Search result for

cory

(42 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cory-, *cory*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coryza(คะไร'ซะ) n. โรคหวัด,ภาวะเยื่อบุเมือกโพรงจมูกอักเสบ
chicory(ชิค'คะรี) n. ชื่อพืชดอกสีน้ำเงิน,รากของพืชดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corymbช่อเชิงหลั่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corymbiform-รูปช่อเชิงหลั่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corymboseเรียงแบบช่อเชิงหลั่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coryza; cold, common; rhinitis, acute catarrhalโรคหวัด, ไข้หวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coryaid Syrupโครัยเอดชนิดน้ำ [การแพทย์]
Corynebacteriaโคริเนแบคทีเรีย [การแพทย์]
Corynebacteriumคอรินแบคทีเรียม,เชื้อ;เชื้อโครีนแบคทีเรียม [การแพทย์]
Corynebacterium Acnesโครินแบคทีเรียมแอคเน [การแพทย์]
Corynebacterium Diphtheriaeโครีย์นแบคทีเรียมดิย์พทีเรีย,โครินแบคทีเรียมดิฟธีเรีย,เชื้อคอตีบ,เชื้อดิพธีเรีย,เชื้อคอรีเนแบคทีเรียมดิพธีเรีย [การแพทย์]
Coryzaอาการแบบหวัด,หวัดธรรมดา,หวัดจมูก,ไข้หวัดธรรมดา,น้ำมูกไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You Cory Dashell?หนูคือโครี่ ดาเชลล์? And How Does That Make You Kill? (2008)
Cory,I'm Lieutenant Horatio Caine with the Miami Police Department.โครี่ ฉันผู้หมวดโอราชิโอ เคน ตำรวจไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
Cory,I wanted to talk to you about your dad.โครี่ ฉันอยากคุยกับหนูเรื่องพ่อของหนูนะ And How Does That Make You Kill? (2008)
Well,you know, Eddie has been known to leave Cory alone while he goes out drinking with his buddies.อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเอ็ดดี้ชอบทิ้งลูกไว้คนเดียว ขณะที่เขาออกไปดื่มกับเพื่อนๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
He must have returned them when he brought Cory back this morning.เขาต้องเอามันกลับมาตอนที่พาโครี่มาส่งเมื่อเช้า And How Does That Make You Kill? (2008)
He was actually fighting for Cory.เขาสู้เพื่อโครี่จริงๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
Cory, sit. How about this girlfriend of yours?Episode10 Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Your favorite glee club instructor, the dreamy and boyish Mr. Cory Radison!ครูชมรม Glee คนโปรดที่ช่างฝัน Regional Holiday Music (2011)
Or Cory.หรือ คอรี่ แล้วเสียอีก Regional Holiday Music (2011)
I just talked to Cory, and he needs you to be the mouse king instead of me.ผมเพิ่งคุยกับคอรี่มา และเขาอยากให้คุณเล่น เป็นกษัตริย์หนูแทนผม Regional Holiday Music (2011)
Only thing I'll say about the AP is, I'm glad Cory got that job down there.อย่างเดียวที่ฉันจะพูดเกี่ยวกับเอแอนด์พี ก็คือฉันดีใจที่คอรี่ได้งานที่นั่น Fences (2016)
Cory done got recruited by a college football team.คอรี่ถูกทีมฟุตบอลวิทยาลัยคัดตัวไป Fences (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาน[N] Corypha lecontei, See also: fan palm, talipot, Syn. ต้นลาน, Example: ในปีหนึ่งๆ ลานจะแตกใบใหม่ประมาณ 5-7 ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Corypha วงศ์ Palmae คล้ายต้นตาล ใบใช้จารหนังสือ ทำหมวก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเด้าดินทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok daodin thung yai) EN: Richard's Pipit   FR: Pipit de Richard [m] ; Pipit éperonnier [m] ; Grand Pipit [m] ; Corydalle de Richard
นกหกเล็กปากแดง[n. exp.] (nok hok lek pāk daēng) EN: Vernal Hanging Parrot   FR: Coryllis vernal [m] ; Loricule vernal ; Coryllis d’Inde [m]
นกหกเล็กปากดำ[n. exp.] (nok hok lek pāk dam) EN: Blue-crowned Hanging Parrot   FR: Coryllis à tête bleue [m] ; Coryllis couronné [m] ; Coryllis de Malacca [m] ; Loricule de Malacca ; Loricule malais ; Coryllis malais ; Loricule à tête bleue ; Coryllis à calotte bleue
นกพญาปากกว้างสีดำ[n. exp.] (nok phayā pāk kwāng sī dam) EN: Dusky Broadbill   FR: Eurylaime corydon [m] ; Eurylaime sombre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORY    K AO1 R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panzerwels {m} (Coridoradinae) [zool.]cory (cat) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
コリドラス[, koridorasu] (n) corydoras (any armored catfish of genus Corydoras) [Add to Longdo]
コリュフェイ;コルフェ[, koryufei ; korufe] (n) coryphee (senior corps de ballet member) [Add to Longdo]
ジフテリア菌[ジフテリアきん, jifuteria kin] (n) Corynebacterium diphtheriae (bacterium that causes diphtheria) [Add to Longdo]
チコリ;チコリー[, chikori ; chikori-] (n) chicory [Add to Longdo]
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[, furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi) [Add to Longdo]
ヘーゼル[, he-zeru] (n) (See 西洋榛) Eurasian hazel (Corylus avellana) [Add to Longdo]
マヒマヒ[, mahimahi] (n) (See シイラ) mahi-mahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin [Add to Longdo]
伊予水木[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
烏帽子鳥[えぼしどり;エボシドリ, eboshidori ; eboshidori] (n) (uk) turaco (any bird of family Musophagidae, esp. the Knysna turaco, Tauraco corythaix); touraco; loerie; lourie [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] coryphaena hippurus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top