Search result for

codi

(95 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -codi-, *codi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
codify[VT] จัดให้เป็นระบบ, Syn. systematize, classify
codification[N] การจัดระเบียบหมวดหมู่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ, See also: การเรียบเรียง, การประมวล, Syn. arrangement, classification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
codices(โค'ดิซีซ) n. พหูพจน์ของ codex
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil
codificationn. การรวบรวม,ประมวล
codifies}vt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู่
codify {codifiedvt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู่
codifyingvt. ประมวล,จัดเป็นหมวดหมู่
coding(โค'ดิง) n. การถอดรหัส,การแปลรหัส
coding formใบลงรหัสคำสั่งแบบพิมพ์ลงรหัสเป็นแบบฟอร์มสำหรับเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน หรือภาษาระดับสูง (high level language) อื่น ๆ แบบฟอร์มนี้จะมี 80 คอลัมน์อาจจะทำให้ดูเป็นสีต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นสีเดียวแต่กำหนดให้มีระดับสีต่างกัน อ่อนบ้าง เข้มบ้าง เพื่อให้ดูง่าย เมื่อเวลานำมาเจาะข้อมูลจะได้กำหนดคอลัมน์ได้สะดวกขึ้น
crocodile(ครอค'คะไคลฺ) n. จระเข้จำพวก Crocodylus,หนังจระเข้ดังกล่าว, Syn. crocodilian

English-Thai: Nontri Dictionary
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
coding(n) การถอดรหัส,การอ่านรหัส
crocodile(n) จระเข้,กุมภีร์,ตะเข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
codicilพินัยกรรมฉบับแก้ไขพินัยกรรมฉบับเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
codificationการจัดทำประมวลกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
codingการเข้ารหัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coding schemeแผนการเข้ารหัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coding sheetใบลงรหัสคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coding theoryทฤษฎีรหัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Codiaceaeโกสน [TU Subject Heading]
Codificationการประมวล [TU Subject Heading]
Codingการเข้ารหัส,การลงรหัส [การแพทย์]
Coding theoryทฤษฎีรหัส [คอมพิวเตอร์]
Coding theoryทฤษฎีรหัส [TU Subject Heading]
Codisposal การกำจัดร่วม
การเผาขยะด้วยกากของเสียอื่น เช่น สลัดจ์จากน้ำเสีย การนำสลัดจ์มาผสมกับขยะติดไฟง่าย เพื่อใช้ป้อนเตาซึ่งจะได้ค่าความร้อนสูงกว่า สลัดจ์ธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's coding.เค้าอาการหนัก Not Cancer (2008)
Negative. And it's not in CODIS either.ไม่ตรงกัน ในระบบเก็บข้อมูลดีเอ็นเอก็ไม่ตรง And How Does That Make You Kill? (2008)
SO WE GOT A CODIS MATCH ON ERIC RYAN OLSON, 23, CLEVELAND NATIVE,ปรากฏว่าตรงกับ เอริค ไรอัน โอลสัน อายุ23 คลิฟแลนด์ เนฟ Zoe's Reprise (2009)
Yeah,I'm running it through CODIS right now. - Travers ran the white substance that coated the hair.เจอสสารสีขาวเคลือบติดเส้นผม แล้ว? Hostile Takeover (2009)
- I don't know how he got there.The patient was coding and-- the patient was coding?ฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยู่ที่นั่น\คนไข้โคดแ\คนไข้โคด? I Saw What I Saw (2009)
She was coding when I got there.เธอฉุกเฉินแล้วเมื่อฉันไปถึง I Saw What I Saw (2009)
Dr.Yang,the patient is not coding,and you are not qualified to do this.ดร.แหยง ผู้ป่วยไม่ได้หัวใจหยุดเต้น\ แล้วคุณก็ไม่ได้รับอนุญาติให้ทำกระบวนการนี้ Invest in Love (2009)
- Codified Likeness Utility.- โปรแกรมอัจฉริยะเสมือนตัวจริง TRON: Legacy (2010)
"and it should be about 15 hours of coding, so I'll be busy tomorrow night."น่าจะใช้เวลาเขียนโค๊ดประมาณ 15 ชั่วโมง พรุ่งนี้ก็เลยไม่ว่าง" The Social Network (2010)
Dustin, I want you to share the coding work with me.ดัสติน ฉันอยากให้นาย ช่วยฉันทำโค๊ดหน่อย The Social Network (2010)
He was on a 36-hour coding tear, so he took a nap for a couple of hours.เขาเพิ่งเขียนโค๊ดรวดเดียว 36 ชั่วโมง ก็เลยหลับไปสักพักแล้ว The Social Network (2010)
CODIS says it belongs to one Murray Huddler, convicted of assault in 2008, paroled last October.ตามฐานข้อมูลอาชญกรรม บอกว่าเป็นเส้นขนของ เมอเรย์ ฮัดเลอร์ที่ถูกตัดสินว่า มีความผิด ในข้อหาทำร้ายร่างกายในปี 2008 ถูกปล่อยตัวมาปีเดือนตุลาก่อน The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเข้ารหัส[N] coding, Syn. การใส่รหัส, Example: ก่อนที่ข้อมูลจะถูกบันทึกลงสู่แผ่นดิสก์จะมีการเข้ารหัสข้อมูลเสียก่อน, Thai definition: การแปลงข้อมูลปกติให้อยู่ในรูปของรหัส เพื่อตั้งใจจะซ่อนความหมายที่แท้จริง
ประมวล[V] codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวญ, รวบรวม, รวมเล่ม, เข้าเล่ม, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประมวลเรื่องราวตามที่ได้สืบพยานหลายคนเพื่อสรุปคดี, Thai definition: รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่
ประมวญ[V] codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวล, รวบรวม, รวมเล่ม, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้เข้[n.] (aikhē) EN: crocodile   FR: crocodile [m]
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
จระเข้[n.] (jørakhē) EN: crocodile ; alligator ; croc (inf.)   FR: crocodile [m] ; alligator [m] ; croco [m] (abrév.)
จระเข้ท้องเหลือง [n. exp.] (jørakhē thøng leūang) EN: crocodile   FR: crocodile [m]
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]
การถอดรหัสสาร[n. exp.] (kān thøtrahat sān) EN: decoding   FR: décodage [m]
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; rider   
ก้อนขี้หมา[n. exp.] (køn khīmā) EN: knob on the crocodile's mouth ; lump at the end of a crocodile's mouth   
ประมวล[v.] (pramūan) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize   FR: compiler ; codifier ; rassembler
เสแสร้งแกล้งบีบน้ำตาร้องไห้[X] (sēsaērong klaēng bīp nām tā røng hai) EN: shed crocodile tears   FR: pleurer des larmes de crocodile

CMU English Pronouncing Dictionary
CODIFY    K OW1 D AH0 F AY2
CODING    K OW1 D IH0 NG
CODIFIED    K AA1 D AH0 F AY2 D
CODIFIES    K OW1 D AH0 F AY2 Z
CODIFYING    K OW1 D AH0 F AY2 IH0 NG
CODISPOTI    K OW0 D IY0 S P OW1 T IY0
CODIFICATION    K AA2 D AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
codify    (v) (k ou1 d i f ai)
coding    (v) (k ou1 d i ng)
codices    (n) (k ou1 d i s ii z)
codicil    (n) (k ou1 d i s i l)
codicils    (n) (k ou1 d i s i l z)
codified    (v) (k ou1 d i f ai d)
codifies    (v) (k ou1 d i f ai z)
codifying    (v) (k ou1 d i f ai i ng)
codification    (n) (k ou2 d i f i k ei1 sh @ n)
codifications    (n) (k ou2 d i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Codierblatt {n}coding sheet [Add to Longdo]
Codiereinrichtung {f}encoder [Add to Longdo]
Codierer {m}; Programmierer {m}coder [Add to Longdo]
Codierung {f}; Kodierung {f}coding; encoding [Add to Longdo]
codierbarcodeable [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鰐[アメリカわに, amerika wani] (n) (uk) American crocodile (Crocodylus acutus) [Add to Longdo]
エラー訂正エンコーディング[エラーていせいエンコーディング, era-teisei enko-deingu] (n) {comp} error-correcting encoding [Add to Longdo]
エンコーディング[, enko-deingu] (n) encoding [Add to Longdo]
カイマン[, kaiman] (n) caiman; cayman (crocodilian similar to an alligator) [Add to Longdo]
クロコダイル[, kurokodairu] (n) crocodile [Add to Longdo]
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia [Add to Longdo]
コーディング[, ko-deingu] (n,vs) {comp} coding [Add to Longdo]
コーディングシステム[, ko-deingushisutemu] (n) coding system [Add to Longdo]
コーディング体系[コーディングたいけい, ko-deingu taikei] (n) {comp} coding system [Add to Longdo]
コーディング用紙[コーディングようし, ko-deingu youshi] (n) {comp} coding form [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编码[biān mǎ, ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] coding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コーディング[こーでいんぐ, ko-deingu] coding [Add to Longdo]
コーディング体系[コーディングたいけい, ko-deingu taikei] coding system [Add to Longdo]
コード化[コードか, ko-do ka] encoding (vs), codification [Add to Longdo]
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] coding scheme [Add to Longdo]
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] code, coding scheme [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
英数[えいすう, eisuu] English (ASCII) coding [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top