Search result for

city

(151 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -city-, *city*
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
city[N] พลเมืองทั้งหมด
city[N] เมือง, Syn. town, municipality, capital
city hall[N] สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น
cityscape[N] ภาพทิวทัศน์ของเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
city(ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม)
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
city halln. ศาลากลางจังหวัด
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
city roomn. ห้องข่าวท้องถิ่น,คณะบรรณาธิการข่าวท้องถิ่น
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง
city-bredadj. เติบโตในเมือง
city-staten. นครรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
city(n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
capacity(n) ปริมาตร,ฐานะ,ความจุ,ความสามารถ,สมรรถภาพ,อัตรา,หน้าที่
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
city๑. นคร๒. เทศบาลนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cityนคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cityนคร, เทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city clerk; clerk, cityปลัดเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city council; council, cityสภาเทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city council; council, municipalสภาเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city courtsศาลท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city governmentการปกครองนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city hallศาลาเทศบาล [ดู Hôtel de Ville] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City and town lifeชีวิตในเมือง [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเขต [TU Subject Heading]
City council membersสมาชิกสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
City councilsสภาเขต [TU Subject Heading]
City councilsสภาเทศบาล [TU Subject Heading]
City dwellersประชากรในเมือง [TU Subject Heading]
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
city mapcity map, แผนที่เมือง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
City planningผังเมือง [TU Subject Heading]
City Planningวางผังเมือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, it's a citywide blackout, so there--there must beไฟมันดับไปทั้งเมือง มันคงมี.. The Dark Night (2008)
Well, it's a citywide blackout,ไฟดับไปทั้งเมืองเลย The Dark Night (2008)
It's a citywide blackout, but we have candles.ไฟดับไปทั้งเมืองเลย แต่ฉันมีเทียน The Dark Night (2008)
Which is why we're gonna have to be much more clever when we get back to the city.นี่คือทำไมเราต้องฉลาดให้มากขึ้น Never Been Marcused (2008)
Yeah, I'm gonna head back into the city, actually.ครับ จริงแล้วผมกำลังจะไปในเมืองครับ Never Been Marcused (2008)
As you've probably guessed, I have to get back to the city.อย่างที่คุณคิดละ ฉันต้องกลับไปในเมือง Never Been Marcused (2008)
I will see you back in the city...ฉันจะกลับมาเจอคุณในเมือง Never Been Marcused (2008)
Every year I have a big "Welcome back to the city" party for all my friends.ทุกๆปีเรามีงานต้อนรับกลับ ในเมือง ปาร์ตี้สำหรับเพื่อของฉันทั้งหมด Never Been Marcused (2008)
Listen, I'll see you in the city for dinner.ฟังนะ ชั้นจะเจอเธอในเมืองตอนอาหารเย็น Never Been Marcused (2008)
He took me up to the roof and we looked over the city.อืม ใช่ เขาต้องทำ It's a Wonderful Lie (2008)
You know, the roof has a spectacular view of the city.โอ้ ขอโทษนะ เขามีคู่แล้ว ชู่ว It's a Wonderful Lie (2008)
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา Art Imitates Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cityIf that city was a color, it would be a color with a quiet sort of dignity ... wine red, say.
cityNew York city has long been unusual because of its sheer size.
cityNow the Little House only saw the sun at noon, and didn't see the moon stars at night at all because light of the city were too bright.
cityOsaka is the second largest city of Japan.
cityMore people live in the northern part of the city.
cityIt was named after Frankfurt, a German city.
cityWe can see the whole city from here.
cityHow long does it take to walk from here to the city hall?
cityHow long does it take to walk to the City Hall?
cityThe zoo in our city is large and new.
cityAll my relatives live in this city.
cityTokyo is the largest city in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาลากลางจังหวัด[N] city hall, Syn. ศาลาการ, Example: สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารสำหรับเป็นที่ว่าราชการของจังหวัด
เทศบาลนคร[N] city municipal, Example: เทศบาลที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครต้องมีประชากรอยู่รวมกันมากกว่า 50,000 คน ขึ้นไป และมีสมาชิกสภาเทศบาล 24 คน, Count unit: แห่ง, Thai definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง ใช้สำหรับท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่
เมือง[N] city, See also: town, metropolis, downtown, Syn. มณฑล, ประเทศ, Example: ทิวทัศน์ของเมืองนี้สวยงามมีมนต์ขลัง น่าหลงใหลมากทีเดียว, Count unit: เมือง, Thai definition: อาณาเขตหรือดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่รวมกันหลายๆ เขตหรืออำเภอ
ศาลากลาง[N] town hall, See also: city hall, Example: ฉันเคยพาชาวบ้าน 5 คนเข้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลาง ตอนช่วงหลังการปฏิวัติแล้ว, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการจังหวัด
คนกรุง[N] city people, Syn. คนเมืองกรุง, คนกรุง, Example: การชมภาพยนตร์ถือเป็นการพักผ่อนอย่างประหยัดของคนกรุง, Thai definition: คนที่เกิดหรือใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง
พารา[N] town, See also: city, Syn. เมือง, ภารา, มณฑล, นคร, Example: เจ้าอย่าได้ผ่านเข้ามาในพาราแห่งนี้อีกเลย
ภารา[N] town, See also: city, Syn. พารา, เมือง, ธานี, นคร
ผังเมือง[N] city plan, See also: town plan, Example: กทม. กำลังวางแผนที่จะปรับปรุงผังเมืองของกรุงเทพ, Count unit: แบบ, ผัง, Thai definition: แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมือง ในด้านสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
เวียง[N] walled city, See also: city, town, Syn. เมือง, Thai definition: เมืองที่มีกำแพงล้อม
สภาจังหวัด[N] City Council, See also: Provincial Council, Example: สภาจังหวัดไม่ต้องวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บุรี[n.] (burī) EN: city ; town   FR: ville [f] ; cité [f]
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ไฟฟ้า [n.] (faifā) EN: electricity ; electric current   FR: électricité [f] ; courant électrique [m]
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main   
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifā sathit) EN: static electricity   FR: électricité statique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CITY    S IH1 T IY0
CITY'S    S IH1 T IY0 Z
CITYFED    S IH1 T IY0 F EH2 D
CITYSIDE    S IH1 T IY0 S AY2 D
CITYWIDE    S IH1 T IY0 W AY2 D
CITYPLACE    S IH1 T IY0 P L EY2 S
CITYTRUST    S IH1 T IY0 T R AH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
city    (n) (s i1 t ii)
CityFed    (n) (s i1 t ii f e1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenstadt {f}city centre [Add to Longdo]
Stadttor {n}city gate [Add to Longdo]
Stadtbahn {f}city railway [Add to Longdo]
Stadtbewohner {m}; Großstädter {m}city dweller [Add to Longdo]
Stadtbibliothek {f}city library [Add to Longdo]
Stadtkasse {f} | Stadtkassen {pl}city treasury | city treasuries [Add to Longdo]
Stadtleben {n}city life [Add to Longdo]
Stadtmauer {f}city wall [Add to Longdo]
Stadtparlament {n}city parliament [Add to Longdo]
Stadtplan {m}city map [Add to Longdo]
Stadtregion {f}city region [Add to Longdo]
Stadtstaat {m}city state [Add to Longdo]
Stadtväter {pl}city fathers [Add to Longdo]
Stadtwappen {n}city arms [Add to Longdo]
Stadtzentrum {n}city centre [Br.]; city center [Am.]; town centre [Br.]; town center [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしゃま[, oshama] (n,adj-na) precocity [Add to Longdo]
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
としては;としちゃ;としちゃあ[, toshiteha ; toshicha ; toshichaa] (exp) (See として・1,は・1) as (for); for; in the capacity of [Add to Longdo]
アクアポリス[, akuaporisu] (n) aqua polis; city on water [Add to Longdo]
イオン性[イオンせい, ion sei] (n) (1) ionicity; (adj-f) (2) ionic [Add to Longdo]
イラステシティ[, irasuteshitei] (n) elasticity [Add to Longdo]
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city [Add to Longdo]
インナーシティー;インナーシティ[, inna-shitei-; inna-shitei] (n) inner city [Add to Longdo]
エスニシティ[, esunishitei] (n) ethnicity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城市[chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] city; town; CL:座[zuo4], #264 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] city walls; city; town, #590 [Add to Longdo]
市民[shì mín, ㄕˋ ㄇㄧㄣˊ, ] city resident, #1,003 [Add to Longdo]
市政府[shì zhèng fǔ, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, ] city hall; city government, #2,582 [Add to Longdo]
城乡[chéng xiāng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] city and countryside, #3,865 [Add to Longdo]
都市[dū shì, ㄉㄨ ㄕˋ, ] city; metropolis, #4,068 [Add to Longdo]
城区[chéng qū, ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] city district; urban district, #4,482 [Add to Longdo]
市中心[shì zhōng xīn, ㄕˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] city center; downtown, #6,914 [Add to Longdo]
城墙[chéng qiáng, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] city wall, #10,398 [Add to Longdo]
城门[chéng mén, ㄔㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] city gate, #13,199 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity [Add to Longdo]
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity [Add to Longdo]
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity [Add to Longdo]
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity [Add to Longdo]
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity [Add to Longdo]
規格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set [Add to Longdo]
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] storage capacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 City \Cit"y\, a.
   Of or pertaining to a city. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {City council}. See under {Council}.
 
   {City court}, The municipal court of a city. [U. S.]
 
   {City ward}, a watchman, or the collective watchmen, of a
    city. [Obs.] --Fairfax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 City \Cit"y\ (s[i^]t"[y^]), n.; pl. {Cities} (s[i^]t"[i^]z).
   [OE. cite, F. cit['e], fr. L. civitas citizenship, state,
   city, fr. civis citizen; akin to Goth. heiwa (in heiwafrauja
   man of the house), AS. h[imac]wan, pl., members of a family,
   servants, h[imac]red family, G. heirath marriage, prop.,
   providing a house, E. hind a peasant.]
   1. A large town.
    [1913 Webster]
 
   2. A corporate town; in the United States, a town or
    collective body of inhabitants, incorporated and governed
    by a mayor and aldermen or a city council consisting of a
    board of aldermen and a common council; in Great Britain,
    a town corporate, which is or has been the seat of a
    bishop, or the capital of his see.
    [1913 Webster]
 
       A city is a town incorporated; which is, or has
       been, the see of a bishop; and though the bishopric
       has been dissolved, as at Westminster, it yet
       remaineth a city.           --Blackstone
    [1913 Webster]
 
       When Gorges constituted York a city, he of course
       meant it to be the seat of a bishop, for the word
       city has no other meaning in English law. --Palfrey
    [1913 Webster]
 
   3. The collective body of citizens, or inhabitants of a city.
    "What is the city but the people?" --Shak.
 
   Syn: See {Village}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 city
   n 1: a large and densely populated urban area; may include
      several independent administrative districts; "Ancient Troy
      was a great city" [syn: {city}, {metropolis}, {urban
      center}]
   2: an incorporated administrative district established by state
     charter; "the city raised the tax rate"
   3: people living in a large densely populated municipality; "the
     city voted for Republicans in 1994" [syn: {city},
     {metropolis}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 c, c
 
 1. (kıs.) about, cent, centigrade, century, city, copy, copyright.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top