Search result for

col

(181 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -col-, *col*
English-Thai: Longdo Dictionary
coleus(n) ต้นฤาษีผสม เช่น Information on how to grow Coleus (Coleus blumei) in your garden.
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
collect call(n) โทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.
colophon(n ) ข้อมูลทางบรรณานุกรม, ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
blue collar(n) กรรมกร, ชนชั้นแรงงาน เช่น Does for blue-collar workers what legions of advice givers have done for white-collar workers for many years., Cooking has always been a blue-collar job - at its best, a craft. It's a craft that was well-regarded in France, where people have long taken their food seriously, but nevertheless it held a position in the social framework not different in kind from such jobs as seamstress or automobile mechanic. , S. blue-collar, A. white collar, white-collar

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
col[N] ช่องเขา, See also: แอ่งของเทือกเขา, ช่องเทือกเขา, Syn. gap, notch
col[N] บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
cola[N] เครื่องดื่มชนิดหนึ่งมีรสหวาน
cold[ADV] กะทันหัน, See also: โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
cold[N] ไข้หวัด, See also: หวัด, โรคหวัด, Syn. flu, fever, influenza
cold[N] ความหนาวเย็น, See also: ความหนาว, ความเย็น, Syn. coldness, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity, Ant. warmth, heat
cold[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: ทั้งสิ้น, Syn. absolutely, completely
cold[ADJ] เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม), Syn. cool, icy, freezing, frosty, glacial, Ant. hot, warm
cold[ADJ] เย็นชา, See also: เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส, Syn. cool, unfeeling, callous, heartless, chilly, icy, frigid, frosty, clammy, chilled, cold-blooded, Ant. hot
cold[ADJ] เย็นตา (สี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
col(คอล) n. ทางหรือแอ่งของเทือกเขา,ช่องเทือกเขา,ช่องเขา
cola(โค'ละ) n. น้ำโคล่า, Syn. kola
colandern. ภาชนะกรอง,หม้อกรอง., Syn. cullender
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cold bootเปิดเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มใช้งานใหม่ หลังจากที่ปิดสวิตช์แล้ว ดู warm boot เปรียบเทียบ
cold creamn. ครีมทาผิวหนังชนิดหนึ่ง
cold fishผู้ที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว,ผู้ที่เมินเฉย
cold lightn. แสงเย็น (เช่น แสงจากหิ่งห้อย)
cold pign. น้ำเย็นที่ใช้ราดใส่คนให้ฟื้นสติขึ้น
cold shouldern. ความเย็นชา,กิริยาเมินเฉย

English-Thai: Nontri Dictionary
colander(n) หม้อกรอง,ตะแกรง,กระชอน,ภาชนะกรอง
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
cold(n) ความหนาว,ความเย็น,หวัด
COLD cold storage(n) การแช่เย็น,ห้องเย็น,สุสาน,หลุมศพ
COLD cold war(n) สงครามเย็น
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
coldness(n) ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
coleslaw(n) สลัดกะหล่ำปี
colic(n) อาการจุกเสียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colแอ่งยอดเหงือกใต้ฟันสัมผัส, โคล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
colatitudeละติจูดร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cold abscessฝีสบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cold artศิลปะเย็นชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold crackรอยร้าวขณะเย็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cold hard startเครื่องยนต์ติดยากขณะเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold packการประคบเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cold patchingการปะยางแบบเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold plugหัวเทียนเย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cold plugหัวเทียนเย็น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Col - neutral pointบริเวณคอล หรือ จุดความกดเป็นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Colaโคลา [การแพทย์]
Cola drinksเครื่องดื่มโคลา [TU Subject Heading]
Colaceโคเลส [การแพทย์]
Colanitidaโคล่านิทีด้า [การแพทย์]
Colchicineคอลชิซีน,ยา;คอลชิซีน;โคลชิซิน;โคลซีซิน [การแพทย์]
Coldความเย็น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cold อากาศหนาว
อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 8 - 15 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Coldความเย็น [การแพทย์]
Coldอากาศหนาว [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cold compress (n) กระเป๋าน้ำแข็ง
collaboration[คอลลาโบเรชั่น] (n ) การร่วมมือ
colleague (n ) เพื่อนร่วมงาน
collection (n adj) จำนวนชนิดและจำนวนตัวสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ ประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ การรวบรวมสัตว์ในสวนสัตว์ เช่น Collection Plan หมายถึงแผนจัดการประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ Our zoo holds the largest collection in this region = สวนสัตว์ของเรามีประชากรสัตว์มากที่สุดในภูมิภาคนี้
collection of dataการเก็บรวบรวมข้อมูล
collegiality (n ) วิทยามิตร
colonialist (n) พลเมืองในอาณานิคม
colour swatch (n ) ตัีวอย่างสี
colposcopeกล้องจุลทรรศน์ อย่างหนึ่ง ที่ใช้กันในการแพทย์
columbite[โคลัมไบต์] (n ) แร่โคลัมไบต์ (สินแร่ชนิดหนึ่งของธาตุแทนทาลัมในธรรมชาติ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have letters that I wrote to my college boyfriend?คุณมีจดมหายที่ฉันเคยเขียนให้แฟนเก่าฉันสมัยเรียนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
College versus Chuck Bass' gratitude--มหาลัย ปะทะ ชัค แบส The Serena Also Rises (2008)
You think capote got national acclaim for "in cold blood" by judging the murderers?นี่นายคิดว่ากวีเอกคาโปเต้ได้รับการสรรเสริญจากผู้คน วำหรับเรื่อง "In Cold Blood" ด้วยการตัดสินฆาตกรงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Oh, but I'm talking about the art collection.โอ้ แม่หมายถึงงานศิลปะน่ะจ้ะ The Serena Also Rises (2008)
Titles aside, a suit of armor makes for a cold bedfellow.คนที่ดูมีระดับอาจทำให้เธออดอยากได้เหมือนกันนะ The Dark Night (2008)
And then got rid of all that stuff by the collar, right?แล้วนำส่วนที่เป็นปกเสื้อเข้ามาช่วย แบบนี้ คุณว่ามั้ย? The Dark Night (2008)
There's always a cold shower.เราก็ยังมีวิธีอื่นจัดการมันเสมอ The Dark Night (2008)
The tea's getting cold.ไปเถอะ เดี๋ยวชาจะเย็น The Dark Night (2008)
He's not really a college student.เขาไม่ใช่นักเรียนในวิทยาลัย Never Been Marcused (2008)
She has a college tour coming up.เธอกำลังจะมี college tour น่ะ Never Been Marcused (2008)
I assume you're not headed back to college.ฉันพบว่าคุณก็ไม่กลับไปวิทยาลัย Never Been Marcused (2008)
I thought you meant college.ฉันนึกว่าเธอเป็นเหมือนรุ่นพี่ Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colPlease tell me the requirements for admission to the college.
colIf that city was a color, it would be a color with a quiet sort of dignity ... wine red, say.
colIt is absurd of you to swimming in these cold weather.
colI dislike cold weather.
colI caught a cold.
colIt's awfully cold this evening.
colI don't like your taste in color.
colYour watch is similar to mine in shape and color.
colThe color of the carpet is in harmony with the wall.
colThe boats collided head on.
colIt's cold today.
colWe cannot decide whether to go to college or not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำเย็น[N] cold water, Ant. น้ำร้อน, Example: เมื่อฉันได้ดื่มน้ำเย็นสักแก้วแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง, Thai definition: น้ำที่เย็น
พังครืน[V] collapse, See also: crash, Example: ความแรงของน้ำที่ไหลบ่ามาทำให้ขอบตลิ่งพังครืน, Thai definition: พังทลายลงมา
มีสีสัน[ADJ] colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน
ระบายสี[V] paint, See also: colour, daub, Example: พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกมีจินตนาการโดยให้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น วาดภาพ ระบายสี เป็นต้น, Thai definition: ป้ายหรือแต้มสีบนพื้นวัตถุ
คอลัมนิสต์[N] columnist, Example: ฉลามเขียวเป็นคอลัมนิสต์แห่งคอลัมน์ชายคาหน้า 3 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เขียนเรื่องประจำคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์, Notes: (อังกฤษ)
ชาเย็น[ADJ] cold, See also: cool, unfeeling, irresponsive, Syn. เฉยเมย, เย็นชา, Ant. ไยดี, สนใจ, สนใจไยดี, Example: จากการศึกษาประวัติคนไข้พบว่า คนไข้มีมารดาที่มีบุคลิกลักษณะกระด้าง ชาเย็น เจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่ไม่สนใจไยดีกับคนหรือสิ่งรอบข้าง
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
ล่มสลาย[V] collapse, See also: ruin, fall, Example: ที่นี่เป็นแหล่งอารยธรรมแรกเริ่มของมนุษย์ และล่มสลายไปนานนมแล้ว, Thai definition: พังพินาศจนไม่สามารถจะกลับคืนมาได้
พ.อ.[N] colonel, See also: Col., Syn. พันเอก
มหัพภาคคู่[N] colon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาการคอบิด[n. exp.] (ākān khø bit) EN: torticollis   FR: torticolis [m]
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neung) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
    COLON
COLI    K OW1 L IY0
COLE    K OW1 L
COLD    K OW1 L D
COLL    K AA1 L
COLT    K OW1 L T
COLO    K OW1 L OW0
COLA    K OW1 L AH0
COLDS    K OW1 L D Z
COLBY    K OW1 L B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Col    (n) (k @@1 n l)
col    (n) (k o1 l)
Colo    (n) (k o1 l ou)
Coll    (n) (k o1 l i jh)
cola    (n) (k ou1 l @)
cold    (n) (k ou1 l d)
cols    (n) (k o1 l z)
colt    (n) (k ou1 l t)
Colin    (n) (k o1 l i n)
Colne    (n) (k ou1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cola {f} (uniq ) โค้ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cola {f}coke [coll.] [Add to Longdo]
Collagen {f} | Collagen {pl}collage | collages [Add to Longdo]
Columbiasittich {m} [ornith.]Red-fronted Conure [Add to Longdo]
Colmaameisendrossel {f} [ornith.]Rufous-capped Ant-thrush [Add to Longdo]
Colimawaldsänger {m} [ornith.]Colima Warbler [Add to Longdo]
Colorado (US-Bundesstaat)Colorado (CO) [Add to Longdo]
Colombo (Hauptstadt von Sri Lanka)Colombo (capital of Sri Lanka) [Add to Longdo]
Columbus (Stadt in USA)Columbus (city in USA) [Add to Longdo]
Sp. : Spalte {f} (Tabelle)col : column [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
colปกเสื้อ
colère(n) n.f. ความโกรธ être en colère = โกรธ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
3P[さんピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěng, ㄌㄥˇ, ] cold, #824 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, ] color; look; appearance; sex, #983 [Add to Longdo]
[shǎi, ㄕㄞˇ, ] color; dice, #983 [Add to Longdo]
集体[jí tǐ, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] collective, #1,707 [Add to Longdo]
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college; educational institute; school; faculty, #2,091 [Add to Longdo]
颜色[yán sè, ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] color, #2,160 [Add to Longdo]
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, ] colleague; co-worker, #2,801 [Add to Longdo]
高考[gāo kǎo, ㄍㄠ ㄎㄠˇ, ] college entrance exam, #2,852 [Add to Longdo]
[hán, ㄏㄢˊ, ] cold; poor; to tremble, #3,207 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, / ] color; countenance; surname Yan, #4,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
カラーイメージ[からーいめーじ, kara-ime-ji] color image [Add to Longdo]
カラーグラフィックス[からーぐらふぃっくす, kara-gurafikkusu] color graphics [Add to Longdo]
カラープリンタ[からーぷりんた, kara-purinta] color printer [Add to Longdo]
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Col- \Col-\
   A prefix signifying with, together. See {Com-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Col \Col\, n. [F., neck, fr. L. collum neck.]
   A short ridge connecting two higher elevations or mountains;
   the pass over such a ridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 col
   n 1: a pass between mountain peaks [syn: {col}, {gap}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 COL
     Caldera Open Linux (Caldera, Linux)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 col [kɔl]
   defile; mountain pass
   neck
   collar
   pass
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 col
 col	ปกเสื้อ

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 col
   cabbage
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top