfield, Example: คุณท่านนั่งเอกเขนกบนเก้าอี้นอน ส่วนข้าพเจ้านั่งกับพื้น, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่มีรูปยาว ใช้สำหรับนอน
เก้าอี้ยาว[N] sofa, See also: divan, couch, chesterfield, Example: ไผ่ซางใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทำร่ม เก้าอี้ เก้าอี้ยาว ทำหลังคา มุงหลังคา ทำกระบอกใส่น้ำ น้ำมัน เป็นต้น, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ซึ่งมีขนาดยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้น [n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier   FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m]
ชั้นของโอโซน[n. exp.] (chan khøng ōsōn) EN: ozone layer   FR: couche d'ozone [f]
เดือนดับ[n. exp.] (deūoen dap) EN: moonset ; setting moon   FR: coucher de lune [m]
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend   FR: s'incliner ; pencher ; être couché
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down   FR: être couché
ห้องนอน [n.] (hǿng nøn) EN: bedroom   FR: chambre à coucher [f]
การคลอด[n.] (kān khløt) EN: delivery ; childbirth   FR: accouchement [m]
การคลอดลูก[n. exp.] (kān khløt lūk) FR: accouchement [m] ; enfantement [m] (vx) ; délivrance [f]
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage   FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
เข้านอน [v. exp.] (khaonøn) EN: go to bed ; retire   FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit
คลอด[v. exp.] (khløt) EN: give birth (to) ; bear (a child) ; be born   FR: donner naissance (à) ; accoucher ; enfanter
คลอดลูก[v. exp.] (khløt lūk) EN: have a baby ; give birth   FR: donner naissance (à) ; accoucher ; mettre au monde ; enfanter ; avoir un enfant
กระดาษอาร์ต[n. exp.] (kradāt āt) EN: coated paper ; art paper   FR: papier couché [m]
กระเจี๊ยบแดง[n. exp.] (krajīep daēng) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
หลับนอน[n.] (lapnøn) EN: make love ; have sex   FR: coucher avec qqn (fam.)
เลขที่นอน [n. exp.] (lēk thīnøn) EN: berth number   FR: numéro de couchette [m]
ม้านั่งยาว [n. exp.] (mānang yāo) EN: sofa ; couch ; chesterfield   FR: sofa [m] ; divan [m]
หมอตำแย[n.] (mø tamyaē) EN: midwife   FR: sage-femme [f] ; accoucheuse [f] ; médecdin accoucheur [m] ; accoucheur [m] ; maïeuticien [m]
นอน [v.] (nøn) EN: sleep ; go to bed   FR: dormir ; se coucher ; faire dodo (enf.) ; pieuter (fam.)
นอน [v.] (nøn) EN: lie down ; recline   FR: se coucher ; s'allonger
นอนขด[v. exp.] (nøn khot) EN: curl up ; be curled up   FR: s'enrouler ; se pelotonner ; se coucher en rond
ออกลูก[n. exp.] (øklūk) EN: give birth (to) ; have a baby ; deliver   FR: accoucher ; donner naissance (à) ; enfanter ; mettre au monde ; mettre bas ; agneler (brebis)
ผ้าอ้อม[n.] (phā-øm) EN: diaper ; sheets for baby   FR: couche [f] ; lange [m] ; pointe [f] (vx)
พระอาทิต[n. exp.] (Phra-Āthit tok) EN: sunset   FR: coucher du soleil [m]
พระอาทิตย์ตกดิน[n. exp.] (Phra-Āthit tokdin) EN: sunset   FR: coucher du soleil [m]
พระนอน [n. prop.] (Phranøn) EN: reclining Buddha   FR: Bouddha couché [m]
ประสูติ[n.] (prasūt) EN: delivery ; childbirth   FR: accouchement [m]
โซฟา[n.] (sōfā) EN: sofa ; couch   FR: sofa [m] ; divan [m] ; canapé [m]
สูติแพทย์[n.] (sūtiphaēt) EN: obstetrician ; accoucheur   
ตะวันตก[n.] (tawan-tok) EN: west ; occident   FR: ouest [m] ; occident [m] ; couchant [m]
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion   FR: avorter ; faire une fausse couche
ทำการคลอด[v.] (tham kān khløt) EN: deliver (a baby)   FR: accoucher
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress   FR: lit [m] ; matelas [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; couchette [f]
ท้องแก่[X] (thøng kaē) EN: about ready to give birth ; far advanced pregnancy   FR: sur le point d'accoucher
ถุงนอน [n. exp.] (thung nøn) EN: sleeping bag   FR: sac de couchage [m]
เตียง[n.] (tīeng) EN: bed   FR: lit [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; pieu [m] (fam.) ; plumard [m] (fam.)
เตียงล่าง[n. exp.] (tīeng lāng) EN: lower berth   FR: couchette inférieure [f]
ตกดิน[v.] (tokdin) EN: set (sun)   FR: se coucher (soleil)
ตู้นอน[n. exp.] (tū nøn) FR: couchette [f]
เวลาเข้านอน [n. exp.] (wēlā khao nøn) EN: bedtime   FR: heure du coucher [f]
เวลานอน [n. exp.] (wēlā nøn) EN: bedtime   FR: heure du coucher [f]
หญิงคลอดลูก[n. exp.] (ying khløt lūk) FR: accouchée [f] ; parturiente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUCH    K AW1 CH
COUCHED    K AW1 CH T
COUCHES    K AW1 CH AH0 Z
COUCHMAN    K UW0 SH M AE1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
couch    (v) (k au1 ch)
couched    (v) (k au1 ch t)
couches    (v) (k au1 ch i z)
couchant    (j) (k au1 ch @ n t)
couching    (v) (k au1 ch i ng)
couchette    (n) (k uu1 sh e1 t)
couchettes    (n) (k uu1 sh e1 t s)
couch-grass    (n) - (k au1 ch - g r aa s)
accouchement    (n) (@1 k uu1 sh m o ng)
accouchements    (n) (@1 k uu1 sh m o ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausziehcouch {m}sofa-sleeper [Add to Longdo]
jemand, der ständig vor der Glotze hängtcouch potato [slang] [Add to Longdo]
Liege {f}; Couch {m}couch [Add to Longdo]
Liegewagen {m}couchette [Add to Longdo]
Psychiater {m}; Klapsdoktor (scherzhaft)shrink (short for headshrinker); couch doctor [Add to Longdo]
Schlafcouch {m}bed couch [Add to Longdo]
liegendcouching [Add to Longdo]
liegtcouches [Add to Longdo]
Die Couch ist ausklappbar.The couch folds out. [Add to Longdo]
Entbindung {f}; Gebären {n}; Niederkunft {f} [med.]accouchement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウチ[, kauchi] (n) couch [Add to Longdo]
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P) [Add to Longdo]
クシェット;クーシェット[, kushietto ; ku-shietto] (n) couchette (fre [Add to Longdo]
コーチング[, ko-chingu] (n) (1) coaching; (2) (See コーチングステッチ) couching [Add to Longdo]
コーチングステッチ[, ko-chingusutecchi] (n) couching stitch [Add to Longdo]
ソファ(P);ソファー(P)[, sofa (P); sofa-(P)] (n) sofa; couch; (P) [Add to Longdo]
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude [Add to Longdo]
寝椅子[ねいす, neisu] (n) sofa; couch; lounge chair [Add to Longdo]
寝台[しんだい(P);ねだい, shindai (P); nedai] (n) bed; couch; (P) [Add to Longdo]
長椅子;長いす[ながいす, nagaisu] (n) couch; bench; ottoman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kàng, ㄎㄤˋ, ] couch for two [Add to Longdo]
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, ] bed; couch; classifier for beds [Add to Longdo]
[pián, ㄆㄧㄢˊ, / ] basket-couch in coffin [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] couch [Add to Longdo]
睡椅[shuì yī, ㄕㄨㄟˋ ㄧ, ] couch [Add to Longdo]
卧榻[wò tà, ㄨㄛˋ ㄊㄚˋ, / ] a couch; a narrow bed [Add to Longdo]
卧铺[wò pù, ㄨㄛˋ ㄆㄨˋ, / ] a bed (on a train); a couchette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top