Search result for

bund

(133 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bund-, *bund*, bun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bundle[N] มัดหรือห่อ, See also: ห่อ, มัด, Syn. bunch
bundle up[PHRV] ใส่เสื้อให้อุ่น, Syn. wrap up
bundle up[PHRV] ห่อ, See also: หุ้ม, Syn. parcel up, wrap up
bundle up[PHRV] สวมใส่ (เสื้อผ้า), See also: ห่ออย่างดี, Syn. muffle up, wrap up
bundle off[PHRV] ส่ง(บางสิ่งเช่น ห่อของ)ไปให้, Syn. pack off
bundle off[PHRV] รีบออกไป, See also: รีบจากไป, Syn. bundle away, pack off
bundle off[PHRV] รีบส่งไป (หลังจากมีปัญหาเกิดขึ้น), Syn. pack off
bundle out[PHRV] รีบออกจาก, See also: รีบผละไป
bundle away[PHRV] รีบผละไป, Syn. bundle off, pack off
bundle into[PHRV] รีบส่งไป, See also: ยัดเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bundn. ทางริมแม่น้ำลำคลอง
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive

English-Thai: Nontri Dictionary
bundle(n) พวง,ห่อ,กอง,กลุ่ม
bundle(vt) ห่อ,มัด,รวบ
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
superabundance(n) ความมากมาย,ความอุดมสมบูรณ์
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bundleรวมชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bundle capหมวกท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bundle scarรอยท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bundle sheathเยื่อหุ้มท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bundbund, คันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bundle-Branch Blockโรคหัวใจชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Bundlesกลุ่มย่อยมัดกลุ่ม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle up ( ) แต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา
See also: R. bundle

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Putting this tiny bundle of joy through hell...มันเป็นแค่ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราว Baby and I (2008)
I will be bundled up in clothes, barely showing any flesh.ฉันก็จะไม่ใส่เสื้อผ้าวาบหวิว The House Bunny (2008)
Better call the boat, ll 'em she's getting a really big bundle of firewoodทางที่ดีโทรไปที่เรือ แล้วบอกพวกมันว่า เธอไปหาฟืนมาเพิ่มอีกยังไม่กลับดีกว่านะ The Beginning of the End (2008)
Tell me that didn't save Dexter-Carr a bundle.บอกฉันทีว่ามันไม่ได้ช่วย ให้ประหยัดเงินในกองทุน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Turgay, bundle up our stuff.- เทอร์เก้ เก็บของซะนะ The Breath (2009)
I mean, this little bundle ofjoy of ours was practically on rails.ฉันหมายถึง ในระหว่างที่เรารีบมาที่นี่เจอเรื่องเล็กน้อย เกือบจะตัดหน้าขบวนรถไฟ ครึ่งทางระหว่างมาที่นี่ Phoenix (2009)
It's gonna be Like bundy.มันจะเป็นเหมือนบันดี้ Omnivore (2009)
I'm gonna be bigger Than bundy.ฉันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าบันดี้ Omnivore (2009)
Bundle up.สวมเสื้อกันหนาวได้เลย Water (2009)
If I were a betting man, I've lost a bundle on this, too.-ถ้าให้ผมพนันว่าใครเป็นแฟนบรี ผมคงเสียหลายแสนเลยแหละ Boom Crunch (2009)
if i were to deliver a blond-haired, blue-eyed bundle of joy, i'd be set for life.ถ้าฉันเป็นพ่อค้าฉันจะจัดส่ง ผมบลอนด์, ตาสีฟ้า,ที่เป็นทารก ฉันตั้งตัวได้แน่ Cradle to Grave (2009)
Dude, it's not like the welcome wagon was waiting with a bundt cake and a handbook.เพื่อน นี่ไม่ใช่ โกดังรับรอง ที่จะนั่งรอคอยขนมเค้ก หรือหนังสือคู่มือ The Turning Point (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bundHelp me bind the papers into bundles.
bundShe bundled all her dresses into the suitcase.
bundIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
bundThere were lots of bundles, but they weren't thousand-dollar bills.
bundShe was bundle of nerves last night.
bundThat kid is a little bundle of energy.
bundHe made up a bundle of firewood.
bundShe bundled everything into the drawers.
bundJiro was all smiles after he made a bundle at the pachinko parlor.
bundThere were bundles and bundles of cash.
bundIt's a bundle of contradictions.
bundThey deposited their bundles on the rock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ่อน[CLAS] bundle, See also: sheaf, Syn. มัด, Example: เครื่องจักรจะส่งหญ้าที่มัดแล้วออกมาเป็นฟ่อนๆ, Thai definition: กำสำหรับหญ้าหรือต้นข้าว
มัด[CLAS] bundle, See also: bunch, package, parcel, faggot, truss, sheaf, Example: เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด
ขมวด[CLAS] bundle, See also: bunch, wisp, Example: คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด
แหนบ[CLAS] bundle (of banana leaves rolled up for sale), Example: น้องไปซื้อธูป 2 แหนบมาให้แม่, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างเช่นซองธูปหรือใบตองที่พับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุนเดสลีกา[TM] (Bundēslīkā = Bundētlīkā) EN: Bundesliga   FR: Bundesliga [f]
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample   FR: abondant ; copieux
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly   FR: abondamment
ฟ่อน[n.] (fǿn) EN: sheaf ; bundle   FR: gerbe [f] ; javelle [f]
ฟ่อน[n.] (fǿn) EN: [classifier : bundle, sheaf]   FR: [classificateur : gerbes]
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant

CMU English Pronouncing Dictionary
BUND    B AH1 N D
BUNDY    B AH1 N D IY0
BUNDS    B AH1 N D Z
BUNDE    B AH1 N D
BUNDA    B AH1 N D AH0
BUNDLE    B AH1 N D AH0 L
BUNDYS    B AH1 N D IY0 Z
BUNDLES    B AH1 N D AH0 L Z
BUNDLED    B AH1 N D AH0 L D
BUNDICK    B AH1 N D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bundle    (v) (b uh1 n d l)
bundled    (v) (b uh1 n d l d)
bundles    (v) (b uh1 n d l z)
bundling    (v) (b uh1 n d l i ng)
Bundestag    (n) (b u1 n d @ s t a g)
Bundesbank    (n) (b uu1 n d @ s b a1 n k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundes-(n ) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ใช้นำหน้าคำนามอื่นๆ) เช่น Bundeswehr กองทัพเยอรมัน
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Bundeswehr(n) |die, nur Sg.| กองทัพเยอรมัน, กองกำลังทหารเยอรมัน เช่น Morgen übernimmt die Bundeswehr in Masar-i-Scharif das Kommando über die Internationale Afghanistanschutztruppe Isaf im Norden des Landes.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bund {m}the Federation [Add to Longdo]
Bund {m}collar [Add to Longdo]
Bund {m} [mus.]fret [Add to Longdo]
Bund {m}truss [Add to Longdo]
Bund {m} | Bünde {pl}waistband | waistbands [Add to Longdo]
Bund {m}flange [Add to Longdo]
Bundbolzen {m}collar stud [Add to Longdo]
Bundbuchse {f}collar bushing [Add to Longdo]
Bundesamt {n}Federal Agency [Add to Longdo]
Bundesamt für WasserwirtschaftFederal Agency for Water Management [Add to Longdo]
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH)Federal Maritime and Hydrographic Agency [Add to Longdo]
Bundesanstalt {f}Federal Institute [Add to Longdo]
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)Federal Waterways Engineering and Research Institute [Add to Longdo]
Bundesautobahn {f}federal motorway [Add to Longdo]
Bundesbehörde {f} | BundesoberbehördenFederal authority | Higher federal authorities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
アプリケーションバンドル[, apurike-shonbandoru] (n) {comp} application-bundling [Add to Longdo]
アンバンドリング[, anbandoringu] (n) unbundling [Add to Longdo]
アンバンドル[, anbandoru] (vs) to unbundle [Add to Longdo]
カードル[, ka-doru] (n,vs) (1) curdle; (n) (2) bundle (fre [Add to Longdo]
カマーバンド[, kama-bando] (n) cummerbund; (P) [Add to Longdo]
コンテンツバンドル[, kontentsubandoru] (n) {comp} content-bundling [Add to Longdo]
セット販売[セットはんばい, setto hanbai] (n,vs) {comp} bundle [Add to Longdo]
バンド[, bando] (n) (1) band; (vs) (2) to perform in a band; to create a (pop) band; (n) (3) The Bund (Shanghai, China); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包囊[bāo náng, ㄅㄠ ㄋㄤˊ, ] bundle; bag [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] bundle wrapped in cloth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セット販売[セットはんばい, setto hanbai] bundle (vs) [Add to Longdo]
バンドル[ばんどる, bandoru] bundle [Add to Longdo]
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
折れ線束表[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
[たば, taba] bundle [Add to Longdo]
束指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
束表[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
束表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]
分断後部[ぶんだんこうぶ, bundankoubu] widow [Add to Longdo]
分断前部[ぶんだんぜんぶ, bundanzenbu] orphan [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同盟[どうめい, doumei] Bund, Buendnis, Allianz [Add to Longdo]
文壇[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
連邦[れんぽう, renpou] Bundesstaat, Foerderation [Add to Longdo]
連邦首相[れんぽうしゅしょう, renpoushushou] Bundeskanzler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bund \Bund\, n. [G.]
   League; confederacy; esp. the confederation of German states.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bund \Bund\, n. [Hindi band.]
   An embankment against inundation. [India] --S. Wells
   Williams.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bund [bunt] (n) , s.(m )
   bunch; collar; flange; league; truss; waistband
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top